Jext

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Jext 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Dosering:
 • 300 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Jext 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45930
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN

Jext 150 mikrogram Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Jext 300 mikrogram Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Adrenalin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Jext til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Jext

Sådan skal du bruge Jext

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Jext indeholder en steril opløsning af adrenalin i en autoinjektor til akut injektion af en enkelt dosis

adrenalin i den ydre den af lårmusklen (intramuskulær injektion).

Jext skal bruges til akut behandling af pludselige, livstruende allergiske reaktioner (anafylaktisk

chok) på grund af insektstik eller bid, fødevarer, lægemidler eller motion.

Symptomer, der tyder på begyndende anafylaktisk chok, forekommer inden for få minutter efter

udsættelse for allergenet og omfatter: Hudkløe, hævelse, udslæt (som nældefeber), rødmen, hævelse

af læber, hals, tunge, hænder og fødder, hvæsende åndedræt, hæshed, kortåndethed, kvalme,

opkastning, mavekramper og i visse tilfælde tab af bevidsthed.

2.

Det skal du vide, før du begyder at bruge Jext

Lægen kan ha foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Jext kan altid bruges i en allergi-nødsituation. Hvis du er allergisk (overfølsom) over for

natriummetabisulfit eller nogle af de andre indholdsstoffer i Jext, er din læge nødt til at instruere dig

om, under hvilke omstændigheder Jext skal bruges. Du kan læse mere om overfølsomhed over for

sulfitter i afsnittet: Jext indeholder natriummetabisulfit og natriumchlorid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Jext hvis du har en hjertesygdom

hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du har diabetes

hvis du har en svulst på binyrerne (fæokromocytom)

hvis du har forhøjet tryk inde i øjet (glaukom)

hvis du har en nyre- eller prostatasygdom

hvis du har lavt kaliumniveau eller højt kalciumniveau i blodet

og/eller hvis du er ældre, gravid eller hvis Jext bruges til et barn, hvor barnet vejer mindre end

15 kg, da der er større risiko for at få bivirkninger.

Hvis du har astma, kan du være udsat for øget risiko for alvorlig allergisk reaktion.

Enhver der har oplevet et anafylaktisk tilfælde, bør tale med sin læge om at blive undersøgt for

stoffer, som han/hun kan være allergisk overfor, så disse nøje kan undgås i fremtiden. Det er vigtigt

at være opmærksom på, at allergi over for et stof kan medføre allergier over for en række relaterede

stoffer.

Hvis du har fødevareallergi, er det vigtigt at kontrollere indholdsstofferne i alt, hvad du indtager

(inklusive medicin), da selv små mængder kan give alvorlige reaktioner-

Du skal have modtaget omhyggelig instruktion af din læge eller sygeplejerske om, hvornår og

hvordan du bruger Jext korrekt.

Brugsanvisningen skal følges omhyggeligt for at undgå forkert injektion

Jext må kun injiceres i musklen på ydersiden af låret. Den må ikke injiceres i ballen på grund af

risiko for at ramme en blodåre.

Advarsel

Utilsigtet injektion i hænder eller fødder kan medføre nedsat blodforsyning til disse områder. Hvis

der forekommer en utilsigtet injektion i disse områder, skal du omgående søge læge.

Brug af anden medicin sammen med Jext

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig eller kan komme til at bruge det. Dette er særlig vigtigt, hvis du bruger noget af følgende:

Midler mod depression, såsom tricykliske antidepressiva eller monoaminoxidase-hæmmere

(MAO-hæmmere), da de kan øge virkningen af adrenalin.

Medicin til behandling af Parkinsons sygdom, som f.eks. cathechol-O-

methyltransferasehæmmere (COMT-hæmmere), da det kan øge virkningen af adrenalin.

Medicin, der kan gøre hjertet følsomt over for ujævne slag (arytmier), såsom digitalis eller

quinidin.

Alpha- og betablokkermedicin mod hjertesygdomme eller medicin til behandling af sygdomme i

nervesystemet, da de kan reducere virkningen af adrenalin.

Diabetespatienter skal omhyggeligt kontrollere deres blodsukkerniveauer efter brug af Jext, idet

adrenalin kan forhøje blodsukkerniveauet.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruge dette lægemiddel.

Der er begrænset erfaring med brugen af adrenalin under graviditet. Hvis du er gravid, skal du ikke

tøve med at bruge Jext i et nødstilfælde, da du og dit barns liv kan være i fare.

Jext forventes ikke at have nogen indvirkning på et diende barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Det er ikke sandsynligt, at evnen til at køre bil eller motorcykel og bruge værktøj eller maskiner

påvirkes af, at man får en adrenalininjektion, men den kan påvirkes af en anafylaktisk reaktion.

Hvis du føler dig påvirket, må du ikke køre.

Jext indeholder natriummetabisulfit og natriumchlorid

Jext indeholder natriumetabisulfit, som i sjældne tilfælde kan give alvorlige allergiske reaktioner

(overfølsomhed) eller åndedrætsbesvær (bronkospasme). Din læge skal give dig vejledning i, under

hvilke omstændigheder Jext skal bruges.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (22 mg) pr. dosis, d.v.s. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Jext

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Vær sikker på, i

hvilke situationer du skal bruge Jext. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Dosering

Voksne og børn over 30 kg – den anbefalede dosis til akutte allergiske situationer er 300

mikrogram adrenalin til injektion i den yderste lårmuskel (intramuskulær brug).

Børn mellem 15 og 30 kg – den anbefalede dosis til akutte allergiske situationer er 150 mikrogram

adrenalin til injektion i den yderste lårmuskel (intramuskulær brug). Husk: Den korrekte dosis af

Jext er afhængig af kropsvægten. Efterhånden som dit barn vokser, skal dosen øges. Drøft dette med

din læge.

Hvis du bemærker tegn på en akut allergisk reaktion, så brug omgående Jext, om nødvendigt

gennem tøjet.

Efter brug vil der være lidt væske tilbage i auto-injektoren, men den kan ikke genbruges.

Nogen gange er en enkelt dosis adrenalin ikke tilstrækkelig til helt at modvirke virkningerne af en

alvorlig allergisk reaktion. Derfor kan din læge udskrive mere end en Jext til dig. Hvis dine

symptomer ikke er blevet bedre indenfor 5-15 minutter efter første injektion, bør du, eller en du er

sammen med, indgive endnu en injektion. Dette gælder også, hvis symptomerne er blevet værre.

Derfor bør du altid have mere end en Jext på dig.

Administrationsvej

Jext er udviklet til injektion gennem tøjet eller direkte på huden på ydersiden af låret.

Jext skal presses fast ind mod den yderste del af låret og ind i den største del af lårmusklen. Når du

presser Jext ind mod låret, vil der automatisk blive skudt en skjult nål gennem forseglingen, for

enden af den sorte nålebeskyttelse, ind i lårmusklen og indsprøjtet en dosis adrenalin.

Brugsanvisningen til Jext, som er angivet nedenfor, skal følges omhyggeligt.

Jext må kun injiceres på ydersiden af låret.

Den må ikke injiceres i ballen (din bagdel).

Brugsanvisning

Bliv fortrolig med Jext, før du nogensinde får brug for den, så du ved, hvornår og hvordan den skal

bruges. Under instruktionen i korrekt brug af Jext kan din læge bruge en Jext Træningspen for at

sikre, at du og dine øvrige familiemedlemmer eller plejere er sikre på, hvad I skal gøre, når der

opstår en akut allergisituation.

Din familie, plejer eller lærer bør også vejledes i at bruge Jext korrekt.

Følg først denne vejledning, når du er klar.

Anbring aldrig tommelfingeren, fødderne eller hånden over den sorte nålebeskyttelse, da det er

her, nålen kommer ud.

Fjern ikke den gule hætte, før du er klar til at bruge Jext.

For korrekt administration skal du se på figurerne og følge disse trin:

Hold Jext i den hånd du bruger til daglig, så tommelfingeren er

tættest på den gule hætte.

Træk den gule hætte af med den anden hånd.

Placér den sorte spids mod yderlåret og hold Jext i en ret vinkel

(ca. 90°) mod låret

Derefter presses den sorte spids imod låret med et fast greb, indtil

der høres et ”klik” som bekræfter, at injektionen er begyndt. Bliv

ved med at holde injektoren fastpresset mod låret i 10 sekunder

(tæl langsomt til 10) og fjern den derefter. Den sorte spids vil

automatisk forlænges og skjule nålen.

Massér injektionsstedet i 10 sekunder. Søg omgående lægehjælp.

Ring 112, bed om en ambulance, sig anafylaksi.

Kontrolvinduet i etiketten vil være fyldt af et farvet stempel (hvid på Jext 300 og blå på Jext 150)

for at kontrollere, at auto-injektoren er aktiveret og at adrenalinopløsningen er blevet indsprøjtet.

Der kan være en lille luftboble i Jext. Den påvirker ikke den måde, som produktet virker på.

Selv om det meste af væsken bliver i Jext efter brug, kan den ikke genbruges.

Jext er beregnet til akut behandling. Du skal altid søge lægeghjælp umiddelbart efter brug af Jext.

Ring 112, bed om en ambulance og angiv ’anafylaksi’ selv om symptomerne lader til at bedres.

Du er nødt til at komme på hospitalet til observation og eventuel videre behandling. Dette skyldes,

at reaktionen kan komme igen på et senere tidspunkt.

Mens du venter på ambulancen, skal du ligge ned med fødderne højt, medmindre dette giver dig

åndenød, sker det, må du sætte dig op. Bed nogen om at blive hos dig, indtil ambulancen kommer,

hvis du skulle få det dårligt igen.

Bevidstløse patienter skal anbringes i aflåst sideleje.

Informér sundhedspersonalet om, at du har fået en intramuskulær injektion med adrenalin. Du kan

også give dem den brugte Jext, så den kan bortskaffes på en sikker måde.

Hvis du har brugt for meget Jext

I tilfælde af overdosering eller utilsigtet injektion af adrenalinet, skal du altid søge omgående

lægehjælp. Du bør kontakte din læge og bede om at få ordineret en ny Jext hurtigst muligt.

Dit blodtryk kan stige pludseligt. Overdosering kan give en pludselig stigning i blodtrykket,

uregelmæssig hjerterytme, unormal nyrefunktion, nedsat blodgennemstrømning og ophobning af

væske i lungerne.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er baseret på erfaring med brug af adrenalin (hyppighed ikke kendt;

hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Hjerteproblemer, som fx uregelmæssig og hurtig hjerterytme, at du føler dit hjerte slå, ,

brystsmerter

Forhøjet blodtryk, forsnævring af blodkarrene

Svedafsondring

Kvalme, opkastning

Åndedrætsbesvær

Hovedpine, svimmelhed, besvimelse

Svaghed, rystelser

Angst, hallucinationer

Forandringer i blodet, såsom forhøjede blodsukkerniveauer, nedsatte kaliumniveauerog skadelig

ophobning af syre i kroppen

Utilsigtet injektion af adrenalin i hænder eller fingre er indberettet og kan medføre manglende

blodforsyning til disse områder. I tilfælde af utilsigtet injektion skal du altid omgående søge

lægehjælp.

Jext indeholder natriumetabisulfit, som i sjældne tilfælde kan give alvorlige overfølsomheds-

reaktioner inklusive åndedrætsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Jext efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Husk at kontrollere indholdet af glaspatronen i Jext af og til gennem vinduet i etiketten for at

sikre dig, at væsken stadig er klar og farveløs. Udskift Jext senest ved udløbsdatoen eller

tidligere. Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at opløsningen er misfarvet eller

indeholder bundfald (faste partikler). Det kan være en god idé at markere udløbsdatoen i din

kalender eller dagbog for at sikre dig, at du udskifter Jext i tide.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toiletter eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Jext indeholder:

Aktivt stof: Adrenalin.

1 ml opløsning indeholder 1 mg adrenalin (som tartrat).

Jext 150 mikrogram injicerer en enkelt dosis på 150 mikrogram adrenalin i 0,15 ml

injektionsopløsning.

Jext 300 mikrogram injicerer en enkelt dosis på 300 mikrogram adrenalin i 0,3 ml

injektionsopløsning.

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumchlorid,

Natriummetabisulfit (E223),

Saltsyre,

Vand til injektionsvæske

Udseende og pakningstørrelser

Jext er en opløsning til injektion i en fyldt pen. Den indeholder en klar, farveløs opløsning i en

glaspatron med latexfri gummipakninger.

Eksponeret nålelængde:

Jext 150 mikrogram: 13 mm

Jext 300 mikrogram: 15 mm

Pakningsstørrelser: 1 fyldt pen. 2x1 fyldt pen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm

Fremstiller

ALK-Abelló S.A., Miguel Fleta 19, 28037 Madrid, Spanien

Dette lægemiddel er godkendt i følgende af EEA’s medlemslande under navnet:

Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,

Tyskland, Island, Irland, Italien, Luxembourg,

Holland, Norge, Slovakiet, Spanien, Sverige,

Storbritannien.

Jext

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2016

Andre informationskilder

Detaljerede og opdaterede oplysninger om dette product kan fås ved at scanne QR-koden på

indlægssedlen med en smartphone. Samme oplysninger er også tilgængelige på følgende

internetplads: www.infoaai.com og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.