Imolope

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imolope 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imolope 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40244
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugere

Imolope

®

2 mg tabletter

loperamidhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 2 dage.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage

Imolope

Sådan skal du tage

Imolope

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imolope tabletter virker mod diarré ved at gøre fødens passage gennem tarmene langsommere og forbedre

optagelse af vand og mineraler fra tarmenes indhold. Dette medfører, at afføringen bliver fastere og mindre

hyppig.

Imolope

anvendes

til behandling

diarré.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 2 dage.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det

skal

du vide før du begynder at tage Imolope

Brug ikke Imolope

hvis du er

allergisk

over for

loperamid

eller

af de øvrige

indholdsstoffer

Imolope (angivet i

punkt. 6).

til børn under 12 år.

hvis du har høj

feber (over 38

C) eller blod i afføringen.

hvis du har

opblussen af betændelse i

tynd- og

tyktar

men.

hvis du har kraftig diarré efter at have taget antibiotika.

hvis du oplever forstoppelse eller hvis din mave føles oppustet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager

Imolope

Brug kun dette lægemiddel til det formål, det er beregnet til (se punkt 1), og overskrid aldrig den angivne dosis

(se punkt 3). Der er rapporteret om alvorlige hjerteproblemer (med symptomer såsom hurtig eller uregelmæssig

hjerterytme) hos patienter, der har taget for meget loperamid, der er det aktive stof i Imolope.

Vær ekstra forsigtig med at tage Imolope:

hvis du lider af kronisk tarmbetændelse. Du bør tale med lægen før du tager Imolope.

Imolope behandler kun symptomer på diarré. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at behandle årsagen

til diarré.

hvis du har diarré. Du skal være opmærksom på din væske- og saltbalance.

hvis der ikke er bedring i løbet af 48 timer skal du stoppe behandlingen.

hvis du har AIDS og din mave bliver udspilet. Du skal straks stoppe behandling med Imolope og kontakte

din læge.

Hvis du har nedsat leverfunktion. Du bør tale med lægen, før du begynder at tage tabletterne, da der måske

skal tages specielle hensyn, mens du er i behandling

Imolope

Børn og unge

Bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Imolope

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Kontakt

lægen, hvis du anvender et af

følgende

læge

midler samtidig

Imolope,

da dosis

even

tuelt

skal

justeres:

Sulfamethizol

sammen med

trimethoprim (medicin mod bakterieinfektion).

Ritonavir (medicin til behandling af hiv-infektion).

Quinidin (medicin mod hjerterytmeforstyrrelser og mod malaria).

Itraconazol, ketoconazol (medicin mod svampeinfektion).

Gemfibrozil (medicin mod forhøjet kolesterol og fedt i blodet).

Desmopressin (medicin mod ufrivillig natlig vandladning).

Brug af Imolope sammen med mad og drikke

Du kan tage

Imolope

sammen med mad

og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage

Imolope

efter

lægens

anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage

Imolope

medicinen

udskilles

modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imolope

kan hos

enkelte

give

bivirkninger

(træthed, svimmelhed og døsighed)

som kan påvirke

arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken

. Du skal derfor være opmærksom på,

hvordan medicinen påvirker dig.

Imolope indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage

Imolope

Tag altid Imolope nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller

sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet.

Voksne:

Startdosis er 2

tabletter

(4 mg). Hold 1

times

pause og tag

derefter

tablet

(2 mg)

efter

hver

løs

afføring.

Du må dog højst

tage

tabletter

(16 mg)

i døgnet.

Du bør

ikke fortsætte behandlingen

udover

timer,

hvis

det ikke er

efter aftale

lægen.

Ældre:

Samme dosis som

angivet

under

”V

oksne”.

Brug til børn over 12 år:

Startdosis er 1 tablet (2 mg). Hold 1 times pause, og tag derefter 1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring

Du må

dog højst tage 4 tabletter (8 mg) i døgnet. Du bør ikke fortsætte behandlingen udover 48 timer, hvis det ikke er

efter aftale med lægen.

Imolope

må ikke anvendes til børn under

12 år.

Nedsat leverfunktion:

Det er her

nødvendigt

at justere dosis.

skal følge lægens

anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke

nødvendigt

at justere dosis.

Du bør tage

tabletterne

sammen med

rigelig

mængde

vand (1 ½

dl).

Tabletterne

delekærv.

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at

sluge den hel.

Hvis du har taget for mange Imolope

Hvis du har taget for meget Imolope, skal du straks kontakte en læge eller et hospital. Symptomerne kan

omfatte: øget hjertefrekvens (puls), uregelmæssig hjerterytme, ændringer i din hjerterytme (disse symptomer

kan eventuelt få alvorlige og livstruende følger), muskelstivhed, ukoordinerede bevægelser, døsighed,

vandladningsbesvær og utilstrækkelig vejrtrækning.

Børn reagerer kraftigere end voksne på store mængder af Imolope. Hvis et barn tager en for høj dosis eller

oplever nogen af ovennævnte symptomer, skal der straks søges læge.

Hvis du har glemt at tage Imolope

Glemmer

du at tage en dosis,

fortsætter

almindelig

dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Forstoppelse,

luft i maven, kvalme.

Hovedpine, svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger

an forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Døsighed.

Mavesmerter, ubehag i maven, mundtørhed, opkastning, halsbrand.

Udslæt.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

Alvorlige allergiske reaktioner, såsom hævelse i ansigt, tunge eller svælg, besvær med at synke,

åndedrætsbesvær.

Bevidstløshed eller nedsat bevidsthed, sløvhed, øget muskelspænding, forhøjet blodtryk, problemer med at

koordinere bevægelser.

Alvorlige hudsygdomme (Stevens-Johnsons syndrom: sygdom med symptomerne feber, blæreformet udslæt

samt betændelse ved én eller flere af legemets åbninger, eller toksisk epidermal nekrolyse: hudlidelse med

afstødning af overhuden).

Hævelser i huden, nældefeber, kløe.

Tarmslyng, udvidelse af tyktarmen (megacolon), udspiling af maven.

Manglende evne til at tømme blæren.

Træthed.

Små pupiller.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Imolope utilgængeligt for børn.

Tag ikke

Imolope

efter

udløbsdato (EXP),

står

pakningen.

Udløbsdatoen

er den sidste dag

den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. Yderligere oplysninger.

Imolope

indeholder

Aktivt stof:

Loperamidhydrochlorid, 2 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat;

stivelse;

povidon;

nesiumstearat;

talcum;

silicium

dioxid,

loid;

natriumstivelsesglycolat; farvestofferne

(E 104) og (E

133).

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletter

delekærv

Pakningsstørrelser

Blister: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21,

29, 30, 40, 56, 60 og 100

stk.

Unit-dose

blistre: 16, 40 og 100

stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed