Hjertealbyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hjertealbyl 150 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hjertealbyl 150 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46628
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hjertealbyl enterotabletter 75 mg

Hjertealbyl enterotabletter 150 mg

Acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkningerherunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertealbyl

Sådan skal du tage Hjertealbyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hjertealbyl indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der kaldes

trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne. De spiller en

rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den blodgennemstrømningen og

afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en

blodprop forårsage et slagtilfælde.

Hjertealbyl tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger dermed desuden:

hjerteanfald

slagtilfælde

hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter).

Hjertealbyl bruges også til at forebygge, at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer

eller til at udvide eller fjerne blokeringer i blodårerne.

Dette lægemiddel bør ikke bruges i nødsituationer. Det kan kun bruges som forebyggende behandling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertealbyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Hjertealbyl

hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler

(NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter

hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller tunge

(angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID

hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for

blødninger såsom et slagtilfælde

hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal

hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer

hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om dagen

(se ”Graviditet og amning”)

hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser end 15

mg om ugen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hjertealbyl

hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet

hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen

hvis du har forhøjet blodtryk

har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre kan

udløse astmaanfald

hvis du nogensinde har haft podagra

hvis du har kraftige menstruationer

Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller

uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn på

alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”).

Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks. tandudtrækning). Da

acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger.

Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn.

Reye’s syndrom er en meget sjælden sygdom, der

påvirker hjerne og lever og kan være livstruende.

Hjertealbyl bør derfor ikke gives til børn under 16 år uden

lægens anvisning.

Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen af

acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen.

Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket.

Brug af anden medicin sammen med Hjertealbyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin

blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin,

clopidogrel)

mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)

mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere)

til regulering af hjerterytmen (digoxin)

mod bipolar lidelse (lithium)

mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider)

mod podagra (f.eks. probenecid)

mod epilepsi (valproat, fenytoin)

mod grøn stær (acetazolamid)

mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen)

mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid)

mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller paroxetin)

som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som behandling

mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene (kortikosteroider)

Brug af Hjertealbyl sammen med og alkohol

Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Gravide kvinder bør ikke tage acetylsalicylsyre under graviditeten uden lægens anvisning.

Du bør ikke tage Hjertealbyl, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er anvist af lægen,

og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke Hjertealbyl”). Regelmæssige eller høje

doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet.

Amning:

Ammende kvinder bør ikke tage acetylsalicylsyre uden lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjertealbyl påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Hjertealbyl

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Forebyggelse af hjerteanfald:

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af slagtilfælde:

Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for

brystsmerter):

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer:

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Ældre

Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko for at

få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt.

Brug til børn og unge

Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og

forsigtighedsregler).

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Tabletterne skal sluges hele med tilstrækkelig væske (et halvt glas vand). Tabletterne har et enterisk overtræk, som

forebygger irritationer i tarmene, og må derfor ikke knuses, knækkes eller tygges.

Hvis du har taget for meget Hjertealbyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hjertealbyl enterotabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine, svimmelhed,

forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere vejrtrækning end normalt

(hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper, hallucinationer, lavt blodsukker, koma og

chok.

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om

overdosering, bør du straks søge læge.

Hvis du har glemt at tage Hjertealbyl

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkningerne.

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Hjertealbyl og straks

kontakte lægen:

Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen, besvimer

eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion).

Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led. Det

kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom eller Lyells

syndrom.

Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

-

Fordøjelsesbesvær

Øget tendens til blødning

Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Nældefeber

Løbende næse

Åndedrætsbesvær

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer):

Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer

Kvalme og opkastning

Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald

Betændelse i blodkarrene

Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden)

Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes livstruende

former Stevens-Johnsons sydrom og Lyells syndrom

Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok

Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse

Hovedpine

Voldsom svimmelhed (vertigo)

Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering

Forlænget blødningstid

Nedsat nyrefunktion

Nedsat leverfunktion

Forhøjet indhold af urinsyre i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25°C.

Tabletbeholder: Hold pakken tæt lukket for at beskytte indholdet mod fugt.

Blister: Opbevares i original indpakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet .

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hjertealbyl indeholder

Aktivt stof: Acetylsalicylsyre. 1 enterotablet indeholder 75, eller 150 mg acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica,

stearinsyre.

Filmovertræk:

Methacrylsyre - ethylacrylat copolymer, 1:1, polysorbat 80, natrium laurylsulfat,

triethylcitrat, talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Hjertealbyl enterotabletter 75 mg er ovale, hvide, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, 9,2 x 5,2 mm.

Hjertealbyl enterotabletter 150 mg er ovale, hvide, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, 11,7 x 6,7 mm.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning:

150 mg: 90, 100 enterotabletter

Tabletbeholdere:

75 mg: 500 enterotabletter.

150 mg: 100, 500 enterotabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Actvis Group PTC ehf.

Reykjvikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Dansk repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

Fremstiller

Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Actavis ehf.

Reykjavikurvegi 78

220 Hafnarfjördur

Island

Balkanpharma Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Acetylsalicylsyra Actavis

Hjertealbyl

Nuprin

Hjartamagnýl

Aspifox

Ácido Acetilsalicílico Actavis

Aspirin 75 mg Enteric-coated Tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2016

8-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious bleeding risk with over-the-counter antacid products containing aspirin

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious bleeding risk with over-the-counter antacid products containing aspirin

[06-06-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning consumers about the risk of serious bleeding when using nonprescription, also known as over-the-counter or OTC, aspirin-containing antacid products to treat heartburn, sour stomach, acid indigestion, or upset stomach.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-4-2018

CHEWABLE ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

CHEWABLE ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ASPIRIN Tablet, Coated [LR Distributors, Inc.]

ASPIRIN Tablet, Coated [LR Distributors, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ASPI-COR (Aspirin) Tablet, Coated [L.N.K. International, Inc.]

ASPI-COR (Aspirin) Tablet, Coated [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEADACHE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet [McKesson]

HEADACHE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ASPIRIN Powder [Vedco, Inc.]

ASPIRIN Powder [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SIGNATURE CARE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Safeway]

SIGNATURE CARE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Safeway]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

VALUMEDS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

VALUMEDS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

ASPIRIN ENTERIC SAFETY-COATED (Aspirin) Tablet [TARGET Corporation]

ASPIRIN ENTERIC SAFETY-COATED (Aspirin) Tablet [TARGET Corporation]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

FIRST AID ONLY ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Acme United Corporation]

FIRST AID ONLY ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Acme United Corporation]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ASPIRIN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

ASPIRIN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

TRI-BUFFERED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

TRI-BUFFERED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ASPIRIN Tablet, Film Coated [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

ASPIRIN Tablet, Film Coated [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ASPIRIN Tablet [United Exchange Corporation]

ASPIRIN Tablet [United Exchange Corporation]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [Medical Purchasing Solutions, LLC]

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

CHILDRENS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Chewable [Cardinal Helath]

CHILDRENS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Chewable [Cardinal Helath]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ASPIRIN NSAID (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ASPIRIN NSAID (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ASSURED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ASSURED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ASPIRIN Tablet, Coated [Cardinal Health]

ASPIRIN Tablet, Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [LR Distributors, Inc.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [LR Distributors, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

Daily Aspirin Can Bring Heart Benefits, But Risks Too

Daily Aspirin Can Bring Heart Benefits, But Risks Too

Title: Daily Aspirin Can Bring Heart Benefits, But Risks TooCategory: Health NewsCreated: 3/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-3-2018

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [FOODHOLD U.S.A., LLC]

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [FOODHOLD U.S.A., LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

BC CHERRY (Aspirin And Caffeine) Powder [Lil' Drug Store Products, Inc]

BC CHERRY (Aspirin And Caffeine) Powder [Lil' Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [McKesson Corporation]

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ASPIRIN LOW DOSE ENTERIC COATED (Aspirin) Tablet, Coated [McKesson Corporation]

ASPIRIN LOW DOSE ENTERIC COATED (Aspirin) Tablet, Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

PAIN RELIEF ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Rite Aid Corporation]

PAIN RELIEF ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

Aspirin as Good a Clot Buster as Pricey Drugs After Joint Replacement

Aspirin as Good a Clot Buster as Pricey Drugs After Joint Replacement

Title: Aspirin as Good a Clot Buster as Pricey Drugs After Joint ReplacementCategory: Health NewsCreated: 2/21/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet