Isoptin Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Isoptin Retard 120 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 120 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Isoptin Retard 120 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46984
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isoptin® Retard 120 mg depottabletter

Verapamilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Isoptin Retard

3. Sådan skal du tage Isoptin

Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isoptin

Retard er medicin af typen calcium

­

antagonister med virkning på hjerte og kredsløb.

Du kan bruge Isoptin Retard til

forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris).

behandling af for højt blodtryk.

forebyggelse og behandling af hurtig og

uregelmæssig hjerterytme.

forebyggelse efter blodprop i hjertet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Isoptin Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings­

etiketten.

Tag ikke Isoptin Retard, hvis du

– er allergisk over for

verapamilhydrochlorid eller

et af de øvrige

indholdsstoffer i Isoptin Retard

(angivet i afsnit 6).

– lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb

– lider af hjertesvigt

– har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock)

– har for hurtig hjerterytme

– lider af forstyrrelser i hjerterytmen (fx. som følge

af Wolff­Parkinson­White eller Lown­Gonong­

Levine syndrom)

– har meget lavt blodtryk

– har fået for meget hjertemedicin (digoxin), kan

vise sig ved kvalme

– er overfølsom overfor anden medicin der ligesom

Isoptin Retard tilhører gruppen af

calciumagonister

– tager ivabradin (hjertemedicin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Isoptin Retard hvis du

– har meget langsom puls

– lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb

– lider af forsnævring af aorta

– har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen

– lider af sygdomme hvor der er forstyrrelse i

forbindelsen mellem nerverne og musklerne

(myasthenia gravis, Lambert­Eaton syndrom eller

fremskreden Duchennes muskeldystrofi).

Fortæl lægen hvis du har nedsat nyrefunktion, da

du skal monitoreres tæt af lægen, hvis du skal have

Isoptin Retard.

Hvis du har udtalt nedsat leverfuntion skal Isoptin

Retard anvendes med forsigtighed.

Isoptin Retard kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

Fortæl altid lægen at du tager Isoptin Retard, hvis du

skal bedøves.

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal

kontrolleres både før og under behandling med

Isoptin Retard.

Oplys altid ved blodprøve­ og urinprøvekontrol, at du

er i behandling med Isoptin Retard.

Brug af anden medicin sammen med Isoptin

Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

– for hjertet (digoxin, digitoxin, ivabradin)

– som er blodfortyndende (dabigatran)

– mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)

– mod forhøjet blodtryk (betablokkere, metoprolol,

propranonol, prazosin, terazosin, vanddrivende

medicin)

– efter transplantation (ciclosporin, sirolimus,

everolimus, tacrolimus)

– mod urinsyre gigt (sulfinpyrazon, colchicin)

– mod mani (lithium)

– mod depression (imipramin)

– mod sukkersyge (type II) (glibenclamid)

– for forhøjet kolesterol (simvastatin, lovastatin,

atorvastatin)

– mod astma (theophyllin)

– mod depression (perikum, naturmedicin)

– mod kræft (doxorubicin)

– mod migræne (almotriptan)

– for epilepsi (carbamazepin, phenobarbital,

fenytoin)

– forebyggende mod migræne (clonidin)

– mod infektion (erythromycin, clarithromycin,

rifampin, telithromycin)

– for mavesår (cimetidin)

– mod angst og uro (buspiron, midazolam)

– der er muskelafslappende

– mod HIV (ritonavir)

– til bedøvelse (inhalationsanæstetika)

– mod smerter (acetylsalicylsyre).

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre

dosis.

Brug af Isoptin Retard sammen med mad, drikke

og alkohol

Du skal tage Isoptin Retard med et glas vand.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise

grapefrugt under behandlingen.

05­2017

P171924­8

Du skal være opmærksom på at Isoptin Retard kan

øge virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Isoptin

Retard. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Isoptin Retard efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Isoptin Retard kan især i begyndelsen af

behand

lingen og ved øgning af dosis give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Isoptin Retard

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 240 mg 1­2 gange daglig.

Du skal synke Isoptin Retard hele. Du må ikke knuse

eller tygge dem.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Brug til børn

Må ikke anvendes til børn.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du har taget for mange Isoptin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Isoptin Retard, end der står i denne

information, eller end lægen har foreskrevet (og du

føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være: døsighed,

kvalme, forvirring, kramper, opkastning, feberdøs,

for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertes

funktion med langsom hjerterytme. Ved mistanke om

overdosering kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Isoptin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du

kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Isoptin Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller

stoppe behandlingen med Isoptin Retard.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter.

Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste,

trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga.

dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig

hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skade­

stue. Ring evt. 112.

Forstyrrelser i hjertets funktion.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

Depression.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

Kortåndethed/Vejrtrækningsbesvær/Astma lignende

anfald/Åndenød. Kontakt straks læge eller skade­

stue. Ring evt. 112.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især

på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112.

Hjertestop.

Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop.

Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorligt hududslæt med betændelse og

afstødning

af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skade­

stue.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og

hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre

tilfælde ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende

urindannelse pga. nyresvigt.

Slagtilfælde.

Lammelser (også af arme og ben).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter.

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Svimmelhed.

Hovedpine.

Sløvhed.

Lavt blodtryk.

Ansigtsrødme med varmefølelse.

Forstoppelse, kvalme, fordøjelsesbesvær.

Kløe, eksem, nældefeber.

Hårtab.

Uregelmæssig menstruation.

Brystspænding.

Impotens.

Træthed.

Varmefølelse.

Hævelse af ankler.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

Søvnforstyrrelser og livlige drømme.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Overfølsomhed.

Mælkesekretion og ophør af menstruation pga.

forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd

brystudvikling og impotens.

Appetitmangel/madlede (anoreksi).

Forvirring.

Mareridt.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

Rysten.

Synsforstyrrelser.

Tinnitus.

Svimmelhed (vertigo).

Hjertebanken.

Mundtørhed.

Diarre.

Mavesmerter.

Maveubehag.

Opkastning.

Tarmslyng.

Forhøjede leverenzymer.

Muskelkramper.

Hyppige vandladninger.

Brystsmerter.

Vindueskigger syndrom (smerter i benene ved

gang).

Rødfarvning af fødder og evt. hænder med

brændende smerter.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

Øget svedtendens.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Overvækst af tandkød.

Muskelsmerter.

Smerter i leddene.

Udvikling af bryster hos mænd.

Mindre blødning i hud og slimhinder.

Blå mærker.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

Øget lysfølsomhed i huden.

Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og

stivnet ansigtsudtryk.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Pletformet udslæt.

Muskelsvaghed.

Mælkeflåd.

Hævelser i fx ben.

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. For

højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

Åndenød / åndedrætsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Isoptin Retard utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skralde­

spanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Isoptin Retard indeholder:

­ Aktivt stof: verapamilhydrochlorid.

­ Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose,

natriumalginat, povidon, magnesiumstearat,

hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000,

montanglycol voks, titandioxid (E171), talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Isoptin Retard 120 mg er runde og hvide depot­

tabletter mærket 120 SR på den ene side og KNOLL

på den anden side.

Pakningsstørrelser

Isoptin Retard 120 mg fås i en pakningsstørrelse á

100 depottabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Isoptin

er et registreret varemærke, der tilhører

Mylan Healthcare GmbH.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

maj 2017.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Verapamil / trandolapril, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0162/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Verapamil / trandolapril, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0162/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Verapamil / trandolapril, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0162/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency