Imodium

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imodium 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imodium 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13970
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Information om

© J-C 2006

DK - 363706A R

Læs

denne

information

godt

igennem,

før du begynder at bruge medicinen.

• Denne medicin kan fås uden recept. For

at få den bedste virkning, skal du altid

følge vejledningerne i denne information.

• Gem informationen. Du får måske brug

for at læse den igen.

• Kontakt læge eller apotek, hvis du har

spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information, som du skal læse, før

du bruger Imodium tabletter.

3. Sådan skal du bruge Imodium tabletter.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE:

Lægemiddelform:

Tabletter. Imodium tabletten er rund, hvid

og uden delekærv.

Lægemiddelgruppe / virkemåde:

Imodium

tabletter

virker

diaré.

Imodium

virker

ved,

føden

kommer

langsommere gennem tarmene. Dette øger

optagelsen af vand fra tarmen, så afførin-

gen bliver fastere og ikke så hyppig.

Hvad anvendes Imodium tabletter til ?

Imodium

tabletter

anvendes

diaré.

Lægen

have

foreskrevet

anden

anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL

LÆSE,

FØR

DU

BRUGER

IMODIUM

TABLETTER.

Brug ikke Imodium tabletter hvis:

• Du

overfølsom

overfor

aktive stof eller et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer i Imodium.

• Du har forstoppelse eller er oppustet.

• Du har perioder med voldsomme smerter

i maven og evt. opkastninger.

• Du har blodig afføring eller feber.

• Du har kronisk betændelse i tyktarmen.

Særlige forholdsregler:

Du mister væske, når du har diaré.

Du skal derfor drikke rigeligt vand,

tilsat sukker og salte. Dette er især

vigtigt for børn. Du kan købe en særlig

sukker-salt blanding på apoteket.

Hvis behandlingen med Imodium tabletter

ikke har hjulpet på diaréen efter 48 timer,

skal du standse behandlingen og kontakte

lægen.

skal

også

holde

behandlingen, hvis du får forstoppelse.

Brug af Imodium tabletter sammen med

mad og drikkevarer

Du kan tage Imodium sammen med mad

og drikke.

Vigtig information om hjælpestoffer / øvrige

indholdsstoffer i Imodium tabletter

Imodium

indeholder

lactose:

Kontakt

lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Graviditet og amning:

vejledning

lægen

eller

apoteket

før

bruger

nogen

form

medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Imodium tabletter efter

lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Imodium.

Imodium bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imodium tabletter kan hos enkelte

give bivirkninger, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller

har brugt det for nylig. Det gælder

også for medicin, som ikke er på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler

samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal først med lægen, hvis du er i behand-

ling med:

• et kombinationspræparat til behandling af

blærebetændelse

(sulfathizol+trimetho-

prim).

• Ritonavir (et lægemiddel mod HIV).

Disse lægemidler kan nedsætte kroppens

omsætning af det aktive stof i Imodium.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE IMODIUM

TABLETTER.

Dosering:

Voksne:

Startdosis

tabletter

mg).

Hold 1 times pause, og tag derefter

1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Du

må højst tage 8 tabletter (16 mg) i døgnet.

Børn:

Børn over 12 år:

Startdosis er 1 tablet (2 mg). Hold

times

pause,

derefter

1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Barnet

må højst få 4 tabletter (8 mg) i døgnet.

2 mg tabletter

(loperamidhydrochlorid)

363706A.indd 1

2/9/06, 2:53:44 PM

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvordan anvendes Imodium tabletter?

ikke

tage

Imodium

mere

48 timer. Hold op med behandlingen og

kontakt lægen.

Har

du

taget

for

mange

Imodium

tabletter?

Du skal kontakte lægen, skadestuen eller

apoteket,

hvis

taget

mere

Imodium, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Imodium, kan

du få et eller flere af følgende symptomer:

Forstoppelse, nedsat urinudskillelse, besværet

åndedræt, besvær med styre bevægelser-

ne, sløvhed.

Har du glemt at tage Imodium tabletter?

Hvis du har glemt at tage en dosis Imodium

tabletter, tag den da, så snart du kommer i

tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for

næste dosis, spring da den glemte dosis

over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Imodium tabletter kan som al anden

medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne

bivirkninger

(det

forekommer

mellem

10.000

patienter):

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reak-

tioner),

pludseligt

hududslet,

hævelse

omkring

mund

øjne,

åndedrætsbe-

svær, brystsmerter, besvimelse. Kontakt

straks

læge

eller

skadestue.

Ring

evt.

112.

Svært blæreformet udslet med høj feber

og betændelse ved en eller flere kropsåb-

ninger

eller

andre

alvorlige

hudsympto-

mer. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det forekom-

færre

10.000

patienter):

Svær forstoppelse som kan give voldsom

udspiling af tyktarmen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige

bivirkninger

(det

forekom-

mellem

patienter):

Forstoppelse, mavesmerter, kvalme.

Mindre

almindelige

bivirkninger

(det

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hovedpine, døsighed, svimmelhed, mund-

tørhed, oppustethed, opkastninger.

Sjældne

bivirkninger

(det

forekommer

mellem

10.000

patienter):

Nældefeber, vandladningsbesvær.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får

andre bivirkninger end dem, der står her,

så bivirkningerne kan blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirk-

ninger kan blive suppleret.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du

får

bivirkninger,

bliver

eller

medfører uacceptable gener. Nogle bivirk-

ninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indbe-

rette bivirkninger direkte til Lægemiddelsty-

relsen.

finder

skema

vejledning

under

bivirkninger

Lægemiddelstyrel-

sens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Hvordan opbevares Imodium tabletter?

• Opbevar

Imodium

utilgængeligt

for børn.

• Opbevar ikke Imodium ved over

25°C.

• Anvend ikke Imodium efter den udløbsda-

to, der er angivet på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Imodium tabletter indeholder:

• Det

aktive

lægemiddelstof

loperamidhydrochlorid 2 mg.

• De

øvrige

indholdsstoffer

lactosemonohydrat; majsstivelse; cellulose,

mikrokrystallinsk; magnesiumstearat; titan-

dioxid

171);

talcum;

propylenglycol;

macrogol 6000; polysorbat 80; polysorbat

60; hvid voks; carnauba voks og hypro-

mellose.

Ansvarlig for markedsføringen i Danmark:

Registreringsindehaver:

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

Revideret november/2005

© J-C 2006

DK - 363706A V

363706A.indd 2

2/9/06, 2:53:45 PM

JANSSEN-CILAG

T&D Prepress

Tel. Inge Vermeiren

: +32 14606915 - Fax CPM

: +32 14605157

LEAFLET IMODIUM Market : DK

Article Number : 363706A Sickcode : 577

Dimensions : 145x250 (F/I/006/V1) - ROUL005D

Pointsize : 8,3 pt Operator : AND

File Name : 363706A.indd (mac)

L A B

Date : 1. 03-02-2006

2. 09-02-2006

Black

363706A.indd 3

2/9/06, 2:53:47 PM

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed