Ipren

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ipren 5% gel
 • Dosering:
 • 5%
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ipren 5% gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52074
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ipren

®

5% gel

Ibuprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt. inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Ipren gel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet,, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ipren gel

3. Sådan skal du bruge Ipren gel

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ipren gel er et smertestillende og betændelsesdæmpende lægemiddel, som tilhører

gruppen nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

Ipren gel virker smertestillende og kan mindske de fysiske symptomer i forbindelse med

smerter og betændelseslignende tilstande lokalt i muskler og led.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Ipren gel til noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ipren gel

Brug ikke Ipren gel

hvis du er overfølsom over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer

hvis du tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under

huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været

i behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)

på skadet hud (f.eks. ved eksem, akne, betændelse, åbne sår)

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende:

du må ikke bruge Ipren gel under tætsluttende bandage

Ipren gel må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder

hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Ipren gel

du må ikke overskride den anbefalede behandlingsperiode, da risikoen for udvikling af

kontaktallergi øges med tiden

du skal undgå direkte sollys eller solarielys på det behandlede hudområde

Ipren gel kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen hvis du ønsker at blive

gravid

Brug af anden medicin sammen med Ipren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Du skal undgå at bruge Ipren gel, hvis du samtidig bruger anden

medicin på huden.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke bruge Ipren gel i de sidste 3 måneder før forventet fødsel.

I de første 6 måneder af graviditeten må du kun bruge Ipren gel efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Ipren gel efter aftale med lægen. Du må ikke bruge

Ipren gel på brysterne eller på store hudområder.

Kvinder, der ønsker at blive gravide

Ipren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden

behandling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ipren gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ipren gel indeholder denatureret sprit og propylenglycol

Hyppig påsmøring kan medføre irriteret og tør hud.

3. Sådan skal du bruge Ipren gel

Hvis din læge har ordineret Ipren gel til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

Smør et tyndt lag gel på det aktuelle hudområde højst 3 gange daglig. Massér forsigtigt til

gelen er trængt helt ind i huden. Husk at vaske hænder efter endt påsmøring.

Voksne: 9 – 10 g gel daglig er ofte tilstrækkeligt. Daglig dosis bør ikke overskride 15 g gel.

Behandlingen bør ikke vare mere end 1 uge, medmindre lægen har angivet andet.

Børn: Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Ipren gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ipren

gel, end der står

her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Ipren gel

Du må ikke påsmøre dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Rødme af huden, kløe, eksem.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær, hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre,

hudreaktioner med bl.a. kraftig afskalning af huden.

Ikke alvorlige: Feber og udslæt i ansigt samt på arme og ben, nældefeber,

blæredannelser i huden, mavesmerter.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Væskeophobning under huden især ved læber og hals, allergiske reaktioner

(anafylaktiske reaktioner), påvirkning af nyrerne.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Ikke alvorlige: Lokale hudreaktioner, der kan sprede sig ud over det smurte område.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Ipren gel utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Ipren

gel ved almindelig temperatur.

Brug ikke Ipren gel efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ipren gel 5% indeholder

Det aktive stof er ibuprofen. De øvrige indholdsstoffer er carbomer (carbopol 980, carbopol

1382), denatureret sprit 20% w/w, diethylamin, propylenglycol (E 1520) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Ipren gel 5% er en klar gel. Ipren gel findes i pakninger à 30 g, 50 g, 100 g og 2 × 100 g..

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

Fremstiller

Fleet Laboratories Ltd.

94 Rickmansworth Road

Watford, Hertfordshire

WD18 7JJ

England

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2018

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety