Itraconazol "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Itraconazol "Actavis" 100 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Itraconazol "Actavis" 100 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39096
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Itraconazole Actavis 100 mg Capsules PIL - Denmark

item no:

print proof no:

origination date:

originated by:

revision date:

revised by:

dimensions: 140 x 270

pharmacode:

colours/plates:

approved for print/date

Non Printing Colours

date sent: 15.12.10

supplier:

technically app. date: 17.12.10

min pt size: 7.5 pt

Technical Approval

black

L4513-32

15.12.10

6.6.11

liconsa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere,

du vil vide.

• Lægen har ordineret Itraconazol Actavis til dig

personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om

de har de samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkningen af Itraconazol Actavis og hvad du skal

bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Itraconazol Actavis

3. Sådan skal du tage Itraconazol Actavis

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Itraconazol Actavis

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNINGEN AF ITRACONAZOL ACTAVIS OG

HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Itraconazol Actavis indeholder itraconazol, som er et

svampemiddel. Det forhindrer svampen i at opbygge

en normal cellevæg. Uden en normal cellevæg vil

svampen dø.

Itraconazol Actavis anvendes til behandling af

svampelidelser i skeden, munden, huden og neglene.

Lægen kan have givet dig Itraconazol Actavis til

anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

ITRACONAZOL ACTAVIS

Tag ikke Itraconazol Actavis

• hvis du er overfølsom (allergisk) over for itraconazol

eller et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6)

• hvis du er gravid. Se også under afsnittet ”Graviditet

og amning”.

• hvis du også anvender et eller flere af de følgende

lægemidler:

• terfenadin, astemizol eller mizolastin (mod allergi)

• cisaprid (mod visse fordøjelsessygdomme)

• midazolam eller triazolam (sovemedicin)

• visse kolesterolsænkende lægemidler (f.eks.

lovastatin, simvastatin)

• pimozid (mod psykiske sygdomme)

• ergotalkaloider mod migræne (f.eks. ergotamin og

dihydroergotamin)

• quinidin eller dofetilid (mod uregelmæssig

hjerterytme).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Itraconazol

Actavis

Tal med lægen, inden du tager Itraconazol Actavis,

hvis du:

• har nedsat lever- eller nyrefunktion. Det er muligt, at

dosis skal ændres.

• har hjerteproblemer, da du har større risiko for at få

visse bivirkninger. Kontakt din læge øjeblikkeligt,

hvis du får vejrtrækningsproblemer, uventet tager

på i vægt, får hævede ben eller mave, føler dig

usædvanligt træt, eller hvis du begynder at vågne

om natten

• tidligere har været overfølsom (allergisk) over for et

andet svampedræbende lægemiddel.

Stop med at tage medicinen og kontakt din

læge øjeblikkeligt, hvis du får symptomer på

leverproblemer, såsom tab af appetit, kvalme,

opkastning, træthed, mavesmerter eller markant

mørkere urin. Din læge vil muligvis tage en blodprøve

for at sikre, at din lever fungerer tilfredsstillende. Det

er vigtigt, at du kommer til disse blodprøver.

Hvis du mærker prikken i huden, følelsesløshed eller

nedsat kraft i hænder eller fødder, skal du kontakte

din læge hurtigst muligt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept. Dette er meget vigtigt, da anden medicin kan

føre til øget eller nedsat virkning af Itraconazol Actavis

og Itraconazol kan føre til øget eller nedsat effekt af

anden medicin.

Brug ikke følgende medicin samtidig med, at du

er i

behandling med Itraconazol Actavis:

• visse typer allergimedicin såsom terfenadin,

astemizol og mizolastin

• cisaprid, der bruges til behandling af visse

fordøjelsessygdomme.

• visse typer sovemedicin såsom midazolam og

triazolam

• visse kolesterolnedsættende stoffer såsom

lovastatin, simvastatin, atorvastatin

• pimozid, der bruges til behandling af psykiske

lidelser

• ergotamin eller dihydroergotamin mod migræne

(ergotalkaloider)

• quinidin og dofetilid, der bruges mod uregelmæssig

hjerterytme.

Hvis du bruger nogle af følgende lægemidler, kan

det være nødvendigt for lægen at ændre dosis

af enten Itraconazol Actavis eller af det andet

lægemiddel:

• visse typer antibiotika såsom clarithromycin og

erythromycin

• visse typer medicin, der påvirker hjertet

og blodkarrene (digoxin og visse såkaldte

calciumantagonister såsom dihydropyridiner og

verapamil)

• antikoagulationsmidler (blodfortyndende stoffer

(f.eks. warfarin))

• visse typer medicin mod HIV infektion

(proteasehæmmere såsom ritonavir, indinavir,

saquinavir)

• medicin mod cancer (f.eks. vinkaalkaloider, busulfan,

docetaxel og trimetrexat)

• cyclosporin, tacrolimus og sirolimus, som ofte

gives efter organtransplantation (medicin, der

undertrykker immunforsvaret)

• dexamethason og methylprednisolon (mod

betændelse)

• visse typer angstdæmpende medicin såsom

buspiron, alprazolam og brotizolam

• phenytoin, phenobarbital og carbamazepin (mod

epilepsi)

• rifabutin og rifampicin (mod tuberkulose)

• ebastin (mod allergi)

• reboxetin (mod depression)

• alfentanil (mod smerter i forbindelse med operation)

• urtemedicin indeholdende Johannesurt (Hypericum

Perforatum)

• omeprazol og esomeprazol (mod mavesår og sure

opstød)

Itraconazol bliver kun optaget i kroppen, hvis du

har det rette syreindhold i mavesækken. Hvis du får

medicin, der reducerer mavesyren (f.eks. medicin

mod fordøjelsesbesvær), må du ikke bruge denne

før mindst 2 uger efter, du er stoppet i behandling

med Itraconazol Actavis. Tag altid Itraconazol Actavis

kapsler med en kulsyreholdig drik såsom sodavand.

Brug af Itraconazol Actavis sammen med mad og

drikke

Du skal tage Itraconazol Actavis umiddelbart efter et

måltid.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Itraconazol Actavis, hvis du er gravid,

medmindre din læge har rådet dig til det. Hvis du ikke

bruger prævention og kan blive gravid, skal du tale

med din læge, før du tager denne medicin.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

L4513-32

Itraconazol Actavis 100 mg

hårde kapsler

Itraconazol

L4513-32 Itraconazol 100mg Tablets PIL Denmark.indd 1

06/06/2011 11:23

Itraconazole Actavis 100 mg Capsules PIL - Denmark

item no:

print proof no:

origination date:

originated by:

revision date:

revised by:

dimensions: 140 x 270

pharmacode:

colours/plates:

approved for print/date

Non Printing Colours

date sent: 15.12.10

supplier:

technically app. date: 17.12.10

min pt size: 7.5 pt

Technical Approval

black

L4513-32

15.12.10

6.6.11

liconsa

Da Itraconazol Actavis forbliver i kroppen et stykke tid,

efter du er stoppet med at tage det, skal du fortsætte

med at bruge prævention, indtil du har haft den første

menstruation efter endt behandling.

Itraconazol bliver udskilt i modermælken, men vil

sandsynligvis ikke påvirke det ammende barn. Hvis du

ammer, skal du tale med din læge eller apoteket, før

du starter med at tage Itraconazol Actavis.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger

nogen form for medicin.

Trafik og arbejdssikkerhed

Itraconazol Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du er ansvarlig for at vurdere, om du er i stand til

at køre eller udføre andre opgaver, der kræver øget

koncentration. På grund af medicinens virkning

eller bivirkninger kan din evne til at køre eller udføre

andre opgaver, der kræver øget koncentration,

blive dårligere. Beskrivelse af disse virkninger kan

findes i andre afsnit. Læs hele indlægssedlen for at få

vejledning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Itraconazol Actavis

Itraconazol Actavis indeholder saccharose.

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ITRACONAZOL ACTAVIS

Tag altid Itraconazol Actavis nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Tag Itraconazol Actavis umiddelbart efter et måltid.

Dette vil gøre det lettere for medicinen at blive

optaget i kroppen. Kapslen skal synkes hel.

Følg altid lægens dosisanvisning. Der er forskel på,

hvad den enkelte har brug for. Den sædvanlige dosis

for voksne varierer fra 1 til 4 kapsler dagligt.

Varigheden af behandlingen afhænger af typen af

infektion og varierer fra 1 dag til 3 måneder.

Ved neglesvamp kan du anvende lægemidlet

uafbrudt eller i intervaller. Uafbrudt behandling varer

for det meste 3 måneder. Ved intervalbehandling skal

du tage 2 eller 3 intervaller. Hvert interval indebærer

behandling i en uge og derefter en pause i 3 uger.

Har du taget for mange Itraconazol Actavis kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

brugt mere Itraconazol Actavis, end der står her, eller

mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Itraconazol Actavis

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du

kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på tidspunktet

for næste dosis, så spring den glemte dosis over og

fortsæt som normalt med den følgende dosis. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Itraconazol Actavis

Din læge vil fortælle dig, hvor lang tid behandlingen

skal vare. Du må ikke stoppe med at tage kapslerne,

før den anviste behandling er slut. Dette skyldes,

at infektionen måske ikke er fuldstændig kureret.

Det kan vare flere uger, efter du har afsluttet

behandlingen, før alle symptomer er forsvundet.

4. BIVIRKNINGER

Itraconazol Actavis kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer hos ca. 9 ud af 100 patienter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end

1 ud af 100 behandlede):

Hovedpine og svimmelhed. Fordøjelsesbesvær,

opkastning, generel sygdomsfølelse, diarré,

mavesmerter og forstoppelse. Hvis du har diarré i flere

dage, skal du kontakte din læge, da det er muligt, at

du skal have ændret behandlingen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1

ud af 1000 behandlede):

Symptomer på angioødem, såsom hævelse af

ansigtet, tungen og svælget, udslæt og besvær med

at synke og trække vejret. Hvis disse bivirkninger

opstår skal du stoppe med at tage medicinen og

kontakte din læge eller skadestue omgående.

Overfølsomhedsreaktion såsom udslæt, kløe.

Menstruationsforstyrrelser. Leverproblemer.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 behandlede):

Overfølsomhedsreaktion med feber, udslæt, hævelse

og nogle gange fald i blodtrykket. Leversygdom

med symptomer såsom: tab af appetit, generel

sygdomsfølelse, opkastning, træthed, mavesmerter,

gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene),

markant mørkere urin eller bleg afføring. Hvis disse

bivirkninger opstår, skal du stoppe med at tage

medicinen og kontakte din læge eller skadestue

omgående.

Prikken i arme eller ben eller en alvorlig hudreaktion.

Hvis disse bivirkninger opstår, skal du stoppe med

at tage medicinen og kontakte din læge eller

skadestue hurtigst muligt.

Meget få tilfælde af hjertesvigt er set. Hvis du

har svært ved at trække vejret, oplever pludselig

vægtøgning, hævede ben eller mave, føler dig

usædvanligt træt eller begynder at vågne om natten,

skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte

din læge eller skadestue omgående.

Nedsat indhold af kalium i blodet, forhøjet indhold

af triglycerider i blodet eller hårtab kan også

forekomme.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til

Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre. Du eller dine pårørende

kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning

under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5. SÅDAN OPBEVARER DU ITRACONAZOL ACTAVIS

Må ikke opbevares over 25˚C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Itraconazol Actavis efter den udløbsdato,

der står på æsken.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad Itraconazol Actavis indeholder

• Det aktive stof er itraconazol. 1 kapsel indeholder

100 mg itraconazol.

• De øvrige indholdsstoffer er sukkerarter

(saccharose og majsstivelse), poloxamer og

hypromellose. Kapselskal:

Gelatine og farvestoffer (indigocarmin

(E132),quinolingult (E104) og titandioxid (E171)).

Produktets udseende og pakningstørrelse

Grøn, uigennemsigtig hård gelatinekapsel med gulligt

til beige farvet kugleformet mikro granulat.

Itraconazol Actavis fås i følgende pakningsstørrelser:

4, 6, 15, 18, 28, 30 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group hf., Reykjavikurvegi 76-78, 220

Hafnarfjordur, Island

Fremstiller:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, No 7,

Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2010

L4513-32

L4513-32 Itraconazol 100mg Tablets PIL Denmark.indd 2

06/06/2011 11:23

4-4-2018

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ITRACONAZOLE Capsule [AvPAK]

ITRACONAZOLE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ITRACONAZOLE Capsule [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

ITRACONAZOLE Capsule [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ITRACONAZOLE Capsule [Cadila Healthcare Limited]

ITRACONAZOLE Capsule [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Diflucan vs. Sporanox (Itraconazole)

Diflucan vs. Sporanox (Itraconazole)

Diflucan (fluconazole) and itraconazole are antifungal medications used to treat Candida fungal infections.

US - RxList

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed