Ivomec Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ivomec Vet. 0,6% premix
 • Dosering:
 • 0,6%
 • Lægemiddelform:
 • premix
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ivomec Vet. 0,6% premix
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 15722
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

28. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ivomec Vet., premix

0.

D.SP.NR

6060

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Ivomec Vet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ivermectin 0,6 % (6 mg/g).

3.

LÆGEMIDDELFORM

Premix

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mavetarmkanalen, lungeorm, lus og skabmider hos svin:

Rundorm i mavetarmkanal: Ascaris suum (voksne og L4), Strongyloides ransomi (voksne,

L3 og L4), Hyostongylus rubidus (voksne og umodne stadier), Oesophagostomum spp.

(voksne og umodne stadier).

Lungeorm: Metastrongylus spp. (voksne).

Lus: Haematopinus suis.

Skabmider: Sarcoptes scabiei var. suis.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til andre dyrearter.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen

15722_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

4.6

Bivirkninger

Ingen

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Voksende svin: 0,1 mg ivermectin/kg legemsvægt daglig i 7 dage.

Op til 40 kg legemsvægt tilsættes 333 g premix/ton foder.

Fra 40-100 kg legemsvægt forhøjes mængden til 400 g premix/ton foder.

Udvoksede svin (søer og orner): Normfodring af søer og orner nødvendiggør, at ivermectin

indblandes i foderet med en mængde, der sikrer den anbefalede dosis på 0,1 mg/kg

legemsvægt, dagligt i 7 på hinanden følgende dage, overholdes. Dette opnås ved at indblande

1,66 kg premix/ton foder sv.t. 10 g ivermectin/ton (10 ppm). Anvend 1 kg medicineret

foder/100 kg legemsvægt i 7 på hinanden følgende dage. Dyrene bør ikke få tilført andet

foder, før der er opædt.

Ivomec Vet. premix kan iblandes foderkoncentrater forud for indblanding i det færdige foder.

Foder indeholdende Ivomec Vet. premix kan pelleteres.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: Svin - 12 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hos rundorm og leddyr indtager

-aminosmørsyre (GABA) en vigtig rolle som kemisk

neurotransmitter. Ivermectin øger den præsynaptiske frigivelse af GABA. Den øgede

frigivelse medfører øget binding af GABA til postsynaptiske receptorer. Den heraf følgende

hyperpolarisering af de postsynaptiske celler blokerer impulstransmissionen. Blokeringen

bevirker, at parasitterne lammes og dør.

Ivermectin har ingen effekt på leverikter og bændelorm, antagelig fordi GABA ikke fungerer

som neurotransmitter hos disse. Hos pattedyr påvirkes impulstransmissionen i det perifere

nervesystem ikke af ivermectin, idet acetylcholin her er den vigtigste neurotransmitter. Hos

15722_spc.doc

Side 2 af 3

pattedyr fungerer GABA dog kun som neurotransmitter i visse afsnit af centralnervesystemet.

Ved brug af ivermectin i anbefalet dosis penetrerer ivermectin imidlertid kun i ubetydelig

grad blodhjernebarrieren.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

Præparatet er stærkt toksisk overfor akvatiske organismer

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyoxyl 40 hydrogeneret castoroil, monoglycerider, majskolbemel.

Butylhydroxyanisol, propylgallat, vandfri citronsyre, propylenglycol.

6.2

Uforligeligheder

Ingen

6.3

Opbevaringstid

5 kg pakningsstørrelse: 35 måneder.

333 g og 25 kg pakningsstørrelse: 2 år.

Efter blanding med foder: 3 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Papirsække (flerlaget) med indvendig foring af 0,04 mm HDPE á 5 kg og 25 kg.

Polyesterlaminatpose (flerlaget) med indvendig foring af 0,04 mm HDPE á 333 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Anvendt emballage og rester af produktet bortskaffes som kemisk affald.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merial Norden A/S

Strødamvej 52

2100 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

15722

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. september 1983

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. august 2017

15722_spc.doc

Side 3 af 3

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

PREMIX

15722_spc.doc

Side 4 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

STROMECTOL (Ivermectin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

STROMECTOL (Ivermectin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

IVOMEC (Ivermectin) Liquid [Merial, Inc.]

IVOMEC (Ivermectin) Liquid [Merial, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-12-2017

VETRIMEC (Ivermectin) Solution [MWI VetOne]

VETRIMEC (Ivermectin) Solution [MWI VetOne]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

IVERMECTIN Solution [Durvet, Inc.]

IVERMECTIN Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

IVERMECTIN Injection, Solution [Durvet]

IVERMECTIN Injection, Solution [Durvet]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ACAREXX (Ivermectin) Suspension [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

ACAREXX (Ivermectin) Suspension [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

IVERMECTIN Paste [JEFFERS]

IVERMECTIN Paste [JEFFERS]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

IVERMAX (Ivermectin) Paste [Aspen Veterinary Resources]

IVERMAX (Ivermectin) Paste [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

IVERMECTIN Paste [Durvet]

IVERMECTIN Paste [Durvet]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

IVERCHOICE (Ivermectin) Paste [Aspen Veterinary Resources Ltd.]

IVERCHOICE (Ivermectin) Paste [Aspen Veterinary Resources Ltd.]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

BIMECTIN (Ivermectin) Paste [Bimeda, Inc. Division Of CrossVetpharm Group]

BIMECTIN (Ivermectin) Paste [Bimeda, Inc. Division Of CrossVetpharm Group]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

DURAMECTIN (Ivermectin) Paste [Durvet]

DURAMECTIN (Ivermectin) Paste [Durvet]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

AGRI-MECTIN (Ivermectin) Paste [Agrilabs]

AGRI-MECTIN (Ivermectin) Paste [Agrilabs]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

SOOLANTRA (Ivermectin) Cream [Galderma Laboratories, L.P.]

SOOLANTRA (Ivermectin) Cream [Galderma Laboratories, L.P.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

IVERMECTIN Powder [LETCO MEDICAL, LLC]

IVERMECTIN Powder [LETCO MEDICAL, LLC]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

IVERMECTIN Tablet [Central Texas Community Health Centers]

IVERMECTIN Tablet [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Ivermectin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Ivermectin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

HEARTGARD PLUS (Ivermectin And Pyrantel Pamoate) Tablet, Chewable [Merial, Inc.]

HEARTGARD PLUS (Ivermectin And Pyrantel Pamoate) Tablet, Chewable [Merial, Inc.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

HEARTGARD (Ivermectin) Tablet, Chewable [Merial, Inc.]

HEARTGARD (Ivermectin) Tablet, Chewable [Merial, Inc.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

SKLICE (Ivermectin) Lotion [Arbor Pharmaceuticals]

SKLICE (Ivermectin) Lotion [Arbor Pharmaceuticals]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2017

IVERMECTIN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

IVERMECTIN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

1-5-2017

Stromectol

Stromectol

Ivermectin is an anti-parasite used to treat infections caused by certain parasites. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList