Ibumax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ibumax 200 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ibumax 200 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46578
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ibumax 200 mg filmovertrukne tabletter

Ibuprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt.

Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Ibumax uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Ibumax.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at tage medicinen

.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ibumax til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du tager Ibumax

3. Sådan skal du tage Ibumax

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ibumax er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende lægemiddel, der tilhører

gruppen af NSAID (non-steroide antiinflamatoriske stoffer).

Ibumax anvendes ved svage

smerter f.eks. muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter, tandpine og hovedpine.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU TAGER IBUMAX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ibumax hvis du

er overfølsom over for ibuprofen eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen i forbindelse med

behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)

har aktivt eller tilbagevendende mavesår, blødning fra mave-tarmkanalen, sår på

tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller Crohns sygdom

tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især ved læber

og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været i behandling med

acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)

har tendens til blødninger

har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion

er gravid i 7. - 9. måned

Vær ekstra forsigtig med at tage Ibumax

Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks.

ibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det

bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end

anbefalet.

Tal med lægen eller apotekspersonalet om din behandling, før du tager Ibumax hvis du:

har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et

hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt

blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft

nogen form for slagtilfælde (herunder "mini-slagtilfælde" eller forbigående blodprop i hjernen).

har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har

eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger.

Vær opmærksom på følgende

Brug af Ibumax kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde

(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde.

Risikoen øges ved brug af høje doser og ved

længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft et slagtilfælde eller mener, at du er i risiko

for dette (hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk,

sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er

ryger), bør du tale med din læge eller apoteket om behandlingen.

Hvis du får smerter i den øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave-

tarmkanalen, mens du er i behandling med Ibumax, skal du stoppe med at tage medicinen og

kontakte læge eller skadestue.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater.

Kontakt straks lægen, hvis du får

usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre

og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får

hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Ibumax.

Ibumax kan gøre det sværere at blive gravid. Ønsker du at blive gravid, eller har du svært ved

at blive gravid, bør du derfor ikke tage Ibumax.

Ibumax kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.

Tal med lægen inden du tager Ibumax hvis du:

tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod

ledlidelser)

har nedsat lever- eller nyrefunktion

har diabetes

har en bindevævssygdom (f. eks. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE))

har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmen

(Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID

har ophobning af vand i kroppen

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre

overfølsomhedsreaktioner.

Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock).

Det kan være livsfarligt.

Ring

derfor 112.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Ibumax. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Ved dehydrering hos børn og unge er der risiko for nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Ibumax kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. For eksempel:

lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger

blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin, phenprocoumon, heparin, rivaroxaban,

dabigatran)

lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril,

betablokkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan)

hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere)

medicin mod f.eks. højt kolesterol (resiner: cholestyramin og colestipol)

medicin mod type 2-diabetes (glimepirid, gilosoxepid, gilquidon, glibenclamid, glibornurid,

gliclazid, glipizid, glyburid, acetohexamid, carbutamid, chlorpropamiden, tolbutamid (afledt af

sufonylurinstof))

vanddrivende medicin (furosemid, thiazid)

andre smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre, NSAID og COX-2 hæmmere)

medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)

medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)

medicin mod hud- eller øjensydomme eller behandling i forbindelse med

organtransplantationer, (ciclosporin og tacrolimus)

binyrebarkhormoner (kortikosteroider)

medicin mod HIV (zidovudin)

medicin mod infektioner (antibiotika af typen aminoglykosider og fluorquinoloner)

naturlægemidler, der indeholder ginkgo biloba

medicin til igangsætning af medicinsk abort (mifepriston)

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Ibumax. Derfor

skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ibumax sammen med andre

lægemidler.

Brug af Ibumax sammen med mad og drikke

Du kan tage

Ibumax i forbindelse

med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Ibumax i de sidste 3 måneder før forventet fødsel, da det kan skade fostret. I de

første 6 måneder af graviditeten må du kun tage Ibumax efter aftale med lægen. Dosis skal være

så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Kvinder, der ønsker at blive gravide

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ibumax eller kun tage Ibumax

i så kort tid og i så lav dosis som muligt.

Ibumax kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden behandling.

Amning

Du må gerne amme, når du tager Ibumax.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibumax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE IBUMAX

Hvis din læge har ordineret Ibumax til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 - 2 tabletter (200 – 400 mg) ved smerter. Du må højst tage 6 tabletter (1200 mg) i

døgnet.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn: Børn under 15 år må kun få Ibumax efter lægens anvisning.

Hvis Ibumax anvendes til børn og unge i aldersgruppen 15-18 år i mere end 3 dage, eller ved

forværring af symptomerne, skal lægen kontaktes.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke tage

Ibumax ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Ibumax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Ibumax, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed, døsighed, svimmelhed,

hovedpine, øresusen, påvirkning af centralnervesystemet og kramper.

I sjældne tilfælde kan du

opleve træthed,

kvalme og opkastninger på grund af for meget syre i blodet, åndedrætsbesvær,

tørst på grund af for højt natrium i blodet, blod i urinen, for lavt blodtryk, langsom puls, hurtig

puls, forstyrrelser i hjerterytmen, koma, påvirkning af leverfunktionen, akut nyresvigt. Hos små

børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger.

Hvis du har glemt at tage Ibumax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Ibumax kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ring 112

eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Sure opstød/halsbrand,

diaré.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100

behandlede):

Alvorlige: Blodigt opkast og/eller afføring på grund af blødning fra mave-tarmkanalen.

Ikke alvorlige: Mavesmerter,

luft i maven, træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme og opkastninger, smerter og ubehag fra maven, fordøjelsesbesvær,

forstoppelse, mavekramper, mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, udslæt,

væskeophobning i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Åndenød ved anstrengelse, eventuelt også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hævede ben på grund af dårligt hjerte, diaré, slim og blødning fra endetarmen på grund af

tyktarmsbetændelse,

åndedrætsbesvær på grund af sammentrækning af muskulaturen i bronkierne,

ændring i blodets sammensætning som kan medføre feber og tendens til betændelse, kvalme,

opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse på grund af akut nyresvigt, smerter,

feber,

blod i urinen og skummende urin, evt. hævelse i ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade,

akut allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals,

hallucinationer, leverbetændelse, mundbetændelse med sår, gulsot.

Ikke alvorlige: Halsbrand, blodmangel, prikkende og snurrende fornemmelse i huden,

nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed,

snue, søvnløshed,

nervøsitet, let rastløshed, forhøjet blodtryk, synsforstyrrelser,

påvirkning af hørelsen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og eventuelt feber på

grund af meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdom, nyrepåvirkning,

betændelse i synsnerven (optisk neurit), leverforgiftning.

Ikke alvorlige: Sløvhed, meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser, hududslæt med

blærer, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring på grund af for lidt natrium i blodet,

kulderystelser, feber på grund af overfølsomhed over for Ibumax, depression, forvirring,

koncentrationsbesvær, besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Akut forværring af vejrtrækningsproblemer, voldsomme mavesmerter og feber på

grund af betændelse i bugspytkirtlen, hudlidelser med kraftig hudafskalning, forværring af

infektion i hud og blødt væv, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock), leverskader især ved

langtidsbehandling, leversvigt.

Ikke alvorlige: Forværring af tarmsygdomme (colitis og Crohns sygdom),

hårtab, sygdomme i

hår og negle, feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar.

Bivirkninger,

hvor hyppigheden ikke er kendt

Lægemidler som Ibumax kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde

(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids

brug. Ring 112, hvis du får

åndenød,

brystsmerter med udstråling til hals eller arme, da det kan skyldes blodprop i hjertet

lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed, da det kan skyldes blodprop i hjernen eller

hjerneblødning

Ibumax kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Ibumax utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Brug ikke

Ibumax efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ibumax 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Ibuprofen.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, majsstivelse, kolloid vandfri

silica, stearinsyre, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, polydextrose, titandioxid (E171), macrogol

4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, runde filmovertrukne tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelse

10, 20 filmovertrukne tabletter. 30, 50, 60, 100, 250 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Finland

Tlf: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 07/2016.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-4-2018

PAIN RELIEF IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Rite Aid Corporation]

PAIN RELIEF IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.)]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Family Dollar Services Inc]

IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Family Dollar Services Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ZEE IBUTAB (Ibuprofen) Tablet [Zee Medical Inc]

ZEE IBUTAB (Ibuprofen) Tablet [Zee Medical Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Publix Super Markets Inc]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

IBUPROFEN Tablet [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

IBUPROFEN Tablet [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Amerisource Bergen]

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Amerisource Bergen]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

UP AND UP IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Target Corporation]

UP AND UP IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Target Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Kroger Company]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Kroger Company]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [L. Perrigo Company]

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [L. Perrigo Company]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

UP AND UP IBUPROFEN JUNIOR (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Target Corporation]

UP AND UP IBUPROFEN JUNIOR (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Target Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [GREAT LAKES WHOLESALE, MARKETING, SALES, INC.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [GREAT LAKES WHOLESALE, MARKETING, SALES, INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

HUMANA PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Humana Pharmacy, Inc.]

HUMANA PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Humana Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Publix Super Markets Inc]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

IBUPROFEN Tablet [H E B]

IBUPROFEN Tablet [H E B]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [7-Eleven]

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [7-Eleven]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [ASSURED / DOLLAR TREE (Greenbrier International, Inc.)]

IBUPROFEN Tablet, Coated [ASSURED / DOLLAR TREE (Greenbrier International, Inc.)]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

IBUPROFEN Tablet [SUPERVALU INC.]

IBUPROFEN Tablet [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [FRED'S, INC.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [FRED'S, INC.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

IBUPROFEN Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

IBUPROFEN Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Discount Drug Mart]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Discount Drug Mart]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Family Dollar Services Inc.]

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Family Dollar Services Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

EQUATE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

HEALTH MART IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

HEALTH MART IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Wal-Mart Stores Inc]

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

FIRST AID ONLY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Coated [Acme United Corporation]

FIRST AID ONLY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Coated [Acme United Corporation]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Valu Merchandisers Company]

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Valu Merchandisers Company]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Humanwell PuraCap Pharmaceutical (Wuhan) Co., Ltd]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Humanwell PuraCap Pharmaceutical (Wuhan) Co., Ltd]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

HEALTH MART IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

HEALTH MART IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed