Ibumetin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10609
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ibumetin

®

200 mg filmovertrukne tabletter

Ibuprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Ibumetin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Den nyeste

indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibumetin

3. Sådan skal du tage Ibumetin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ibumetin er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende lægemiddel, der

tilhører gruppen af NSAID (non-steroide antiinflamatoriske stoffer). Ibumetin anvendes ved

svage smerter f.eks. muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter, tandpine og

hovedpine.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU TAGER IBUMETIN

®

Tag ikke Ibumetin hvis du:

er allergisk over for ibuprofen eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6)

tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere

mod ledlidelser eller acetylsalicylsyre-præparater)

tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen i forbindelse med

behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)

har aktivt eller tilbagevendende mavesår, blødning fra mave-tarmkanalen, sår på

tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller Crohns sygdom

tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især

ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været i

behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)

har tendens til blødninger

har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion

er gravid i 7. - 9. måned

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre

overfølsomhedsreaktioner.

Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være

livsfarligt. Ring derfor 112.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ibumetin, hvis

Hvis du har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis

du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i

perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller

blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder ”mini-

slagtilfælde” eller forbigående blodprop i hjernen).,

har forhøjet blodtryk, sukkersyge, eller forhøjet kolesterol eller hvis du er ryger

har astma

har nedsat lever- eller nyrefunktion

har eller har haft en tarmsygdom (Crohns sygdom, blødende tyktarmsbetændelse

(colitis ulcerosa))

har en nyre- eller leversygdom, nedsat hjertefunktion, sukkersyge, bindevævssygdom

(SLE), er ældre, er i behandling med vanddrivende medicin eller medicin, der påvirker

nyrerne. Behandling med Ibumetin kan give en let nedsat nyrefunktion, og du bør

derfor få foretaget en nyrefunktionsundersøgelse før og under behandlingen med

Ibumetin, da der er risiko for akut nyresvigt.

Vær opmærksom på følgende

Anti-inflamamatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin

som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller

slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet,

og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet.

Hvis du får smerter i den øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave-

tarmkanalen, mens du er i behandling med Ibumetin, skal du stoppe med at tage

medicinen og kontakte læge eller skadestue.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis

du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive

værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din

læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med

Ibumetin.

Ibumetin kan gøre det sværere at blive gravid. Ønsker du at blive gravid, eller har du

svært ved at blive gravid, bør du derfor ikke tage Ibumetin.

Ibumetin kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.

der er en risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Ibumetin. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Ibumetin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager:

Lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger

blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarinphenprocoumon, heparin)

hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel)

medicin mod forhøjet blodtryk (ACE hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som

f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan)

vanddrivende medicin (furosemid, thiazid)

andre smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre, NSAID og COX-2 hæmmere)

medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)

medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)

medicin mod hud- eller øjensydomme eller behandling i forbindelse med

organtransplantationer, (ciclosporin og tacrolimus)

binyrebarkhormoner (kortikosteroider)

medicin mod HIV (zidovudin)

medicin mod infektioner (aminoglykosider)

naturlægemidler, der indeholder ginkgo biloba

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Ibumetin i de sidste 3 måneder før forventet fødsel, da det kan skade

fostret. I de første 6 måneder af graviditeten må du kun tage Ibumetin efter aftale med

lægen. Dosis skal være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som

muligt. Tal med lægen.

Amning

Du må gerne amme, når du tager Ibumetin. Tal med lægen inden du tager medicinen, hvis

du ammer.

Kvinder, der ønsker at blive gravide

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ibumetin eller kun tage

Ibumetin i så kort tid og i så lav dosis som muligt.

Ibumetin kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden

behandling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibumetin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ibumetin

Ibumetin indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE IBUMETIN

®

Hvis din læge har ordineret Ibumetin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 - 2 tabletter (200 – 400 mg) ved smerter. Du må højst tage 6 tabletter (1200

mg) i døgnet.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge: Børn under 15 år må kun få Ibumetin efter lægens anvisning.

Hvis børn og unge har brug for Ipren i mere end 3 dage, eller hvis symptomerne bliver

værre, bør lægen kontaktes.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke

tage Ibumetin ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Ibumetin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Ibumetin, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed, døsighed,

svimmelhed, hovedpine, øresusen, påvirkning af centralnervesystemet og kramper. I

sjældne tilfælde kan du opleve træthed, kvalme og opkastninger på grund af for meget

syre i blodet, åndedrætsbesvær, tørst på grund af for højt natrium i blodet, blod i urinen,

for lavt blodtryk, langsom puls, hurtig puls, forstyrrelser i hjerterytmen, koma, påvirkning af

leverfunktionen, akut nyresvigt. Hos små børn ses også kortvarige

åndedrætsstandsninger.

Hvis du har glemt at tage Ibumetin?

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Ibumetin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Sure opstød/halsbrand, diaré.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100

behandlede):

Alvorlige: Blodigt opkast og/eller afføring på grund af blødning fra mave-tarmkanalen.

Ikke alvorlige: Mavesmerter, luft i maven, træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme og opkastninger, smerter og ubehag fra maven,

fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, mild forbigående hovedpine, svimmelhed,

øresusen, udslæt, væskeophobning i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Åndenød ved anstrengelse, eventuelt også i hvile, hoste, trykken for brystet,

hurtig puls, hævede ben på grund af dårligt hjerte, diaré, slim og blødning fra endetarmen

på grund af tyktarmsbetændelse, åndedrætsbesvær på grund af sammentrækning af

muskulaturen i bronkierne, ændring i blodets sammensætning som kan medføre feber og

tendens til betændelse, kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse

på grund af akut nyresvigt, smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelse i

ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade, akut allergisk reaktion med

væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals, hallucinationer,

leverbetændelse, mundbetændelse med sår, gulsot.

Ikke alvorlige: Halsbrand, blodmangel, prikkende og snurrende fornemmelse i huden,

nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, søvnløshed,

nervøsitet, let rastløshed, forhøjet blodtryk, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og eventuelt

feber på grund af meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdom,

nyrepåvirkning, betændelse i synsnerven (optisk neurit), leverforgiftning.

Ikke alvorlige: Sløvhed, meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser, hududslæt

med blærer, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring på grund af for lidt natrium i

blodet, kulderystelser, feber på grund af overfølsomhed over for Ibumetin, depression,

forvirring, koncentrationsbesvær, besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Akut forværring af vejrtrækningsproblemer, voldsomme mavesmerter og feber

på grund af betændelse i bugspytkirtlen, hudlidelser med kraftig hudafskalning, pludseligt

hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af

overfølsomhed (anafylaktisk shock), leverskader især ved langtidsbehandling, leversvigt.

Ikke alvorlige: Forværring af tarmsygdomme (colitis og Crohns sygdom), hårtab,

sygdomme i hår og negle, skoldkopper, feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i

blodkar.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Lægemidler som Ibumetin kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde

(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere

tids brug. Ring 112, hvis du får

åndenød, brystsmerter med udstråling til hals eller arme, da det kan skyldes blodprop i

hjertet

lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed, da det kan skyldes blodprop i hjernen eller

hjerneblødning

Ibumetin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email:

dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Ibumetin utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Ibumetin ved almindelig temperatur.

Brug ikke Ibumetin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Ibuprofen.

Øvrige indholdsstoffer: Croscarmellosenatrium (E 468), hypromellose (E 464),

kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk

cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Ibumetin er en hvid, hvælvet, rund, filmovertrukken tablet.

Ibumetin findes i pakningsstørrelser à 20, 50 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Nycomed Belgium

Gentsesteenweg 615

1080 Brussels

Belgien

Nycomed GmbH Plant Oranienburg

Lehnitzstr. 70-98

16515 Oranienburg

Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2016

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety