Hjercatyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hjercatyl 150 mg tabletter
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hjercatyl 150 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57309
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hjercatyl 150 mg tabletter

acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Du kan få Hjercatyl uden recept for pakningsstørrelser under 67 tabletter. Tag altid dette lægemiddel

nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet har givet dig.

Hvis lægen har ordineret dette lægemiddel til dig, er det til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Hjercatyl

Sådan skal du tage Hjercatyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hjercatyl er et blodfortyndende lægemiddel, der nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og

forhindrer derved dannelsen af blodpropper. Hjercatyl nedsætter også blodets evne til at størkne.

Hjercatyl kan bruges til forebyggelse af nye blodpropper, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjertet (akut

og kronisk iskæmisk hjertesygdom).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Hjercatyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Hjercatyl hvis du:

er allergisk over for acetylsalicylsyre, andre salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Hjercatyl (angivet i afsnit 6)

tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende lægemidler

(af typen NSAID eller salicylater)

har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)

har øget tendens til blødning fra hud og slimhinder f.eks. på grund af K-vitaminmangel,

blødersygdom eller lavt antal blodplader (trombocytopeni)

har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion

er gravid i 7.-9. måned (gælder kun doser over 100 mg/dag)

er under 15 år med feber

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Hjercatyl.

Du må ikke tage Hjercatyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge

risikoen for bivirkninger. Rådfør dig med din læge.

Ældre må normalt ikke tage Hjercatyl i længere tid på grund af risiko for blødning fra mave og tarm

med mindre andet er aftalt med lægen.

Børn under 15 år, som har virusinfektioner, må kun få Hjercatyl efter lægens anvisning.

Hjercatyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og

nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper, eller andre kroniske luftvejssygdomme.

Hjercatyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Hjercatyl, hvis du:

har astma, vejrtrækningsbesvær eller allergiske lidelser

har eller har haft mave-tarmsygdom, f.eks. mavesår eller blødning fra mave eller tarm

har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)

har nedsat lever- eller nyrefunktion

samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K-antagonister eller

heparin

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Hjercatyl nogle dage før operationen. Det gælder

også, hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge.

Brug af anden medicin sammen med Hjercatyl

Fortældet altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin)

medicin til behandling af sukkersyge

blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin)

hjertemedicin (ACE hæmmere, abciximab, tirofiban, eptifibatid,

quinidin)

vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)

smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID f.eks. ibuprofen).

medicin, der øger udskillelsen af urinsyre (probenecid, sulfinpyrazon)

medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)

medicin mod grøn stær (acetazolamid)

medicin mod epilepsi (valproat)

medicin mod depression og mani (SSRI)

binyrebarkhormoner

naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba

vacccine mod skoldkopper (Varicella)

Brug af Hjercatyl sammen med mad og drikke

Du kan tage Hjercatyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Hjercatyl, hvis du er gravid i 7. -9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan

Hjercatyl anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og kun efter lægens anvisning.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Hjercatyl hvis det er aftalt med lægen.

Fertilitet

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling

med Hjercatyl kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig

og i lavest mulige dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjercatyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Hjercatyl

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets

eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis

Akut eller kronisk hjertesygdom

Voksne:

1 tablet daglig.

Ældre

På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør du undgå langvarig brug af Hjercatyl. Følg altid

lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig.

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Hjercatyl til børn under 15 år efter aftale med lægen. Hjercatyl må ikke anvendes til børn

under 15 år med feber.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Hjercatyl må ikke anvendes hvis du har svært

nedsat lever- eller nyrefunktion.

Hvis du har taget for meget Hjercatyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hjercatyl, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være:

Feber, hurtig vejrtrækning, tinnitus, søvnlignede sløvhedstilstand, let dehydrering, kvalme, opkastning,

forstyrrelse af kroppens syre-base-balance.

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være:

Lavt blodsukker (især hos børn), hjernelidelse (forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket bevidsthed),

koma, lavt blodtryk, vand i lungerne, kramper, blødningsforstyrrelse, væske i hjernen, uregelmæssig

hjerterytme. Doser over 300 mg/kg kan give nedsat nyrefunktion, og doser over 500 mg/kg kan være

dødelige.

Hvis du har glemt at tage Hjercatyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Hjercatyl

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjercatyl.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Åndedrætsbesvær hos astmapatienter.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Blødning i mave-tarmkanalen og blodigt opkast og sort afføring, allergisk reaktion (anafylaksi), skjulte indre

blødninger.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

Blødninger i hjernen, blodmangel, forstyrrelser i dannelsen af de forskellige blodlegemer, blødning fra den

øvre del af mave-tarmkanalen, hul på tarmen.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Reyes syndrom udtrykt ved feber og ændring i blodets sammensætning, afskalning af huden, blæreformet

udslæt og betændelse på huden. Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for

få blodplader).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-

tarmkanalen, kvalme, opkastning, diare.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Nældefeber, udslæt, svimmelhed, døsighed, øresusen, åndenød.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

Midlertidigt tab af hørelsen (dosisrelateret), lavt blodsukker, blødende betændte blodkar med feber, træthed

og sløjhed, gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer hos patienter med medfødt glucose-6-phosphat

dehydrogenase mangel, forstyrrelser i nyrefunktionen.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Rødmen af huden, udslæt, øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i munden eller

spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævringer af tarmen, tarmbetændelse, forværring af

irriteret tyktarm, dosisrelateret mild leverbetændelse.

Hjercatyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og forandringer i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Hjercatyl utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke Hjercatyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hjercatyl 150 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Acetylsalicylsyre

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumoxid, gelatine,majsstivelse; cellulose, mikrokrystallinsk; silica, kolloid

vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid, rund, bikonveks tablet med delekærv på den ene side. Diameter 8,5 mm. Tabletten kan deles i to lige store

doser.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder med sikkerhedsskruelåg indeholdende tørremiddel: Hjercatyl findes i håndkøb i

pakningsstørrelsen 66 tabletter. Hjercatyl 100 tabletter er receptpligtigtog skal ordineres af lægen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Fremstiller

Extractum Pharma Co. Ltd.

6413 Kunfehértó. IV

Körzet 6

Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017