Ipren

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13445
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ipren

®

200 mg

filmovertrukne tabletter

Ibuprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Ipren uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig

med at følge anvisningerne for Ipren.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du tager Ipren

3. Sådan skal du tage Ipren

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere Information

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ipren er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende lægemiddel, der tilhører

gruppen af NSAID (non-steroide antiinflammatoriske stoffer). Ipren anvendes ved svage

smerter f.eks. muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter, tandpine og hovedpine.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Ipren for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU TAGER IPREN

®

Tag ikke Ipren hvis du:

er overfølsom over for ibuprofen eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen i forbindelse med

behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)

har aktivt eller tilbagevendende mavesår, blødning fra mave-tarmkanalen, sår på

tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller Crohns sygdom

tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især

ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været i

behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)

har tendens til blødninger

har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion

er gravid i 7. – 9. måned

Vær ekstra forsigtig med at tage Ipren

Vær opmærksom på følgende

Brug af Ipren kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde

(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved

længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har oplevet et slagtilfælde eller mener, at du er i

risiko for dette (hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal

eller er ryger), bør du tale med din læge eller apoteket om behandlingen.

Hvis du får smerter i den øverste del af maven (mavesår) eller blødning fra mave-

tarmkanalen, mens du er i behandling med Ipren, skal du stoppe med at tage

medicinen og kontakte læge eller skadestue.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis

du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive

værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din

læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Ipren.

Ipren kan gøre det sværere at blive gravid. Ønsker du at blive gravid, eller har du svært

ved at blive gravid, bør du derfor ikke tage Ipren.

Ipren kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.

Tal med lægen inden du tager Ipren, hvis du

tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere

mod ledlidelser)

har nedsat lever- eller nyrefunktion

har diabetes

har en bindevævssygdom (f. eks. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE))

har eller har haft en tarmsygdom (Crohns sygdom, blødende tyktarmsbetændelse

(colitis ulcerosa))

har ophobning af vand i kroppen

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre

overfølsomhedsreaktioner.

Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk chok). Det kan være

livsfarligt. Ring derfor 112.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Ipren. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge inden behandling med Ipren, hvis du tager

blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, heparin, acetylsalicylsyre)

hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere)

medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere)

vanddrivende medicin (furosemid, thiazid)

andre smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre, NSAID incl. COX-2 hæmmere)

medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)

medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)

medicin mod hud- eller øjensydomme eller behandling i forbindelse med

organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus)

binyrebarkhormoner (kortikosteroider)

medicin mod HIV (zidovudin)

medicin mod infektioner (aminoglykosider)

naturlægemidler, der indeholder ginkgo biloba

Brug af Ipren sammen med mad og drikke

Du kan tage Ipren i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Ipren i de sidste 3 måneder før forventet fødsel, da det kan skade fostret.

I de første 6 måneder af graviditeten må du kun tage Ipren efter aftale med lægen. Dosis

skal være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med

lægen.

Kvinder, der ønsker at blive gravide

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ipren eller kun tage

Ipren i så kort tid og i så lav dosis som muligt.

Ipren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden

behandling.

Amning

Du kan amme, når du tager Ipren.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ipren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ipren

Ipren indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE IPREN

®

Hvis din læge har ordineret Ipren til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 - 2 tabletter (200 - 400 mg) ved smerter. Du må højst tage 6 tabletter (1200

mg) i døgnet.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn: Børn under 15 år må kun få Ipren efter lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke

tage Ipren ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Ipren

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Ipren, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed og døsighed,

svimmelhed, hovedpine, øresusen, påvirkning af centralnervesystemet og kramper. I

sjældne tilfælde kan du opleve træthed, kvalme og opkastninger på grund af for meget

syre i blodet, åndedrætsbesvær, tørst på grund af for højt natrium i blodet, blod i urinen,

for lavt blodtryk, langsom puls, hurtig puls, forstyrrelser i hjerterytmen, koma, påvirkning af

leverfunktionen, akut nyresvigt. Hos små børn ses også kortvarige

åndedrætsstandsninger.

Hvis du har glemt at tage Ipren

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Ipren kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Sure opstød/halsbrand, diaré.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100

behandlede):

Alvorlige: Blodigt opkast og/eller afføring på grund af blødning fra mave-tarmkanalen.

Ikke alvorlige: Mavesmerter, luft i maven, træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme og opkastninger, smerter og ubehag fra maven,

fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, mild forbigående hovedpine, svimmelhed,

øresusen, udslæt, væskeophobning i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Åndenød ved anstrengelse, eventuelt også i hvile, hoste, trykken for brystet,

hurtig puls, hævede ben på grund af dårligt hjerte, diaré, slim og blødning fra endetarmen

på grund af tyktarmsbetændelse, åndedrætsbesvær på grund af sammentrækning af

muskulaturen i bronkierne, ændring i blodets sammensætning som kan medføre feber og

tendens til betændelse, kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse

på grund af akut nyresvigt, smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelse i

ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade, akut allergisk reaktion med

væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals, hallucinationer,

leverbetændelse, mundbetændelse med sår, gulsot.

Ikke alvorlige: Halsbrand, blodmangel, prikkende og snurrende fornemmelse i huden,

nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, søvnløshed,

nervøsitet, rastløshed, forhøjet blodtryk, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og eventuelt

feber på grund af meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdom,

nyrepåvirkning, betændelse i synsnerven (optisk neurit), leverforgiftning.

Ikke alvorlige: Sløvhed, meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser, hududslæt

med blærer, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring på grund af for lidt natrium i

blodet, kulderystelser, feber på grund af overfølsomhed over for Ipren, depression,

forvirring, koncentrationsbesvær, besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Akut forværring af vejrtrækningsproblemer, voldsomme mavesmerter og feber

på grund af betændelse i bugspytkirtlen, hudlidelser med kraftig hudafskalning, pludseligt

hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af

overfølsomhed (anafylaktisk shock), leverskader især ved langtidsbehandling, leversvigt.

Ikke alvorlige: Forværring af tarmsygdomme (colitis og Crohns sygdom), hårtab,

sygdomme i hår og negle, skoldkopper, feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i

blodkar.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Lægemidler som Ipren kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde

(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere

tids brug. Ring 112, hvis du får

åndenød, brystsmerter med udstråling til hals eller arme, da det kan skyldes blodprop i

hjertet

lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed, da det kan skyldes blodprop i hjernen eller

hjerneblødning

Ipren kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Ipren utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Ipren

ved almindelig temperatur.

Brug ikke Ipren efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Ibuprofen.

Øvrige indholdsstoffer: Croscarmellosenatrium (E 468), hypromellose (E 464),

kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk

cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Ipren er en hvid, hvælvet, rund, filmovertrukken tablet.

Ipren findes i pakningsstørrelser à 20, 50 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Nycomed Belgium

Gentsesteenweg 615

1080 Brussels

Belgien

Nycomed GmbH Plant Oranienburg

Lehnitzstr. 70-98

16515 Oranienburg

Tyskland

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2012

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety