Ipstyl Autogel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ipstyl Autogel 60 mg injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ipstyl Autogel 60 mg injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32162
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ipstyl Autogel

60 mg, 90 mg og 120 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

lanreotid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Ipstyl Autogel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Ipstyl Autogel

Sådan skal De bruge Ipstyl Autogel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad Ipstyl Autogel er og hvordan det virker

Navnet på Deres medicin er Ipstyl Autogel. Det er en langtidsvirkende formulering af

lanreotid.

Lanreotid – det aktive stof – hører til en gruppe af medicin, der kaldes ”antivæksthormoner”.

Det er magen til et andet stof (et hormon), som kaldes ”somatostatin”.

Lanreotid sænker niveauet af hormoner i kroppen, såsom væksthormon og insulinlignende

vækstfaktor 1 (IGF-1) og hæmmer frigivelsen af nogle hormoner i mave-tarm-kanalen og

udskillelse i tarmen. Derudover har det en indvirkning på nogle fremskredne tumorer (kaldet

neuroendokrine tumorer) i tarmen og bugspytkirtlen, idet det stopper eller forsinker væksten

af dem.

Ipstyl Autogel anvendes:

til langvarig behandling af akromegali (en tilstand, hvor kroppen producerer for meget

væksthormon)

før operation

efter operation og/eller strålebehandling mod akromegali, hvis der stadig udskilles for

meget væksthormon fra hypofysen.

hvis De lider af akromegali, og operation og/eller strålebehandling ikke er en mulighed.

til lindring af symptomer, som f.eks. rødme og diarré, der sommetider forekommer hos

patienter med carcinoide svulster.

til behandling og kontrol af væksten af nogle fremskredne tumorer i tarm og

bugspytkirtel, som kaldes gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer eller GEP-

NET. Anvendes når disse tumorer ikke kan fjernes ved operation.

Ipstyl Autogel er en væske, som skal injiceres dybt under huden.

Lægen kan have givet Dem Ipstyl Autogel for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR

DE BEGYNDER AT BRUGE IPSTYL AUTOGEL

Brug ikke Ipstyl Autogel

hvis De er overfølsom (allergisk) over for lanreotid, somatostatin eller lægemidler fra

samme familie (somatostatinanaloger) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ipstyl

Autogel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Ipstyl Autogel:

hvis De har diabetes. Ipstyl Autogel kan påvirke Deres blodsukker.

hvis De har galdesten (sten i galdeblæren). Det kan være nødvendigt, at lægen kontrollerer

Dem regelmæssigt.

hvis De har en hjertesygdom.

hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen som lanreotid kan falde lidt din

skjoldbruskkirtel funktion.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Ipstyl Autogel. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Hvis noget af ovenstående gælder for Dem, skal De tale med deres læge eller

apotekspersonalet, inden De bruger Ipstyl Autogel.

Børn

Ipstyl Autogel anbefales ikke til børn.

Anden medicin sammen med Ipstyl Autogel

Nogen medicin kan påvirke virkningen af anden medicin. Fortæl det altid til lægen eller på

apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Tal med Deres læge, hvis De:

har fået en transplantation og derfor bruger medicin med det aktive stof ciclosporin.

bruger medicin med det aktive stof bromocriptin, som bl.a. bruges til behandling af

parkinsonisme og akromegali.

bruger medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. betablokkere).

Deres læge kan vælge at justere dosis på medicin, som gives samtidig med lanreotid.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. Fortæl din læge

tid straks, hvis du er gravid, tror du kan være gravid, eller hvis du ammer. I så fald bør

lanreotid administreres til dig kun, hvis klart behov.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ipstyl Autogel kan give bivirkninger (svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. De skal derfor være opmærksom

på, hvordan medicinen påvirker Dem.

3.

SÅDAN SKAL DE BRUGE IPSTYL AUTOGEL

Tag altid Ipstyl Autogel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Ipstyl Autogel gives som en injektion dybt under huden (subkutant). Sprøjten er til

engangsbrug. Deres læge eller sygeplejerske vil normalt give Dem injektionen. I tilfælde,

hvor De selv eller en anden oplært person skal give injektionen, henvises til brugsanvisningen

i denne indlægsseddel.

Hvad er den sædvanlige dosering

Voksne

Behandling af akromegali

I starten vil De få en injektion (60 mg) hver 28. dag. Injektionen bliver givet i bagdelen på

skiftevis venstre og højre bagdel. Deres læge kan ændre Deres dosis og intervallet mellem

injektionerne alt efter Deres symptomer og virkningen af behandlingen.

Deres læge bestemmer, hvor længe De skal behandles.

Lindring af symptomer (såsom rødme og diarré) forbundet med carcinoide svulster

I starten vil De få en injektion (60 mg) hver 28. dag. Injektionen bliver givet i bagdelen på

skiftevis venstre og højre bagdel. Deres læge kan ændre Deres dosis og intervallet mellem

injektionerne alt efter Deres symptomer og virkningen af behandlingen.

Deres læge bestemmer, hvor længe De skal behandles.

Behandling af fremskredne tumorer i tarm og bugspytkirtel, som kaldes

gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer eller GEP-NET. Anvendes når disse

tumorer ikke kan fjernes ved operation.

Den anbefalede dosis er 120 mg hver 28. dag. Deres læge vil afgøre, hvor længe De skal

behandles med Ipstyl Autogel.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Administration

Ipstyl Autogel administreres via dyb subkutan injektion.

Hvis injektionen gives af sundhedspersonale eller en anden, som er blevet trænet (familie eller

ven), vil injektionen blive givet i den øvre, ydre kvadrant af bagdelen (se figur 6a).

Hvis De giver Dem selv injektionen efter passende træning, skal injektionen gives i de øvre,

ydre lår (se figur 6b).

Selvadministration eller administration af en anden trænet person er kun mulig, hvis De

behandles for akromegali eller for kontrol af symptomer (rødme og diarré), som forbindes

med carcinoide svulster. Beslutningen om selvadministration eller administration af en anden

trænet person skal tages af Deres læge.

Brugsanvisning:

Følgende instruktion forklarer, hvordan Ipstyl Autogel skal injiceres.

LÆS VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING NØJE INDEN INJEKTIONEN

PÅBEGYNDES.

Ipstyl Autogel leveres i en fyldt injektionssprøjte, som er klar til brug. Den er desuden

monteret med et automatisk sikkerhedssystem, som automatisk lukker ned efter injektion af

produktet. På denne måde forhindres stikuheld med kanylen efter anvendelse.

Tag Ipstyl Autogel ud af køleskabet 30 minutter før injektionen. Hold posen lukket indtil

umiddelbart før anvendelse.

Kontroller at den laminerede pakning er intakt, før den åbnes, og at lægemidlet ikke er

udløbet. Udløbsdatoen er anført på både papæsken og posen. ANVEND IKKE

LÆGEMIDLET, HVIS DET ER UDLØBET, ELLER HVIS DEN LAMINEREDE POSE

ER BESKADIGET.

Vask hænderne med sæbe og sørg for, at der er et rent område til forberedelse af

injektionen.

Medmindre præparatet injiceres af patienten selv, skal operationshandsker anvendes.

Riv posen op og tag den fyldte sprøjte ud.

Vælg et injektionssted:

bagdelens øverste, ydre kvadrant (hvis sundhedspersonale eller anden oplært person

skal injicere lægemidlet) eller

den øverste ydre del af låret (hvis De selv skal injicere lægemidlet).

eller

Injektionerne af Ipstyl Autogel skal

gives skiftevis

i højre og venstre side.

Desinficer injektionsstedet.

Drej og fjern stempelproppen og smid den væk.

Fjern nålehætten og smid den væk.

Hold huden omkring injektionsstedet fladt ved hjælp af tommel- og pegefingeren. Indfør

nålen i dens fulde længde uden at folde eller presse på huden (dyb injektion). Nålen skal

indføres hurtigt og vinkelret (90º) på huden.

Injektion ved

sundhedspersonale

eller anden oplært

person

Selvinjektion

Injicer

langsomt

al medicinen.

Det tager typisk 20 sekunder.

Injicer den fulde dosis

indtil stemplet ikke kan presses længere ind. Når dette punkt nås, vil De høre et ”klik”.

Bemærk: hold trykket på stemplet med tommelfingeren efter injektionen for at undgå, at

det automatiske sikkerhedssystem aktiveres.

Træk kanylen ud af injektionsstedet uden at fjerne trykket på stemplet.

Fjern nu trykket fra stemplet. Kanylen vil automatisk trække sig tilbage ind i

sikkerhedshylsteret, som lukkes permanent.

Pres forsigtigt på injektionsstedet med et tørt stykke vat eller et sterilt stykke gaze for at

undgå, at det bløder. Gnid eller massér ikke injektionsstedet efter injektionen.

Kasser den brugte sprøjte i henhold til de retningslinjer, som De har modtaget fra Deres

læge eller sundhedspersonalet. De MÅ IKKE smide udstyret i skraldespanden.

Hvis De har taget for meget

Ipstyl

Autogel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Ipstyl Autogel, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Hvis De har glemt at tage

Ipstyl

Autogel

Kontakt straks lægen, hvis De opdager, at De har glemt en injektion. Lægen vil rådgive om,

hvornår De skal tage næste injektion. De må ikke tage en ekstra injektion som erstatning for

den glemte injektion uden at tale med lægen om det.

Hvis De er i behandling for akromegali, skal De ikke bekymre Dem, hvis De glemmer en

dosis. I et langt behandlingsforløb med lægemidler såsom Ipstyl Autogel vil én glemt dosis

ikke påvirke udfaldet af behandlingen i større grad.

Hvis De holder op med at tage

Ipstyl

Autogel

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen med Ipstyl Autogel efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Kontakt straks Deres læge, hvis De bemærker nogen af følgende bivirkninger:

en følelse af at være mere tørstig eller træt end normalt og mundtørhed – dette kan være

tegn på, at De har høje blodsukkerniveauer, eller at De er ved at udvikle sukkersyge

(diabetes)

en følelse af at være sulten, skrøbelig, større svedtendens end normalt eller en følelse af

forvirring – dette kan være tegn på lave blodsukkerniveauer

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter)

galdesten og andre problemer med galdeblæren. De kan også have symptomer såsom høj

feber, gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene), kulderystelser, appetitløshed

og kløende hud.

Andre bivirkninger

De mest almindeligt forventede bivirkninger er mave-tarm-problemer, problemer med

galdeblæren og reaktioner på injektionsstedet. De bivirkninger, der kan forekomme med

Ipstyl Autogel er opstillet efter hyppighed nedenfor.

Meget almindelige bivirkninger

(mere end 1 ud af 10 patienter):

diaré eller løs afføring

mavesmerter

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)

vægttab

manglende energi

langsom hjerterytme. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

træthed

nedsat appetit

generel svaghedsfølelse

for meget fedt i afføringen

svimmelhed, hovedpine

hårtab og unormalt ringe hårvækst

smerter, der påvirker muskler, ledbånd, sener og knogler

smerte, hårdhed, hærdning, små knuder og kløe på injektionsstedet

unormale testresultater for lever og bugspytkirtel og ændringer i blodsukkerniveau

kvalme, opkastning, forstoppelse, luft i maven, oppustet mave, mavegener og sure opstød

udvidelse af galdevejene (forstørrelse af galdevejene mellem Deres lever og galdeblære).

De kan have symptomer såsom mavesmerter, kvalme, gulsot og feber

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

hedeture

søvnløshed

ændret farve af Deres afføring

ændring af niveauerne af natrium- og alkalisk fosfatase, som kan ses i blodprøver

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Pludselige, svære smerter i nederste del af maven – dette kan være tegn på betændelse i

bugspytkirtlen (pancreatitis)

Da lanreotid kan ændre Deres blodsukkerniveauer, kan Deres læge ønske at overvåge Deres

blodsukkerniveauer, især i begyndelsen af behandlingen.

Da der ligeledes kan opstå problemer med galdeblæren med denne type medicin, kan Deres

læge ønske at overvåge Deres galdeblære, når De begynder at få Ipstyl Autogel og ind

imellem derefter.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S., websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: sst@sst.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2

C til 8

Opbevares i den originale emballage.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ipstyl Autogel indeholder:

Aktivt stof: 60 mg, 90 mg eller 120 mg lanreotid som lanreotidacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker,

eddikesyre (til justering af pH)

Udseende og pakningsstørrelser

Ipstyl Autogel er en injektionsvæske, opløsning, der leveres i en fyldt injektionssprøjte, som

er klar til brug. Sprøjten er desuden

monteret med et automatisk sikkerhedssystem.

njektionsvæsken er en h

vid til gullig tyktflydende opløsning.

Hver fyldt injektionssprøjte er pakket i en pose og en papæske.

Æsken indeholder en 0,5 ml fyldt injektionssprøjte med et automatisk sikkerhedssystem og en

nål (1,2 mm x 20 mm).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51 Kista

Sverige

Tlf.: +46 8 451 60 00

info.se@ipsen.com

Fremstiller:

Ipsen Pharma Biotech

838 70 Signes

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2015.

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

20-4-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1751 of Thu, 22 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed