Keeper Total S

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Keeper Total S Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 7 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Keeper Total S Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

• Både blade

og rødder

bekæmpes

• Jorden kan

sås / plantes

efter 2 uger

• Til bede,

gangarealer,

indkørsler

3 liter

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation

DK84109754B

Må kun anvendes til visse former for ukrudts-

bekæmpelse samt nedvisning.

Ukrudts-

middel

Total S

Total S

BEMÆRK

• Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

• Foretag ikke ukrudts bekæmpelsen i perioder med frost.

• Optimal effekt opnås når behandlingen udføres ved temperaturer over 12°C.

• Foretag kun behandlingen med Keeper Total S i stille vejr.

• Fuld effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen.

Ukrudtsmiddel nr. 49-118.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Analyse: Glyphosat: 7,2 g/l (1 % w/w).

Indhold: 3 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver: Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup, Danmark

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

www.bayergarden.dk

• Færdigblandet og klar til brug.

• Let at anvende. Ved hjælp af den lange slange kommer du nemt ind til

selv de sværeste områder

• Let at bære og enkel at anvende med dens ergonomiske håndtag.

Tag fat

i den røde

spids under

aftrækkeren

og hiv

slangen ud

Fjern

beskyttelses-

kappen og

fjern skrue-

låget. Klik

slangen på.

Drej spidsen af

sprayhåndtaget

til den position,

du ønsker. Nu

kan du begynde

at spraye.

Sæt spidsen

tilbage på

positionen “off”

og indsæt spray-

håndtaget på

bagsiden af

flasken igen. Lad

slangen sidde på

sprayhåndtaget.

Fjern delvist

etiket bag på

flasken for at

få adgang til

spray-

håndtaget.

DOSERING

Den anvendte dosering afhænger af størrelsen på de ukrudts-

planter, som skal bekæmpes. Jo større ukrudt jo flere

pumpeslag – se tabel.

100 cm

Ukrudtets størrelse (diameter)

30 cm

50 cm

Antal pumpeslag

Keeper Total S mod ukrudt

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på parkerings-

arealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og

udyrkede arealer. Til nedvisning af græsplæner og planter i

private haver. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1

måned før høst og om efteråret efter høst. Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening

af vandmiljøet med produket eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer. Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes

med vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene skylles grundig

med vand. Ved fortsat irritation søg læge.

Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Brugsanvisning

Hvor: Keeper Total S anvendes overalt hvor mindre bestande af

ukrudt skal bekæmpes. Undgå at produktet kommer i kontakt med

planter, som ønskes bevaret. Meget effektivt selv på vanskeligt

ukrudt som kvik, skvalderkål, brændenælde og bjørneklo.

Anvend ikke i græsplænen.

Hvornår: Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst

og uden udsigt til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål,

mælkebøtte etc. bør have 15-20 cm tilvækst før behandling.

Hvordan: Keeper Total S optages gennem plantens grønne

dele og transporteres af saftstrømmen til rødder og under-

‘jordiske udløbere, som således bekæmpes. De behandlede

dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper Total S nedbrydes

hurtigt i jorden, og allerede efter 14 dage kan der sås radiser,

salat og andre havefrø. På arealer med belægning af sand,

grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet.

Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for affalds-

håndtering (P501): Tom emballage og rester kan bort-

skaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

ÅBNES HER!

4-10-2018

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc., is initiating a voluntary recall of six products for humans (including four Native Remedies® and two Healthful Naturals™) and two PetAlive® products for pets for a total of eight products with lot numbers, see table below, to the consumer level. The products have been tested and found to contain microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2018

Oscor Inc. Issues Recall of TB – Temporary Bipolar Pacing Lead (Unshrouded 2 mm Pins Models)

Oscor Inc. Issues Recall of TB – Temporary Bipolar Pacing Lead (Unshrouded 2 mm Pins Models)

During the use of some TB - Temporary Bipolar Pacing Leads, featuring the 2mm unshrouded connectors, the connector cap housing (see Picture 1, No. 2 Pin Cap and Cover) may slide and potentially expose the connection wire. In some instances, this may cause the wire to be more susceptible to loss of connectivity or breakage during movement of the cables causing interruption of the pacing system. The analysis of the returned devices attributed the failure to a design change of the cap housing of the pins. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for European consumers. The present ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-8-2018

Temporary Total Artificial Heart Companion 2 Driver System by SynCardia Systems: Letter to Health Care Providers - Risk of Mortality and Stroke

Temporary Total Artificial Heart Companion 2 Driver System by SynCardia Systems: Letter to Health Care Providers - Risk of Mortality and Stroke

FDA has reviewed the final results from the post-approval study conducted by SynCardia Systems, LLC. for their Temporary Total Artificial Heart (TAH-t) Companion 2 Driver System (C2 Driver System). These final results indicate a higher mortality rate and higher stroke rate for patients initially supported with the C2 Driver System compared to patients initially supported with the previous generation driver, the Circulatory Support System (CSS) Console.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-7-2018

FDA Awards Grants to Fund Studies for Drugs for Minor Uses/Minor Species

FDA Awards Grants to Fund Studies for Drugs for Minor Uses/Minor Species

FDA has awarded five grants totaling $650,000 to provide funding for studies to support the approval or conditional approval of three different products, including a cancer drug for dogs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-5-2018

May 10, 2018: South Carolina Couple Sentenced to a Total of 138 Months in Prison for Trafficking Counterfeit Goods, Including Misbranded Pet Medicine

May 10, 2018: South Carolina Couple Sentenced to a Total of 138 Months in Prison for Trafficking Counterfeit Goods, Including Misbranded Pet Medicine

May 10, 2018: South Carolina Couple Sentenced to a Total of 138 Months in Prison for Trafficking Counterfeit Goods, Including Misbranded Pet Medicine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-7-2018

We'll integrate #FDA’s premarket and post-market activities through a reorganization in our medical device centers, creating a broader and deeper view of device safety, effectiveness and quality across the total product life cycle. Patient Safety is at th

We'll integrate #FDA’s premarket and post-market activities through a reorganization in our medical device centers, creating a broader and deeper view of device safety, effectiveness and quality across the total product life cycle. Patient Safety is at th

We'll integrate #FDA’s premarket and post-market activities through a reorganization in our medical device centers, creating a broader and deeper view of device safety, effectiveness and quality across the total product life cycle. Patient Safety is at the center of these efforts pic.twitter.com/msK4BH9BPQ

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-7-2018

The Medical Device Safety Action Plan focuses on five key areas: establishing a safety net, exploring regulatory options, spurring Innovation, advancing cybersecurity and advancing the Total Product Lifecycle approach to Device Safety. Let’s look at each

The Medical Device Safety Action Plan focuses on five key areas: establishing a safety net, exploring regulatory options, spurring Innovation, advancing cybersecurity and advancing the Total Product Lifecycle approach to Device Safety. Let’s look at each

The Medical Device Safety Action Plan focuses on five key areas: establishing a safety net, exploring regulatory options, spurring Innovation, advancing cybersecurity and advancing the Total Product Lifecycle approach to Device Safety. Let’s look at each area pic.twitter.com/aDwVxKGjyA

FDA - U.S. Food and Drug Administration