Iopidine

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Iopidine 10 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Iopidine 10 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17921
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

IOPIDINE 1%w/v Øjendråber, opløsning

(Apraclonidin Hydrochlorid)

Læs denne information grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du er mere du vil vide.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Iopidines virkning og hvad du skal brude det til

2. Det skal du vide, før du begynder at få Iopidine

3. Sådan får du Iopidine

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevares Iopidine

6. Yderligere information

Iopidine øjendråber vil blive inddryppet af din læge. Denne indlægsseddel er udarbejdet for at

give dig information om din medicin.

1. Iopidines virkning og hvad du skal bruge det til

Iopidine øjendråber indeholder apraclonidin, som bruges til at kontrollere eller forebygge øget tryk i

øjet efter laserkirurgi.

2. Det skal du vide, før du begynder at få Iopidine

Der kan være omstændigheder, der gør, at dette lægemiddel ikke er velegnet til behandlingen af dine

symptomer. Hvis lægemidlet ikke er velegnet til dig kan din læge i nogen tilfælde vælge at ordinere

en anden type medicin, så det er vigtigt at du tjekker nedenstående punkter:

Iopidine vil ikke blive brugt:

hvis det er et barn under 18 år, der skal behandles;

hvis du er

overfølsom

(allergisk) overfor clonidin, apraclonidin eller nogle af de øvrige

indholdsstoffer nævnt i afsnit 6 ”

Yderligere information

”;

hvis du lider eller har lidt af en alvorlig eller ustabil og ukontrolleret hjertesygdom (herunder

brystsmerter, hjertekramper, hjertetilfælde eller hjertesvigt);

Hvis et eller flere af de ovennævnte forhold er gældende for dig, eller du er i tvivl om dette, skal du

tale med din læge, før behandlingen påbegyndes.

Ekstra forsigtighed vil blive udvist ved brug af Iopidine. Spørg din læge til råds hvis:

hvis du lider af, eller tager medicin imod

hjertesygdom (herunder brystsmerter, hjertekramper, hjertetilfælde eller hjertesvigt);

forhøjet blodtryk;

problemer med blodcirkulationen (herunder slagtilfælde, Raynauds syndrom eller

Buergers sygdom);

besvimelsesanfald (vasovagale anfald);

nedsat nyre- eller leverfunktion;

Hvis noget af ovenstående har relevans for dig, har du større risiko for påvirkninger af

hjerte eller blodcirkulation, og dit blodtryk og din hjertefrekvens vil blive kontrolleret

jævnligt.

hvis du lider af depression

. Medicin som clonidin har været forbundet med depression;

hvis du har sukkersyge

eller lavt blodsukker. Iopidine kan dæmpe tegn og symptomer på en

pludselig reduktion i blodsukkeret, f.eks. hurtig hjerterytme eller skælven;

hvis du jævnligt drikker alkohol

. Iopidine kan forstærke virkningen heraf;

hvis du har oplevet voldsom reaktion efter behandling med andre typer medicin

, der sænker

trykket i øjet. Derfor skal trykket i dit øje observeres nøje;

Hvis et eller flere af de ovennævnte forhold er gældende for dig, eller du er i tvivl om dette, skal du

tale med din læge, før behandlingen påbegyndes.

Brug af anden medicin

Iopidine vil ikke blive brugt

hvis du er i behandling med monoamin-oxidase hæmmere (anvendes til behandling af

depression)

som f.eks. phenelzin, isocarboxazid, tranylcypromin eller moclobemid

hvis du er i behandling med tricykliske antidepressiva (anvendes ofte til behandling af

depression)

som f.eks. amitriptylin, imipramin, doxepin, mianserin, trazodon, dosulepin eller

lofepramin;

hvis du for tiden bruger medicin som indeholder sympatomimetiske stoffer.

Disse stoffer

bruges i behandlingen af mange sygdomme, heriblandt astma (f.eks. salbutamol, terbutalin eller

bambuterol), Parkinsons sygdom og hjertesygdomme. Disse stoffer kan også forekomme i

lægemidler mod hoste og forkølelse.

Ekstra forsigtighed vil blive udvist ved brug af Iopidine:

hvis du anvender øjendråber mod grøn stær (glaukom),

som indeholder sympatomimetika,

f.eks. phenylefrin, brimonidin, dipivefrin, da dit blodtryk kan blive forøget; eller

hvis du tager sovemedicin, beroligende eller smertestillende medicin.

Iopidine kan forstærke

virkningen af disse;

hvis du tager eller har taget neuroleptisk medicin

(beroligende medicin anvendt til at behandle

nogen former for psykisk sygdom (f.eks. chlorpromazin, flupentixol eller haloperidol), da dit

blodtryk kan blive for lavt;

Hvis noget af ovenstående har relevans for dig, har du større risiko for påvirkninger af hjerte eller

blodcirkulation, og dit blodtryk og din hjertefrekvens vil blive kontrolleret jævnligt.

Informér din læge hvis du tager anden form for medicin. Dette gælder også ikke receptpligtig

medicin.

Brug af Iopidine sammen med mad og drikke

Vær forsigtig med at anvende Iopidine hvis du jævnligt drikker eller lige har drukket alkohol.

Anvedelse under graviditet og amning

Hvis du er gravid, planlægger graviditet eller hvis du ammer bør Iopidine kun bruges hvis det er

strengt nødvendigt.

Din læge bør tale med dig om dette. Hvis dette ikke er tilfældet skal du spørge din læge til råds før du

anvender Iopidine.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Iopidine kan måske virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis

du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

3. Sådan får du Iopidine

Voksne og ældre:

Iopidine er pakket i enkeltdosisbeholdere beregnet til engangsbrug. Din læge drypper 1 dråbe i dit øje

1 time før din laseroperation, og endnu 1 dråbe efter operationen er afsluttet.

Når du har fået Iopidine vil du blive instrueret om at presse en finger mod øjenkrogen ind mod næsen.

Det forhindrer, at Iopidine kommer ud i resten af kroppen.

Børn:

Denne medicin bør ikke anvendes til børn.

4. Bivirkninger

Iopidine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Når Iopidine anvendes før og efter en laseroperation,

kan nogle eller alle af følgende reaktioner

optræde

i øjet

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede patienter):

-rødmen i øjet/øjnene.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-blødning på overfladen af øjet (konjunktival blødning);

-udvidelse af pupillen;

-øjeninfektion (som kan medføre smerte, varmefornemmelse, rødmen i øjet eller hævelse);

-at det øvre øjenlåg løftes.

Reaktioner i

andre dele af kroppen

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-følelse af tørhed i næsen;

-uregelmæssig hjerterytme.

Når Iopidine gentagende gange anvendes en eller to gange dagligt i anden sammenhæng (ikke i

forbindelse med laseroperation),

kan nogle eller alle af følgende reaktioner optræde

i øjet

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-voldsomt nedsat tryk i øjet (din læge vil observere dette ved undersøgelse af øjet);

-nedsat eller uklart syn;

-blødning på overfladen af øjet;

-udvidelse af pupillen;

-sløret syn;

-øjenallergi;

-at det øvre øjenlåg løftes;

-kløe i øjet;

-tørhed i øjet;

-forstyrrelser i øjet (blegning af øjenoverfladen);

-øjenirritation;

-ubehag;

-usædvanlig eller ubehagelig fornemmelse i øjet.

eller i

andre områder af kroppen

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter):

-søvnløshed;

-urolig søvn;

-besvimelsesanfald;

-brændende eller dirrende fornemmelser;

-nedsat lyst til sex;

-irritabilitet;

-langsom hjerterytme eller hjertebanken;

-svimmelhed eller mathed når du sætter dig op eller rejser dig;

-diaré;

-ubehag eller opkastning;

-smerter eller ubehag i maven.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede patienter):

-nedsat følelse eller følelsesløshed;

-dårlig eller usædvanlig smag i munden;

-hovedpine;

-stakåndethed;

-løbende næse eller øget spytmængde;

-brændende fornemmelse eller tørhed i næsen;

-tør mund;

-øget svedtendens;

-hudkløe;

-smerter i arme eller ben;

-trykken eller smerte i brystet;

-træthed;

-varme- eller kuldefornemmelse.

Hvis du oplever en allergisk reaktion, føler dig usædvanligt svimmel eller uklar, eller oplever

uregelmæssig hjerterytme, skal du fortælle det til din læge med det samme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Sådan opbevares Iopidine

Anvend ikke Iopidine efter den udløbsdato, som er angivet som ”EXP” på pakningen og

enkeltdosisbeholderen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Iopidine må ikke opbevares over 25

C og skal opbevares i æsken, for at beskytte mod lys.

Opbevar Iopidine utilgængeligt for børn.

Skal anvendes umiddelbart efter åbning af enkeltdosisbeholderen.

6. Yderligere information

Det aktive stof er

apraclonidin 1 % w/v (10 mg/ml) (som hydrochlorid).

De øvrige ingredienser er

natriumacetat, natriumchlorid og renset vand. Der kan være tilsat meget

små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid for at undgå gener i øjet.

Iopidine øjendråber, opløsning

er lysegul og fremstillet i engangsbeholdere, der hver indeholder

0,25 ml.

Markedsføringsindehaver

af Iopidine er:

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Producenten

af Iopidine er:

S.A. Alcon- Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed