Iopidine

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Iopidine 10 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Iopidine 10 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17921
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

IOPIDINE 1%w/v Øjendråber, opløsning

(Apraclonidin Hydrochlorid)

Læs denne information grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du er mere du vil vide.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Iopidines virkning og hvad du skal brude det til

2. Det skal du vide, før du begynder at få Iopidine

3. Sådan får du Iopidine

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevares Iopidine

6. Yderligere information

Iopidine øjendråber vil blive inddryppet af din læge. Denne indlægsseddel er udarbejdet for at

give dig information om din medicin.

1. Iopidines virkning og hvad du skal bruge det til

Iopidine øjendråber indeholder apraclonidin, som bruges til at kontrollere eller forebygge øget tryk i

øjet efter laserkirurgi.

2. Det skal du vide, før du begynder at få Iopidine

Der kan være omstændigheder, der gør, at dette lægemiddel ikke er velegnet til behandlingen af dine

symptomer. Hvis lægemidlet ikke er velegnet til dig kan din læge i nogen tilfælde vælge at ordinere

en anden type medicin, så det er vigtigt at du tjekker nedenstående punkter:

Iopidine vil ikke blive brugt:

hvis det er et barn under 18 år, der skal behandles;

hvis du er

overfølsom

(allergisk) overfor clonidin, apraclonidin eller nogle af de øvrige

indholdsstoffer nævnt i afsnit 6 ”

Yderligere information

”;

hvis du lider eller har lidt af en alvorlig eller ustabil og ukontrolleret hjertesygdom (herunder

brystsmerter, hjertekramper, hjertetilfælde eller hjertesvigt);

Hvis et eller flere af de ovennævnte forhold er gældende for dig, eller du er i tvivl om dette, skal du

tale med din læge, før behandlingen påbegyndes.

Ekstra forsigtighed vil blive udvist ved brug af Iopidine. Spørg din læge til råds hvis:

hvis du lider af, eller tager medicin imod

hjertesygdom (herunder brystsmerter, hjertekramper, hjertetilfælde eller hjertesvigt);

forhøjet blodtryk;

problemer med blodcirkulationen (herunder slagtilfælde, Raynauds syndrom eller

Buergers sygdom);

besvimelsesanfald (vasovagale anfald);

nedsat nyre- eller leverfunktion;

Hvis noget af ovenstående har relevans for dig, har du større risiko for påvirkninger af

hjerte eller blodcirkulation, og dit blodtryk og din hjertefrekvens vil blive kontrolleret

jævnligt.

hvis du lider af depression

. Medicin som clonidin har været forbundet med depression;

hvis du har sukkersyge

eller lavt blodsukker. Iopidine kan dæmpe tegn og symptomer på en

pludselig reduktion i blodsukkeret, f.eks. hurtig hjerterytme eller skælven;

hvis du jævnligt drikker alkohol

. Iopidine kan forstærke virkningen heraf;

hvis du har oplevet voldsom reaktion efter behandling med andre typer medicin

, der sænker

trykket i øjet. Derfor skal trykket i dit øje observeres nøje;

Hvis et eller flere af de ovennævnte forhold er gældende for dig, eller du er i tvivl om dette, skal du

tale med din læge, før behandlingen påbegyndes.

Brug af anden medicin

Iopidine vil ikke blive brugt

hvis du er i behandling med monoamin-oxidase hæmmere (anvendes til behandling af

depression)

som f.eks. phenelzin, isocarboxazid, tranylcypromin eller moclobemid

hvis du er i behandling med tricykliske antidepressiva (anvendes ofte til behandling af

depression)

som f.eks. amitriptylin, imipramin, doxepin, mianserin, trazodon, dosulepin eller

lofepramin;

hvis du for tiden bruger medicin som indeholder sympatomimetiske stoffer.

Disse stoffer

bruges i behandlingen af mange sygdomme, heriblandt astma (f.eks. salbutamol, terbutalin eller

bambuterol), Parkinsons sygdom og hjertesygdomme. Disse stoffer kan også forekomme i

lægemidler mod hoste og forkølelse.

Ekstra forsigtighed vil blive udvist ved brug af Iopidine:

hvis du anvender øjendråber mod grøn stær (glaukom),

som indeholder sympatomimetika,

f.eks. phenylefrin, brimonidin, dipivefrin, da dit blodtryk kan blive forøget; eller

hvis du tager sovemedicin, beroligende eller smertestillende medicin.

Iopidine kan forstærke

virkningen af disse;

hvis du tager eller har taget neuroleptisk medicin

(beroligende medicin anvendt til at behandle

nogen former for psykisk sygdom (f.eks. chlorpromazin, flupentixol eller haloperidol), da dit

blodtryk kan blive for lavt;

Hvis noget af ovenstående har relevans for dig, har du større risiko for påvirkninger af hjerte eller

blodcirkulation, og dit blodtryk og din hjertefrekvens vil blive kontrolleret jævnligt.

Informér din læge hvis du tager anden form for medicin. Dette gælder også ikke receptpligtig

medicin.

Brug af Iopidine sammen med mad og drikke

Vær forsigtig med at anvende Iopidine hvis du jævnligt drikker eller lige har drukket alkohol.

Anvedelse under graviditet og amning

Hvis du er gravid, planlægger graviditet eller hvis du ammer bør Iopidine kun bruges hvis det er

strengt nødvendigt.

Din læge bør tale med dig om dette. Hvis dette ikke er tilfældet skal du spørge din læge til råds før du

anvender Iopidine.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Iopidine kan måske virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis

du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

3. Sådan får du Iopidine

Voksne og ældre:

Iopidine er pakket i enkeltdosisbeholdere beregnet til engangsbrug. Din læge drypper 1 dråbe i dit øje

1 time før din laseroperation, og endnu 1 dråbe efter operationen er afsluttet.

Når du har fået Iopidine vil du blive instrueret om at presse en finger mod øjenkrogen ind mod næsen.

Det forhindrer, at Iopidine kommer ud i resten af kroppen.

Børn:

Denne medicin bør ikke anvendes til børn.

4. Bivirkninger

Iopidine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Når Iopidine anvendes før og efter en laseroperation,

kan nogle eller alle af følgende reaktioner

optræde

i øjet

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede patienter):

-rødmen i øjet/øjnene.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-blødning på overfladen af øjet (konjunktival blødning);

-udvidelse af pupillen;

-øjeninfektion (som kan medføre smerte, varmefornemmelse, rødmen i øjet eller hævelse);

-at det øvre øjenlåg løftes.

Reaktioner i

andre dele af kroppen

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-følelse af tørhed i næsen;

-uregelmæssig hjerterytme.

Når Iopidine gentagende gange anvendes en eller to gange dagligt i anden sammenhæng (ikke i

forbindelse med laseroperation),

kan nogle eller alle af følgende reaktioner optræde

i øjet

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-voldsomt nedsat tryk i øjet (din læge vil observere dette ved undersøgelse af øjet);

-nedsat eller uklart syn;

-blødning på overfladen af øjet;

-udvidelse af pupillen;

-sløret syn;

-øjenallergi;

-at det øvre øjenlåg løftes;

-kløe i øjet;

-tørhed i øjet;

-forstyrrelser i øjet (blegning af øjenoverfladen);

-øjenirritation;

-ubehag;

-usædvanlig eller ubehagelig fornemmelse i øjet.

eller i

andre områder af kroppen

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-søvnløshed;

-urolig søvn;

-besvimelsesanfald;

-brændende eller dirrende fornemmelser;

-nedsat lyst til sex;

-irritabilitet;

-langsom hjerterytme eller hjertebanken;

-svimmelhed eller mathed når du sætter dig op eller rejser dig;

-diaré;

-ubehag eller opkastning;

-smerter eller ubehag i maven.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede patienter):

-nedsat følelse eller følelsesløshed;

-dårlig eller usædvanlig smag i munden;

-hovedpine;

-stakåndethed;

-løbende næse eller øget spytmængde;

-brændende fornemmelse eller tørhed i næsen;

-tør mund;

-øget svedtendens;

-hudkløe;

-smerter i arme eller ben;

-trykken eller smerte i brystet;

-træthed;

-varme- eller kuldefornemmelse.

Hvis du oplever en allergisk reaktion, føler dig usædvanligt svimmel eller uklar, eller oplever

uregelmæssig hjerterytme, skal du fortælle det til din læge med det samme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Sådan opbevares Iopidine

Anvend ikke Iopidine efter den udløbsdato, som er angivet som ”EXP” på pakningen og

enkeltdosisbeholderen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Iopidine må ikke opbevares over 25

C og skal opbevares i æsken, for at beskytte mod lys.

Opbevar Iopidine utilgængeligt for børn.

Skal anvendes umiddelbart efter åbning af enkeltdosisbeholderen.

6. Yderligere information

Det aktive stof er

apraclonidin 1 % w/v (10 mg/ml) (som hydrochlorid).

De øvrige ingredienser er

natriumacetat, natriumchlorid og renset vand. Der kan være tilsat meget

små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid for at undgå gener i øjet.

Iopidine øjendråber, opløsning

er lysegul og fremstillet i engangsbeholdere, der hver indeholder

0,25 ml.

Markedsføringsindehaver

af Iopidine er:

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Producenten

af Iopidine er:

S.A. Alcon- Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2017.

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety