Imodium

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imodium 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imodium 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13970
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Information om

© J-C 2006

DK - 363706A R

Læs

denne

information

godt

igennem,

før du begynder at bruge medicinen.

Denne medicin kan fås uden recept. For

at få den bedste virkning, skal du altid

følge vejledningerne i denne information.

Gem informationen. Du får måske brug

for at læse den igen.

Kontakt læge eller apotek, hvis du har

spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information, som du skal læse, før

du bruger Imodium tabletter.

3. Sådan skal du bruge Imodium tabletter.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE:

Lægemiddelform:

Tabletter. Imodium tabletten er rund, hvid

og uden delekærv.

Lægemiddelgruppe / virkemåde:

Imodium

tabletter

virker

diaré.

Imodium

virker

ved,

føden

kommer

langsommere gennem tarmene. Dette øger

optagelsen af vand fra tarmen, så afførin-

gen bliver fastere og ikke så hyppig.

Hvad anvendes Imodium tabletter til ?

Imodium

tabletter

anvendes

diaré.

Lægen

have

foreskrevet

anden

anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL

LÆSE,

FØR

DU

BRUGER

IMODIUM

TABLETTER.

Brug ikke Imodium tabletter hvis:

overfølsom

overfor

aktive stof eller et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer i Imodium.

Du har forstoppelse eller er oppustet.

Du har perioder med voldsomme smerter

i maven og evt. opkastninger.

Du har blodig afføring eller feber.

Du har kronisk betændelse i tyktarmen.

Særlige forholdsregler:

Du mister væske, når du har diaré.

Du skal derfor drikke rigeligt vand,

tilsat sukker og salte. Dette er især

vigtigt for børn. Du kan købe en særlig

sukker-salt blanding på apoteket.

Hvis behandlingen med Imodium tabletter

ikke har hjulpet på diaréen efter 48 timer,

skal du standse behandlingen og kontakte

lægen.

skal

også

holde

behandlingen, hvis du får forstoppelse.

Brug af Imodium tabletter sammen med

mad og drikkevarer

Du kan tage Imodium sammen med mad

og drikke.

Vigtig information om hjælpestoffer / øvrige

indholdsstoffer i Imodium tabletter

Imodium

indeholder

lactose:

Kontakt

lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Graviditet og amning:

vejledning

lægen

eller

apoteket

før

bruger

nogen

form

medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Imodium tabletter efter

lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Imodium.

Imodium bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imodium tabletter kan hos enkelte

give bivirkninger, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller

har brugt det for nylig. Det gælder

også for medicin, som ikke er på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler

samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal først med lægen, hvis du er i behand-

ling med:

et kombinationspræparat til behandling af

blærebetændelse

(sulfathizol+trimetho-

prim).

Ritonavir (et lægemiddel mod HIV).

Disse lægemidler kan nedsætte kroppens

omsætning af det aktive stof i Imodium.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE IMODIUM

TABLETTER.

Dosering:

Voksne:

Startdosis

tabletter

mg).

Hold 1 times pause, og tag derefter

1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Du

må højst tage 8 tabletter (16 mg) i døgnet.

Børn:

Børn over 12 år:

Startdosis er 1 tablet (2 mg). Hold

times

pause,

derefter

1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Barnet

må højst få 4 tabletter (8 mg) i døgnet.

2 mg tabletter

(loperamidhydrochlorid)

363706A.indd 1

2/9/06, 2:53:44 PM

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvordan anvendes Imodium tabletter?

ikke

tage

Imodium

mere

48 timer. Hold op med behandlingen og

kontakt lægen.

Har

du

taget

for

mange

Imodium

tabletter?

Du skal kontakte lægen, skadestuen eller

apoteket,

hvis

taget

mere

Imodium, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Imodium, kan

du få et eller flere af følgende symptomer:

Forstoppelse, nedsat urinudskillelse, besværet

åndedræt, besvær med styre bevægelser-

ne, sløvhed.

Har du glemt at tage Imodium tabletter?

Hvis du har glemt at tage en dosis Imodium

tabletter, tag den da, så snart du kommer i

tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for

næste dosis, spring da den glemte dosis

over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Imodium tabletter kan som al anden

medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne

bivirkninger

(det

forekommer

mellem

10.000

patienter):

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reak-

tioner),

pludseligt

hududslet,

hævelse

omkring

mund

øjne,

åndedrætsbe-

svær, brystsmerter, besvimelse. Kontakt

straks

læge

eller

skadestue.

Ring

evt.

112.

Svært blæreformet udslet med høj feber

og betændelse ved en eller flere kropsåb-

ninger

eller

andre

alvorlige

hudsympto-

mer. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det forekom-

færre

10.000

patienter):

Svær forstoppelse som kan give voldsom

udspiling af tyktarmen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige

bivirkninger

(det

forekom-

mellem

patienter):

Forstoppelse, mavesmerter, kvalme.

Mindre

almindelige

bivirkninger

(det

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hovedpine, døsighed, svimmelhed, mund-

tørhed, oppustethed, opkastninger.

Sjældne

bivirkninger

(det

forekommer

mellem

10.000

patienter):

Nældefeber, vandladningsbesvær.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får

andre bivirkninger end dem, der står her,

så bivirkningerne kan blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirk-

ninger kan blive suppleret.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du

får

bivirkninger,

bliver

eller

medfører uacceptable gener. Nogle bivirk-

ninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indbe-

rette bivirkninger direkte til Lægemiddelsty-

relsen.

finder

skema

vejledning

under

bivirkninger

Lægemiddelstyrel-

sens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Hvordan opbevares Imodium tabletter?

Opbevar

Imodium

utilgængeligt

for børn.

Opbevar ikke Imodium ved over

Anvend ikke Imodium efter den udløbsda-

to, der er angivet på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Imodium tabletter indeholder:

aktive

lægemiddelstof

loperamidhydrochlorid 2 mg.

øvrige

indholdsstoffer

lactosemonohydrat; majsstivelse; cellulose,

mikrokrystallinsk; magnesiumstearat; titan-

dioxid

171);

talcum;

propylenglycol;

macrogol 6000; polysorbat 80; polysorbat

60; hvid voks; carnauba voks og hypro-

mellose.

Ansvarlig for markedsføringen i Danmark:

Registreringsindehaver:

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

Revideret november/2005

© J-C 2006

DK - 363706A V

363706A.indd 2

2/9/06, 2:53:45 PM

JANSSEN-CILAG

T&D Prepress

Tel. Inge Vermeiren

: +32 14606915 - Fax CPM

: +32 14605157

LEAFLET IMODIUM Market : DK

Article Number : 363706A Sickcode : 577

Dimensions : 145x250 (F/I/006/V1) - ROUL005D

Pointsize : 8,3 pt Operator : AND

File Name : 363706A.indd (mac)

L A B

Date : 1. 03-02-2006

2. 09-02-2006

Black

363706A.indd 3

2/9/06, 2:53:47 PM

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety