Klacid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Klacid 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Klacid 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15527
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

1

8

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Klacid 500 mg, filmovertrukne tabletter

Clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Klacid til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

OBS Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Klacid

Sådan skal du tage Klacid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Klacid indeholder et antibiotikum

af typen makrolid. Antibiotika

standser væksten af visse

bakterier, der forårsager infektioner.

Klacid tabletter bruges til at behandle infektioner:

Infektioner i lungerne som bronkitis og lungebetændelse.

Infektioner i hals og bihuler.

Infektioner i hud og slimhinder,

som også kaldes cellulit,

follikulit eller rosen

(erysipelas).

Du kan desuden tage Klacid til behandling

af mavesår i kombination

med anden medicin.

Lægen kan have givet dig Klacid for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KLACID

Tag ikke Klacid:

Hvis du ved, at du er allergisk over for clarithromycin

eller andre antibiotika af samme

type (makrolid antibiotika) så som erythromycin eller azithromycin

eller et af de øvrige

indholdsstoffer

(angivet i pkt. 6).

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

2

8

Hvis du tager ergotalkaloider (f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin-tabletter)

eller

bruger ergotamin inhalationsmedicin mod migræne, terfenadin eller astemizol (medicin

mod høfeber eller allergi) eller cisaprid-tabletter (bruges mod mave-tarmgener),

pimozid

tabletter (medicin som bruges til behandling af visse psykiske sygdomme) eller

indtager midazolam (mod angst eller søvnbesvær).

Hvis du lider af hypokaliæmi

(lavt indhold af kalium i blodet) eller hjertearytmier

(palpitationer), skal du kontakte din læge, inden du begynder at tage disse tabletter.

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (så som lovastatin eller

simvastatin)

Hvis du tager colchicin (mod gigt).

Hvis du lider af alvorlig

leversvigt samtidig med nedsat nyrefunktion.

Hvis du og/eller din familie har visse former for hjerteproblemer, som kan lede til

alvorlig unormal hjerterytme (forlænget QT-syndrom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Klacid.

Især hvis:

Din lever og/eller dine nyrer ikke fungerer normalt. Du bør stoppe behandlingen og

straks kontakte lægen, hvis du får tegn og symptomer på leversygdom som manglende

appetit, gulsot, mørk urin, kløe eller ømhed i maven.

Du tager medicin mod urinsur gigt (colchicin).

Du får langvarig eller blodig diaré under behandlingen

eller efter du har taget Klacid

tabletter, skal du straks kontakte lægen. Det kan være alvorligt

og kræve behandling.

Diaréen kan forekomme op til 2 måneder efter behandling

med clarithromycin.

Du har sygdom i hjerte eller kredsløb f.eks. hjertesvigt, forstyrrelser i hjerterytmen,

meget langsom puls eller for lavt indhold af kalium eller magnesium (salte) i blodet.

Hvis du og/eller din familie har visse former for hjerteproblemer, som kan lede til

alvorlig unormal hjerterytme (forlænget QT-syndrom).

Du lider af myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom),

da Klacid kan forværre denne

sygdom.

Du er gravid eller ammer (se Graviditet og amning).

Brug af anden medicin sammen med Klacid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:

digoxin, quinidin

eller disopyramid

(hjertemedicin);

warfarin (blodfortyndende medicin);

ergotamin, dihydroergotamin

eller eletriptan (mod migræne);

carbamazepin, valproat eller fenytoin (mod epilepsi eller bipolær lidelse (manisk-

depression);

colchicin (mod gigt);

theophyllin

(mod astma eller emfysem);

terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergi);

triazolam, alprazolam eller midazolam (som injektion)

- (mod angst eller sovemedicin);

cisaprid eller omeprazol (til mave-tarmgener);

pimozid

eller ziprasidon

(mod skizofreni eller andre psykiatriske lidelser);

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

3

8

zidovudin, ritonavir,

atazanavir, saquinavir, nevirapin, efavirenz eller etravirin (mod

HIV);

rifabutin (et antibiotikum,

som er effektivt mod visse typer af infektioner);

itraconazol eller fluconazol (mod svampeinfektioner);

sildenafil, tadalafil eller vardenafil (mod impotens);

tolterodin (til behandling

af blærelidelser);

methylprednisolon

(et steroid til behandling af inflammation);

vinblastin

(til behandling

af kræft);

aprepitant (til forebyggelse af opkastning i forbindelse med kemoterapi);

cilostazol (til forbedring af cirkulationen

i benene);

rifampicin (til behandling

af tuberkulose);

ethvert betalactamantibiotikum

(visse penicilliner

og cephalosporin antibiotika);

tacrolimus eller cyklosporin

(anvendes ved organtransplantation);

fluoxetin (mod depression).

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du tager Klacid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Klacid.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Klacid efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Klacid, da Klacid går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Klacid kan give svimmelhed. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller

arbejde med maskiner. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Klacid indeholder natrium

500 mg tabletten indeholder 6,1 mg natrium.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE KLACID

Brug altid Klacid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

1 tablet 2 gange daglig. Følg lægens anvisning.

Hvis du får Klacid mod mavesår, skal du tage 1 tablet 2-3 gange daglig i kombination

anden medicin.

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

4

8

Du bør tage dosis på samme tid hver dag gennem hele dit behandlingsforløb.

Du må ikke stoppe med at tage Klacid tabletter, selv om du får det bedre. Det er vigtigt at tage

tabletterne i lige så lang tid, som lægen har fortalt dig, ellers er det ikke sikkert, at infektionen

bliver fuldstændig behandlet, og problemet kan komme tilbage.

Børn:

Du må kun give Klacid til børn efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Klacid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Klacid, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Klacid

Hvis du har glemt en dosis Klacid tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal tage den næste dosis Klacid tabletter, så spring den glemte dosis over. Tag

aldrig dobbelt dosis

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Forandringer i blodet der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber. Kontakt straks

lægen.

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner

med pludseligt

hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig

påvirkning af leveren med gulsot, leverbetændelse. Kontakt læge eller

skadestue.

Infektioner, så som infektioner i mave og tarm, vaginal trøske, vaginal infektion,

svamp/svampeinfektion

og cellevævsinflammation.

Hurtig, evt. uregelmæssig hjerterytme (puls). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Manglende energi, brystsmerter, hævelse i ansigtet, en følelese af generelt ubehag,

smerte og tørst. (Hjertestop). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ændringer i hjerterytmen.

Hjertebanken og ekstra hjerteslag.

Astma.

Blodprop i en blodåre i lungerne (pulmonal

emboli)

Brystsmerter

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

5

8

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Betændelse i bugspytkirtlen

med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt læge eller

skadestue.

Nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber, som kan være tegn på

tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Mathed, koldsved, sult, forvirring,

evt. bevidstløshed pga. for lavt blodsukker (ses især i

forbindelse med behandling af diabetes med insulin

eller anden medicin). Kontakt

lægen.

Psykiatriske lidelser, som vrangforestillinger

(hallucinationer (”ser ting”)), sindslidelser

med personlighedsforandring,

psykiske lidelser, depression. Kontakt læge eller

skadestue.

Kramper. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Døvhed.

Nyrebetændelse med smerter over lænden, feber og blod i urinen, nyresvigt. Kontakt

læge eller skadestue.

Leversvigt med gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue.

Akut betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit) med voldsomme mavesmerter og feber,

(gulfarvning

af huden og det hvide i øjnene, mørk urin, lys-farvet afføring, smerter i den

højre side af maveregionen). Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

En overfølsomheds- eller allergisk reaktion (Schønlein Henochs purpura) med

hududslæt (hovedsagligt

på ben og arme samt på sædet) med blodudtrædninger

under

huden, ledsmerter (især i de store led i benene, ankelled og knæled) og mavesmerter.

Allergisk udslæt kan være let kløende hud. Men i sjældne tilfælde kan den allergiske

reaktion være en del af en livstruende tilstand som kaldes Stevens-Johnson syndrom

(omfatter sårdannelse i munden, på læberne og på huden).

Kraftig afskalning og afstødning af huden (toksisk epidermal nekrolyse).

Udslæt med systemiske reaktioner.

Beskadigelse af muskelvævet (rhabdomyolyse).

Blødning fra hud og slimhinder

og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Tendens til blødning.

Forandringer i hjerterytmen og hurtig evt. uregelmæssig hjerterytme (puls). Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svamp i munden.

Hovedpine, forandret lugtesans.

Søvnløshed.

Kvalme, diaré, opkastning,

fordøjelsesbesvær, mavesmerter.

Smagsforstyrrelser.

Udslæt.

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

6

8

Forhøjede levertal.

Forøget svedsekretion. Karudvidelse.

Forhøjede målinger af urinstof i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Påvirkning af leverfunktionen

(almindeligvis forbigående).

Galdeophobning

i leveren.

Gulsot.

Muskelsmerter, ledsmerter, muskelkramper og muskelstivhed.

Hududslæt (eksantem), nældefeber, kløe.

Udslæt med hævede væskefyldte blærer.

Overfølsomhed.

Appetitmangel,

anoreksi.

Angst og nervøsitet.

Svimmelhed

og tab af bevidsthed.

Søvnlignede bevidsthedssvækkelse.

Susen for ørerne (tinnitus) og nedsat hørelse.

Bevægelsesforstyrrelser og rysten.

Forstoppelse, mundtørhed, sure opstød, overskydende luft i maven, mavesmerter,

kvalme og opkastning.

Utilpashed, kulderystelser, træthed, kraftesløshed, svaghed og feber.

Betændelse eller irritation

i spiserøret og tilbageløb af indhold

fra mavesækken til

spiserøret (gastroøsofagal reflukssygdom).

Smerter i og ved endetarmen.

Næseblødning.

Mundbetændelse og betændelse i tungen.

Lidelser forbundet med de hvide blodlegemer. Forøget antal blodplader.

Forøget udskillelse af kreatin i blodet.

Forhøjede målinger af carbamid i blodet.

Forhøjede leverenzymer (alkalisk phosphatase og lactatdehydrogenase).

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Forbigående høretab.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Omtågethed, svimmelhed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Tab af smag- og lugtesans.

Forbigående misfarvning af tænder og tunge.

Psykiatriske lidelser, som unormale drømme, være i en forvirret tilstand, desorientering,

ubehagelige drømme eller opstemthed (manisk).

Akne.

Betændelse i huden (rosen).

Overfladisk betændelse i armhuler og omkring kønsdelene hos mænd.

Muskelsvaghed.

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

7

8

Unormal urinfarve.

Prikkende eller stikkende fornemmelse, evt følesløshed i huden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

er generende eller bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger,

bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Klacid utilgængeligt

for børn.

Klacid kan opbevares ved almindelig

temperatur.

Opbevares i original æske.

Tag ikke Klacid efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Klacid indeholder:

Aktive stof: clarithromycin.

Øvrige indholdsstoffer:

Croscarmellosenatrium,

mikrokrystallinsk

cellulose, silica,

polyvidon, stearinsyre, magnesiumstearat, talcum, hypromellose,

hydroxypropylcellulose,

propylenglycol, sorbitanmonooleat, titandioxid

(E 171),

sorbinsyre, vanilin,

quinolin

gult (E 104).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Klacid 500 mg tabletter er filmovertrukne,

lysegule aflange med Abbott logo på den ene side.

Pakningsstørrelser:

Tabletter 500 mg: 14 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

v7 PL_Klacid tabletter 500 mg_Feb2015_clean

8

8

BGP Products AB

Box 1498

SE-171 29 Solna

Sverige

Repræsentant for Danmark:

BGP Products ApS

Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal

2300 København S

Fremstiller:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Kent ME11 5EL

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2015.