Kestine

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kestine 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kestine 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15951
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kestine

10 og 20 mg filmovertrukne tabletter

Ebastin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Kestine

uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Kestine

.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 10 dage.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kestine

3. Sådan skal du tage Kestine

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kestine

er et lægemiddel, som hører til gruppen af ikke-sløvende antihistaminer. Det

virker ved at hæmme allergiske reaktioner, der opstår efter forskellige påvirkninger udefra.

Kestine

bruges især ved nældefeber, høfeber, insektstik og allergisk snue. Kestine

også anvendes ved andre allergiske reaktioner.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KESTINE

®

Tag ikke Kestine

hvis du er overfølsom over for ebastin eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Kestine

®

Tal med lægen inden du tager Kestine

, hvis du har svært nedsat leverfunktion.

Hvis du skal have foretaget blod- eller urinprøver, skal du oplyse, at du er i behandling

med Kestine

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med:

medicin mod svamp (ketoconazol)

antibiotikum (erythromycin)

Brug af Kestine

®

sammen med mad og drikke

Du kan tage Kestine

i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Kestine

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, bør du ikke tage Kestine

, da det ikke vides, om Kestine

går over i

modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kestine

kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kestine

Kestine

indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KESTINE

®

Hvis din læge har ordineret Kestine

til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år: 10 mg daglig. Ved sværere symptomer kan dosis øges til 20

mg 1 gang daglig.

Børn under 12 år: Erfaring med brug af Kestine

er begrænset. Kestine

bør derfor ikke

anvendes. Spørg lægen.

Nedsat leverfunktion: Ved svært nedsat leverfunktion bør du ikke tage mere end 10 mg

daglig. Tal med lægen.

Hvis du har taget for mange Kestine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kestine

, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er træthed, mundtørhed og synsforstyrrelser (nedsat evne til

at fokusere). Ved meget højere doser end anbefalet ses hjertebanken og hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Kestine

Tag den glemte tablet så snart du kommer i tanke om det. Du må højst tage 20 mg daglig.

4. BIVIRKNINGER

Kestine

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.

Ikke alvorlige: Søvnløshed; nervøsitet; hovedpine; svimmelhed; smerter eller ubehag ved

berøring; hjertebanken; hurtig puls; mundtørhed; smerter fra den øvre del af maven;

kvalme; mavesmerter; opkastning; udslæt; nældefeber; kontakteksem; uregelmæssig

menstruation; følelse af kraftesløshed; vand i kroppen.

Ved mundtørhed øges risikoen for huller i tænderne; du bør derfor være ekstra

opmærksom på at holde en god mundhygiejne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Kestine

utilgængeligt for børn.

Opbevar Kestine

i original karton, da lægemidlet er følsomt over for lys.

Brug ikke Kestine

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kestine

10 og 20 mg filmovertrukne tabletter

indeholder

Aktivt stof: Ebastin.

Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), lactose, magnesiumstearat (E 470b),

majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), croscarmellosenatrium (E 468) og

macrogol 6000 (E 1521).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Kestine

er hvide, runde, filmovertrukne tabletter.

10 mg er mærket ”E 10” på den ene side.

20 mg er mærket ”E 20” på den ene side.

Kestine

fås i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedesført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratorios Almirall S.A.

Ronda General Mitre, 151

E-08022 Barcelona

Spanien

Fremstiller

Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L.

Ctra. Nacional II, km 593

E-08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Spanien

Repræsentant i Danmark

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2009