Isoptin Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Isoptin Retard 240 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 240 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Isoptin Retard 240 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11815
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Isoptin Retard 120 mg, 180 mg, 240 mg depottabletter

Verapamilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel

grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Isoptin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får

bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

OBS Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Isoptin Retard

Sådan skal du tage Isoptin Retard

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Isoptin Retard er medicin af typen calciumantagonister

med virkning

på hjerte og

kredsløb.

Du kan bruge Isoptin Retard til:

forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris)

behandling af for højt blodtryk

forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme

forebyggelse efter blodprop i hjertet

Lægen kan have givet dig Isoptin Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYN DER AT TAGE ISOPTIN RETARD

Tag ikke Isoptin Retard, hvis du

er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof verapamilhydrochlorid eller et af

de øvrige indholdsstoffer

i Isoptin Retard (angivet i pkt. 6).

lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb

lider af hjertesvigt

har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock)

har for hurtig hjerterytme

lider af forstyrrelser i hjerterytmen

har meget lavt blodtryk

har fået for meget hjertemedicin (digoxin), kan vise sig ved kvalme

er overfølsom overfor anden medicin der ligesom Isoptin Retard tilhører gruppen

af calciumantagonister

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Isoptin Retard, hvis du:

har meget langsom puls

lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb

lider af forsnævring af aorta

har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen

lider af sygdomme hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og

musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden

Duchennes muskeldystrofi)

Fortæl lægen hvis du har nedsat nyrefunktion,

da du skal monitoreres tæt af lægen,

hvis du skal have Isoptin Retard.

Hvis du har udtalt nedsat leverfuntion skal Isoptin Retard anvendes med forsigtighed.

Isoptin Retard kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

Fortæl altid lægen at du tager Isoptin Retard, hvis du skal bedøves.

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling

med Isoptin Retard.

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Isoptin

Retard.

Brug af anden medicin sammen med Isoptin Retard

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

for hjertet (digoxin,

digitoxin)

mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)

for forhøjet blodtryk (betablokkere, metoprolol, propranonol,

prazosin, terazosin,

vanddrivende medicin)

efter transplantation (ciclosporin, sirolimus,

everolimus, tacrolimus)

mod urinsyre gigt (sulfinpyrazon, colchicin)

mod mani (lithium)

mod depression (imipramin)

mod sukkersyge (type II) (glibenclamid)

for forhøjet kolesterol (simvastatin, lovastatin, atorvastin)

mod astma (theophyllin)

mod depression (perikum, naturmedicin)

mod kræft (doxorubicin)

for migræne (almotriptan)

for epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, fenytoin)

forebyggende mod migræne (clonidin)

for infektion (erythromycin, clarithromycin,

rifampin, telithromycin)

for mavesår (cimetidin)

mod angst og uro (buspiron, midazolam)

der er muskelafslappende

mod HIV (ritonavir)

til bedøvelse (inhalationsanæstetika)

mod smerter (acetylsalicylsyre)

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Brug af Isoptin Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Isoptin Retard med et glas vand.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.

Du skal være opmærksom på at Isoptin Retard kan øge virkningen

af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Isoptin Retard.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Isoptin Retard. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Isoptin Retard efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Isoptin Retard kan især i begyndelsen af behandlingen

og ved øgning af dosis give

bivirkninger,

som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Isoptin Retard indeholder natrium

Isoptin Retard, depottabletter, 180 mg:

Denne medicin indeholder 1,2 mmol natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller

saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Isoptin Retard, depottabletter, 240 mg:

Denne medicin indeholder 1,6 mmol natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller

saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ISOPTIN RETARD

Tag altid Isoptin Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 240 mg 1-2 gange daglig.

Du skal synke Isoptin Retard hele. Du må ikke knuse eller tygge dem.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn

Børn må normalt ikke få Isoptin Retard.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Isoptin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Isoptin Retard, end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være: døsighed, forvirring,

kramper, opkastning,

feberdøs, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertes funktion med langsom

hjerterytme. Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Isoptin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Isoptin Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Isoptin

Retard.

