Irbesartan "STADA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Irbesartan "STADA" 150 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Irbesartan "STADA" 150 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44957
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL

BRUGEREN

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 150 mg/12,5 mg filmovertrukne

tabletter

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/12,5 mg filmovertrukne

tabletter

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/25 mg filmovertrukne

tabletter

Irbesartan/hydrochlorthi

azid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada til dig personligt. Lad

derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

3. Sådan skal du tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada er en kombination af to aktive stoffer: irbesartan

og hydrochlorthiazid.

Irbesartan tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes angiotensin II-receptorantagonister.

Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i

blodårerne og får dem til at trække sig sammen

Dette medfører en stigning i blodtrykket.

Irbesartan forhindrer bindingen af angiotensin-II til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at

slappe af og blodtrykket til at falde.

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes diuretika

(vanddrivende midler) som forøger urinudskillelse og således medfører en

sænkning af blodtrykket.

De to aktive stoffer i Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada giver sammenlagt

en blodtrykssænkning, der er større, end hvis hvert af stofferne blev givet

alene.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada anvendes til behandling af forhøjet

blodtryk (hypertension), når behandling med irbesartan eller

hydrochlorthiazid alene ikke kan regulere blodtrykket i tilstrækkelig grad.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

Tag ikke Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

hvis du er allergisk over for irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (se pkt. 6)

hvis du er allergisk over for hydrochlorothiazi eller andre

sulfonamidderivater

hvis du er gravid i 3. måned eller derover (det er også bedst at undgå

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada i den første del af graviditeten – se punktet

om graviditet).

hvis du har svært nedsat leverfunktion.

hvis du har svært nedsat nyrefunktion, eller hvis dine nyrer ikke producerer urin.

hvis du har en tilstand, der er forbundet med et vedvarende forhøjet niveau af

calcium eller et nedsat niveau af kalium i blodet

hvis du har

diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, og du bliver behandlet med

aliskiren (et andet lægemiddel til behandling af højt blodtryk)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada, hvis noget af nedenstående gælder for dig:

hvis du oplever voldsom opkastning eller diarré

hvis du har problemer med nyrerne eller har fået en nytransplantation

hvis du har hjerte problemer

hvis du har problemer med levereren

hvis du har diabetes

hvis du lider af lupus erythematosus (også kaldet SLE syndrom)

hvis du lider af

primær aldosteronisme (tilstand med høj produktion af hormonet aldosteron,

som forårsager natrium fastholdelse der medfører en stigning i blodtrykket).

hvis du tager aliskiren

Du skal fortælle det til lægen, hvis du tror, at du er (eller planlægger at blive)

gravid. Det anbefales ikke at tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada i den tidlige

graviditet, og du må ikke tage lægemidlet, hvis du er længere henne i graviditeten end

3. måned, da dette kan medføre alvorlig skade på dit barn (se punktet om graviditet).

Fortæl det til lægen eller på apoteket:

hvis du får en saltfattig kost.



hvis du har symptomer som voldsom tørst, mundtørhed, generel svaghed, sløvhed,

muskelsmerter eller kramper, kvalme, opkastning eller unormalt hurtige

hjerteslag, som kan tyde på en overdreven virkning af hydrochlorthiazid (der er

indeholdt i Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada)

• hvis

du oplever øget

følsomhed

af huden

for sol med

symptomer på

solskoldning

(såsom

rødme, kløe,

hævelse, blæredannelse), som forekommer hurtigere end normalt

hvis

du skal

have

en operation

(kirurgi)

eller bedøves

hvis du har ændringer i dit syn eller smerter i et af dine øjne eller begge, mens du tager

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

Dette kunne være et tegn på, at du er ved at

udvikle grøn stær, forhøjet tryk i øjet (øjnene). Du bør ophøre Irbesartan-

/Hydrochlorothiazid Stada

behandling og søge lægehjælp.

Tal med lægen, hvis du er atlet og skal dopingtestes, da Irbesartan/Hydrochlorothiazid

Stada indeholder et aktivt stof, som kan give et positivt resultat i en dopingtest

Børn og unge:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada bør ikke gives til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har

gjort det for nylig eller har planer om at gøre det.

Vanddrivende stoffer som hydrochlorthiazider, der findes i

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada kan have en effekt på andre lægemidler.

Præparater, der indeholder lithium, bør ikke tages med Irbesartan/Hydrochlorothiazid

Stada uden grundig vejledning fra lægen.

Din læge kan beslutte det er nødvendigt at ændre din dosis og/eller tage andre

forsigtighedsregler, hvis du tager aliskiren.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver hvis du tager:

kaliumtilskud.

salterstatninger, som indeholder kalium.

lægemidler, der hæmmer udskillelsen af kalium.

andre diuretika (vanddrivende midler).

visse afføringsmidler.

lægemidler til behandling af urinsyregigt.

D-vitamintilskud

lægemidler til regulering af hjerterytmen.

lægemidler til behandling af diabetes (midler, der tages gennem munden, eller insulin).

carbamazepin (et lægemiddel til behandling af epilepsi).

Det er også vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager anden medicin for at nedsætte

blodtrykket, steroider, lægemidler til behandling af kræft, smertestillende medicin

eller gigtmedicin eller colestyramin og colestipolresiner til at sænke kolesterol i

blodet.

Brug af Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada sammen med mad, drikke og

alkohol

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada kan indtages sammen med eller uden mad.

På grund af hydrochlorothiazid som er indeholdt i Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada,

bør du ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med dette lægemiddel. Du kan du få

en øget følelse af svimmelhed, når du rejser dig op, især når du rejser dig fra siddende

stilling.

Graviditet, amning of fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller måske kan blive) gravid. Lægen

vil normalt råde dig til at holde op med at tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada,

inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid, og vil råde dig til at tage en

anden medicin i stedet for Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada. Du bør ikke tage

Irbesartan-/Hydrochlorothiazid Stada under graviditeten, og må ikke tages, hvis du er

mere end 3 måneder henne, da det kan forårsage alvorlig skade på din baby, hvis det

bruges efter tredje måned af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada anbefales ikke til ammende kvinder, og din læge

kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis dit barn er

nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af, om Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada påvirker

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada påvirker sandsynligvis ikke evnen til at køre bil

eller arbejde med maskiner. Men man kan lejlighedsvis føle svimmelhed eller træthed,

når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du oplever dette, så tal med din læge, før

du forsøger at køre bil eller betjene maskiner

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Dosis:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 150 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter:

Den anbefalede dosis er 1-2 tabletter dagligt.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada vil normalt blive ordineret af lægen, når din

tidligere behandling ikke sænkede dit blodtryk tilstrækkeligt. Lægen vil forklare,

hvordan du skifter fra den tidligere behandling til Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter og

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/25 mg filmovertrukne tabletter:

Den anbefalede dosis er 1 tablet én gang dagligt.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada vil normalt vil blive ordineret af lægen, når din

tidligere behandling ikke sænkede dit blodtryk tilstrækkeligt. Lægen vil forklare,

hvordan du skifter fra den tidligere behandling til Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada.

Administrationsmåde

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada er til oral anvendelse.

Tabletten skal tages med rigeligt væske (f.eks.et glas vand). Tabletten kan tages

enten sammen med eller uafhængigt af et måltid. De skal helst tages på samme

tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada indtil din læge siger noget andet.

Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 6-8 uger efter

behandlingsstart.

Hvis du har taget for mange Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada-tabletter

Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada, end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet.

Børn bør ikke tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis et barn sluger nogle tabletter, kontakt lægen øjeblikkeligt.

Hvis du har glemt at tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den næste dosis som normalt. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har spørgsmål vedr. brugen af dette lægemiddel skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet.

Hvis du holder op med at tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Nogle af bivirkningerne kan være alvorlige og kræve lægehjælp.

Sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt opsvulmet ansigt,

læber og / eller tunge er blevet rapporteret hos patienter, der tager irbesartan.

Hvis du får nogen af ovennævnte symptomer eller får åndenød, skal du stoppe med

at tage Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada og straks kontakte lægen.

Bivirkninger indberettet i kliniske forsøg med patienter behandlet med kombinationen af

irbesartan og hydrochlorthiazid var:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

Svimmelhed (også hvis du rejser dig fra en siddende eller liggende stilling)

Kvalme/opkastning.

Unormal vandladning.

Træthed.



blodprøver kan vise forhøjede niveauer af et enzym, der måler muskel- og

hjertefunktionen (kreatinkinase) eller forhøjede niveauer af stoffer, som måler

nyrefunktionen (urinkvælstof, kreatinin).

Hvis nogen af disse bivirkninger medfører problemer for dig, så tal med din læge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

Diarré.

Lavt blodtryk.

Besvimelse

Høj puls.

Rødmen

Hævelse (ødem).

Seksuelle problemer (problemer med seksuel formåen).

Lavt niveau af kalium og natrium i blodet.

Hvis nogen af disse bivirkninger medfører problemer for dig, så tal med din læge.

Bivirkninger indberettet siden lanceringen af kombinationen af irbesartan og

hydrochlorthiazid

Der er indberettet bivirkninger efter markedsføring af irbesartan / hydrochlorthiazid.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: hovedpine, ringen for ørerne, hoste,

smagsforstyrrelser, fordøjelsesbesvær, smerter i led og muskler, leversygdom og nedsat

nyrefunktion, øget mængde af kalium i blodet og allergiske reaktioner såsom udslæt,

nældefeber, hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og hals. Der har også været

rapporteret sjældne tilfælde af gulsot (gulfarvning af huden og / eller det hvide i øjnene).

Som det gælder for alle kombinationer af to aktive stoffer, kan de bivirkninger, der er

forbundet med hvert stof for sig, ikke udelukkes.

Bivirkninger med irbesartan alene

Ud over ovennævnte bivirkninger er smerter i brystkassen også blevet indberettet.

Bivirkninger forbundet med hydrochlorthiazid alene

Manglende appetit; maveirritation; mavekramper; forstoppelse; gulsot (gulfarvning af

huden og/eller det hvide i øjnene); betændelse i bugspytkirtlen karakteriseret ved svære

smerter i den øvre del af maven, ofte med kvalme og opkastning; søvnforstyrrelser;

depression; sløret syn; mangel på hvide blodlegemer, som kan medføre hyppige

infektioner, feber; fald i antallet af blodplader (et blodlegeme, der er nødvendig for

blodstørkningen), nedsat antal røde blodlegemer (anæmi) karakteriseret ved træthed,

hovedpine, åndenød under anstrengelse, svimmelhed og bleghed; nyresygdom;

lungeproblemer herunder lungebetændelse eller væskeophobning i lungerne; øget

hudfølsomhed over for sollys; betændelse i blodkarrene; en hudsygdom karakteriseret

ved afskalning af huden på hele kroppen; kutan lupus erythematosus, som identificeres

ved udslæt, der kan forekomme i ansigt, nakke og hovedbund; allergiske reaktioner;

svækkelse og muskelspasmer; ændret hjerterytme; lavt blodtryk efter ændring af

kropsstilling; hævede spytkirtler; højt blodsukker; sukker i urinen; stigning i visse

former for fedt i blodet; højt niveau af urinsyre i blodet, som kan forårsage urinsyregigt.

Det er velkendt, at bivirkninger forbundet med hydrochlorthiazid, kan blive forstærket

ved højere doser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via

mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade

1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 150 mg/12,5 mg indeholder:

Aktive stoffer: irbesartan og hydrochlorthiazid.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/12,5 mg indeholder:

Aktive stoffer: irbesartan og hydrochlorthiazid.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/25 mg indeholder:

Aktive stoffer: irbesartan og hydrochlorthiazid.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat

Prægelatineret majsstivelse

Copovidon

Croscarmellosenatrium (E468)

Silica, vandfrit (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

Hypromellose (E464)

Titanium dioxid (E171)

Talcum

Macrogol 8000

Jern oxid gul (E172)

Jern oxid rød (E172)

Jern oxid sort (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 150 mg/12,5 mg:

Irbesartan/Hydrochlorthiazid Stada 150 mg/12,5 mg er en lyserød, oval, bikonveks

filmovertrukken tablet.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/12,5 mg:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/25 mg er en lyserød, oval, bikonveks

filmovertrukken tablet.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/25 mg:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/25 mg er en lyserød, oval, bikonveks

filmovertrukken tablet.

PVC/PVDC/Al-blisterpakning:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 150 mg/12,5 mg:

7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 and 100 filmovertrukne tabletter.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/12,5 mg:

7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 126 og 154 filmovertrukne tabletter

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Stada 300 mg/25 mg:

7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 126 og 154 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien

Irbesartan/HCT EG 150/12.5 mg; 300/12.5 mg; 300/25 mg filmomhulde

tabletten

Danmark

Irbesartan/Hydrochlorthiazid STADA 150/12.5 mg; 300/12.5 mg; 300/25

mg filmovertrukne tabletter

Frankrig

Irbesartan/Hydrochlorothiazide EG 150/12.5 mg; 300/12.5 mg; 300/25 mg

comprimés pelliculés

Holland

Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA 150/12.5 mg; 300/12.5 mg;

300/25 mg filmomhulde tabletten

Luxembourg Irbesartan/HCT EG 150/12.5 mg; 300/12.5 mg; 300/25 mg comprimés

pelliculés

Portugal

Irbesartan + Hidroclorotiazida STADA

Spanien

Irbesartán/Hidroclorotiazida STADA 150/12.5 mg; 300/12.5 mg; 300/25

mg Comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Sverige

Irbesartan/Hydrochlorthiazid STADA 150/12.5 mg; 300/12.5 mg; 300/25

mg filmdragerade tabletter

Tyskland

Irbesartan/HCT STADA 150/12.5 mg; 300/12.5 mg; 300/25 mg

Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Marts 2014

19-4-2018

IRBESARTAN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

IRBESARTAN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Avapro

Cozaar vs. Avapro

Cozaar (losartan) and Avapro (irbesartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) used to treat hypertension. Avapro is also sometimes given together with other blood pressure medications. Avapro is also used to treat kidney problems caused by type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

17-1-2018

Irbesartan

Irbesartan

Irbesartan is used to treat high blood pressure (hypertension) and to help protect the kidneys from damage due to diabetes. Lowering high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks, and kidney problems.

US - RxList

8-1-2018

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Cadila Healthcare Limited]

IRBESARTAN Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

IRBESARTAN Tablet [A-S Medication Solutions]

IRBESARTAN Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

IRBESARTAN Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

IRBESARTAN Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

IRBESARTAN Tablet [American Health Packaging]

IRBESARTAN Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6288 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

11-9-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5986 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/783/PSUSA/00001653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5940 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2017

hydrochlorothiazide / irbesartan

hydrochlorothiazide / irbesartan

hydrochlorothiazide / irbesartan (Active substance: hydrochlorothiazide / irbesartan) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017)5946 of Fri, 25 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

24-8-2017

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5889 of Thu, 24 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/222//PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

11-8-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

IRBESARTAN Tablet [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

IRBESARTAN Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

IRBESARTAN Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-7-2017

IRBESARTAN (Irbesartan ) Tablet [ScieGen Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN (Irbesartan ) Tablet [ScieGen Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 7, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

Irbesartan Teva (Teva B.V.)

Irbesartan Teva (Teva B.V.)

Irbesartan Teva (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4169 of Wed, 14 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety