Ibamyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ibamyl 150 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ibamyl 150 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43644
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ibamyl 150 mg filmovertrukne tabletter

ibandronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ibamyl

Sådan skal du tage Ibamyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ibamyl tilhører en medicingruppe, som kaldes bisphosphonater. Det indeholder det aktive stof

ibandronsyre.

Ibamyl kan ophæve knogletab ved at forhindre yderligere tab af knoglevæv og ved at øge

knoglemassen hos kvinder, som tager det, selvom de ikke vil kunne se eller føle en forskel.

Ibamyl kan mindske risikoen for knoglebrud (frakturer). Reduktionen i knoglebrud er vist for brud i

rygsøjlen, men ikke for hoftebrud.

Du har fået ordineret Ibamyl til behandling af knogleskørhed i forbindelse med

overgangsalderen, da du har en øget risiko for knoglebrud. Knogleskørhed er en udtynding og

svækkelse af knoglerne, som ofte ses hos kvinder efter overgangsalderen. I forbindelse med

overgangsalderen ophører æggestokkene med at danne det kvindelige kønshormon østrogen, som

hjælper med at vedligeholde skelettet.

Jo tidligere en kvinde når overgangsalderen, jo større er risikoen for knoglebrud på grund af

knogleskørhed.

Andre forhold som kan øge risikoen for knoglebrud er:

for lidt kalk (calcium) og D-vitamin i kosten

rygning eller for meget alkohol

ikke nok gåture eller anden vægtbærende aktivitet

knogleskørhed i familien

En sund livsstil vil desuden hjælpe dig til at få mest ud af behandlingen. Dette omfatter:

at spise en varieret kost med et højt indhold af kalk og D-vitamin

at gå ture eller udføre anden vægtbærende aktivitet

at undgå rygning og for meget alkohol

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ibamyl

Tag ikke Ibamyl:

hvis du er allergisk over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibamyl (angivet i

afsnit 6)

hvis du har visse problemer med spiserøret, såsom indsnævring eller synkebesvær

hvis du ikke kan stå eller sidde oprejst i mindst én time (60 minutter) ad gangen

hvis du har, eller har haft et lavt indhold af kalk i blodet. Tal med din læge

Advarsler og forsigtighedsregler

En bivirkning kaldet knoglenekrose i kæben (skader på knoglen i kæben) er blevet rapporteret meget

sjældent efter markedsføring hos patienter i behandling med Ibamyl for osteoporose. Knoglenekrose i

kæben kan også forekomme efter behandlingen med Ibamyl er stoppet.

Det er vigtigt at forsøge at forhindre knoglenekrose i kæben i at udvikle sig. Det er en smertefuld

tilstand, som kan være vanskelig at behandle. For at reducere risikoen for at udvikle knoglenekrose i

kæben er der nogle forholdsregler, du bør tage.

Fortæl lægen/sygeplejersken før du modtager behandlingen, hvis:

-

du har problemer med din mund og tænder, såsom dårlig tandsundhed, tandkødssygdomme eller

en planlagt tandudtrækning

-

du ikke får regelmæssig tandpleje eller ikke har været til tandeftersyn i lang tid

-

du er ryger (da dette kan øge risikoen for tandproblemer)

-

du tidligere har været behandlet med et bisphosphonat (anvendes i behandling eller

forebyggelse af knoglelidelser)

-

du tager medicin kaldet kortikosterioder (såsom prednisolon eller dexamethason)

-

du har kræft

Din læge kan bede dig om at gennemgå et tandeftersyn før behandling med Ibamyl.

Mens du er i behandling med Ibamyl bør du opretholde en god mundhygiejne (herunder regelmæssig

tandbørstning) og få foretaget rutinemæssigt tandeftersyn. Hvis du har tandproteser bør du sørge for,

at disse sidder ordentligt fast. Informer din læge, hvis du er i gang med en tandbehandling eller vil få

foretaget en tandoperation (f.eks. tandudtrækning), og fortæl ligeledes din tandlæge, at du er i

behandling med ibandronsyre.

Kontakt straks din læge og tandlæge, hvis du oplever problemer med din mund eller tænder såsom

løse tænder, smerter eller hævelser eller hvis sår væsker og/eller ikke heler, da dette kan være

tegn på knoglenekrose i kæben.

Nogle personer skal være særlig forsigtige, når de tager ibandronsyre. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Ibamyl:

hvis du har problemer med mineralstofskiftet (f.eks. D-vitaminmangel)

hvis dine nyrer ikke fungerer normalt

hvis du har synkebesvær eller problemer med fordøjelsen

Der kan forekomme irritation, inflammation (betændelse) eller sårdannelse i spiserøret, ofte med

symptomer som stærke smerter i brystet, stærke smerter efter at have sunket mad og/eller drikke,

voldsom kvalme eller opkastning, især hvis du ikke drikker et helt glas almindeligt vand, og/eller hvis

du ligger ned inden for én time efter du har taget ibandronsyre. Hvis du udvikler disse symptomer,

skal du stoppe med at tage Ibamyl og straks kontakte din læge (se afsnit 3).

Børn og unge

Giv ikke Ibamyl til børn eller unge under 18 år.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Ibamyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder især:

Kosttilskud, der indeholder calcium, magnesium, jern eller aluminium, idet de muligvis kan

påvirke virkningen af ibandronsyre.

Acetylsalicylsyre og andre NSAID (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler) (herunder

ibuprofen, diclofenacnatrium og naproxen) kan virke irriterende på maven og tarmen.

Bisphosphonater (som ibandronsyre) kan virke på samme måde. Du skal derfor være særlig

forsigtig, hvis du tager smertestillende eller antiinflammatorisk medicin samtidig med, du tager

ibandronsyre.

Efter indtagelse af din månedlige Ibamyl tablet skal du vente 1 time, inden du tager anden medicin,

herunder tabletter mod dårlig fordøjelse, kalktilskud eller vitaminer.

Brug af Ibamyl sammen med mad og drikke

Tag ikke Ibamyl sammen med mad. Ibamyl er mindre effektivt, når det indtages sammen

med mad. Du må drikke vand, men ingen andre drikkevarer.

Efter du har taget Ibamyl, skal du vente 1 time, før du spiser eller drikker (se afsnit 3 ”Sådan skal du

tage Ibamyl”).

Graviditet og amning

Ibamyl er kun beregnet til kvinder, der er kommet i overgangsalderen, og må ikke tages af kvinder,

der stadig kan få børn.

Du må ikke tage Ibamyl, hvis du er gravid eller ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må gerne køre bil og betjene maskiner, da det forventes, at Ibamyl ikke eller kun i ubetydelig grad

påvirker din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Ibamyl indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter

(f.eks. hvis du har galactoseintolerans, Lapp lactasemangel eller har problemer med glucose-galactose

optagelse).

3.

Sådan skal du tage Ibamyl

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis Ibamyl er 1 tablet én gang om måneden.

Indtagelsen af din månedlige tablet

Det er vigtigt at følge disse anvisninger nøje. De er lavet med henblik på, at Ibamyl tabletten hurtigt

når frem til maven, så der er mindst mulig sandsynlighed for, at de forårsager ubehag.

Tag én Ibamyl 150 mg tablet én gang om måneden.

Vælg en bestemt dag i måneden, så det er let at huske. Du kan enten vælge den samme dato

(f.eks. den 1. i hver måned) eller den samme dag (f.eks. den første søndag i hver måned) til at

tage din Ibamyl tablet. Vælg en dato som passer bedst til dine rutiner.

Tag Ibamyl tabletten mindst 6 timer efter du har spist eller drukket, bortset fra vand.

Tag Ibamyl tabletten

efter du er stået op om morgenen og

før du har fået noget at spise eller drikke (dvs. på tom mave)

Synk tabletten med et helt glas vand (mindst 180 ml).

Indtag ikke tabletten sammen med vand med højt kalkindhold, frugtjuice eller andre drikkevarer.

Hvis dit postevand muligvis har et højt kalkindhold (hårdt vand), bør du i stedet bruge vand fra flaske

uden brus.

Synk tabletten hel – Du må ikke tygge den, knuse den eller opløse den i munden.

I løbet af den næste time (60 minutter) efter du har taget tabletten:

lig ikke ned: Hvis du ikke er oprejst (stående eller siddende), kan noget af medicinen løbe

tilbage i spiserøret.

spis ikke noget

drik ikke noget (undtagen vand, hvis du har brug for det)

indtag ikke anden medicin

Efter du har ventet en time, kan du indtage dagens første måltid og drikkevarer. Efter du har

spist, kan du ligge ned, hvis du ønsker det eller indtage anden medicin.

Du må ikke tage tabletten ved sengetid eller før du er stået op om morgenen.

Fortsat indtagelse af Ibamyl

Det er vigtigt, at du tager Ibamyl hver måned, så længe lægen ordinerer det. Når du har taget Ibamyl i

5 år, skal du tale med lægen om, hvorvidt du skal fortsætte med at tage Ibamyl.

Hvis du har taget for mange Ibamyl tabletter

Hvis du ved en fejl har taget mere end én tablet, skal du drikke et helt glas mælk og straks kontakte

lægen.

Du må ikke fremkalde opkastning eller lægge dig ned – dette kan medføre, at Ibamyl irriterer

spiserøret.

Hvis du har glemt at tage Ibamyl

Hvis du har glemt at tage tabletten om morgenen på den valgte dag, må du ikke tage

tabletten senere på dagen.

Kig i stedet i din kalender og find ud af, hvornår din næste planlagte dosis skal indtages.

Hvis du har glemt at tage tabletten på den planlagte dag, og din næste planlagte dosis

skal tages om kun 1 til 7 dage:

Tag aldrig to Ibamyl tabletter i den samme uge. Du skal vente med at tage tabletten indtil

den næste planlagte dosis, hvor du tager tabletten som normalt. Derefter skal du fortsætte med

at tage én tablet én gang om måneden på de planlagte dage, som du har markeret i din

kalender.

Hvis du har glemt at tage tabletten på den planlagte dag, og din næste planlagte dosis

skal tages om mere end 7 dage:

Du skal tage én tablet morgenen efter, du er kommet i tanke om, at du har glemt at tage

tabletten. Derefter skal du fortsætte med at tage én tablet én gang om måneden på de planlagte

dage, som du har markeret i din kalender.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal straks med en sygeplejerske eller en læge, hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige

bivirkninger – du har muligvis brug for akut lægehjælp:

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Stærke smerter i brystet, stærke smerter efter at have sunket mad eller drukket, voldsom

kvalme, opkastning eller synkebesvær. Du har muligvis fået en voldsom betændelse i

halsen/spiserøret, måske med sår eller ”sammensnøring” af halsen/spiserøret.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Kløe, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals med vejrtrækningsproblemer.

Vedvarende smerter og betændelse i øjet.

Ny smerte, svækkelse eller ubehag i dine lår, hofte eller lyske. Du kan have tidlige tegn på et

brud på lårbensknoglen.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Smerter eller ømhed i munden eller kæben. Du kan have tidlige tegn på alvorlige problemer

med kæben (nekrose (dødt knoglevæv) i kæbeknoglen).

Sig det til lægen, hvis du får ørepine, udflåd fra øret og/eller infektion i øret. Det kan være

tegn på skader på knoglerne i øret.

Alvorlige hudreaktioner med kløende rødt udslæt med hævede områder og alvorlig

blæredannelse eller afskalning af huden.

Alvorlig, potentielt livstruende allergisk reaktion.

Andre mulige bivirkninger

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Hovedpine.

Halsbrand, synkebesvær, mavesmerter (kan skyldes betændelse i maven), fordøjelsesbesvær,

kvalme, diarré.

Muskelkramper, stive led og lemmer.

Influenza-lignende symptomer som f.eks. feber, rysten og skælven, utilpashed, knoglesmerter

og ømme muskler og led. Tal med sygeplejersken eller lægen, hvis nogen af bivirkningerne

bliver generende eller varer mere end et par dage.

Udslæt.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Svimmelhed.

Luft i maven (luftafgang fra tarmen, følelse af oppustethed).

Rygsmerter.

Træthed og svaghedsfølelse.

Astmaanfald.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Betændelse i tolvfingertarmen (den første del af tarmen) med mavesmerter.

Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibamyl indeholder:

Det aktive stof er ibandronsyre 150 mg (som natriummonohydrat).

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, kolloid,

vandfri silica, magnesiumstearat.

Tabletovertræk: hydroxypropylcellulose, macrogol og titandioxid (E171).

Blækket indeholder shellac, sort jernoxid (E172) og propylenglycol.

Udseende og pakningsstørrelser

Ibamyl er en hvid, filmovertrukken, kapselformet, bikonveks tablet mærket med ”G” over ”I-150”

med sort blæk på den ene side og blank på den anden side.

Ibamyl fås i blisterpakninger med 1, 3, 6 eller 12 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Ynglingagatan 14

S-113 47 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

Orifice Medical AB

Aktergatan 2 and 4

271 53 Ystad

Sverige

eller

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL

Storbritannien

eller

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom

Mylan utca 1

Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2017.

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed