Kandrozid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kandrozid 32 mg tabletter
 • Dosering:
 • 32 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kandrozid 32 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44841
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kandrozid 4 mg tabletter

Kandrozid 8 mg tabletter

Kandrozid 16 mg tabletter

Kandrozid 32 mg tabletter

(candesartancilexetil)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Kandrozid til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Kandrozid

Sådan skal du tage Kandrozid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Kandrozid tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes angiotensin II-receptor-antagonister, som sænker

blodtrykket. Det får dine blodårer til at slappe af og udvide sig (dette medvirker til, at dit blodtryk

falder). Det gør det også lettere for dit hjerte at pumpe blod rundt i hele kroppen.

Kandrozid anvendes til:

behandling af for højt blodtryk (hypertension) hos voksne patienter og hos børn og unge i alderen

6-18 år.

behandling af voksne patienter med hjertesvigt pga. nedsat hjertemuskelfunktion sammen med

ACE-hæmmere, eller når ACE-hæmmere ikke kan anvendes. ACE-hæmmere (hæmmer det

angiotensinkonverterende enzym) er en gruppe lægemidler, der anvendes til at behandle

hjerteinsufficiens.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE KANDROZID

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Kandrozid

hvis du er allergisk over for candesartancilexetil eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Kandrozid (angivet i pkt. 6).

hvis du har en alvorlig leversygdom eller galdevejstillukning (problemer med at udskille galde

fra galdeblæren).

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (det er også bedre at undgå Kandrozid

tidligt i graviditeten, se afsnittet om graviditet).

hvis patienten er et barn under 1 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Kandrozid.

Før og under behandling med Kandrozid skal du fortælle lægen:

hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer eller er i dialysebehandling.

hvis du for nylig har fået transplanteret en nyre.

hvis du kaster op, har kastet meget op for nylig eller har diarré.

hvis du har en sygdom i binyrerne, som kaldes Conns syndrom (kaldes også primær

hyperaldosteronisme).

hvis du har lavt blodtryk.

hvis du på noget tidspunkt har haft en hjerneblødning.

hvis du tror, at du er (eller kan være) gravid. Kandrozid anbefales ikke tidligt i graviditeten,

og du må ikke tage Kandrozid, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan

skade dit barn alvorligt, hvis det bruges på dette stadium (se afsnittet om graviditet).

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, vil lægen eventuelt se dig oftere og tage nogle prøver.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Kandrozid. Det skyldes, at

Kandrozid sammen med visse typer medicin til bedøvelse kan forårsage blodtryksfald.

Børn og unge

Anvendelse af Kandrozid til børn er blevet undersøgt. Tal med lægen, hvis du vil vide mere. Børn

under 1 år må ikke få Kandrozid, fordi det kan påvirke barnets endnu ikke fuldtudviklede nyrer.

Brug af anden medicin sammen med Kandrozid

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Kandrozid kan påvirke den måde, anden medicin virker på, og anden medicin kan påvirke Kandrozid.

Hvis du tager visse typer medicin, vil lægen eventuelt tage blodprøver indimellem.

Du skal især fortælle lægen, hvis du bruger noget af følgende medicin:

Anden medicin mod forhøjet blodtryk, inklusive betablokkere, diazoxid og ACE-hæmmere

såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

Non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac,

celecoxib eller etoricoxib (medicin, som lindrer smerter og betændelseslignende tilstande).

Acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g dagligt) (medicin, som lindrer smerter og

betændelseslignende tilstande).

Kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger (medicin, som øger kaliumniveauet i

blodet).

Heparin (blodfortyndende medicin).

Vanddrivende medicin (diuretika).

Lithium (medicin mod psykiske lidelser).

Brug af Kandrozid sammen med mad og drikke (især alkohol)

Du kan tage Kandrozid med eller uden mad.

Når du får ordineret candesartan, skal du tale med lægen, inden du drikker alkohol. Alkohol

sammen med Kandrozid kan bevirke, at du bliver utilpas eller svimmel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle lægen, hvis du tror, du er (eller kan blive) gravid. Lægen vil normalt råde dig til at

holde op med at tage Kandrozid, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid, og vil

råde dig til at tage anden medicin i stedet for Kandrozid. Kandrozid anbefales ikke tidligt i

graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne, da det kan skade dit barn

alvorligt, hvis det anvendes efter den tredje måned i graviditeten).

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme. Kandrozid anbefales ikke til

mødre, som ammer, og lægen kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især

hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed og svimmelhed, når de er i behandling med Kandrozid. Kør ikke bil

eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis dette er

tilfældet for dig.

Kandrozid indeholder lactose

Kandrozid indeholder

lactose

, som er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Alle indholdsstoffer er anført under afsnit 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE KANDROZID

Dette lægemiddel er til langtidsbehandling.

Tag altid Kandrozid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det er vigtigt at tage Kandrozid hver dag.

Du kan tage Kandrozid sammen med eller uden mad. Synk tabletten med vand. Forsøg at tage

tabletten på det samme tidspunkt hver dag. Det vil hjælpe dig med at huske at tage tabletten.

Forhøjet blodtryk:

Den sædvanlige startdosis Kandrozid er 8 mg én gang dagligt. Afhængigt af virkningen på dit blodtryk

kan lægen øge dosis til 16 mg én gang dagligt og op til 32 mg én gang dagligt.

Hos nogle patienter, f.eks. patienter med lever- eller nyreproblemer eller patienter, der for nylig har

mistet væske ved f.eks. opkastning eller diarré eller ved at tage vanddrivende medicin, kan lægen

ordinere en lavere startdosis.

Patienter med sort hudfarve kan have mindre virkning af denne type medicin, når den gives som den

eneste blodtrykssænkende behandling, og disse patienter kan have behov for en større dosis.

Hjerteinsufficiens:

Den sædvanlige startdosis Kandrozid er 4 mg én gang dagligt. Lægen kan øge dosis ved at fordoble

den med intervaller på mindst 2 uger op til 32 mg én gang dagligt. Kandrozid kan tages sammen med

anden hjertemedicin, og lægen vil beslutte, hvilken behandling der er bedst for dig.

Børn og unge med for højt blodtryk

Børn i alderen 6-18 år:

Den anbefalede startdosis er 4 mg en gang dagligt.

Patienter, der vejer under 50 kg: Hos nogle patienter er blodtrykket ikke tilstrækkeligt kontrolleret.

Din læge kan beslutte at øge dosis op til højst 8 mg en gang dagligt.

Patienter, der vejer over 50 kg: Hos nogle patienter er blodtrykket ikke tilstrækkeligt kontrolleret. Din

læge kan beslutte at øge dosis til 8 mg dagligt eller 16 mg dagligt.

Hvis du har taget for mange Kandrozid tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kandrozid, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Kandrozid

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Kandrozid

Dit blodtryk kan stige igen, hvis du holder op med at tage Kandrozid. Derfor må du ikke holde op med

at tage Kandrozid uden først at tale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er

vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Hold op med at tage Kandrozid og søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du oplever nogle af følgende

overfølsomhedsreaktioner:

vanskelighed ved at trække vejret med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals

hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give synkebesvær

alvorlig hudkløe (med hævelser af huden)

Kandrozid kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer. Din modstandsdygtighed over for

infektioner kan blive nedsat, og du bemærker måske træthed, infektion eller feber. Tal med lægen,

hvis du oplever dette. Lægen vil måske tage blodprøver indimellem for at undersøge, om Kandrozid

påvirker dit blod (agranulocytose).

Andre bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svimmelhedsfølelse/snurrende fornemmelse.

Hovedpine.

Luftvejsinfektion.

Lavt blodtryk. Kan bevirke, at du føler dig utilpas eller svimmel.

Ændringer i blodprøver. Forhøjet kalium i blodet, især hvis du i forvejen har nyreproblemer eller

hjertesvigt. Hvis dette er alvorligt, kan du mærke træthed, svaghedsfølelse, uregelmæssig

hjerterytme eller en prikkende/sovende fornemmelse.

Påvirkning af nyrefunktionen, især hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvigt. I meget

sjældne tilfælde kan der forekomme nyresvigt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller hals.

Fald i antallet af røde eller hvide blodlegemer. Du kan bemærke træthed, infektion eller feber.

Hududslæt, nældefeber.

Kløe.

Rygsmerter, smerter i led og muskler.

Forandringer i leverfunktionen, inklusive leverbetændelse (hepatitis). Du bemærker eventuelt

træthed, at din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve eller influenzalignende

symptomer.

Kvalme.

Ændringer i blodprøver:

Nedsat natriumniveau i blodet. Hvis dette er alvorligt, kan du mærke træthed, mangel på

energi eller muskelkramper.

Det ser ud til at børn, der behandles for højt blodtryk, kan få de samme bivirkninger som voksne, men

bivirkningerne forekommer oftere. Ondt i halsen er en meget almindelig bivirkning hos børn, mens

den ikke er blevet rapporteret hos voksne. Løbende næse, feber og øget puls er almindelig hos børn,

men er ikke blevet rapporteret hos voksne.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Kandrozid efter den udløbsdato, som står på pakningen, blisterpakningen eller beholderen

efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Holdbarheden efter åbning er 100

dage, når produktet opbevares i HDPE beholdere.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C i blisterpakning. Opbevares i original beholder, da det

er følsomt for fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kandrozid indeholder:

Det aktive stof er candesartancilexetil. En tablet indeholder 4 mg/8 mg/16 mg/32 mg

candesartancilexetil.

Øvrige indholdsstoffer: carmellosecalcium, hyprolyse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat og

mannitol.

Udseende og pakningsstørrelser

Kandrozid 4 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”C1” på den ene side

og ”M” ved siden af delekærven på den anden side.

Kandrozid 8 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”M” over

”C5” på den ene side og glat med delekærv på den anden side.

Kandrozid 16 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”M” over ”C6” på

den ene side og glat med delekærv på den anden side.

Kandrozid 32 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med ”M” over ”C7” på

den ene side og glat med delekærv på den anden side.

Kandrozid findes i blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 tabletter

og i plastikbeholdere med 30, 49, 56, 90 eller 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Ynglingagatan 14

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Irland

eller

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komarom

Mylan utca 1

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

– Candesartan Mylan 8, 16 or 32 mg tabletten

Bulgarien

– Candesagen 4, 8, 16 or 32 mg tablets

Cypern

– Candesartan/Generics 4, 8, 16 or 32 mg tablets

Danmark

–Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets

Finland

– Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets

Frankrig

– Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg breakable tablets

Holland

– Candesartan cilexetil Mylan 4, 8, 16 or 32 mg tabletten

Irland

– Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg Tablets

Italien

– Candesartan Mylan Generics 4, 8, 16 or 32 mg

Luxembourg –

Candesartan Mylan 8, 16, 32 mg comprimés

Norge

–Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets

Polen

– Kangen 8, 16 mg Tablets

Portugal

– Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg tablets

Rumænien

– Candegen 4, 8, 16 mg tablets

Slovenien

– Candesartan Mylan 8, 16 or 32 mg tablety

Spanien

– Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg comprimidos EFG

Sverige

– Kandrozid 4, 8, 16 or 32 mg tablets

Tyskland

– Candesartancilexetil Mylan 4, 8, 16 or 32 mg Tabletten

Ungarn

– Candesartan Mylan 4, 8, 16 or 32 mg Tablets

Østrig

– Candesartan cilexetil Arcana 4, 8, 16 or 32 mg tabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2015

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.