Keeper Spray

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Keeper Spray Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 7,2 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Keeper Spray Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 18-363
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

• Både blade &

rødder bekæmpes

• Jorden kan sås /

plantes efter 2 uger

Til bede, gangarealer,

indkørsler

1 liter

DK80568878C

Bruger kategori:

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og

anvendes af ikke-professionelle, fx private

haveejere, og kræver ikke autorisation

Spray

Må kun anvendes til visse former

for ukrudtsbekæmpelse samt

nedvisning.

Ukrudts-

middel

DK80569254C

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401). Skadelig for vandlevende

organismer me

langvarige virkninger (H412).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler,

fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer. Til nedvisning af græsplæner og

planter i private haver. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og

om efteråret efter høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene skylles

grundig med vand. Ved fortsat irritation søg læge. Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere

information.

BRUGSANVISNING

Hvor: Keeper Spray anvendes overalt hvor mindre bestande af ukrudt skal bekæmp-

es. Undgå at produktet kommer i kontakt med planter, som ønskes bevaret. Meget

effektivt selv på vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål, brændenælde og bjørneklo.

Anvend ikke i græsplænen.

Hvornår: Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden udsigt

til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål, mælkebøtte etc. bør have 15-20 cm

tilvækst før behandling.

Hvordan: Keeper Spray optages gennem plantens grønne dele og transporteres

af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, som således bekæmpes.

De behandlede dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper Spray nedbrydes hurtigt

i jorden, og allerede efter 14 dage kan der sås radiser, salat og andre havefrø.

På arealer med belægning af sand, grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes

på ukrudtet. Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan

bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel nr. 18-363.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Analyse: Glyphosat: 7,2 g/l (0,736 % w/w).

Indhold: 1 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

DOSERING

Den anvendte dosering afhænger af størrelsen

på de ukrudtsplanter, som skal bekæmpes.

Jo større ukrudt jo flere pumpeslag – se tabel.

BEMÆRK

• Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

• Foretag ikke ukrudts bekæmpelsen i perioder med frost.

• Optimal effekt opnås når behandlingen udføres ved

temperaturer over 12°C.

• Foretag kun behandlingen med Keeper Spray i stille vejr.

• Fuld effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen.

• Børn og husdyr kan færdes på behandlede områder.

Ukrudtets størrelse

(diameter)

30 cm

50 cm

100 cm

Antal

pumpeslag

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Skadelig for

vandlevende organismer, men langvarige virkninger (H412).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf:

Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,

indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer. Til

nedvisning af græsplæner og planter i private haver. Ukrudtsbekæmpelse

under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Kommer stoffet

i øjnene skylles grundig med vand. Ved fortsat irritation søg læge.

Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

BRUGSANVISNING

Hvor: Keeper Spray anvendes overalt hvor mindre bestande af ukrudt skal

bekæmpes. Undgå at produktet kommer i kontakt med planter, som ønskes

bevaret. Meget effektivt selv på vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål,

brændenælde og bjørneklo. Anvend ikke i græsplænen.

Hvornår: Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden

udsigt til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål, mælkebøtte etc. bør

have 15-20 cm tilvækst før behandling

Hvordan: Keeper Spray optages gennem plantens grønne dele og

transporteres af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, som

således bekæmpes. De behandlede dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper

Spray nedbrydes hurtigt i jorden, og allerede efter 14 dage kan der sås radiser,

salat og andre havefrø. På arealer med belægning af sand, grus, fliser, sten

o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet. Undgå at ramme arealet uden om

ukrudtet.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester

kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel nr. 18-363.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Analyse: Glyphosat: 7,2 g/l (0,736 % w/w).

Indhold: 1 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

DK80569254C

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

12-4-2018

Briggs & Stratton recalls Briggs & Stratton Pressure Washer Surface Cleaner

Briggs & Stratton recalls Briggs & Stratton Pressure Washer Surface Cleaner

The surface cleaner’s spray bar can break and detach from the central hub, causing the spray bar/nozzle to strike and/or break the unit’s plastic housing. The spray bar/nozzle assembly, and/or pieces of the broken plastic housing can strike consumers. This poses a risk of injury to consumers.

Health Canada

23-4-2018

NASAL (Oxymetazoline Hcl) Spray [Kroger Company]

NASAL (Oxymetazoline Hcl) Spray [Kroger Company]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

OMNARIS (Ciclesonide) Spray [Covis Pharma]

OMNARIS (Ciclesonide) Spray [Covis Pharma]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Topco Associates LLC]

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Topco Associates LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Title: Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, SuicideCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

TING (Tolnaftate) Aerosol, Spray [Insight Pharmaceuticals LLC]

TING (Tolnaftate) Aerosol, Spray [Insight Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Quality Home Products]

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Quality Home Products]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CHLORHEXIDINESPRAY Spray [Davis Manufacturing And Packaging Inc]

CHLORHEXIDINESPRAY Spray [Davis Manufacturing And Packaging Inc]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CLEANWELL NATURAL ORANGE VANILLA HAND SANITIZER Spray [CleanWell, LLC]

CLEANWELL NATURAL ORANGE VANILLA HAND SANITIZER Spray [CleanWell, LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

NASOPRO 24 (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [H E B]

NASOPRO 24 (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [H E B]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

BITE AND STING RELIEF SIGNATURE CARE (Benzocaine 5.00%) Spray [Better Living]

BITE AND STING RELIEF SIGNATURE CARE (Benzocaine 5.00%) Spray [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Menthol 10.5%) Spray [Better Living Brands]

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Menthol 10.5%) Spray [Better Living Brands]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

NASAL D (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Western Family Foods Inc]

NASAL D (Oxymetazoline Hydrochloride) Spray [Western Family Foods Inc]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

AZELASTINE HCL NASAL (Azelastine Hcl) Spray [Perrigo New York Inc]

AZELASTINE HCL NASAL (Azelastine Hcl) Spray [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in Indianapolis

Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in Indianapolis

Title: Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in IndianapolisCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Spray [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

NITROGLYCERIN LINGUAL (Nitroglycerin) Spray [REMEDYREPACK INC.]

NITROGLYCERIN LINGUAL (Nitroglycerin) Spray [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EB301AP PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

EB301AP PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EB302 ARTHRITIS RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

EB302 ARTHRITIS RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EB301CT BRUISE PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

EB301CT BRUISE PAIN RELIEF (Menthol) Spray [EMINENCE BIOTECH CORPORATION LIMITED]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Spray [CVS Pharmacy, Inc]

HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Spray [CVS Pharmacy, Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Spray [Small World Trading Company]

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Spray [Small World Trading Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

TEAT-SPRAY 10000 SANITIZING TEAT SPR (Iodine) Spray [Wausau Chemical]

TEAT-SPRAY 10000 SANITIZING TEAT SPR (Iodine) Spray [Wausau Chemical]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed