Jaydess

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Jaydess 13,5 mg intrauterint indlæg
 • Dosering:
 • 13,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • intrauterint indlæg
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Jaydess 13,5 mg intrauterint indlæg
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57829
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Patientens navn:

Lægens navn:

Lægens telefonnummer:

Dato for oplægning:

Dato for udtagning:

Første opfølgningsbesøg:

Følgende besøg:

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Jaydess

®

13,5 mg intrauterint indlæg

Levonorgestrel

07-2016

P029555-1

– du tror at du kan være gravid

– du har vedvarende mavesmerter, feber eller usædvanligt udflåd fra skeden. Det kan

være et tegn på infektion. Infektioner skal behandles øjeblikkeligt

– du føler smerte eller ubehag under samleje, hvilket f.eks. kan være tegn på

infektion, en cyste på æggestokken eller at Jaydess ikke sidder korrekt

– du oplever pludselige ændringer i dine menstruationer (hvis du f.eks. har sparsom

eller ingen menstruation, og du så begynder at bløde vedvarende eller får smerter,

eller du begynder at bløde kraftigt). Dette kan være tegn på, at Jaydess ikke sidder

korrekt eller er blevet udstødt.

Det anbefales, at du anvender bind. Hvis du bruger tamponer, skal du skifte dem

forsigtigt, så du ikke trækker i trådene på Jaydess.

Børn og unge

Der er ingen indikationer for at anvende Jaydess før den første menstruation.

Brug af anden medicin sammen med Jaydess

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller

har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke anvende Jaydess, hvis du er gravid.

Nogle kvinder har måske ikke menstruation, mens de anvender Jaydess. Dette er

ikke nødvendigvis et tegn på graviditet. Hvis du ikke har menstruation, og har andre

symptomer på graviditet, skal du kontakte lægen for at få foretaget en undersøgelse

og få en graviditetstest.

Hvis du ikke har haft din menstruation i 6 uger og er bekymret, så overvej at få taget

en graviditetstest. Hvis testen er negativ, er der ingen grund til at foretage en test

mere, med mindre du har andre tegn på graviditet.

Hvis du bliver gravid samtidig med at du anvender Jaydess, skal du omgående

kontakte lægen for at få Jaydess fjernet. Der er risiko for spontan abort, hvis Jaydess

ikke bliver fjernet under graviditet.

Hvis du lader Jaydess sidde under en graviditet, vil risikoen for abort, infektion eller

for tidlig fødsel være øget. Tal med din læge om risici ved at fortsætte graviditeten.

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du kontakte lægen for at få Jaydess fjernet.

Graviditet uden for livmoderen

Det er ikke almindeligt at blive gravid under brugen af Jaydess. Men hvis du bliver

gravid under brugen af Jaydess, er risikoen for at graviditeten kan udvikle sig uden

for livmoderen øget. Kvinder, der tidligere har haft en graviditet uden for livmoderen,

er blevet opereret i æggelederne eller har haft en underlivsinfektion, har en større

risiko for denne type graviditet. En graviditet uden for livmoderen er en alvor tilstand,

der kræver øjeblikkelig lægehjælp (se pkt. 2 Advarsler og forsigtighedsregler), og kan

påvirke den fremtidige frugtbarhed.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Jaydess. Der er fundet små mænger af levonorgestrel

(det aktive stof i Jaydess) i modermælken. Der er dog ikke set nogen negative

virkninger på barnets vækst eller udvikling, eller på mængden eller kvaliteten af

modermælken.

Frugtbarhed

Din sædvanlige frugtbarhed vil vende tilbage igen, når Jaydess er fjernet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Jaydess påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du bruge Jaydess

Brug altid Jaydess nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Oplægning af Jaydess

Jaydess kan enten oplægges:

– inden for 7 dage efter menstruationens 1. dag

– straks efter en abort i første trimester, forudsat at der ikke er infektion i

kønsorganerne

– efter en fødsel først efter at livmoderen har genvundet sin normale størrelse, og

ikke tidligere end 6 uger efter fødslen (se pkt. 4 ”Bivirkninger– Perforation”).

Undersøgelse af din læge før oplægningen kan omfatte:

– livmoderhalsundersøgelse (smear-test)

– undersøgelse af brysterne

– andre prøver, f.eks. for infektioner, herunder seksuelt overførte sygdomme, hvis

nødvendigt. Din læge vil også foretage en gynækologisk undersøgelse for at fastslå

livmoderens stilling og størrelse.

Efter en gynækologisk undersøgelse:

– et instrument, der kaldes et speculum, placeres i skeden, og livmoderhalsen bliver

renset med en antiseptisk opløsning. Jaydess bliver så placeret i livmoderen med

et tyndt, fleksibelt plastikrør (indføringsrøret). Der kan gives lokalbedøvelse i

livmodermunden før oplægningen

– nogle kvinder bliver svimle eller besvimer under oplægningen eller efter at Jaydess

er blevet lagt op eller fjernet

– du kan evt. opleve nogen smerte og blødning under eller lige efter oplægningen.

Opfølgende undersøgelse:

Du skal have kontrolleret din Jaydess 4-6 uger efter oplægningen og derefter

regelmæssigt, mindst én gang om året. Din læge kan afgøre hvor ofte og hvordan

kontrollen skal foregå for dig.

Udtagning af Jaydess

Jaydess skal tages ud senest i slutningen af det tredje år efter oplægningen.

Jaydess kan let tages ud af din læge på et hvilken som helst tidspunkt. Herefter er

graviditet mulig. Nogle kvinder bliver svimle eller besvimer under eller efter at Jaydess

er blevet fjernet. Du kan evt. opleve nogen smerte og blødning under udtagningen.

Hvis du ikke ønsker at blive gravid, bør Jaydess ikke blive taget ud efter menstruations

7. dag, med mindre du anvender anden prævention (f.eks. kondom) i mindst 7 dage

før indlægget bliver taget ud.

Hvis du ikke har menstruation, bør du anvende en barrieremetode (f.eks. kondom) i 7

dage før udtagningen.

En ny Jaydess kan blive lagt op umiddelbart efter udtagningen. I dette tilfælde er

yderligere beskyttelse ikke nødvendig.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Nedenfor finder du en oversigt over de mulige bivirkninger opført efter hvor

almindelige, de er:

Meget almindelige: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede:

• Hovedpine

• Mave-/underlivssmerter

• Akne/fedtet hud

• Blødningsændringer herunder øget og nedsat blødning, pletblødning, sjældent

forekommende menstruationer og manglende blødning (se også følgende afsnit

om uregelmæssig og sjældent forekommende blødning)

• Cyster på æggestokkene (se også følgende afsnit om cyster på æggestokkene)

• Betændelse i skede og ydre kønsdele (vulvovaginitis)

Almindelige: Forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede:

• Nedtrykthed/depression

• Migræne

• Kvalme

• Infektion i de øvre kønsorganer

• Smertefuld menstruation

• Smerter/ubehag i brysterne

• Udstødelse af Jaydess (helt og delvist) (se følgende afsnit om udstødelse)

• Hårtab

• Udflåd

Ikke almindelige: Forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede:

• Øget kropsbehåring

Sjældne: Forekommer hos op til 1 ud af 1000 behandlede

• Perforering af livmoderen (se også følgende afsnit om perforering)

Beskrivelse af udvalgte mulige bivirkninger:

– Overfølsomhed (allergi) herunder udslæt, nældefeber og hævelse af øjne, mund og

svælg, der kan medføre, at luftvejene blokeres (angioødem), er set ved lignende

produkter.

Uregelmæssig eller sjældent forekommende blødning

Jaydess forventes at påvirke din menstruationscyklus. Den kan ændre din

menstruation, så du får pletblødning (en svag blødning), kortere eller længere

menstruationsperioder, lettere eller kraftigere blødning eller slet ingen blødning.

Du kan få blødning og pletblødning mellem menstruationerne, især i de først 3-6

måneder. Nogle gange er blødningen i starten kraftigere end normalt.

Generelt oplever du sandsynligvis en gradvis nedgang i mængden og antallet af

blødningsdage hver måned. Hos nogle kvinder stopper menstruationen til sidst helt.

Den månedlige fortykkelse af livmoderslimhinden sker måske ikke på grund af

virkningen af hormonerne, og derfor er der ikke noget, der skal udskilles som

menstruation. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har nået klimakteriet eller er

gravid. Dine egne hormonniveauer forbliver som regel normale.

Når indlægget er fjernet, bør din menstruation blive normal igen.

Underlivsinfektion

Jaydess’ indføringsrør og selve Jaydess er sterile. Trods dette er der en øget risiko

for underlivsinfektion (infektioner i livmoderslimhinden eller i æggelederne) på

oplægningstidspunktet og i de første tre uger efter oplægningen.

Underlivsinfektioner hos brugere af livmoderindlæg hænger ofte sammen med seksuelt

overførte sygdomme. Risikoen for at få infektion er øget, hvis du eller din partner har

flere seksuelle partnere eller hvis du har haft underlivsbetændelse tidligere.

Underlivsinfektioner skal behandles øjeblikkeligt.

Underlivsinfektioner som f.eks. underlivsbetændelse kan have alvorlige konsekvenser,

og det kan sænke frugtbarheden og øge risikoen for en fremtidig graviditet uden for

livmoderen. I yderst sjældne tilfælde kan der kort tid efter oplægningen forekomme

alvorlig infektion eller sepsis (høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme

og ben pga. blodforgiftning), der kan have dødeligt udfald.

Jaydess skal fjernes, hvis du har gentagne underlivsbetændelser, eller hvis en

infektion er alvorlig eller ikke reagerer på behandling.

Udstødelse

Muskelsammentrækningerne i livmoderen under menstruation kan nogle gange skubbe

indlægget væk fra den korrekte position eller udstøde det. Det er sjældent men muligt,

at Jaydess kommer ud under din menstruation, uden at du lægger mærke til det.

Det er også muligt, at din Jaydess bliver delvist udstødt af din livmoder, hvilket

betyder, at den bliver skubbet ud af position, men ikke helt udstødt (du og din

partner kan måske mærke det under samleje). Hvis Jaydess bliver helt eller delvist

udstødt, vil du ikke være beskyttet mod graviditet.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Jaydess

3. Sådan skal du bruge Jaydess

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Jaydess anvendes til at forebygge graviditet (prævention) i op til 3 år.

Jaydess er et T-formet livmoderindlæg, som efter at være blevet placeret inde i

livmoderen, langsomt afgiver en lille smule af hormonet levonorgestrel.

Jaydess fungerer ved at mindske den månedlige vækst af livmoderslimhinden og gøre

slimen i livmoderhalsen tykkere. Dette hindrer sæd og æg i at komme i kontakt med

hinanden, og hindrer dermed, at et æg bliver befrugtet af sæden.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Jaydess

Generelt

Før du begynder at bruge Jaydess, vil din læge stille dig nogle spørgsmål om din

personlige helbredstilstand.

I denne indlægsseddel er der beskrevet flere situationer, hvor Jaydess bør fjernes, eller

hvor Jaydess’ pålidelighed kan være nedsat. I sådanne situationer bør du enten undgå

samleje eller anvende kondom eller en anden form for svangerskabsforebyggelse.

Som ved andre hormonale svangerskabsforebyggende midler beskytter Jaydess ikke

mod HIV-infektioner (AIDS) eller andre seksuelt overførte sygdomme.

Jaydess er ikke egnet som fortrydelsesmetode efter et samleje (nødprævention).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Jaydess hvis:

– du er gravid (se ”Graviditet, amning og frugtbarhed”)

– du aktuelt har eller gentagne gange har haft underlivsbetændelse eller

betændelse i kønsorganerne

– du er meget tilbøjelig til at få underlivsinfektioner

– du har en infektion i de nedre kønsorganer (en infektion i skeden eller

livmoderhalsen)

– du har haft en infektion i livmoderen efter fødsel eller abort inden for de sidste

3 måneder

– du har celleforandringer i livmoderhalsen

– du har kræft eller mistanke om kræft i livmoderhalsen eller livmoderen

– du har en svulst, der er følsom over for gestagener, så den vokser, f.eks.

brystkræft

– du bløder fra skeden af ukendt årsag

– du har unormale tilstande i livmoderhalsen eller livmoderen, herunder

muskelknuder (fibromer), der påvirker livmoderhulen

– du lider af en leversygdom eller har en levertumor

– du er allergisk over for levonorgestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Jadess (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Jaydess hvis:

– du har diabetes. Der er generelt ingen grund til at ændre din diabetesbehandling,

mens du bruger Jaydess, men det kan være nødvendigt at din læge kontrollerer

behandlingen

– du har epilepsi. Du kan få et anfald under oplægning eller udtagning

– du tidligere har haft en graviditet uden for livmoderen.

Kontakt også lægen, hvis noget af følgende gælder før du bruger Jaydess eller hvis de

optræder for første gang mens du bruger Jaydess:

– migræne med synsforstyrrelser eller andre symptomer, som kan være et tegn på en

midlertidig nedsættelse af blodforsyningen til hjernen (forbigående slagtilfælde)

– usædvanlig kraftig hovedpine

– gulsot (huden, det hvide i øjnene og/eller neglene bliver gule)

– meget forhøjet blodtryk

– alvorlige sygdomme i pulsårerne herunder slagtilfælde eller hjerteanfald.

Følgende tegn kan betyde, at du måske har en graviditet uden for livmoderen,

og du skal øjeblikkeligt kontakte lægen (se også punktet ”Graviditet, amning og

frugtbarhed”):

– Dine menstruationer er stoppet, og du får derefter vedholdende blødning eller

smerter

– Du har alvorlige eller vedvarende smerter i den nederste del af underlivet

– Du har normale tegn på graviditet, men bløder samtidig og er svimmel

– Du har fået foretaget en positiv graviditetstest.

Kontakt også øjeblikkeligt din læge, hvis du oplever noget af følgende (se også pkt. 4):

– du oplever en alvorlig smerte (som menstruationssmerte) eller kraftig blødning

efter oplægningen, eller hvis du får smerte/blødning, som fortsætter i mere end

nogle få uger. Dette kan f.eks. være et tegn på infektion, perforering eller at

Jaydess ikke sidder korrekt

– du kan ikke længere mærke trådene i din skede. Dette kan være tegn på udstødning

eller perforering. Du kan kontrollere det ved blidt at stikke en finger ind i skeden og

mærke efter trådene for enden af skeden, nær åbningen til livmoderen. Du må ikke

trække i trådene, da du kan komme til at trække Jaydess ud ved et uheld. Undgå

samleje eller brug en barrieremetode (som f.eks. kondom) indtil din læge har

kontrolleret, at indlægget stadig sidder korrekt

– du eller din partner kan mærke det nederste af Jaydess. Undgå samleje indtil lægen

har kontrolleret, at indlægget sidder korrekt

– din partner kan mærke trådene under samleje

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Perforation

Gennemtrængning eller perforering af livmodervæggen kan ske under oplægning af

Jaydess, selv om perforering af livmodervæggen måske først bliver opdaget noget

senere. Hvis Jaydess bliver placeret uden for livmoderhulen, er den ikke effektiv i at

forebygge graviditet. Du skal måske opereres for at få Jaydess fjernet.

Risikoen for perforering er øget (op til 1 ud af 100 kvinder) hos ammende kvinder og

hos kvinder, der får indlægget lagt op op til 36 uger efter en fødsel, og kan være øget

hos kvinder med en bagoverbøjet livmoder (fast retroverteret livmoder).

Cyster på æggestokkene

Da den svangerskabsforebyggende virkning af Jaydess hovedsageligt skyldes den

lokale virkning i livmoderen, fortsætter ægløsningen normal under brugen af Jaydess.

Nogle gange kan der udvikles en cyste på æggestokkene. I de fleste tilfælde er der

ingen symptomer.

En cyste på æggestokkene kan kræve lægehjælp eller sjældnere operation, men den

forsvinder normalt af sig selv.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevar Jaydess utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Du må ikke åbne blisterpakken. Kun lægen eller sygeplejersken må gøre dette.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Jaydess indeholder:

– Aktivt stof: levonorgestrel.

– Øvrige indholdsstoffer:

• polydimethylsiloxan-elastomer

• silica, kolloid vandfri

• polyethylen

• bariumsulfat

• jernoxid, sort (E 172)

• sølv

Udseende og pakningsstørrelser

Jaydess er et T-formet livmoderindlæg. De vertikale arme på T-stykket har et

lægemiddeldepot, der indeholder levonorgestrel. Der er bundet to tråde til udtagning

til øjet nederst på de vertikale arme. Desuden har den vertikale del en sølvring, der

sidder tæt på de horisontale arme. Sølvringen er synlig under ultralydsundersøgelse.

Pakningsstørrelse:

– 1x1 livmoderindlæg.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Jaydess

er et registreret varemærke, der tilhører Bayer-koncernen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2016.

Nedenstående oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

Oplægningsvejledning

Jaydess 13,5 mg livmoderindlæg

Skal oplægges af en læge under aseptiske forhold.

Jaydess leveres med en indfører i en steril pakke, som først må åbnes, når Jaydess

skal lægges op. Må ikke gensteriliseres. Jaydess er kun til engangsbrug. Anvend

ikke Jaydess, hvis blisterpakningen er skadet eller åben. Må ikke oplægges efter den

udløbsdato, der står på pakningen og blisterpakningen efter EXP.

Ikke anvendt produkt eller affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer

Forberedelser inden oplægningen

• Undersøg patienten for at bedømme størrelse og stilling på uterus, og

for at konstatere, om der er tegn på akut genital infektion eller andre

kontraindikationer for at oplægge Jaydess. Hvis der er nogen som helst tvivl om

graviditet, skal der foretages en graviditetstest.

• Synliggør cervix med et speculum, og vask omhyggeligt cervix og vagina med en

passende antiseptisk opløsning.

• Hvis nødvendigt, kan en assistent bistå under oplægningen.

• Tag fat i den forreste del af portio med en klotang eller en anden pincet

for at stabilisere uterus. Hvis uterus er bagoverbøjet, kan det være mere

hensigtsmæssigt at tage fat i den bageste del af portio. Vinklen mellem

cervikalkanalen og corpus kan udjævnes ved at trække let i klotangen. Tangen

skal holdes på plads, og et forsigtigt træk i cervix skal bevares under hele

oplægningsproceduren.

• Før en uterinsonde gennem cervikalkanalen til fundus for at måle

uteruskavitetens længde og bestemme dens retning, og for at udelukke tegn på

intrauterine anormaliteter (f.eks. septum, submukøse fibromer) eller et tidligere

oplagt intrauterint præventionsmiddel, der ikke er blevet fjernet. Hvis der opstår

vanskeligheder, så overvej dilatation af kanalen. Hvis cervikaldilatation er

nødvendig, så overvej at anvende analgetica og/eller paracervikal blokade.

Oplægning

1. Åbn først den sterile pakning fuldstændigt (fig. 1). Anvend derefter aseptisk teknik

og sterile handsker.

2. Skub skyderen

helt fremad i retning

mod pilen for at

lade Jaydess ind i

indføringsrøret (fig.

VIGTIGT! Træk ikke skyderen nedad, da det kan frigøre Jaydess for tidligt. Hvis

Jaydess først er frigjort, kan den ikke lades igen.

3. Hold skyderen i den yderste

stilling, og juster den øverste

kant på markøren, så den svarer til

uterinkavitetens sondemål (fig. 3).

4. Hold skyderen i den yderste

stilling, og før indføreren gennem

cervix, indtil markøren er ca.

1.5-2.0 cm fra cervix (fig. 4).

VIGTIGT! Tving ikke indføreren igennem. Dilatér om nødvendigt cervikalkanalen.

5. Hold indføreren fast på plads og

skub skyderen tilbage til mærket

for at åbne Jaydess’ horisontale

arme (fig. 5). Vent 5 - 10 sek. til

de horisontale arme har foldet sig

helt ud.

6. Før forsigtigt indføreren op mod

fundus, til markøren ligger mod

cervix. Jaydess er nu ved fundus

(fig. 6).

7. Hold indføreren på plads og

frigør Jaydess ved at trække

skyderen helt tilbage (fig. 7).

Hold skyderen i den nederste

position, og træk forsigtigt

indføreren ud. Klip trådene, så ca.

2-3 cm er synlig udenfor cervix.

VIGTIGT! Ved mistanke om, at indlægget ikke ligger korrekt, skal placeringen

kontrolleres (f.eks. med ultralyd). Fjern indlægget, hvis det ikke sidder korrekt i

livmoderkaviteten. Et udtaget indlæg må ikke lægges op igen.

Udtagning/udskiftning

Se produktresuméet for oplysninger om udtagning/udskiftning.

Jaydess udtages ved at trække i

trådene med en pincet. (fig. 8).

En ny Jaydess kan oplægges

umiddelbart efter udtagningen.

Efter udtagningen af Jaydess skal

indlægget undersøges for at sikre,

at det er intakt.

Fig. 1

Fig. 7

Fig. 8

Jaydess

Markør

Mærke

Skyder

Indføringsrør

med stempel

og skala

Håndtag med

tråde indeni

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

1,5-2,0 cm

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.