Imodium Smelt

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imodium Smelt 2 mg frysetørret tablet
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • frysetørret tablet
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imodium Smelt 2 mg frysetørret tablet
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48356
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

loperamidhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt

inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

• Tag altid Imodium nøjagtigt som beskrevet

i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet har givet dig.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

at læse den igen.

• Spørg på apoteket, hvis der er mere,

du vil vide.

• Konatkt lægen, apoteket eller

sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

• Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan

se den nyeste indlægsseddel for Imodium

smeltetabletter på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Imodium

3. Sådan skal du tage Imodium

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imodium er et stoppende middel mod diaré.

Imodium virker stoppende ved at hæmme

tarmens bevægelser og øge optagelsen

af vand fra tarmen, så afføringen bliver

fastere og ikke så hyppig.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage

Imodium for noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder

at tage Imodium

Brug ikke Imodium

• hvis du er overfølsom (allergisk) over for

loperamidhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer (se punkt 6).

• til børn under 6 år.

• som førstevalgsbehandling ved akut

diaré forbundet med høj feber eller blod

i afføringen.

• som førstevalgsbehandling, hvis du har

kraftig diaré efter at have taget antibiotika.

• som førstevalgsbehandling, hvis du har

betændelse i tynd- og tyktarm, der skyldes

bakterier som salmonella, shigella

og campylobakter.

• som førstevalgsbehandling, hvis du har

akut diaré med slim og blødning fra

endetarmen pga. tyktarmsbetændelse.

• hvis du er forstoppet, eller hvis din mave

føles oppustet. Behandlingen med Imodium

skal stoppes øjeblikkeligt, hvis du får

forstoppelse, tarmslyng eller din mave

bliver udspilet.

Vær ekstra forsigtig med at tage

Imodium

Tal med lægen, inden du bruger Imodium

• hvis du har en leversygdom. Nogle af

bivirkningerne kan blive mere generende.

• hvis du har AIDS. Du skal stoppe

behandlingen omgående og kontakte

din læge, hvis din mave bliver udspilet.

Særlige forholdsregler

Imodium behandler kun symptomerne

på diaré. I nogle tilfælde kan det være

nødvendigt at behandle årsagen til diaré.

Kontakt din læge, hvis symptomerne bliver

ved eller bliver værre. Når du har kraftig

diaré mister du mere væske, sukker og salte

end normalt. Du skal erstatte den tabte

væske ved at drikke mere end sædvanligt.

Dette er især vigtigt for børn. Du kan købe

en særlig sukker-salt blanding på apoteket.

Hvis behandlingen med Imodium ikke har

hjulpet på akut diaré efter 48 timer, skal du

standse behandlingen og kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, medicin købt

i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer

og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

• HIV og AIDS (ritonavir).

• uregelmæssig hjerterytme (quinidin).

• svamp (ketoconazol, itraconazol).

• forhøjet indhold af fedt i blodet (gemfi brozil).

• ufrivillig natlig vandladning (desmopressin).

Brug af Imodium sammen med mad

og drikke

Du kan tage Imodium i forbindelse med

et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og fertilitet

Hvis du er gravid, har mistanke om at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge, eller apoteket til råds,

før du bruger Imodium.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Imodium,

da Imodium går over i modermælken.

Tal med lægen.

Trafi k- og arbejdssikkerhed

Træthed, svimmelhed og døsighed kan

forekomme, når man har diaré og tager

Imodium. Hvis du bliver påvirket, skal du

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af

de øvrige indholdsstoffer i Imodium

smeltetabletter

Imodium indeholder aspartam. Aspartam

er en fenylalaninkilde og kan være skadelig

for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings

sygdom).

3. Sådan skal du tage Imodium

Brug altid Imodium nøjagtigt som beskrevet

i denne indlægsseddel eller efter lægen,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket eller sundhedspersonalet.

Træk bagsiden af blisteren af og tag

smeltetabletten ud. Smeltetabletten må ikke

presses igennem blisteren.

Lad smeltetabletten ligge på tungen til den

er opløst og synk derefter lægemidlet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn (6 – 17 år)

Akut diaré

Startdosis er 2 tabletter (4 mg) for voksne

og 1 smeltetablet (2 mg) for børn. Derefter

1 smeltetablet (2 mg) efter hver løs afføring.

Voksne må højst tage 8 smeltetabletter

(16 mg) dagligt, børn højst 3 smeltetabletter

per 20 kg legemsvægt dagligt (dog højst

8 smeltetabletter dagligt).

Hvis behandlingen med Imodium ikke har

hjulpet indenfor 48 timer, skal du standse

behandlingen og kontakte lægen.

Kronisk diaré

Startdosis er 2 smeltetabletter (4 mg) dagligt

for voksne og 1 smeltetablet (2 mg) for børn.

Denne dosis justeres indtil 1-2 faste afføringer

per dag er opnået. Vedligeholdelsesdosis

er oftest 1-6 smeltetabletter (2-12 mg) dagligt.

Imodium

®

2

mg smeltetabletter

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

989576.pdf - Page 1 of 3 - November 27, 2012 - 16:00:26

Voksne må højst tage 8 smeltetabletter

(16 mg) dagligt, børn højst 3 smeltetabletter

per 20 kg legemsvægt dagligt (dog højst

8 smeltetabletter dagligt).

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Imodium smeltetabletter må ikke

anvendes til børn under 6 år

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Imodium

smeltetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget fl ere Imodium smeltetabletter,

end der står her, eller fl ere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har taget for mange Imodium

smeltetabletter, kan du få et eller fl ere

af følgende symptomer:

Sløvhed, besvær med at koordinere

bevægelserne, søvnighed, små pupiller,

muskelspændinger, svækket vejrtrækning,

besvær med at lade vandet samt voldsomme

anfald af smerter i maven, opkastninger,

stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng.

Børn kan være mere følsomme for nogle

af disse påvirkninger.

Hvis du har glemt at tage Imodium

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot

med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge

eller skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Kontakt læge eller skadestue.

• Smerter, forstoppelse, opkastninger

og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse

med alvorlig tarmslyng – kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Voldsomme anfald af smerter i maven,

opkastninger, stop for luftafgang og afføring

pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

• Kvalme, opkastninger og mavesmerter pga.

tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

• Bevidstløshed. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Forstoppelse, kvalme, luftafgang fra tarmen.

• Hovedpine, svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter):

• Døsighed.

• Mundtørhed, mavesmerter, ubehag i maven,

opkastning, sure opstød/halsbrand.

• Udslæt.

Sjældne bivirkninger (det forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser

af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Smerter i tungen.

• Udspilning af maven.

• Træthed, nedsat bevidsthed.

• Besvær med at lade vandet evt.

vandladingsstop. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Nældefeber, kløe, overfølsomhed,

blæredannelse i huden.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Sløvhed, øget muskelspænding,

koordinationsforstyrrelser.

• Små pupiller, unormalt stor tyktarm.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke fremgår

af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her,

bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden

om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine

pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen. Du fi nder

skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

• Opbevar Imodium utilgængeligt for børn.

• Opbevar smeltetabletterne i den originale

emballage (blisterpakning i yderkarton)

for at beskytte mod fugt.

• Tag ikke Imodium efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester

i afl øbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Imodium 2 mg smeltetabletter

indeholder:

• Aktivt stof: Loperamidhydrochlorid 2 mg.

• Øvrige indholdsstoffer: Gelatine,

mannitol (E421), aspartam (E951),

natriumhydrogencarbonat, mint aroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Imodium er hvide til råhvide, runde,

frysetørrede smeltetabletter.

Pakningsstørrelser

6, 12, 18 og 24 smeltetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133,

3460 Birkerød.

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via Constant Janssen,

Borgo San Michele, Latina, Italy.

Denne indlægsseddel blev sidst

revideret marts 2013.

© McNeil 2013

DK - 989576

989576.pdf - Page 2 of 3 - November 27, 2012 - 16:00:26

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed