Hexasoptin Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hexasoptin Retard 120 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 120 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Hexasoptin Retard 120 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12599
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Hexasoptin

are registered trademarks of Novartis.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hexasoptin Retard, 120 mg og 240 mg, depotkapsler, hårde

Verapamilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hexasoptin Retard

3. Sådan skal du tage Hexasoptin Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hexasoptin Retard er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb.

Du kan bruge Hexasoptin Retard til:

forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris)

behandling af for højt blodtryk.

forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

forebyggelse efter blodprop i hjertet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hexasoptin Retard

Tag ikke Hexasoptin Retard:

hvis du er allergisk over for verapamilhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis du er overfølsom overfor anden medicin, der ligesom Hexasoptin Retard tilhører

gruppen af calciumantagonister

hvis du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb

hvis du lider af hjertesvigt

hvis du har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock)

hvis du har for hurtig hjerterytme

hvis du lider af forstyrrelser i hjerterytmen

hvis du har meget lavt blodtryk

hvis du har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Kan bl.a. vise sig ved kvalme

hvis du er i behandling med ivabradin (mod visse hjertelidelser)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen

eller apotekspersonalet, før du bruger Hexasoptin Retard

hvis du har meget langsom puls

hvis du lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb

hvis du lider af forsnævring i aorta

hvis du har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen

hvis du lider af sygdomme, hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og

musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes

muskeldystrofi)

hvis du har nedsat leverfunktion

hvis du har nedsat nyrefunktion

Fortæl altid lægen at du tager Hexasoptin Retard, hvis du skal bedøves.

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med

Hexasoptin Retard.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hexasoptin

Retard. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Hexasoptin Retard

Fortæl altid lægen

eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med lægen, hvis du tager:

hjertemedicin (digoxin, digitoxin, ivabradin)

dabigatran (lægemiddel, der forebygger dannelse af blodpropper)

medicin mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)

anden medicin mod for højt blodtryk (betablokkere (metoprolol, propranolol),

prazosin, terazosin)

vanddrivende medicin

medicin som udvider blodårerne

medicin efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus)

medicin mod mani (lithium)

kolesterolsænkende medicin (simvastatin, atorvastatin, lovastatin)

medicin mod astma (theofyllin)

naturmedicin mod depression (perikum)

medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, telithromycin, rifampicin)

medicin mod migræne (clonidin, almotriptan)

epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)

mavesårsmedicin (cimetidin)

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre)

medicin mod angst og uro (buspiron, midazolam)

muskelafslappende medicin

inhalationsanæstetika (til bedøvelse)

øjendråber mod grøn stær (timolol)

medicin mod spastiske tilstande (dantrolen)

medicin mod urinsur gigt (colchicin, sulfinpyrazon)

medicin til behandling af kræft (doxorubicin)

medicin mod HIV (ritonavir)

medicin mod depression (imipramine)

medicin mod for højt blodsukker (glibenclamid)

Brug af Hexasoptin Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Hexasoptin Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.

Du skal være opmærksom på, at Hexasoptin Retard kan øge virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Hexasoptin Retard efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Hexasoptin Retard efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hexasoptin Retard kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hexasoptin Retard indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Hexasoptin Retard

Du skal synke depotkapslerne hele. Du må ikke tygge eller knuse kapselindholdet.

Drik evt. et glas væske, når du tager Hexasoptin Retard.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

240 mg 1-2 gange daglig. Følg lægens anvisninger

Brug til børn:

Du må ikke give Hexasoptin Retard til børn.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Hexasoptin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hexasoptin Retard, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være: Døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning,

feberdøs, forhøjet blodsukker, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertets funktion med

langsom hjerterytme.

Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Hexasoptin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Hexasoptin Retard

Du bør kun stoppe behandlingen med Hexasoptin Retard efter aftale med lægen. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Hjertesvigt

med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede

ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig hjertefunktion. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112

Forstyrrelser i hjertets funktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Depression

Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga.

tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112

Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112

Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112

Hjertestop. Ring 112

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge

eller skadestue

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller

skadestue

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

Svimmelhed

Sløvhed

Træthed

Hovedpine

Lavt blodtryk

Hævede ankler

Forstoppelse

Sure opstød, halsbrand

Kvalme

Kløe

Eksem

Nældefeber

Hårtab

Impotens

Uregelmæssig menstruation

Brystspændinger

Varmefølelse

Ansigtsrødme med varmefølelse

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Søvnforstyrrelser og livlige drømme

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Overfølsomhed

Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos

mænd brystudvikling og impotens

Appetitmangel/madlede

Forvirring

Mareridt

Øresusen (tinnitus)

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter

Synsforstyrrelser

Rysten

Brystsmerter

Smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens)

Mundtørhed

Diaré

Mavesmerter

Opkastning

Ubehag i maven

Muskelkramper

Hyppig vandladning

Hjertebanken

Svimmelhed på grund af ubalance i det indre øre

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd

Udslæt i ansigt, på arme og ben samt feber

Øget svedtendens

Overvækst af tandkød

Muskelsmerter

Ledsmerter

Blå mærker

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Øget lysfølsomhed i huden (evt. beskadigelse af huden)

Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser

af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt

lægen

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning tal med lægen. I alle

andre tilfælde ring 112. Kan være alvorligt

Mindre blødning i hud og slimhinder

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Pletformet udslæt

Muskelsvaghed

Mælkesekretion

Hævelser i fx ben

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen

Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. Ring evt. 112

Hexasoptin Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver fx blod- og urinprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hexasoptin Retard 120 mg og 240 mg depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: Verapamilhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse; saccharose; shellac; eudragit; diethylphthalat; talcum,

gelatine, titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hexasoptin Retard er hvide og gule, hårde kapsler som indeholder små hvide kugler.

Pakningsstørrelser

120 mg: 30, 100 stk.

240 mg: 30, 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest revideret

April 2016