Herbatox BV plænerens

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Herbatox BV plænerens Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 12 g/l dicamba; 250 g/l mechlorprop; 150 g/l MCPA
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Herbatox BV plænerens Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet

ukrudt i etablerede græsplæner.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Ltr

Ltr

Ltr

Ltr

Ltr

.

.

.

.

.

Mechlorprop

250 g/l

MCPA

150 g/l

Dicamba

12 g/l

H

E

rbatox

BV Plænerens

FORSIGTIG

Vask huden efter arbejdet og undgå kontakt med

midlet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhæ-

vede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet

ukrudt i græsplæner.

Må ikke udbringes med vandkande.

Må ikke anvendes efter den 1. august.

Må kun anvendes én gang om året.

Må ikke anvendes på græsarealer der anvendes

til afgræsning/opfodring.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vand-

miljøet (vandløb, søer m.v.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og

nydelsesmidler, samt foderstoffer.

INDHOLD

Ukrudtsmiddel, nr. 16-169

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Mechlorprop

250 g/l

MCPA

150 g/l

Dicamba

12 g/l

Fabr.nr.

BRUGSANVISNING

Herbatox Plænemiddel bekæmper bredbladet

ukrudt som f.eks. agertidsel, bellis (tusindfryd),

borst, brunelle, høgeurt, hønsetarm, kløver,

kongepen, mælkebøtte, pileurt, potentil, ranun-

kel, røllike, vejbred og ærenpris.

Kløver, potentil, ranunkel og ærenpris kan være

vanskelig at bekæmpe.

Virkemåde

Herbatox Plænemiddel optages gennem bla-

dene. Derfor udryddes kun fremspiret ukrudt -

bedst i forårs- og forsommertiden, når ukrudtet

er i god vækst. Må ikke anvendes efter 1. august.

Plænen skades ikke. Nysåede plæner tåler dog

først behandling efter 3 - 4 måneder.

Dosering

Der udsprøjtes 1,5 l Herbatox Plænemiddel pr.

1000 m

. Det svarer til 1,5 ml pr. m

Udbringning

På mindre arealer udbringes Herbatox Plæne-

middel med havesprøjte.

Der anvendes 30 ml middel i 2 l vand pr. 20 m

Bemærk

Hold husdyr borte mindst 1 døgn efter behand-

ling.

Græsset bør ikke klippes 4 - 5 dage før og 3 - 4

dage efter sprøjtning. Regn indenfor 6 timer ef-

ter behandling kan forringe virkningen.

Sprøjt helst på tørre plæner, men ikke i tørkepe-

rioder, da ukrudtet skal være i god vækst.

Undgå at sprøjtetåge driver ind over køkkenurter,

prydplanter etc.

Opbevaring

Herbatox Plænemiddel tåler let frost.

Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til dag-

renovationen.

Nørgaardsvej 32

Postbox 2040

2800 Kgs. Lyngby

13-11-2018

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to set import tolerances for the active substance teflubenzuron in grapefruits and mandarins imported from Brazil and for broccoli imported from Paraguay. The data submitted were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for grapefruits and broccoli. The MRL derived ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Published on: Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residue trials on strawberries, onions, garlic, tomatoes, peppers, cucumbers, artichokes, leeks and rape seeds were submitted. The data gaps are considere...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in United Kingdom to evaluate the confirmatory data that were identified for teflubenzuron in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new metabolism study on leafy crops, a study investigating the nature of residues under standard hydrolytic conditions and a validated ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Kivexa (ViiV Healthcare BV)

Kivexa (ViiV Healthcare BV)

Kivexa (Active substance: abacavir / Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6924 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000581/T/0076

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Trizivir (ViiV Healthcare BV)

Trizivir (ViiV Healthcare BV)

Trizivir (Active substance: abacavir, lamivudine, zidovudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6483 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/338/T/108

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Telzir (ViiV Healthcare BV)

Telzir (ViiV Healthcare BV)

Telzir (Active substance: Fosamprenavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6468 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/534/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Celsentri (ViiV Healthcare BV)

Celsentri (ViiV Healthcare BV)

Celsentri (Active substance: maraviroc) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6467 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/811/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5216 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Active substance: atosiban) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3469 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2329/R/12

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Tivicay (ViiV Healthcare BV)

Tivicay (ViiV Healthcare BV)

Tivicay (Active substance: dolutegravir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3052 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2753/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Active substance: sonidegib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3012 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety