Hjertemagnyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 75 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34891
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hjertemagnyl

®

75 mg filmovertrukne tabletter

Acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Hjertemagnyl uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Hjertemagnyl.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl

3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hjertemagnyl er et blodfortyndende lægemiddel, der nedsætter blodpladernes evne til at

klistre sammen og derved forhindrer dannelsen af blodpropper. Hjertemagnyl nedsætter

også blodets evne til at størkne.

Du kan bruge Hjertemagnyl til:

at forebygge dannelse af nye blodpropper (akut iskæmisk hjertesygdom), hvis man

tidligere har haft en blodprop i hjertet

personer over 50 år, der har forhøjet risiko for at få blodpropper (på grund af forhøjet

blodtryk, forhøjet kolesterol, sukkersyge, svær overvægt samt tilfælde af blodpropper

før 55 års-alderen i nærmeste familie)

behandling af hjertetilfælde eller smerter i hjertet (angina pectoris)

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Hjertemagnyl for noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl

Tag ikke Hjertemagnyl hvis du:

er overfølsom (allergisk) over for acetylsalicylsyre, eller over for et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer

tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende

lægemidler (af typen NSAID eller salicylater)

har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)

har øget tendens til blødning, f. eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller

lavt antal blodplader

har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion

er gravid i 7.-9. måned (ved doser over 100 mg/dag)

Børn under 15 år med feber må ikke få Hjertemagnyl.

Vær ekstra forsigtig med at tage Hjertemagnyl

Vær opmærksom på følgende:

Du må ikke tage Hjertemagnyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i

længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger.

Ældre må normalt ikke tage Hjertemagnyl i længere tid på grund af risiko for blødning

fra mave og tarm.

Børn under 15 år må kun få Hjertemagnyl efter lægens anvisning.

Hjertemagnyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner

som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper, eller andre

kroniske luftvejssygdomme.

Hjertemagnyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at

blive gravid.

Tal med din læge inden du tager Hjertemagnyl, hvis du:

har astma, vejrtrækningsbesvær eller allergiske lidelser

har eller har haft mave-tarmsygdom, f.eks. mavesår eller blødning fra mave eller tarm.

har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)

har nedsat lever- eller nyrefunktion

samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K-

antagonister eller heparin

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Hjertemagnyl nogle dage før

operationen. Det gælder også, hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge.

Oplys altid ved blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hjertemagnyl. Det

kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin)

medicin til behandling af sukkersyge

blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin)

hjertemedicin (ACE hæmmere, abciximab, tirofiban, eptifibatid, quinidin)

vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)

smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID f.eks ibuprofen). Du skal tage

Hjertemagnyl mindst 2 timer før du tager ibuprofen.

medicin, der øger udskillelsen af urinsyre (probenecid, sulfinpyrazon)

medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)

medicin mod grøn stær (acetazolamid)

medicin mod epilepsi (valproat)

medicin mod mani og depression (SSRI)

binyrebarkhormoner

naturlægemidler, der indeholder ginkgo biloba

Fortæl lægen at du er i behandling med Hjertemagnyl, hvis du skal:

vaccineres mod skoldkopper (Varicella)

Brug af Hjertemagnyl sammen med mad og drikke

Du kan tage Hjertemagnyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Hjertemagnyl, hvis du er gravid i 7.-9. måned. I de første 6 måneder af

graviditeten kan Hjertemagnyl,

anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og

kun efter lægens anvisning.

Kvinder der planlægger at blive gravide

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under

længerevarende behandling med Hjertemagnyl kan have sværere ved at blive gravid. Din

behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Hjertemagnyl

hvis det er aftalt med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjertemagnyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl

Hvis din læge har ordineret Hjertemagnyl til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske. Tabletten kan deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er:

Akut eller kronisk hjertesygdom

Voksne: 2 tabletter (150 mg) daglig som startdosis, derefter 1 tablet (75 mg) daglig. Følg

lægens anvisning.

Akut hjertesvigt eller smerter i hjertet (angina pectoris)

Voksne: 2 – 6 tabletter (150 – 450 mg) så hurtigt som muligt efter symptomerne opstår.

Forebyggende behandling efter blodprop

Voksne: 2 tabletter (150 mg) daglig som startdosis, derefter 1 tablet (75 mg) daglig. Følg

lægens anvisning.

Forebyggende behandling

Voksne over 50 år: 1 tablet (75 mg) daglig.

Ældre

På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør du undgå langvarig brug af

Hjertemagnyl. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for

dig.

Børn

Du må kun bruge Hjertemagnyl til børn under 15 år efter aftale med lægen. Hjertemagnyl

må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Hjertemagnyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hjertemagnyl, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være

Feber, hurtig vejrtrækning, tinnitus, søvnlignede sløvhedstilstand, let dehydrering, kvalme,

opkastning. forstyrrelse af kroppens syre-base-balance.

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være

Lavt blodsukker (især hos børn), hjernelidelse (forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket

bevidsthed), koma, lavt blodtryk, vand i lungerne, kramper, blødningsforstyrrelse, væske i

hjernen, uregelmæssig hjerterytme. Doser over 300 mg/kg kan give nedsat nyrefunktion,

og doser over 500 mg/kg kan være dødelige.

Hvis du har glemt at tage Hjertemagnyl

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Hjertemagnyl

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med

Hjertemagnyl. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Hjertemagnyl kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Alvorlig: Åndedrætsbesvær hos astmapatienter.

Ikke alvorlig: Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller

ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlig: Blødende sår i den øvre del af mave-tarmkanalen og blodigt opkast, samt sort

afføring, allergisk reaktion (anafylaksi), væskeophobning under huden især ved læber og

hals, skjulte indre blødninger.

Ikke alvorlige: Nældefeber, svimmelhed, døsighed, tinnitus, åndenød.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig: Blødninger i hjernen, blødning fra den øvre del af mave-tarmkanalen, hul på

tarmen, nedsat nyrefunktion.

Ikke alvorlig: Blodmangel, gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer hos patienter

med medfødt glucose-6-phosphat dehydrogenase, midlertidigt tab af hørelsen

(dosisrelateret), lavt blodsukker, blødende betændte blodkar med feber, forstyrrelser i

nyrefunktionen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig: Forstyrrelser i dannelsen af de forskellige blodlegemer, Reyes syndrom udtrykt

ved feber og ændring i blodets sammensætning, blodmangel (aplastisk anæmi), afskalning

af huden.

Ikke alvorlig: Øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i munden

eller spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævringer af tarmen,

tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, mild leverbetændelse i forbindelse med

virus sygdom (dosisrelateret), blæreformet udslæt og betændelse på huden, rødmen af

huden, udslæt.

Hjertemagnyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren

og forandringer i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via mail,

med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Hjertemagnyl utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Hjertemagnyl ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Hjertemagnyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det aktive stof er acetylsalicylsyre. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumhydroxid,

hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse,

mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Hjertemagnyl 75 mg er hjerteformede, hvide, filmovertrukne tabletter.

Hjertemagnyl 75 mg findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

4000 Roskilde

eller

Takeda GmbH Oranienburg

Lehnitzstrasse 70- 98

16515 Oranienburg, Tyskland

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013