4. BIVIRKNINGER

Isoptin Retard kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige

bivirkninger:

Forekommer hos flere end l ud af 10 patienter:

Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Almindelige

bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig hjertefunktion.

Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Forstyrrelser i hjertets funktion

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:

Depression

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær,

astmalignende anfald, åndenød. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring 112.

Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112.

Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112.

Hjertestop

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter:

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning,

tal med lægen.

I alle andre tilfælde ring 112.

Alvorlig

hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt

læge eller skadestue.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring 112.

Bivirkninger,

hvor hyppigheden

ikke er kendt

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige

bivirkninger:

Forekommer hos flere end l ud af 10 patienter:

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Svimmelhed

Sløvhed

Hovedpine

Forstoppelse

Kvalme

Fordøjelsesbesvær

Kløe

Eksem

Nældefeber

Hårtab

Impotens

Uregelmæssig menstruation

Brystspændinger

Træthed

Varmefølelse

Hævelse af ankler

Lavt blodtryk

Ansigtsrødme med varmefølelse

Almindelige

bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

Søvnforstyrrelser og livlige

drømme

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls

eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:

Overfølsomhed

Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i

blodet. Hos mænd brystudvikling

og impotens.

Appetitmangel/madlede

Forvirring

Mareridt

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Rysten

Synsforstyrrelser

Tinnitus

Svimmelhed

(vertigo)

Hjertebanken

Mundtørhed

Diarre

Mavesmerter

Maveubehag

Opkastning

Tarmslyng

Forhøjede leverenzymer

Muskelkramper

Hyppige vandladninger

Brystsmerter

Rødmen og varmefølelse i ansigtet

Vindueskigger syndrom (smerter i benene ved gang)

Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Overvækst af tandkød

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

Øget svedtendens

Muskelsmerter

Ledsmerter

Brystudvikling

hos mænd

Blå mærker

Mindre blødning i hud og slimhinder

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Øget lysfølsomhed i huden

Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er

hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

Bivirkninger,

hvor hyppigheden

ikke er kendt

Pletformet udslæt

Muskelsvaghed

Mælkeflåd

Hævelser i fx ben

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. For højt kalium i blodet. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Åndenød / åndedrætsbesvær

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger,

bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk,

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel

5. OPBEVARING

Opbevar Isoptin Retard utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Isoptin Retard ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Isoptin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Isoptin Retard indeholder:

Isoptin Retard depottabletter 120 mg, 180 mg og 240 mg

Det aktive indholdsstof

i Isoptin Retard er verapamilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose; natriumalginat;

povidon;

magnesiumstearat; hypromellose, macrogol 400; macrogol 6000; montanglycol

voks, titandioxid

(E171); talcum.

Farve: (Isoptin Retard depottabletter: 180 mg: jernoxid (E172); Isoptin Retard

depottabletter: 240 mg: quinolingult

(E104) samt indigotin

I (E132)).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Isoptin Retard depottabletter 120 mg er hvide og mærket ”120 SR” på den ene side og

”Knoll” på den anden side.

Isoptin Retard depottabletter 180 mg er lyserøde med delekærv og mærket ”SR-180”

på den ene side og ”Knoll” på den anden side.

Isoptin Retard depottabletter 240 mg er lysegrønne med delekærv og mærket med Δ

på begge sider af delekærven på den ene side.

Pakningsstørrelser

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Isoptin Retard depottabletter 120 mg: 28 og 98 stk.

Isoptin Retard depottabletter 180 mg: 28 og 98 stk.

Isoptin Retard depottabletter 240 mg: 28 og 98 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

BGP Products AB

Box 1498

171 29 Solna

Sverige

Repræsentant for Danmark

BGP Products ApS

Arne Jacobsens allé 7, 5. sal

2300 København S

Fremstiller

AbbVie Deutchland GmBH & Co. KG

Knollstrasse 50

67061 Ludwigshafen

Tyskland

Denne indlægsseddel

blev senest revideret maj 2015