Imdur

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imdur 60 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imdur 60 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12057
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

505747-A01

19-01-16

PS07286

AZL4001A

5449

Imdur 30mg/60mg Leaflet:

Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Body text size

9.5 pt

Smallest text size

6.0 pt

Læs denne indlægsseddel

grundigt, inden du begynder at

tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få

brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette

lægemiddel til dig personligt. Lad

derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder

at tage Imdur

Sådan skal du tage Imdur

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imdur udvider blodkarrene i hjertet.

Hjertemusklen får mere blod og ilt,

og hjertet skal derfor ikke arbejde

så hårdt.

Du kan bruge Imdur til at forebygge

brystsmerter (angina pectoris).

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Imdur

Tag ikke Imdur:

hvis du er allergisk over for

isosorbidmononitrat eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Imdur

(angivet i punkt 6).

du har lavt blodtryk

du har sygdomme i hjertesækken

du bruger medicin mod impotens

(sildenafil, tadalafil eller

vardenafil)

du har svær forkalkning i hjernens

blodkar

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

før du tager Imdur, hvis:

du lider af for lavt blodtryk

du lider af for højt tryk i hjernen

du lider af andre hjerte- og

karsygdomme

du lider af blodmangel

du har for lidt væske i kroppen,

på grund af væsketab

du har for højt stofskifte

Du bør kun tage Imdur 1 gang i

døgnet, helst om morgenen. Hvis

du tager Imdur flere gange i løbet

af dagen, risikerer du, at virkningen

bliver mindre, så du skal tage stadig

større doser for at få virkning.

Brug af anden medicin sammen

med Imdur

Fortæl altid lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, f.eks.

naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Tal med lægen, hvis du:

tager medicin mod impotens

(sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Hvis du bruger disse midler

samtidig med Imdur, kan du få et

alvorligt blodtryksfald med risiko for

besvimelse eller blodprop i hjertet

tager anden medicin, der

udvider blodkarrene eller sænker

blodtrykket

Brug af Imdur sammen med mad,

drikke og alkohol

Du kan tage Imdur sammen med

mad og drikke.

Tal med lægen hvis du drikker

alkohol, da Imdur kan forstærke

virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer,

har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må kun bruge Imdur efter lægens

anvisning.

Amning:

Hvis behandling med Imdur er

nødvendig, skal amning ophøre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Imdur kan måske give

bivirkninger, der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes i trafikken.

3. Sådan skal du tage Imdur

Tag altid Imdur nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imdur

depottabletter 30 mg

Imdur

depottabletter 60 mg

Isosorbidmononitrat

PS07286

505747-A01

19-01-16

PS07286

AZL4001A

5449

Imdur 30mg/60mg Leaflet:

Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Body text size

9.5 pt

Smallest text size

6.0 pt

Voksne:

Den sædvanlige startdosis er 30 mg,

derefter 60 mg og højst 120 mg én

gang daglig om morgenen.

Du kan dele depottabletterne på

30 mg og 60 mg. Synk tabletterne

hele eller delte med mindst ½ glas

væske. Du må ikke knuse eller tygge

tabletterne.

Indholdet i Imdur er indesluttet i en

tabletskal, som undertiden kan ses

i afføringen.

Følg altid lægens anvisning. Der

er forskel på, hvad den enkelte har

brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør

kun ske i samråd med lægen.

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Imdur til børn under

15 år efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Imdur

Kontakt lægen, skadestuen

eller apoteket, hvis du har taget

mere Imdur, end der står i denne

information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosis er

pulserende hovedpine, ophidselse,

rødme, koldsved, svimmelhed,

besvimelse, hjertebanken, hurtig puls

og lavt blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Imdur

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet.

Hvis du glemmer en dosis, og der

er gået mindre end 4 timer fra dit

normale doseringstidspunkt, bør du

tage tabletten med det samme. Hvis

der er gået mere end 4 timer, skal

du vente til næste dag og fortsætte

med næste dosis på det normale

tidspunkt.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet,

hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (sker hos

mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Lavt blodtryk, svimmelhed, hurtig puls,

hovedpine, kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger

(sker hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede): Opkastning, diaré.

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Besvimelse, udslæt, kløe.

Meget sjældne bivirkninger (sker hos

færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Muskelsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade

1, 2300 København S, websted:

www.meldenbivirkning.dk, e-mail:

dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Imdur utilgængeligt for børn.

Brug ikke Imdur efter den udløbsdato,

der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller toilettet.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Imdur indeholder:

Aktivt stof: isosorbidmononitrat

Øvrige indholdsstoffer:

Hydroxypropylcellulose;

magnesiumstearat; silica kolloid

vandfri; hypromellose; macrogol;

paraffin; natriumaluminiumsilikat;

titandioxid (E 171); jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Imdur 30 mg depottablet er lyserød,

oval, med delekærv og mærket A/II.

Imdur 60 mg depottablet er gul, oval,

med delekærv og mærket A/ID.

Blisterpakning, 98 depottabletter

Indehaver af

markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Markedsføring i Danmark:

AstraZeneca A/S

Arne Jacobssen Allé 13

2300 København S

Fremstiller:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest

ændret december 2015.

© AstraZeneca 2016