Hirudoid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hirudoid 3 mg/g salve
 • Dosering:
 • 3 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • salve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hirudoid 3 mg/g salve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 01031
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

• Hirudoid salve 3 mg/g er en hvid, ensartet,

glat, emulsionssalve med en lugt af thymol

(brændt, røget lugt).

• Hirudoid gel 3 mg/g er en klar, ensartet gel

med en citron-lignende lugt.

• Hirudoid virker ved at hæmme blodets evne

størkne,

bruges

behandling

af overfladisk årebetændelse, overfladiske

blodpropper og blodansamlinger.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

2.

VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL

LÆSE, FØR DE BRUGER HIRUDOID

Brug ikke Hirudoid hvis:

De er overfølsomhed over for heparinoid eller

et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Hiru-

doid salve eller gel.

Særlige forholdsregler

Hirudoid bør kun påsmøres ubeskadiget hud.

Brug

af

Hirudoid

sammen

med

mad

og

drikke

varer

Ikke relevant.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Hirudoid

• Hirudoid salve indeholder methyl- (E218) og

propylparahydroxybenzoat (E216), som kan

give allergiske reaktioner. Disse reaktioner

kan forekomme efter behandling.

• Hirudoid

salve

indeholder

stearylalkohol,

hvilket kan give lokalt hududslæt (f.eks. i

form af kontakteksem).

• Hirudoid gel indeholder propylenglycol. Kan

give irritation af huden.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før

De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De kan bruge Hirudoid under graviditet.

Amning:

De kan amme, selv om De bruger Hirudoid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hirudoid

påvirker

ikke

arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Ikke relevant.

FORBRUGERINFORMATION

Hirudoid

salve og gel 3 mg/g

Colours 2c: Pant. 287, Pant. 192

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

• De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid følge

vejledningerne i denne information.

• Gem informationen. De får måske brug for at læse den igen.

• Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Hirudoid.

3. Sådan skal De bruge Hirudoid.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere information.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

G520067-5

9240312 3MG/G SAL GI 148x210 DK(5)_1 17.11.11 12:29 Seite 1

3.

SÅDAN SKAL DE BRUGE HIRUDOID

Dosering

Voksne:

Salve;

det angrebne område og dets om-

givelser smøres 2 – 3 gange dagligt. Salven

indmasseres i huden med let hånd. Mæng-

den af salve tilpasses skadens udbredelse.

Gel; det angrebne område og dets omgivel-

smøres

hånd

gange

dagligt. Mængden af gel tilpasses skadens

udbredelse

Børn:

De må kun bruge Hirudoid til børn under 15 år

efter lægens anvisning.

Har De brugt for meget Hirudoid?

Kontakt

lægen,

skadestuen

eller

apoteket,

hvis De har taget mere af Hirudoid, end der

står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

Der foreligger ingen oplysninger om forgift -

ninger.

Har De glemt at bruge Hirudoid?

Har De glemt at bruge Hirudoid, skal De blot

fortsætte med sædvanlige mængde – brug

ikke dobbelt mængde.

4.

BIVIRKNINGER

Hirudoid kan som al anden medicin give bivirk-

ninger. Bivirkningerne er nedenfor opdelt efter

alvorlighed og hyppighed. Følgende er regi-

streret.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Sjældne

bivirkninger

(forekommer

mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Hudirritation

forekomme

hudom -

råder, som har været i berøring med Hirudoid.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirk-

ninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre

bivirkninger end dem, der står her. Bivirknin-

gerne kan dermed blive indberettet til Læge-

middelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirk

nin-

ger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5.

OPBEVARING

Opbevar Hirudoid utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Hirudoid efter den udløbsdato,

der er anført på pakningen.

6.

YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid eventuelle medicinrester på apo-

teket.

Hirudoid indeholder:

• Hirudoid, 3 mg/g salve og gel.

• Det virksomme indholdsstof i Hirudoid er

heparinoid

mucopolysaccharidpoly

sulfat.

• De øvrige indholdsstoffer i Hirudoid salve

Glycerol,

vandfrit

eucerin,

stearinsyre,

kalium-hydroxid,

cetostearylalkohol,

emul-

gerende, isopropylalkohol, myristylalkohol,

thymol, methyl-parahydroxybenzoat (E218),

propylparahydroxybenzoat ( E216) og renset

vand.

• De øvrige indholdsstoffer i Hirudoid gel er:

Isopropylalkohol,

propylenglycol,

natrium-

hydroxid,

carbomer,

parfumeolie,

renset

vand.

Markedsføring i Danmark:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2–18, D-61118 Bad Vilbel,

Tyskland

Fremstiller:

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen,

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

Indlægssedlen blev senest revideret

november 2011.

9240312

1111

9240312 3MG/G SAL GI 148x210 DK(5)_1 17.11.11 12:29 Seite 2