Iopidine

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Iopidine 5 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Iopidine 5 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15576
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Iopidine® øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Apraclonidin (som hydrochlorid)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem

indlægssedlen

Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket,

hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Iopidine til dig personligt.

Lad derfor være

med at give det

til andre

. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket,

hvis en bivirkning bliver værre

, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1.

Virkning og anvendelse

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Iopidine

3.

Sådan skal du bruge Iopidine

4.

Bivirkninger

5.

Opbevaring

6.

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Iopidine

tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes alfaagonister.

Iopidine

bruges til behandling af

kronisk glaukom (grøn stær) hos mennesker, der allerede tager

anden medicin mod denne sygdom.

Iopidine hjælper med at sænke forhøjet væsketryk i øjet hos disse mennesker, og det kan udskyde

behovet for en tryksænkende øjenoperation.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE IOPIDINE

Brug ikke Iopidine

Hvis du har haft en alvorlig eller ukontrolleret

hjertesygdom

eller problemer med

blodcirkulationen

Hvis du er

overfølsom

(allergisk) over for apraclonidin, clonidin eller et af de øvrige

indholdsstoffer, der er nævnt i afsnit 6 i denne indlægsseddel.

Hvis du i øjeblikket er i behandling med monoaminooxidasehæmmere (medicin mod depression).

børn under 12

år.

Spørg din læge til råds.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Iopidine

Brug kun Iopidine til at dryppe i øjet/øjnene.

Efter brug i en periode kan det ske, at Iopidine ikke længere kan kontrollere trykket i øjet. Din

læge vil undersøge dig løbende, mens du bruger Iopidine, for at vurdere, om øjendråberne stadig

virker for dig.

I takt med, at Iopidine sænker trykket i dit øje/dine øjne, skal øjentrykket undersøges

regelmæssigt for at sikre, at trykket i dit øje/dine øjne forbliver under kontrol.

Hvis du tidligere

har haft

, eller hvis du

tager medicin mod

, en eller flere af følgende lidelser:

Hjertesygdom

(herunder brystsmerter, hjertetilfælde eller hjertesvigt)

Højt blodtryk

eller andre

problemer med

blodcirkulationen

(herunder slagtilfælde, Raynauds

syndrom og besvimelsesanfald)

Nyre- eller leverproblemer

Depression

Parkinsons

sygdom

Sukkersyge

(diabetes)

eller lavt blodsukker

. Iopidine kan skjule tegn eller symptomer på et

pludseligt fald i blodsukkeret, f.eks. hurtig hjerterytme eller skælven

Hvis du skal

opereres

Hvis et af punkterne er aktuelt for dig, kan du muligvis stadig bruge Iopidine, men

tal med din læge

inden.

Brug af Iopidine sammen med mad og drikke

Du må

ikke indtage alkohol

, mens du er i behandling med Iopidine, da det kan øge virkningen af

Iopidine.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket

, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug ikke Iopidine

, hvis du er i behandling med monoaminooxidasehæmmere eller tricykliske

antidepressiva (medicin mod depression).

Iopidine kan øge virkningen

af andre lægemidler, der bruges til behandling af depression, astma, højt

blodtryk, hjertemedicin, der indeholder digoxin eller digitoxin, bestemte typer psykiske lidelser og

Parkinsons sygdom, og det kan reagere med visse typer af smertestillende lægemidler, beroligende

lægemidler, narkosemidler (anæstetika), tricykliske antidepressionsmidler, midler mod hoste og

forkølelse, lægemidler til behandling af grøn stær (glaukom), f.eks. timolol og brimonidin samt

øjendråber, der bruges til at fremhæve det hvide i øjet.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds

, før du bruger nogen form for medicin. Hvis du er gravid, hvis

du kan blive gravid eller hvis du ammer, så spørg din læge til råds, før du bruger Iopidine.

Du må ikke bruge Iopidine, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne type medicin kan gøre dig

træt og svimmel

. Hvis det sker for dig, skal du

lade være med at

køre bil eller arbejde med maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Iopidine

Vigtig information, hvis du bruger kontaktlinser

Brug ikke

Iopidine samtidig med, at du bruger

kontaktlinser

. Du skal fjerne kontaktlinserne (hårde

eller bløde), inden du bruger øjendråberne og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i

igen. Iopidine indeholder benzalkoniumchlorid, et koserveringsmiddel, som kan give irritation af

øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE IOPIDINE

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt.

Fjern den løse sikkerhedsring

omkring hætten, når du åbner flasken første gang.

Brug altid Iopidine nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Sådan bruger du Iopidine korrekt:

Vask dine hænder, inden brug.

Skru hætten af flasken.

Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger (billede 1).

Læn hovedet tilbage.

Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger, indtil der dannes en ”lomme” mellem

det nedre øjenlåg og dit øje. Dråben skal lægge sig der (billede 1).

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.

Undgå at berøre øjet eller øjenlåget

, omgivende områder eller andre overflader med spidsen

af flasken. Det kan forurene dråberne.

Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe ad gangen (billede 2).

Tryk ikke på siden af flasken

. Et let tryk i bunden af den er alt, der skal til.

Efter at have dryppet med Iopidine, skal du trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen

(billede 3). Det forhindrer, at Iopidine kommer ud i resten af kroppen.

Hvis du bruger Iopidine i begge øjne, gentages trinnene for det andet øje. Luk flasken

omhyggeligt lige efter brug.

Hvis en dråbe ikke rammer øjet

, så prøv igen med en ny dråbe.

Hvis du har glemt at bruge Iopidine

, så genoptag behandlingen med næste dosis i henhold

til planen. Hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og

fortsætte efter den sædvanlige doseringsplan.

Du må ikke tage en dobbeltdosis, som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du sluger Iopidine

, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har brugt for meget Iopidine,

skal du skylle det hele ud med varmt vand. Dryp ikke flere

dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis.

Hvis du ved et uheld sluger Iopidine

, kan symptomer på

overdosering være nedsat blodtryk, døsighed, nedsat hjerterytme, hypoventilation (nedsat

vejrtrækningsdybde og –hastighed) og kramper.

Hvis du bruger andre øjendråber eller øjensalver

, så vent mindst 5 minutter mellem Iopidine og de

andre øjenlægemidler. Øjensalve skal gives sidst.

Spørg lægen eller på apoteket,

hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Iopidine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Iopidine kan fremkalde allergiske reaktioner.

Du skal straks kontakte din læge,

hvis du får

et eller

flere af følgende

symptomer i øjet:

rødme, kløe, øjnene løber i vand, unormal følelse i øjet og

hævelse af øjet og øjenlåget

.

Hvis dit syn forværres

umiddelbart efter brug, skal du

stoppe med at bruge Iopidine

straks

kontakte din læge.

Du kan opleve en eller flere af følgende reaktioner i øjet/øjnene:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Øget rødme, kløe,

betændelseslignende tilstand (inflammation).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Ubehag, øget

tåredannelse, hævede øjenlåg, grynet fornemmelse i øjet, tørre øjne, skorper på øjenlåget.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

: Ujævnheder

på undersiden af øjenlåget, hævet øje, unormalt syn, smerte, betændelseslignende tilstand

(inflammation) og irritation i øjet eller på øjenlåget, skader på øjets overflade (hornhinden),

lysfølsomhed, rødme af øjenlåget, trækninger og tics ved øjenlåget, øget

pupilstørrelse, nedsat syn,

sløret syn, hængende øjenlåg, pus i øjet, udtalt hvid sclera (det hvide i øjet).

Du kan også opleve en eller flere af følgende reaktioner i andre dele af kroppen:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Mundtørhed,

betændelseslignende tilstand (inflammation) inde i næsen, eksem eller irritation af huden/udslæt,

næsetørhed, svaghed i kroppen, hovedpine, usædvanlig smag.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

: Brystsmerter,

hævelse af hænder, arme, fødder og ben, uregelmæssig puls, forstoppelse, kvalme, træthed,

betændelseslignende tilstand (inflammation) i halsen, løbende næse, muskelømhed, besvær med at

styre bevægelser, søvnighed, svimmelhed, prikkende fornemmelse, nervøsitet, depression,

søvnbesvær, stakåndethed eller vejrtrækningsbesvær, usædvanlig lugtesans, hævelse af ansigtet,

irritabel adfærd, udvidelse af blodkar.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre

, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses, og må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt

Brug ikke Iopidine efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter (Exp). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Flasken skal smides ud 4 uger efter, at den er åbnet første gang,

for at forhindre, at du får en

øjeninfektion.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Lad være med at give Iopidine til andre

. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Iopidine indeholder:

Aktivt stof: apraclonidin 5 mg/ml (som hydrochlorid)

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, benzalkoniumchlorid, saltsyre

og/eller natriumhydroxid (til at justere pH) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Iopidine er en klar, farveløs til lys gul opløsning, der fås i pakninger med en 5 ml eller 10 ml

plasticflaske med skruelåg.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Fremstiller:

S.A. Alcon – Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Denne indlægsseddel blev sidst ændret

juni 2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

Hycamtin (Novartis Europharm Limited)

Hycamtin (Novartis Europharm Limited)

Hycamtin (Active substance: Topotecan hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2600 of Wed, 25 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/123/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

Catapres vs. Kapvay

Catapres vs. Kapvay

Catapres and Kapvay are both forms of clonidine hydrochloride, a centrally acting alpha-agonist. Catapres and Kapvay are used to treat different disorders. Catapres is used to treat high blood pressure (hypertension) and Kapvay is and extended-release formula used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

24-4-2018

Catapres vs. Minipress

Catapres vs. Minipress

Catapres (clonidine hydrochloride) and Minipress (prazosin hydrochloride) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed