Keeper Total S

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Keeper Total S Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 7 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Keeper Total S Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49-118
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

• Både blade

og rødder

bekæmpes

• Jorden kan

sås / plantes

efter 2 uger

• Til bede,

gangarealer,

indkørsler

3 liter

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation

DK84109754B

Må kun anvendes til visse former for ukrudts-

bekæmpelse samt nedvisning.

Ukrudts-

middel

Total S

Total S

BEMÆRK

• Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

• Foretag ikke ukrudts bekæmpelsen i perioder med frost.

• Optimal effekt opnås når behandlingen udføres ved temperaturer over 12°C.

• Foretag kun behandlingen med Keeper Total S i stille vejr.

• Fuld effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen.

Ukrudtsmiddel nr. 49-118.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Analyse: Glyphosat: 7,2 g/l (1 % w/w).

Indhold: 3 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver: Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup, Danmark

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

www.bayergarden.dk

• Færdigblandet og klar til brug.

• Let at anvende. Ved hjælp af den lange slange kommer du nemt ind til

selv de sværeste områder

• Let at bære og enkel at anvende med dens ergonomiske håndtag.

Tag fat

i den røde

spids under

aftrækkeren

og hiv

slangen ud

Fjern

beskyttelses-

kappen og

fjern skrue-

låget. Klik

slangen på.

Drej spidsen af

sprayhåndtaget

til den position,

du ønsker. Nu

kan du begynde

at spraye.

Sæt spidsen

tilbage på

positionen “off”

og indsæt spray-

håndtaget på

bagsiden af

flasken igen. Lad

slangen sidde på

sprayhåndtaget.

Fjern delvist

etiket bag på

flasken for at

få adgang til

spray-

håndtaget.

DOSERING

Den anvendte dosering afhænger af størrelsen på de ukrudts-

planter, som skal bekæmpes. Jo større ukrudt jo flere

pumpeslag – se tabel.

100 cm

Ukrudtets størrelse (diameter)

30 cm

50 cm

Antal pumpeslag

Keeper Total S mod ukrudt

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på parkerings-

arealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og

udyrkede arealer. Til nedvisning af græsplæner og planter i

private haver. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1

måned før høst og om efteråret efter høst. Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening

af vandmiljøet med produket eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer. Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes

med vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene skylles grundig

med vand. Ved fortsat irritation søg læge.

Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Brugsanvisning

Hvor: Keeper Total S anvendes overalt hvor mindre bestande af

ukrudt skal bekæmpes. Undgå at produktet kommer i kontakt med

planter, som ønskes bevaret. Meget effektivt selv på vanskeligt

ukrudt som kvik, skvalderkål, brændenælde og bjørneklo.

Anvend ikke i græsplænen.

Hvornår: Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst

og uden udsigt til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål,

mælkebøtte etc. bør have 15-20 cm tilvækst før behandling.

Hvordan: Keeper Total S optages gennem plantens grønne

dele og transporteres af saftstrømmen til rødder og under-

‘jordiske udløbere, som således bekæmpes. De behandlede

dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper Total S nedbrydes

hurtigt i jorden, og allerede efter 14 dage kan der sås radiser,

salat og andre havefrø. På arealer med belægning af sand,

grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet.

Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for affalds-

håndtering (P501): Tom emballage og rester kan bort-

skaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

ÅBNES HER!

27-3-2018

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products of Tukwila, Wash., a manufacturer of fresh raw meals for dogs, today announced it is voluntarily recalling a total of four lots of products after testing showed that some of the Chicken and Duck with Organic Vegetables Meals for Dogs may contain Salmonella, and the Turkey with Organic Vegetables Meals for Dogs sample may contain Salmonella and E. coli O128. These pathogens can cause serious and sometimes fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

Redbarn Pet Products Expands Voluntary Recall of Dog Chews

Redbarn Pet Products Expands Voluntary Recall of Dog Chews

Redbarn Pet Products, LLC of Long Beach, CA is expanding their voluntarily recall initially issued on February 9th. The recall expanded to include all lots of product manufactured with raw material from a single supplier because it has the potential to be contaminated with Salmonella. The recall is limited to products distributed March 2017 through February 2018. This supplier’s raw material was used to produce the Redbarn, Chewy Louie, Dentley’s and Good Lovin’ brand products listed below with best-buy ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-3-2018

National Research Programme for Environmental and Occupational Health: 36 projects selected and €6.3 million mobilised for the 2017 calls for projects

National Research Programme for Environmental and Occupational Health: 36 projects selected and €6.3 million mobilised for the 2017 calls for projects

Today, ANSES is publishing the list of projects selected as part of its three 2017 calls for research projects for the National Research Programme for Environmental and Occupational Health: the first for projects on a general theme, the second on the theme of "Radiofrequencies and health" and the third on the theme of "Antimicrobial resistance and the environment". Following the selection process, 36 projects are being supported with funding amounting to a total of 6.3 million euros. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

2-3-2018

Injectable products and unauthorized prescription drugs seized from Total Health Centre in Williams Lake, B.C.; products were being administered and sold by an individual posing as a naturopathic doctor

Injectable products and unauthorized prescription drugs seized from Total Health Centre in Williams Lake, B.C.; products were being administered and sold by an individual posing as a naturopathic doctor

Health Canada is advising Canadians that several injectable products and unauthorized prescription drugs were seized from Total Health Centre (177 Yorston St.) in Williams Lake, B.C., because they may pose serious health risks.

Health Canada

6-12-2017

Creative Contract Packaging LLC Issues An Allergen Alert Regarding 4 Ounce Jars Of Herb-Ox® Beef Flavor Granulated Bouillon Due To Potential Presence Of Undeclared Milk

Creative Contract Packaging LLC Issues An Allergen Alert Regarding 4 Ounce Jars Of Herb-Ox® Beef Flavor Granulated Bouillon Due To Potential Presence Of Undeclared Milk

Creative Contract Packaging LLC is voluntarily recalling 4,412 cases, or 13,236 total pounds, of two code dates of HERB-OX® Beef Flavor Granulated Bouillon, due to the potential presence of an undeclared milk allergen.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2017

National Research Programme on Environmental and Occupational Health: ANSES issues two calls for research projects for 2018

National Research Programme on Environmental and Occupational Health: ANSES issues two calls for research projects for 2018

Each year, as part of the National Research Programme on Environmental and Occupational Health (PNR EST), ANSES issues its calls for research projects on environmental and occupational health themes. For the 2018 edition of PNR EST, two calls for projects are being issued today, and will receive total funding of around eight million euros. This amount is higher than for the previous edition, as the Ministry of Ecological and Inclusive Transition has decided to allocate a further two million euros for res...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

1-8-2017

 Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

German and Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency are now withdrawing the fourth batch of Xeplion 150 mg from wholesale distributors, hospitals and pharmacies, because the batch contains counterfeit packs. The German authorities have informed the Danish Medicines Agency that a German parallel importer has found counterfeit packs in one more batch of Xeplion 150 mg. This batch has also been sold in Denmark and will be withdrawn from the market. We have now withdrawn a total of four ba...

Danish Medicines Agency

21-6-2017

 Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

The Danish Medicines Agency has evaluated a Danish meta-analysis made by the Copenhagen Trial Unit on the effects of antidepressants (SSRIs). The analysis attracted extensive media coverage. In connection with a consultation of the Danish Parliament’s Health and Senior Citizen's Committee, the Danish Medicines Agency has made a thorough evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants prepared by the Copenhagen Trial Unit (CTU). The CTU’s meta-analysis attracted considerable media coverage earlie...

Danish Medicines Agency

13-3-2018

Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170

Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170

Title: Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170Category: Health NewsCreated: 3/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-3-2018

DR. IASO UV TOTAL BASE SPF 46 PA (Glycerin) Cream [IASO Inc]

DR. IASO UV TOTAL BASE SPF 46 PA (Glycerin) Cream [IASO Inc]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

TOTAL EYE CARE SPF 15 (Titanium Dioxide) Lotion [Dermalogica, Inc.]

TOTAL EYE CARE SPF 15 (Titanium Dioxide) Lotion [Dermalogica, Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

ACT TOTAL CARE ANTICAVITY FLUORIDE FRESH MINT (Sodium Fluoride) Rinse [Chattem, Inc.]

ACT TOTAL CARE ANTICAVITY FLUORIDE FRESH MINT (Sodium Fluoride) Rinse [Chattem, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Guanfacine

Guanfacine

Guanfacine is used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), as part of a total treatment plan including psychological, educational, and social measures. Unlike other drugs used to treat ADHD, guanfacine is not a stimulant. Guanfacine may help lessen ADHD symptoms such as being disruptive, inattentive, hyperactive, impulsive, and arguing with adults.

US - RxList

4-1-2018

EYE WASH (Water) Liquid [Total Resources International]

EYE WASH (Water) Liquid [Total Resources International]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

Lipitor vs. Crestor

Lipitor vs. Crestor

Lipitor (atorvastatin) and Crestor (rosuvastatin calcium) are statin drugs used for the treatment of elevated total cholesterol, LDL, fats (triglycerides), and to elevate HDL cholesterol, to reduce the chances of developing problems such as heart disease and strokes that can be caused, in part, by high cholesterol levels.

US - RxList

19-12-2017

Lipitor vs. Mevacor

Lipitor vs. Mevacor

Lipitor (atorvastatin) and Mevacor (lovastatin) are statin drugs used for the treatment of elevated total cholesterol, LDL, triglycerides, and to elevate HDL cholesterol.

US - RxList

19-12-2017

Lipitor vs. Pravachol

Lipitor vs. Pravachol

Lipitor (atorvastatin) and Pravachol (pravastatin) are statin drugs used for the treatment of elevated total cholesterol, LDL, fats (triglycerides), and to elevate HDL cholesterol, and reduce the risk of heart attack, stroke, and death due to arteriosclerotic vascular disease.

US - RxList

15-12-2017

Total Hip Replacement

Total Hip Replacement

Title: Total Hip ReplacementCategory: Procedures and TestsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-10-2017

Factors Driving High Blood Pressure Differ by Gender

Factors Driving High Blood Pressure Differ by Gender

SAN FRANCISCO, CA — The factors that drive blood pressure in middle age differ in men and women, suggesting that gender-specific treatments for hypertension may be of benefit, a new study shows[1]. An increase in any one of the three factors that determine blood pressure—heart rate, stroke volume, and total peripheral resistance—can lead to an increase in blood pressure.

US - RxList

23-8-2017

STERILE ALCOHOL PREP PADS (Isopropyl Alcohol) Swab [Total Resources International]

STERILE ALCOHOL PREP PADS (Isopropyl Alcohol) Swab [Total Resources International]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

ANTISEPTIC WIPE (Benzalkonium Chloride) Patch [Total Resources International]

ANTISEPTIC WIPE (Benzalkonium Chloride) Patch [Total Resources International]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

Atomoxetine

Atomoxetine

Atomoxetine is used to treat attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) as part of a total treatment plan. Atomoxetine may help to increase the ability to pay attention, concentrate, stay focused, and stop fidgeting.

US - RxList

23-5-2017

TOTAL SOLUTIONS HYGIEN HAND (Benzalkonium) Soap [Athea Laboratories, Inc.]

TOTAL SOLUTIONS HYGIEN HAND (Benzalkonium) Soap [Athea Laboratories, Inc.]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

26-4-2017

Persistent Opioid Use High After Hip or Knee Surgery

Persistent Opioid Use High After Hip or Knee Surgery

One in 14 patients who use opioids before total hip or knee replacement surgery become persistent users during the year after their operation, according to a study published April 19 in Osteoarthritis and Cartilage.

US - RxList