Keeper Spray

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Keeper Spray Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 7,2 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Keeper Spray Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

• Både blade &

rødder bekæmpes

• Jorden kan sås /

plantes efter 2 uger

Til bede, gangarealer,

indkørsler

1 liter

DK80568878C

Bruger kategori:

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og

anvendes af ikke-professionelle, fx private

haveejere, og kræver ikke autorisation

Spray

Må kun anvendes til visse former

for ukrudtsbekæmpelse samt

nedvisning.

Ukrudts-

middel

DK80569254C

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401). Skadelig for vandlevende

organismer me

langvarige virkninger (H412).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler,

fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer. Til nedvisning af græsplæner og

planter i private haver. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og

om efteråret efter høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene skylles

grundig med vand. Ved fortsat irritation søg læge. Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere

information.

BRUGSANVISNING

Hvor: Keeper Spray anvendes overalt hvor mindre bestande af ukrudt skal bekæmp-

es. Undgå at produktet kommer i kontakt med planter, som ønskes bevaret. Meget

effektivt selv på vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål, brændenælde og bjørneklo.

Anvend ikke i græsplænen.

Hvornår: Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden udsigt

til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål, mælkebøtte etc. bør have 15-20 cm

tilvækst før behandling.

Hvordan: Keeper Spray optages gennem plantens grønne dele og transporteres

af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, som således bekæmpes.

De behandlede dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper Spray nedbrydes hurtigt

i jorden, og allerede efter 14 dage kan der sås radiser, salat og andre havefrø.

På arealer med belægning af sand, grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes

på ukrudtet. Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan

bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel nr. 18-363.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Analyse: Glyphosat: 7,2 g/l (0,736 % w/w).

Indhold: 1 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

DOSERING

Den anvendte dosering afhænger af størrelsen

på de ukrudtsplanter, som skal bekæmpes.

Jo større ukrudt jo flere pumpeslag – se tabel.

BEMÆRK

• Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

• Foretag ikke ukrudts bekæmpelsen i perioder med frost.

• Optimal effekt opnås når behandlingen udføres ved

temperaturer over 12°C.

• Foretag kun behandlingen med Keeper Spray i stille vejr.

• Fuld effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen.

• Børn og husdyr kan færdes på behandlede områder.

Ukrudtets størrelse

(diameter)

30 cm

50 cm

100 cm

Antal

pumpeslag

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Skadelig for

vandlevende organismer, men langvarige virkninger (H412).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf:

Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,

indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer. Til

nedvisning af græsplæner og planter i private haver. Ukrudtsbekæmpelse

under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Kommer stoffet

i øjnene skylles grundig med vand. Ved fortsat irritation søg læge.

Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

BRUGSANVISNING

Hvor: Keeper Spray anvendes overalt hvor mindre bestande af ukrudt skal

bekæmpes. Undgå at produktet kommer i kontakt med planter, som ønskes

bevaret. Meget effektivt selv på vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål,

brændenælde og bjørneklo. Anvend ikke i græsplænen.

Hvornår: Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden

udsigt til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål, mælkebøtte etc. bør

have 15-20 cm tilvækst før behandling

Hvordan: Keeper Spray optages gennem plantens grønne dele og

transporteres af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, som

således bekæmpes. De behandlede dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper

Spray nedbrydes hurtigt i jorden, og allerede efter 14 dage kan der sås radiser,

salat og andre havefrø. På arealer med belægning af sand, grus, fliser, sten

o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet. Undgå at ramme arealet uden om

ukrudtet.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester

kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel nr. 18-363.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Analyse: Glyphosat: 7,2 g/l (0,736 % w/w).

Indhold: 1 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

DK80569254C

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-8-2018

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

The products were designed and labelled for professional/trade (GHS) requirements and should have only been sold to industrial clients. However, these products were sold to industrial and retail clients. The professional grade product, which lacks consumer labelling information, including appropriate warnings, may lead to serious injury or property damage.

Health Canada

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Safe use of personal insect repellents

Safe use of personal insect repellents

While enjoying the warm summer weather, don't forget to protect yourself from pesky bugs that bite! Health Canada is reminding Canadians to use bug spray and other insect repellents safely to avoid mosquito and other bug bites.

Health Canada

21-5-2018

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Manufacturing products without proper process controls increases the probability that products will vary in strength, quality and purity

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. is voluntarily recalling all lots of homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir, within expiry, to the consumer level. The drug products have been found to be manufactured with a lack of adequate controls.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-5-2018

Inhalation and nasal spray registered medicines

Inhalation and nasal spray registered medicines

New information about application pathways and data requirements for inhalation and nasal spray registered medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia