Hydrokortison "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hydrokortison "Orion" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hydrokortison "Orion" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52357
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hydrokortison ”Orion” 10 mg tabletter

hydrocortison

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Hydrokortison ”Orion”

Sådan skal du tage Hydrokortison ”Orion”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hydrokortison ”Orion” indeholder et lægemiddel, som kaldes hydrocortison (et binyrebarkhormon).

Hydrocortison tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes steroider. Deres fulde navn er

kortikosteroider. Disse kortikosteroider forekommer naturligt i kroppen, og hjælper med at bevare

sundhed og trivsel. At styrke kroppen med ekstra tilførsel af kortikosteroid (såsom hydrocortison) er

en effektiv måde til at behandle forskellige sygdomme, der involverer betændelse i kroppen.

Hydrocortison reducerer denne betændelse, som ellers kunne forværre din tilstand. Du skal tage dette

lægemiddel regelmæssigt for at få den optimale virkning af det.

Hydrokortison ”Orion” anvendes til:

børn og unge til at erstatte hydrocortison, når en del af binyrernes funktion ikke virker korrekt

akut behandling af alvorlig astma, overfølsomhedsreaktioner mod lægemidler, serumsyge

(overfølsomhedsreaktion over for proteiner), lokal hævelse af huden og/eller slimhinder

(angioødem), og livstruende allergiske reaktioner (anafylaksi).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Hydrokortison ”Orion”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten

Tag ikke Hydrokortison ”Orion”

hvis du er allergisk over for hydrocortison eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hydrokortison

”Orion” (angivet i punkt 6).

hvis du har tuberkulose eller andre akutte eller kroniske bakterie-, svampe-, virus- eller parasit-

infektioner uden passende behandling med antibiotika.

Høje doser med kortikosteroider kan svække dit immunforsvar. Hvis dette er tilfældet, må du ikke få

vacciner, der indeholder levende svækkede vira eller bakterier, da dette kan forårsage, at du får en

infektion.

Før du tager Hydrokortison ”Orion”

Tal med din læge først, hvis

du nogensinde har haft en alvorlig depression

eller manisk depression (bipolar lidelse).

Dette omfatter at have haft en depression før, eller mens du tager steroide lægemidler ligesom

hydrocortison.

nogen i din nære familie

har haft disse sygdomme.

Tal med en læge, før du tager hydrocortison,

hvis noget af dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Hydrokortison ”Orion”, hvis du har eller har haft:

sukkersyge (diabetes)

mavesår eller sår i tarmen

knogleskørhed (osteoporose)

grøn stær - forhøjet tryk i øjet

hjerteproblemer (hjertesvigt, nyligt hjerteanfald)

forhøjet blodtryk

nyre- eller leverproblemer

epilepsi

tarmbetændelse

for nylig har gennemgået en operation, hvor der er skabt en kunstig forbindelse mellem to

adskilte tarmafsnit.

humørsvingninger

problemer med skjoldbruskkirtlen

myasthenia gravis

(en tilstand der påvirker musklerne), og samtidig tager

kolinesterasehæmmere

skoldkopper, mæslinger eller helvedesild. Undgå kontakt med mennesker, der er smittede eller

har skoldkopper, mæslinger eller helvedesild. Hvis du udsættes for disse sygdomme, skal du

kontakte en læge med det samme.

en infektion forårsaget af orm i tarmene (f.eks amøbiasis eller strongyloidiasis). Hydrocortison

kan aktivere eller forværre sådanne infektioner.

tuberkulose

infektion med

herpes simplex

i øjet. Hydrocortison kan aktivere eller forværre svampe- og

virale øjeninfektioner

muskelsvaghed efter at have taget steroider i fortiden.

Kontakt din læge, hvis du udvikler nye infektioner, mens du tager Hydrokortison ”Orion”. Brug af

hydrocortison i lang tid og i høje doser kan øge risikoen for at få infektioner, da behandling med

hydrocortison kan skjule de sædvanlige symptomer på infektion.

Kontakt din læge hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Psykiske problemer under behandling med hydrocortison

Psykiske problemer kan opstå, mens du tager steroider såsom hydrocortison (se også punkt 4,

Bivirkninger)

Disse sygdomme kan være alvorlige.

De starter som regel inden for et par dage eller uger efter påbegyndt behandling.

De kan være mere tilbøjelige til at forekomme ved høje doser.

De fleste af disse problemer forsvinder, hvis dosis nedsættes eller behandlingen stoppes. Hvis

problemerne opstår, kan de dog kræve behandling.

Kontakt en læge, hvis du (eller nogen der tager dette lægemiddel), viser tegn på psykiske problemer.

Dette er især vigtigt, hvis du er deprimeret, eller måske har selvmordstanker, og når dosis skal

reduceres, eller behandlingen skal ophøre. I nogle få tilfælde er der opstået psykiske problemer i løbet

af denne tid.

Stress, skader, operationer

Hvis du tager eller for nylig har taget Hydrokortison ”Orion”, og du bliver syg, lider af stress, bliver

skadet eller skal have foretaget en operation, skal du fortælle det til din læge. Det kan være nødvendigt

at øge din dosis af Hydrokortison ”Orion” (eller det kan være nødvendigt, at du skal begynde at tage

dem kortvarigt igen) for at forebygge et markant fald i blodtrykket.

Vacciner

Hvis du har brug for vacciner under behandling med kortikosteroider, bør du være opmærksom på, at

vaccinens beskyttelse muligvis ikke er så effektiv som normalt. Nogle vacciner skal undgås under

behandling med kortikosteroider, se punktet "Tag ikke Hydrokortison ”Orion”.

Blodets størkningsevne

Kortikosteroidbehandling kan påvirke blodets størkningsevne, så forsigtighed tilrådes, hvis du

samtidig tager lægemidler, der påvirker blodets størkninsevne (se punktet "Brug af anden medicin

sammen med Hydrokortison ”Orion”").

Børn

Kortikosteroidbehandling kan forårsage væksthæmning og øge risikoen for bivirkninger.

Brug af anden medicin sammen med Hydrokortison ”Orion”

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Hydrokortison ”Orion” og din læge vil overvåge dig

omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder

ritonavir og cobicistat).

Det er særlig vigtigt, at du ikke tager dette lægemiddel og du skal fortælle din læge eller

apotekspersonalet, hvis du tager nogle af følgende:

phenytoin, carbamazepin og barbiturater (mod epilepsi)

rifampicin og rifabutin (mod tuberkulose)

naturlægemidler der indeholder perikon (

Hypericum perforatum

efavirenz og nevirapin (hiv-medicin)

lægemidler mod svampeinfektion (ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol,

amphotericin B)

erythromycin, telithromycin, clarithromycin, fluorquinoloner (antibiotika)

lægemidler der indeholder østrogen og svangerskabsforebyggende lægemidler, der tages

gennem munden

lægemidler mod forhøjet blodtryk

blodfortyndende lægemidler (antikoagulantia), f.eks. warfarin

acetylsalicylsyre

lægemidler til behandling af sukkersyge

cholinesterasehæmmere (f.eks pyridostigmin)

vanddrivende lægemidler

hjerteglykosider (behandling af hjertesvigt), f.eks. digoxin

theophyllin og beta

-sympatomimetika f.eks. bambuterol, fenoterol, formoterol, ritodrin,

salmeterol, salbutamol, terbutalin (bruges til behandling af astma eller andre

åndedrætsproblemer)

betændelseshæmmende smertestillende lægemidler (dvs. NSAID´er), f.eks. ibuprofen,

diclofenac eller naproxen

somatropin (væksthormon)

mifepriston (svangerskabsafbrydelse)

vacciner. Kortikosteroider kan nedsætte virkningen af vacciner og øge risikoen for neurologiske

komplikationer. Vacciner, der indeholder levende, svækkede vira eller bakterier, bør helt undgås

(se punktet "Tag ikke Hydrokortison ”Orion”").

Brug af Hydrokortison ”Orion” sammen med mad og drikke

Hydrokortison ”Orion” kan tages uafhængigt af måltiderne.

Undgå at drikke grapefrugtjuice under behandling, da dette kan øge indholdet af hydrocortison i

blodet.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager Hydrokortison ”Orion”.

Graviditet

Hydrocortison krydser moderkagen. Udover erstatningsbehandling, bør anden behandling med

kortikosteroider, der påvirker hele kroppen, foretages med forsigtighed under graviditet. Hvis du har

fået hydrocortison i behandlingsdoser under graviditeten, skal den nyfødte overvåges for utilstrækkelig

produktion af binyrebarkhormoner.

Amning

Det aktive stof i Hydrokortison ”Orion” udskilles i modermælken. Langvarig brug af høje doser af

Hydrokortison ”Orion” under amning kan svække barnets evne til at producere tilstrækkelige

mængder af steroidhormoner.

Fertilitet

Kortikosteroider kan påvirke fertiliteten, da de kan forringe sædkvaliteten og medføre manglende

menstruation.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hydrokortison ”Orion” påvirker normalt ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hos

nogle patienter, kan steroider dog forårsage en følelse af bevægelse, selv når man ikke bevæger sig, og

dette kan forårsage, at man føler sig svimmel. Der kan også forekomme ændringer i synet eller

muskelsvækkelse. Hvis du er påvirket af dette, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hydrokortison ”Orion” indeholder lactose

Én Hydrokortison ”Orion” tablet indeholder 64,6 mg lactose. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Hydrokortison ”Orion”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosis og varighed af behandlingen vil afhænge af din sygdom.

Ved erstatningsbehandling er den første dosis om morgenen sædvanligvis højere end de andre doser,

for at simulere den normale døgnrytme af kortikosteroidudskillelse.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Slug tabletterne med væske, uafhængigt af måltider.

Hvis du føler, at virkningen af behandlingen er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge.

Akutbehandling til voksne

Tag 6-8 tabletter (60-80 mg) hver 4.-6. time i 24 timer. Derefter skal dosis nedsættes gradvist

over flere dage, som anvist af lægen.

Erstatningsbehandling til børn og unge (i alderen 1 måned til 18 år)

Hydrokortison ”Orion” kan anvendes til børn i alderen fra 1 måned til 18 år, hvor en dosis på 10 mg

og tabletformulering anses for hensigtsmæssigt

Medfødt øget antal celler i binyrebarken (medfødt binyrebarkhyperplasi):

Lægen vil fastsætte en individuel dosis ud fra patientens højde og vægt. Den daglige dosis er

fordelt på 3 doser. Lægen vil justere dosis i henhold til patientens reaktion på behandlingen.

Utilstrækkelig produktion af steroidhormoner fra binyrebarken (binyrebarkinsufficiens):

Lægen vil fastsætte en individuel dosis ud fra patientens højde og vægt. Den daglige dosis er

fordelt på 3 doser. Lægen vil justere dosis i henhold til patientens reaktion på behandlingen:

højere doser kan være nødvendigt.

Anvendelse til særlige patientgrupper eller i særlige situationer

Din læge vil måske ændre dosis eller overvåge behandlingen omhyggeligt, hvis du er ældre, har

leverproblemer, eller problemer med binyrerne, stress, skader eller infektioner, eller hvis der er

planlagt en operation for dig.

Hvis du har taget for meget Hydrokortison ”Orion”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hydrokortison ”Orion”, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis der er indtaget en stor overdosis, kan aktivt kul indgives som førstehjælp, men derudover skal en

læge kontaktes hurtigst muligt for anden behandling.

Hvis du har glemt at tage Hydrokortison ”Orion”

Springe den glemte dosis over og tag derefter den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt at tage Hydrokortison ”Orion”

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter samråd med din læge. Det er farligt at nedsætte din

dosis af Hydrocortiosn Orion for hurtigt. Din læge vil gradvist nedsætte din dosis.

Ophør af behandling med Hydrokortison ”Orion” kan forårsage, at du har en utilstrækkelig mængde af

steroidhormoner i kroppen. Hvis du pludselig stopper med at tage Hydrokortison ”Orion”, kan du

opleve abstinenssymptomer såsom smerter i muskler eller led, feber, svaghed, kvalme, forhøjet tryk i

kraniet, og lavt blodtryk.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan være kraftigere hos ældre patienter og hos børn.

Personer, der tager hydrocortison som erstatning for lignende, naturligt forekommende hormoner, kan

være mindre tilbøjelige til at få bivirkninger end personer, der tager det for andre sygdomme. Din læge

vil se dig af og til for at holde øje med disse bivirkninger.

Behandling med dette lægemiddel kan nogle gange forårsage

alvorlige bivirkninger

Fortæl det

straks til lægen, hvis du bemærker nogen af disse problemer, eller hvis du tror, du har en øget

risiko for infektion

(f.eks. hvis du har været i kontakt med nogen, der har en infektion):

En eventuelt livstruende allergisk reaktion, som forårsager f.eks. hududslæt, hævelse i ansigtet

eller hvæsende vejrtrækning

Uregelmæssig eller meget hurtig eller langsom puls, besvimelse

Hos børn, hovedpine med opkastning, sløvhed og døsighed. Dette er symptomer på

pseudotumor cerebri,

der kan forhøje trykket i kraniet og som sædvanligvis forekommer efter

behandlingen er stoppet.

Bristede eller blødende tarmsår (der viser sig ved mavesmerter, især hvis det ser ud til at sprede

sig til ryggen, blødning fra endetarmen, sort afføring eller blodtilblandet opkast)

Akut betændelse i bugspytkirtlen (mavesmerter, eventuelt ledsaget af shock, dvs. lavt blodtryk

med nedsat produktion af urin og ofte tab af bevidsthed)

En blodprop i en vene (trombose) i benet, og symptomerne er ofte en opsvulmet, rød, varm, øm

muskel

Hjertesvigt - problemer med hjertets pumpefunktion, der viser sig ved hævede ankler,

brystsmerter, åndedrætsbesvær og hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme, uregelmæssig

eller meget hurtig eller langsom puls; forhøjet blodtryk (der viser sig ved hovedpine eller

generel utilpashed).

Alvorlige bivirkninger: fortæl det straks til en læge

Steroider herunder hydrocortison kan forårsage alvorlige psykiske problemer. Disse er almindelige hos

både voksne og børn. De kan påvirke omkring 5 ud af hver 100 personer, der tager lægemidler såsom

hydrocortison.

Nedtrykthed, herunder selvmordstanker

Opstemthed (manisk) eller humørsvingninger

Angst, problemer med at sove, svært ved at tænke eller blive forvirret og miste hukommelsen

Føle, se eller høre ting, som ikke eksisterer. Mærkelige og skræmmende tanker, ændring af

måden hvorpå du handler eller har en følelse af at være alene.

Hvis du bemærker nogen af disse problemer, så

kontakt straks en læge

Andre bivirkninger, der er indberettet for Hydrokortison ”Orion”:

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Forhøjet blodtryk

Øget modtagelighed for infektioner, maskerede symptomer på infektion

Utilstrækkelig hormonudskillelse i hypofysen (adrenocorticotropinhormon, ACTH) og af

binyrerne (kortisol) ved langvarig brug

Rundt eller måneformet ansigt

Forværring eller udvikling af sukkersyge

Kramper og spasmer på grund af tab af kaliumsalte fra kroppen. I sjældne tilfælde kan tabet af

kalium forårsage hjertebanken (uregelmæssig hjerterytme som du lægger mærke til)

Ophobning af natrium i kroppen

Tynd eller sart hud, langsom heling af snitsår og sår, ardannelse, røde eller violette pletter, akne,

strækmærker, blå mærker

Muskelsvaghed eller muskelsvind, knogleskørhed (svage knogler - der opstår let knoglebrud).

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Øget appetit

Humørsvingninger, depression, mani (opstemthed), psykoser (føle, se eller høre ting, som ikke

eksisterer, eller mærkelige og skræmmende tanker, ændring af måden hvorpå du handler eller

følelse af at være alene), søvnløshed

Synsændringer som følge af grå stær eller grøn stær (forhøjet tryk i øjet).

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Kramper

Nedbrydning af knogler på grund af nedsat blodkredsløb, bristede muskelsener (smerter og/eller

hævelse).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

Stigning i antallet af hvide blodlegemer

Nedsat reaktion ved stress (såsom skader, operation eller sygdom)

Stigning i blodsukkerværdier

Tab af kalium og calcium, tab af nitrogen på grund af nedbrydning af kroppens proteindepoter,

væskeophobning

Humørsvingninger, adfærdsmæssige problemer, irritation eller angstfølelse, søvnproblemer,

problemer med at tænke (herunder at blive forvirret og miste hukommelsen)

Svimmelhed, hovedpine

Hævelse af den optiske nerve (papilødem), udtynding af øjets overflade, udstående øjne, sløret

Bristning af hjertemusklen efter nyligt hjerteanfald

Hikke

Sårdannende, betændelsesagtig tilstand i spiserøret, oppustethed, fordøjelsesbesvær, trøske i

spiserøret

Små runde pletter i huden eller slimhinder, rødme af huden, permanent udvidelse af de små

blodkar i huden eller slimhinderne, øget svedtendens, allergisk betændelse i huden, nældefeber,

øget hårvækst på kroppen og i ansigtet hos kvinder

Muskelsygdom forårsaget af steroider, knoglebrud eller frakturer

Uregelmæssig eller manglende menstruation hos kvinder

Vægtstigning, kvalme, følelse af kropslig ubehag og træthed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og den ydre karton efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Opbevar tabletterne i blisterpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse forholdsregler er med til at beskytte

miljøet

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hydrokortison ”Orion” indeholder

Aktivt stof: Hydrocortison. Hver tablet indeholder 10 mg hydrocortison.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, talcum, gelatine og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, glat, flad tablet med delekærv, skrå kanter og en diameter på ca. 7 mm, mærket med "ORN35".

Hydrokortison ”Orion” 10 mg tabletter fås som blisterpakninger med 30 og 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2018

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety