Heparin "LEO"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Heparin "LEO" 5.000 IE/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5.000 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Heparin "LEO" 5.000 IE/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51060
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Heparin LEO 5.000 IE/ml, injektionsvæske, opløsning

Heparinnatrium

Læs denne indlægsseddel

grundigt, inden du begynder at

tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få

brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundheds-

personalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Heparin LEO

3. Sådan bliver du behandlet med

Heparin LEO

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Heparin forhindrer, at der dannes

blodpropper i pulsårer og blodårer

(vener) ved at nedsætte blodets evne

til at størkne. Heparin LEO kan også

opløse nogle former for blodpropper.

Blodpropper opstår især i forbindelse

med operationer og længere tids

sengeleje.

Du kan få Heparin LEO til

forebyggelse og behandling af

blodpropper.

Lægen kan give dig Heparin LEO for

noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE OM

HEPARIN LEO

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du

er overfølsom over for

heparinnatrium eller et af de øvrige

indholdsstoffer

har eller har haft for få blodplader i

blodet efter behandling med

heparin

er gravid og skal have rygmarvs-

bedøvelse (epidural) under fødslen

har stor risiko for blødning. Det kan

være, hvis du

har mavesår

har hjerneblødning

har betændelse i

hjerteklapperne

er gravid og har stor risiko for

abort

har forstyrrelser i blodets evne til

at størkne

skal opereres i øjne, ører eller

centralnervesystemet

har meget forhøjet blodtryk

har meget dårlig lever

Fortæl lægen at du er i behandling

med Heparin LEO, hvis du skal have

en lokalbedøvelse.

For tidligt fødte eller nyfødte må ikke

få Heparin LEO, da det indeholder

benzylalkohol.

Lægen eller sundhedspersonalet

vil være ekstra forsigtig med at

behandle dig med Heparin LEO

Tal med lægen, inden du får Heparin

LEO, hvis du

har forhøjet blodtryk

har dårlig lever eller nyrer

har for få blodplader i blodet

har diabetes

har haft tilfælde af for meget syre i

blodet (metabolisk acidose)

har for meget kalium i blodet eller

tager kaliumbesparende,

vanddrivende medicin

tager eller skal tage

blodfortyndende medicin og anden

medicin mod blodpropper

Kontakt straks læge eller

sundhedspersonale, hvis du har fået

rygmarvsbedøvelse og får rygsmerter

eller følelsesløshed, stivhed eller

svaghed i benene og får problemer

med tarm- og blærefunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og

urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Heparin LEO. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

Så længe du er i behandling med

Heparin LEO vil din læge

rutinemæssigt tage blodprøver.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller sundheds-

personalet, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nyligt.

Det gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

Medicin mod gigt eller smerter

(f.eks. acetylsalicylsyre, NSAID).

Blodfortyndende medicin (f.eks.

warfarin).

Anden medicin til forebyggelse og

behandling af blodpropper.

Medicin mod alvorlig blodforgiftning

(aktiveret protein C).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds,

før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du

er gravid. Det indeholder

benzylalkohol, der kan skade fostret.

Husk at informere lægen.

Amning

Du kan få Heparin LEO, selvom du

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO påvirker ikke arbejds-

sikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de

øvrige indholdsstoffer i Heparin

LEO

Indeholder 10 mg benzylalkohol pr.

ml. For tidligt fødte og nyfødte må

ikke få benzylalkohol. Benzyl-

alkohol kan give forgiftnings-

reaktioner og allergiske reaktioner

hos spædbørn og børn op til 3 år.

Indeholder methylparahydroxy-

benzoat (E218) og propylpara-

hydroxybenzoat (E216), der kan

give allergiske reaktioner (kan

optræde efter behandlingen) og i

sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

Denne medicin indeholder mindre

end 1 mmol (22 mg) natrium pr.

dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET

MED HEPARIN LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis

du får og hvor tit, du skal have den.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sundhedspersonalet. Det er kun

lægen, der kan ændre dosis.

En læge eller sygeplejerske vil

normalt give dig indsprøjtningen.

Du vil få indsprøjtet Heparin LEO i en

blodåre.

Heparin LEO må aldrig sprøjtes ind i

en muskel.

Hvis du har fået for meget Heparin

LEO

Kontakt læge eller sundheds-

personalet, hvis du tror du har fået for

meget Heparin LEO.

Du kan få blødninger, f.eks. fra

slimhinder, sår på huden, fra

mavetarmkanalen og underlivet, hvis

du får for meget Heparin LEO.

Heparin LEO, 1. udgave

Senest revideret marts 2013

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundheds-

personalet, hvis du tror, at du mangler

at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundheds-

personalet, hvis der er noget du er i

tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Heparin LEO kan, som al anden

medicin, give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og

blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Blødninger i indre organer, hjerne,

øjne, ører. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og

blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader), evt.

blodpropper. Kontakt læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Mangel på hormonet aldosteron.

Symptomerne er:

Hovedpine, træthed, kvalme og

opkastninger pga. for meget

syre i blodet (specielt hvis du har

diabetes eller dårlige nyrer). I

alvorlige tilfælde bevidstheds-

svækkelse med dyb og hurtig

vejrtrækning. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Muskelsvaghed, forvirring,

talebesvær pga. for meget

kalium i blodet. For meget

kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig

med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Rygsmerter, lammelser og

føleforstyrrelser i benene samt

vandladningsbesvær pga.

blodansamling i rygraden eller

omkring rygmarven ved samtidig

brug af rygmarvsbedøvelse.

Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion/shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Vedvarende, smertefuld rejsning af

penis. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Irritation, smerter og blodansamling

ved stedet for indsprøjtning.

Ikke Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter):

Hududslæt, nældefeber og kløe.

Efter langvarig behandling kan der

opstå øget risiko for knoglebrud

pga. knogleskørhed. Kan udvikle

sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt

lægen, hvis du får pludselige

smerter i ryggen.

Sjældne bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Forandringer i huden med sår og

vævsdød.

Overfølsomhedsreaktioner.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Feber, udslæt i ansigt og på arme

og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke

er kendt:

Forbigående hårtab ved langtids-

behandling med Heparin LEO.

Heparin LEO kan herudover give

bivirkninger, som du normalt ikke

mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver,

f.eks. blodprøver, urinprøver etc.

herunder leverfunktion, som igen

bliver normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger til

sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte sundhedsstyrelsen via mail,

med almindeligt brev eller telefonisk

for at rekvirere et indberetnings-

skema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Heparin LEO skal opbevares

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Heparin LEO ved

temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Heparin LEO efter den

udløbsdato, der står på pakningen.

Brug ikke Heparin LEO, hvis der er

uklarheder eller synlige partikler i

hætteglasset.

Aflever altid medicinrester på

apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Heparin LEO 5.000 IE/ml,

injektionsvæske, opløsning

indeholder:

Aktivt stof: Heparinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumchlorid, natriumcitratdihydrat,

benzylalkohol, methylparahydroxy-

benzoat (E218), propylparahydroxy-

benzoat (E216), fortyndet saltsyre og

vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Heparin LEO er en klar, farveløs eller

gul væske, fri for uklarhed og synlige

partikler, i hætteglas med 5 ml.

Heparin LEO er i pakninger med 5

hætteglas med 5 ml.

Indehaver af markedsførings-

tilladelsen

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes

på www.indlaegsseddel.dk

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed