Imacillin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imacillin 375 mg opløselige tabletter
 • Dosering:
 • 375 mg
 • Lægemiddelform:
 • opløselige tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Imacillin 375 mg opløselige tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15289
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Imacillin, 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg og 1000 mg opløselige tabletter

amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Imacillin til dig personligt (eller til dit barn). Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Imacillin

Sådan skal du tage Imacillin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Imacillin?

Imacillin er et antibiotikum. Det aktive stof er amoxicillin. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

penicilliner.

Hvad anvendes Imacillin til?

Imacillin anvendes til at behandle infektioner, der er forårsaget af bakterier, forskellige steder i kroppen.

Sammen med andre lægemidler kan Imacillin også anvendes til at behandle mavesår.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Imacillin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Imacillin

Hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imacillin

(angivet i pkt. 6).

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på et antibiotikum. Dette kunne være et hududslæt

eller hævelse af ansigtet eller halsen.

Tag ikke Imacillin, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet, inden du tager Imacillin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Imacillin, hvis du:

har mononukleose (feber, ondt i halsen, hævede kirtler og ekstrem træthed)

har nyreproblemer

ikke har regelmæssig vandladning

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Imacillin.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt leverfunktionen

prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estriolniveauet for at undersøge, om barnet

udvikler sig normalt)

skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager Imacillin, da Imacillin kan påvirke resultatet af

disse analyser.

Brug af anden medicin sammen med Imacillin

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) samtidig med Imacillin, kan

risikoen for, at du får en allergisk hudreaktion, blive større.

Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt), kan lægen vælge at ændre din

dosis af Imacillin.

Hvis du tager lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt at tage ekstra

blodprøver.

Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. tetracyklin), kan virkningen af Imacillin blive nedsat.

Hvis du tager methotrexat (anvendes til behandling af kræft og svær psoriasis), kan Imacillin

medføre flere bivirkninger.

Brug af Imacillin sammen med mad og drikke

Du kan tage Imacillin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imacillin kan give bivirkninger, og symptomerne (såsom allergiske reaktioner, svimmelhed og kramper) kan

gøre dig uegnet til at køre.

Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, medmindre du har det godt.

Imacillin opløselige tabletter indeholder aspartam

Aspartam (E951) er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings

sygdom).

3.

Sådan skal du tage Imacillin

Tag altid Imacillin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Du kan synke tabletterne hele eller opløse dem i vand. Du behøver ikke at bruge mere væske end

præcis den mængde, der opløser tabletten.

Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem hver dosis.

Tabletten på 250 mg er forsynet med en delekærv, som kun gør deling mulig for at lette indtagelsen. Ikke for

at indtage den halve dosis.

Den sædvanlige dosis er:

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilo.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget Imacillin du skal give dit barn.

Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt. Dosis skal fordeles på 2 eller

3 doser.

Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt.

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer 40 kg og derover

Den sædvanlige dosis Imacillin er 250-500 mg 3 gange om dagen eller 750 mg-1 g hver 12. time afhængigt

af, hvor alvorlig infektionen er, og hvilken type infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner: 750 mg-1 g 3 gange om dagen

Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om dagen i én dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en infektion med bakterier, der overføres ved bid fra

inficerede parasitter, som kaldes skovflåter): I det tidlige stadie med isoleret rødt eller lyserødt

ringformet udslæt (isoleret erythema migrans): 4 g om dagen. I det sene stadie med mere alvorlige

symptomer eller når sygdommen har spredt sig rundt i kroppen: op til 6 g om dagen.

Mavesår: 750 mg eller 1 g 2 gange om dagen i 7 dage sammen med andre antibiotika og lægemidler

til behandling af mavesår.

Til forebyggelse af hjerteinfektion under operation: Dosis vil variere alt efter typen af operation.

Der kan også gives andre lægemidler på samme tid. Lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet kan give dig flere oplysninger.

Den maksimale anbefalede dosis er 6 g om dagen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du får, være lavere end den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for meget Imacillin

Hvis du har taget for meget Imacillin, kan tegnene være maveubehag (kvalme, opkastning eller diarré) eller

krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer med at lade vandet. Tal med

lægen så hurtigt som muligt. Medbring medicinen, så du kan vise den til lægen.

Hvis du har glemt at tage Imacillin

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent ca. 4 timer, før du tager den.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Imacillin?

Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Imacillin i så lang tid, som lægen har anvist.

Du har brug for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier overlever, kan de få

infektionen til at komme igen.

Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal du gå til lægen igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på fugtige områder af kroppen, hvilket kan

forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis Imacillin anvendes i lang tid. Hvis det sker,

så fortæl det til lægen.

Hvis du tager Imacillin i lang tid, vil lægen måske foretage yderligere undersøgelser for at holde øje med, at

dine nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Imacillin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Imacillin og gå til lægen med det samme, hvis du bemærker nogen af nedenstående

alvorlige bivirkninger – du kan have behov for omgående behandling.

Følgende bivirkninger er meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte: hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet, læberne,

tungen eller andre steder af kroppen, eller vejrtrækningsbesvær. Disse kan være alvorlige, og ved

enkelte lejligheder er der sket dødsfald.

Udslæt eller bittesmå flade, røde, runde pletter under hudens overflade eller blå mærker i huden.

Dette skyldes en betændelseslignende reaktion i blodkarrenes vægge på grund af en allergisk

reaktion. Det kan være forbundet med ledsmerter (gigt, også kaldet arthritis) og nyreproblemer.

En forsinket allergisk reaktion, der normalt kan komme 7-12 dage efter indtagelse af Imacillin; nogle

af tegnene er udslæt, feber, ledsmerter og hævede lymfeknuder, særligt under armene.

En hudreaktion kendt som erythema multiforme, hvor der kan komme kløende, rødlilla pletter på

huden især på håndfladerne eller fodsålerne, nældefeberagtige, forhøjede, hævede områder på huden,

ømme områder på overfladen af munden, øjnene og kønsdelene. Du kan få feber og blive meget træt.

Andre alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte ændringer i hudfarven, buler under huden, blærer,

pusfyldte blærer, hudafskalning, rødme, smerter, kløe. Disse kan være forbundet med feber,

hovedpine og smerter i kroppen.

Influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale resultater af blodprøver

(herunder øget antal hvide blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer) (lægemiddelfremkaldt reaktion

med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).

Feber, kulderystelser, ondt i halsen eller andre tegn på en infektion, eller blå mærker, der kommer

let. Disse kan være tegn på et problem med dine blodlegemer.

Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan forekomme under behandling med Imacillin mod Lyme-

sygdom, og som forårsager feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter og hududslæt.

Betændelse i tyktarmen (colon) med diarré (sommetider med blod), smerter og feber.

Alvorlige bivirkninger relateret til leveren. De ses primært hos personer, der har fået behandling over

en lang periode, hos mænd/drenge og hos ældre. Du skal straks fortælle lægen, hvis du får:

Voldsom diarré med blødning

Blærer, hudrødme eller blå mærker i huden

Mørkere urin eller lysere afføring

Gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene (gulsot).

Disse bivirkninger kan forekomme under eller op til flere uger efter behandlingen.

Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er mindre alvorlige f.eks.:

Et let kløende udslæt (runde, lyserøde til røde pletter), nældefeberagtige, hævede områder på underarme,

ben, håndflader, hænder eller fødder. Dette er ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede).

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, så tal med lægen, da det vil være nødvendigt at stoppe

behandlingen med Imacillin.

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

hududslæt

kvalme

diarré

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

opkastning

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

svampeinfektion (en infektion med gærsvamp i skede, mund eller hudfolder). Du kan få medicin

mod svampeinfektion hos lægen eller på apoteket.

nyreproblemer

krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter, der får høje doser, eller hos patienter med

nyreproblemer.

svimmelhed

hyperaktivitet

krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som ubehag under vandladning. Sørg

for at drikke rigeligt med væske for at nedsætte risikoen for disse symptomer.

misfarvning af tænderne, hvilket normalt forsvinder ved tandbørstning (dette er set hos børn).

ændret udseende af tungen; den kan blive gul, brun eller sort, og den kan få belægninger.

overdreven nedbrydning af de røde blodlegemer, hvilket kan give en form for anæmi (blodmangel).

Tegnene omfatter træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed, bleghed og gulfarvning af huden og

det hvide i øjnene (gulsot).

lavt antal hvide blodlegemer

lavt antal af de celler, der er med til at få blodet til at størkne. Blodet størkner langsommere end

normalt. Du kan se det, hvis du har næseblod eller har skåret dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Imacillin 250 mg, 375 mg 500 mg og 750 mg ved almindelig temperatur. Imacillin 1000

mg må ikke opbevares ved temperaturer over 25˚C.

Brug ikke Imacillin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imacillin indeholder:

Aktivt stof: amoxicillin. Hver tablet indeholder henholdsvis 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg eller 1 g

amoxicillin.

De øvrige indholdstoffer er: Crospovidon; pebermyntearoma; aspartam (E951); magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

250 mg: Hvid, rund tablet med delekærv på den ene side.

375 mg: Hvid, oval tablet, mærket IMA 375 på den ene side.

500 mg: Hvid oval tablet, mærket IMA 500 på den ene side.

750 mg: Hvid, oval tablet, mærket IMA 750 på den ene side

1000 mg: Hvid, oval tablet, mærket IMA 1 G på den ene side.

Pakningsstørrelser:

14 stk. og 20 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Telefon: 44 52 88 88

Fax: 44 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Recipharm Strängnäs AB

Mariefredsvägen 35

645 41 Strängnäs

Sverige

Denne indlægsseddel blev sidst ændret oktober 2017.

Generel vejledning vedrørende anvendelse af antibiotika

Antibiotika anvendes til behandling af infektioner forårsaget af bakterier. De har ingen

effekt mod infektioner forårsaget af virus.

Nogle gange virker behandling med et antibiotikum ikke på en bakterieinfektion. En af de

hyppigste årsager til dette er, at de bakterier, der forårsager infektionen, er

modstandsdygtige (resistente) over for det antibiotikum. Det betyder, at de kan overleve og

endda formere sig til trods for behandlingen.

Bakterier kan blive resistente over for antibiotika af mange årsager. Hvis antibiotika

anvendes med omhyggelighed, kan det være med til at nedsætte risikoen for, at bakterier

bliver resistente over for dem.

Når lægen ordinerer en behandling med et antibiotikum, er det kun beregnet til at behandle

din nuværende sygdom. Hvis du følger nedenstående råd, kan du hjælpe med at forebygge

fremkomsten af resistente bakterier, der kan medføre, at antibiotikummet ikke virker.

Det er meget vigtigt, at du tager antibiotikummet i den rigtige dosis, på de rigtige

tidspunkter og i det rigtige antal dage. Læs anvisningerne på etiketten, og hvis du

ikke forstår dem, så få lægen eller apotekspersonalet til at forklare dem.

Du må ikke tage et antibiotikum, medmindre det er ordineret til dig personligt, og

du må kun bruge det til at behandle den infektion, det blev ordineret mod.

Du må ikke tage antibiotika, der er blevet ordineret til andre, selvom de havde en

infektion, der var magen til din.

Du må ikke give antibiotika, der oprindeligt blev ordineret til dig, til andre.

Hvis du har en rest antibiotikum tilovers, efter at du har fuldendt din behandling

som foreskrevet af lægen, skal du aflevere resten på apoteket, så det kan blive

bortskaffet på den rigtige måde.

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.