Herbatox BV plænerens

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Herbatox BV plænerens Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 12 g/l dicamba; 250 g/l mechlorprop; 150 g/l MCPA
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Herbatox BV plænerens Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet

ukrudt i etablerede græsplæner.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Ltr

Ltr

Ltr

Ltr

Ltr

.

.

.

.

.

Mechlorprop

250 g/l

MCPA

150 g/l

Dicamba

12 g/l

H

E

rbatox

BV Plænerens

FORSIGTIG

Vask huden efter arbejdet og undgå kontakt med

midlet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhæ-

vede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet

ukrudt i græsplæner.

Må ikke udbringes med vandkande.

Må ikke anvendes efter den 1. august.

Må kun anvendes én gang om året.

Må ikke anvendes på græsarealer der anvendes

til afgræsning/opfodring.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vand-

miljøet (vandløb, søer m.v.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og

nydelsesmidler, samt foderstoffer.

INDHOLD

Ukrudtsmiddel, nr. 16-169

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Mechlorprop

250 g/l

MCPA

150 g/l

Dicamba

12 g/l

Fabr.nr.

BRUGSANVISNING

Herbatox Plænemiddel bekæmper bredbladet

ukrudt som f.eks. agertidsel, bellis (tusindfryd),

borst, brunelle, høgeurt, hønsetarm, kløver,

kongepen, mælkebøtte, pileurt, potentil, ranun-

kel, røllike, vejbred og ærenpris.

Kløver, potentil, ranunkel og ærenpris kan være

vanskelig at bekæmpe.

Virkemåde

Herbatox Plænemiddel optages gennem bla-

dene. Derfor udryddes kun fremspiret ukrudt -

bedst i forårs- og forsommertiden, når ukrudtet

er i god vækst. Må ikke anvendes efter 1. august.

Plænen skades ikke. Nysåede plæner tåler dog

først behandling efter 3 - 4 måneder.

Dosering

Der udsprøjtes 1,5 l Herbatox Plænemiddel pr.

1000 m

. Det svarer til 1,5 ml pr. m

Udbringning

På mindre arealer udbringes Herbatox Plæne-

middel med havesprøjte.

Der anvendes 30 ml middel i 2 l vand pr. 20 m

Bemærk

Hold husdyr borte mindst 1 døgn efter behand-

ling.

Græsset bør ikke klippes 4 - 5 dage før og 3 - 4

dage efter sprøjtning. Regn indenfor 6 timer ef-

ter behandling kan forringe virkningen.

Sprøjt helst på tørre plæner, men ikke i tørkepe-

rioder, da ukrudtet skal være i god vækst.

Undgå at sprøjtetåge driver ind over køkkenurter,

prydplanter etc.

Opbevaring

Herbatox Plænemiddel tåler let frost.

Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til dag-

renovationen.

Nørgaardsvej 32

Postbox 2040

2800 Kgs. Lyngby

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

1-8-2018

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5216 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Active substance: atosiban) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3469 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2329/R/12

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Tivicay (ViiV Healthcare BV)

Tivicay (ViiV Healthcare BV)

Tivicay (Active substance: dolutegravir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3052 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2753/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Active substance: sonidegib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3012 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety