Hjertealbyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hjertealbyl 75 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 75 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hjertealbyl 75 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46626
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

Acetylsalicylic acid 75, 150 mg PIL - DK

item no:

print proof no:

origination date:

originated by:

revision date:

revised by:

dimensions: 145x400

pharmacode:

colours/plates:

approved for print/date

Non Printing Colours

date sent: 01.06.11

supplier:

technically app. date: 17.06.11

min pt size:

Technical Approval

Black

AAAC0282

01.06.11

08.07.11

Dupnitsa

AAAC0282

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere,

du vil vide.

• Lægen har ordineret denne medicin til dig

personligt. Lad derfor være med at give den til

andre. Den kan være skadelig for andre, selv om

de har de samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

indeholder vigtige informationer.

Dette lægemiddel er ikke receptpligtigt. Du

skal dog stadig være forsigtig med at tage

Acetylsalicylsyre Actavis for at opnå det bedste

resultat.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

• Spørg på apoteket, hvis du har brug for flere

oplysninger eller rådgivning.

• Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Acetylsalicylsyre Actavis

3. Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Actavis

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Acetylsalicylsyre Actavis indeholder

acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe

medicin, der kaldes trombocytfunktionshæmmere.

Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet

til at størkne. De spiller en rolle i blodpropper.

Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper

den blodgennemstrømningen og afskærer

iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det

forårsage hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en

blodprop forårsage et slagtilfælde.

Acetylsalicylsyre Actavis tages for at nedsætte

risikoen for, at der dannes blodpropper, og

forebygger dermed desuden:

• hjerteanfald

• slagtilfælde

• hjerte-kar-problemer hos patienter, som

lider af stabil eller ustabil angina (en form for

brystsmerter).

Acetylsalicylsyre Actavis bruges også til at

forebygge, at der dannes blodpropper efter visse

former for hjerteoperationer for at udvide eller

fjerne blokeringer i blodårerne.

Dette lægemiddel bør ikke bruges i nødsituationer.

Det kan kun bruges som forebyggende

behandling.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE Acetylsalicylsyre Actavis

Tag ikke Acetylsalicylsyre Actavis

• hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre

eller et eller flere af hjælpestofferne i

Acetylsalicylsyre Actavis (se pkt. 6 ”Yderligere

oplysninger”)

• hvis du er overfølsom over for andre salicylater

eller nonsteroide antiinflammatoriske midler

(NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter

• hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele

af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller tunge

(angioødem) efter at have taget salicylater eller

NSAID

• hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår

eller sår i tyndtarmen eller andre former for

blødninger såsom et slagtilfælde

• hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke

størkner, som det skal

• hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer

• hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Du må ikke tage højere doser end 100 mg om

dagen (se ”Graviditet og amning”)

• hvis du tager medicin, der hedder methotrexat

(f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser

end 15 mg om ugen

Vær ekstra forsigtig med at tage

Acetylsalicylsyre Actavis

Fortæl det til lægen før du tager Acetylsalicylsyre

Actavis:

• hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller

hjertet

• hvis du har eller har haft problemer med maven

eller tyndtarmen

• hvis du har forhøjet blodtryk

• har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre

kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre kan

udløse astmaanfald

• hvis du nogensinde har haft podagra

• hvis du har kraftige menstruationer

Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer

bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige

eller uventede bivirkninger, f.eks. unormale

blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller

andre tegn på alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”).

Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget

en operation (også en mindre som f.eks.

tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er

blodfortyndende, kan der være øget risiko for

blødninger.

Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom

hos børn. Reye’s syndrom er en meget sjælden

sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan

være livstruende. Acetylsalicylsyre Actavis bør

derfor ikke gives til børn under 16 år uden lægens

anvisning.

Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret

(du kan blive tørstig og blive tør i munden), da

brugen af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte

nyrefunktionen.

Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller

feber.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du

er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept.

Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis

acetylsalicylsyre tages samtidig med anden

medicin:

• blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse

af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin,

clopidogrel)

• mod afstødning af organ efter transplantation

(ciclosporin, tacrolimus)

• mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-

hæmmere)

• til regulering af hjerterytmen (digoxin)

• mod bipolar lidelse (lithium)

• mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom

ibuprofen eller steroider)

• mod podagra (f.eks. probenecid)

• mod epilepsi (valproat, fenytoin)

• mod grøn stær (acetazolamid)

• mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser

lavere end 15 mg om ugen)

• mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid)

• mod depression (selektive

serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom

sertralin eller paroxetin).

• som hormonbehandling, når binyrerne eller

hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som

behandling mod betændelse, herunder

gigtsygdomme og betændelse i tarmene

(kortikosteroider)

Brug af Acetylsalicylsyre Actavis sammen med

mad og drikke

Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning

i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin.

Gravide kvinder bør ikke tage acetylsalicylsyre

under graviditeten uden lægens anvisning.

Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Actavis, hvis du

er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre

det er anvist af lægen, og i så fald bør den

daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke

Acetylsalicylsyre Actavis”). Regelmæssige eller høje

doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan

medføre alvorlige komplikationer hos moderen

eller barnet.

Ammende kvinder bør ikke tage acetylsalicylsyre

uden lægens anvisning.

INDLÆGSSEDDEL:

INFORMATION TIL BRUGEREN

Acetylsalicylsyre Actavis 75 mg enterotabletter

Acetylsalicylsyre Actavis 150 mg enterotabletter

Acetylsalicylsyre

Acetylsalicylic acid 75, 150 mg PIL - DK

item no:

print proof no:

origination date:

originated by:

revision date:

revised by:

dimensions: 145x400

pharmacode:

colours/plates:

approved for print/date

Non Printing Colours

date sent: 01.06.11

supplier:

technically app. date: 17.06.11

min pt size:

Technical Approval

Black

AAAC0282

01.06.11

08.07.11

Dupnitsa

AAAC0282

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acetylsalicylsyre Actavis påvirker ikke din evne til at

køre bil eller betjene maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE Acetylsalicylsyre

Actavis

Tag altid Acetylsalicylsyre Actavis nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Voksne

Forebyggelse af hjerteanfald:

• Den anbefalede dosis er 75-150 mg én gang

dagligt.

Forebyggelse af slagtilfælde:

• Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang

dagligt.

Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter,

som lider af stabil eller ustabil angina (en form for

brystsmerter):

• Den anbefalede dosis er 75-150 mg én gang

dagligt.

Forebyggelse af blodpropper efter visse former for

hjerteoperationer:

• Den anbefalede dosis er 75-150 mg én gang

dagligt.

Ældre

Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre

anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har

øget risiko for at få bivirkninger. Behandlingen bør

vurderes regelmæssigt.

Børn

Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under

16 år uden lægens anvisning (se ”Vær ekstra forsigtig

med at bruge Acetylsalicylsyre Actavis”).

Indgivelsesmåde

Oralt.

Tabletterne skal sluges hele med tilstrækkelig væske

(et halvt glas vand). Tabletterne har et enterisk

overtræk, som forebygger irritationer i tarmene, og

må derfor ikke knuses, knækkes eller tygges.

Hvis du har taget for meget Acetylsalicylsyre

Actavis

Kontakt straks lægen eller tag omgående på

nærmeste skadestue, hvis du (eller andre) ved et

uheld har taget for mange tabletter. Vis lægen

eventuel tilbageværende medicin eller den tomme

pakke.

Symptomer på overdosering kan omfatte ringen

for ørerne, problemer med at høre, hovedpine,

svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og

mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere

vejrtrækning end normalt (hyperventilering),

feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper,

hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok.

Hvis du har glemt at tage Acetylsalicylsyre

Actavis

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til

det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som

normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for en glemt tablet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget,

du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Acetylsalicylsyre Actavis kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkningerne.

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger,

skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre

Actavis og straks kontakte lægen:

• Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret,

får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen,

besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig

allergisk reaktion).

• Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller

af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led. Det

kan være symptomer på sygdommene erythema

multiforme, Stevens-Johnson-syndrom eller Lyells

syndrom.

• Unormale blødninger, såsom ophostning af blod,

blod i opkast eller urin eller sort afføring.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

Fordøjelsesbesvær

• Øget tendens til blødning

Ikke-almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Nældefeber

• Løbende næse

• Åndedrætsbesvær

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Alvorlig blødning i maven eller tarmene,

hjerneblødning, ændret antal blodlegemer

• Kvalme og opkastning

• Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald

• Betændelse i blodkarrene

• Blå mærker med lilla pletter (blødninger under

huden)

• Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt

også kaldet erythema multiforme og dennes

livstruende former Stevens-Johnsons sydrom og

Lyells syndrom

• Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks.

læber, ansigt eller krop, eller chok

• Unormale, kraftige eller langvarige

menstruationer

Bivirkninger med ukendt hyppighed

• Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse

• Hovedpine

• Voldsom svimmelhed (vertigo)

• Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering

• Forlænget blødningstid

• Nedsat nyrefunktion

• Nedsat leverfunktion

• Forhøjet indhold af urinsyre i blodet

Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved under 25° C.

Tabletbeholder: Hold pakken tæt lukket for at

beskytte indholdet mod fugt.

Blister: Opbevares i original indpakning for at

beskytte mod fugt.

Brug ikke Acetylsalicylsyre Actavis efter

den udløbsdato, der står på pakningen,

tabletbeholderen/blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester. Det vil hjælpe med at

beskytte miljøet.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Acetylsalicylsyre Actavis indeholder

Det aktive stof er acetylsalicylsyre. 1 enterotablet

indeholder 75 eller 150 mg acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer: tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

kolloid vandfri silica, stearinsyre. Filmovertræk:

Methacrylsyre - ethylacrylat copolymer, 1:1,

dispersion 30 %, polysorbat 80, natrium

laurylsulfat, triethylcitrat, talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Acetylsalicylsyre Actavis enterotabletter 75 mg er

ovale, hvide, bikonvekse, filmovertrukne tabletter,

9,2 x 5,2 mm.

Acetylsalicylsyre Actavis enterotabletter 150 mg er

ovale, hvide, bikonvekse, filmovertrukne tabletter,

11,7 x 6,7 mm.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100

enterotabletter

Tabletbeholdere: 10, 30, 50, 100, 500

enterotabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Actvis Group PTC ehf

Reykjvikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Dansk repræsentant:

Actavis A/S, Ørnagårdsvej 16, 2820 Gentofte

Fremstiller

Balkan-pharme,

Dupnitsa AD,

3 Samokovsko Shosse Str,

Dubnitsa 2600,

Bulgarien

Denne medicin er godkendt i medlemslandene i

EEA under følgende navne:

Acetylsalicylsyra Actavis

Acetylsalicylsyre Actavis

Nuprin

Hjartamagnýl

Aspifox

Ácido Acetilsalicílico Actavis

Aspirin 75 mg Enteric-coated Tablets

Denne indlægsseddel er senest godkendt

juni 2011

8-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious bleeding risk with over-the-counter antacid products containing aspirin

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious bleeding risk with over-the-counter antacid products containing aspirin

[06-06-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning consumers about the risk of serious bleeding when using nonprescription, also known as over-the-counter or OTC, aspirin-containing antacid products to treat heartburn, sour stomach, acid indigestion, or upset stomach.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-4-2018

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ASPIRIN Tablet, Coated [LR Distributors, Inc.]

ASPIRIN Tablet, Coated [LR Distributors, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ASPI-COR (Aspirin) Tablet, Coated [L.N.K. International, Inc.]

ASPI-COR (Aspirin) Tablet, Coated [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEADACHE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet [McKesson]

HEADACHE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ASPIRIN Powder [Vedco, Inc.]

ASPIRIN Powder [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SIGNATURE CARE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Safeway]

SIGNATURE CARE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Safeway]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

VALUMEDS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

VALUMEDS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

ASPIRIN ENTERIC SAFETY-COATED (Aspirin) Tablet [TARGET Corporation]

ASPIRIN ENTERIC SAFETY-COATED (Aspirin) Tablet [TARGET Corporation]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

FIRST AID ONLY ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Acme United Corporation]

FIRST AID ONLY ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Acme United Corporation]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ASPIRIN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

ASPIRIN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

TRI-BUFFERED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

TRI-BUFFERED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ASPIRIN Tablet, Film Coated [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

ASPIRIN Tablet, Film Coated [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ASPIRIN Tablet [United Exchange Corporation]

ASPIRIN Tablet [United Exchange Corporation]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [Medical Purchasing Solutions, LLC]

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

CHILDRENS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Chewable [Cardinal Helath]

CHILDRENS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Chewable [Cardinal Helath]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ASPIRIN NSAID (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ASPIRIN NSAID (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ASSURED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ASSURED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ASPIRIN Tablet, Coated [Cardinal Health]

ASPIRIN Tablet, Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [LR Distributors, Inc.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [LR Distributors, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

Daily Aspirin Can Bring Heart Benefits, But Risks Too

Daily Aspirin Can Bring Heart Benefits, But Risks Too

Title: Daily Aspirin Can Bring Heart Benefits, But Risks TooCategory: Health NewsCreated: 3/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-3-2018

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [FOODHOLD U.S.A., LLC]

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [FOODHOLD U.S.A., LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

BC CHERRY (Aspirin And Caffeine) Powder [Lil' Drug Store Products, Inc]

BC CHERRY (Aspirin And Caffeine) Powder [Lil' Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [McKesson Corporation]

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ASPIRIN LOW DOSE ENTERIC COATED (Aspirin) Tablet, Coated [McKesson Corporation]

ASPIRIN LOW DOSE ENTERIC COATED (Aspirin) Tablet, Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

PAIN RELIEF ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Rite Aid Corporation]

PAIN RELIEF ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

Aspirin as Good a Clot Buster as Pricey Drugs After Joint Replacement

Aspirin as Good a Clot Buster as Pricey Drugs After Joint Replacement

Title: Aspirin as Good a Clot Buster as Pricey Drugs After Joint ReplacementCategory: Health NewsCreated: 2/21/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-2-2018

ASPIRIN Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ASPIRIN Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed