Glucos "Baxter" Viaflo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glucos "Baxter" Viaflo 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glucos "Baxter" Viaflo 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45741
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glucos Baxter Viaflo, 100 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Aktivt stof: Glucose

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Glucos Baxter Viaflo

Sådan bliver du behandlet med Glucos Baxter Viaflo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Glucos Baxter Viaflo er en opløsning af sukker (glucose) i vand.

Glucose er en af kroppens kilder til energi. Denne infusionsvæske giver 400 kilokalorier pr. liter.

Glucos Baxter Viaflo bruges til at:

give sukker (kulhydrat) alene eller som påkrævet under parenteral ernæring. Parenteral ernæring

gives til patienter, der ikke er i stand til at spise selv. Det gives som en langsom injektion

(infusion) i en vene

forebygge eller behandle et for lavt sukkerindhold i blodet (hypoglykæmi, der giver symptomer,

men som ikke er livstruende)

give ekstra væske, hvis kroppen ikke har vand nok (du er dehydreret), og du har brug for ekstra

sukker (kulhydrat)

udvande/fortynde andre lægemidler, der skal gives i en vene.

2.

Det skal du vide om Glucos Baxter Viaflo

Du må IKKE få Glucos Baxter Viaflo, hvis du har en af følgende lidelser

sukkersyge, som ikke er tilstrækkeligt behandlet og som bevirker at dit blodsukkerniveau bliver

højere end normalt (ukompenseret sukkersyge)

hyperosmolær koma (bevidstløshed). Denne type koma kan forekomme, hvis du har sukkersyge

og ikke får medicin nok

blodfortynding på grund af tilførsel af for megen væske (hæmodilution)

for megen væske i mellemrummene omkring kroppens celler (ekstracellulær hyperhydrering)

større mængde blod i blodkarrene, end der burde være (hypervolæmi)

et højere sukkerindhold i blodet end normalt (hyperglykæmi)

et højere lactatindhold i blodet, end der burde være (hyperlactatæmi)

svær nyresvigt (hvis nyrerne ikke fungerer rigtigt, og du har brug for dialyse)

ukompenseret hjertesvigt. Dette er hjertesvigt, der ikke er tilstrækkeligt behandlet og giver

symptomer som:

vejtrækningsbesvær

opsvulmede ankler

opsamling af væske under huden, som påvirker alle dele af kroppen herunder din hjerne og dine

lunger (alment ødem)

leversygdom, der medfører væskeansamlinger i bughulen (ascites cirrose)

enhver lidelse, der påvirker den måde hvorpå din krop kontrollerer dit blodsukkerniveau

overfølsomhed (hypersensitivitet) for glucose. Dette kan være et symptom hos patienter med

allergi for majs.

Hvis der tilføres nogen anden medicin til din infusion, læs da altid indlægssedlen for den medicin. På

denne måde kan du se, om medicinen er sikker for dig at bruge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Glucos Baxter Viaflo er en hyperton (koncentreret) opløsning. Din læge vil tage dette i betragtning

ved beregning af, hvor stor en mængde opløsning du skal have.

Fortæl din læge, hvis du har eller for nylig har haft nogen af følgende tilstande:

sukkersyge

nyresygdom

akut kritisk sygdom (en sygdom, der er begyndt for nylig, og som kan være livstruende)

højt blodtryk i hovedet (intrakraniel hypertension)

skade på hovedet inden for de sidste 24 timer

slagtilfælde som følge af en blodprop i et blodkar i hjernen (iskæmisk slagtilfælde)

hjertesygdom (hjertesvigt)

lungesygdom (lungesvigt)

nedsat produktion af urin (oliguri eller anuri)

overskydende mændge vand i kroppen (vandforgiftning)

lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi)

allergi over for majs (Glucos Baxter Viaflo indeholder sukker som stammer fra majs).

Når du får denne infusion, vil din læge overvåge:

mængden af elektrolytter såsom natrium og kalium i dit blod (dine plasmaelektrolytter)

mængden af sukker (glucose)

mængden af væske i din krop (din væskebalance)

surhedsgraden af dit blod og urin (ændringer i syre-basebalance).

Din læge vil justere, hvor meget infusionsvæske du skal have, ud fra resultaterne af disse tests. Af

disse tests kan lægen også se, om du har brug for ekstra kalium, et kemisk stof i blodet. Dette kan om

nødvendigt indgives i en vene.

Da Glucos Baxter Viaflo indeholder sukker (glucose), kan det forårsage et højt sukkerindhold i blodet

(hyperglykæmi). Hvis dette forekommer, kan din læge:

justere infusionshastigheden

give insulin for at nedsætte mængden af sukker i blodet

give dig ekstra kalium, hvis det er nødvendigt.

Dette er særlig vigtigt:

hvis du er diabetiker

hvis dine nyrer ikke fungerer normalt

hvis du for nylig har haft et slagtilfælde (akut iskæmisk slagtilfælde). Høje blodsukker niveauer

kan forværre følgerne af et slagtilfælde og påvirke den efterfølgende bedring

hvis du har metaboliske forstyrrelser pga. sult eller en kost som ikke tilfører de rigtige mængder af

de nødvendige næringstoffer (underernæring)

hvis du har et lavt niveau af tiamin (vitamin B1) i kroppen. Dette kan opstå, hvis du lider af

kronisk alkoholisme.

Denne væske bør ikke gives gennem samme nål som en blodtransfusion. Dette kan beskadige de røde

blodlegemer eller bevirke, at de klumper sammen.

Børn

Der bør udvises særlig forsigtighed ved indgivelse af Glucos Baxter Viaflo til børn.

Glucos Baxter Viaflo skal gives til børn af en læge eller sygeplejerske. Mængden skal bestemmes af

en læge med speciale i behandling af børn, og vil afhænge af barnets alder, vægt og tilstand. Hvis

Glucos Baxter Viaflo bruges til at indgive eller fortynde anden medicin, eller hvis anden medicin

gives samtidig, kan dette påvirke dosis.

Når denne infusion bliver givet til børn, vil barnets læge tage blod- og urinprøver for at overvåge

mængden af elektrolytter, såsom kalium, i blodet (plasmaelektrolytter).

Nyfødte, især for tidligt fødte og med lav fødselsvægt, har forøget risiko for at udvikle for højt eller

for lavt indhold af sukker i blodet (hypo- eller hyperglykæmi). De skal derfor overvåges nøje under

behandling med intravenøse glucoseopløsninger for at sikre tilstrækkelig kontrol af blodsukkeret og

dermed undgå potentielle længerevarende bivirkninger. Lavt blodsukker hos nyfødte kan forårsage

langvarige krampeanfald, koma og hjerneskade. Højt blodsukker er blevet sat i forbindelse med

blødninger i hjernen, bakterie- og svampeinfektioner, skader på øjnene (præmaturitets retinopati),

infektioner i tarmene (nekrotiserende enterocolitis), åndedrætsbesvær (bronkopulmonal dysplasi),

forlænget hospitalsophold og død.

Når dette lægemiddel indgives til en nyfødt, kan posen med opløsningen være tilsluttet en

infusionspumpe. Denne pumpe sikrer nøjagtig indgivelse af den påkrævede mængde opløsning over et

bestemt tidsinterval. En læge eller sygeplejerske vil overvåge pumpen for at sikre sikker indgivelse.

Børn (inklusiv nyfødte og ældre børn) som får Glucos Baxter Viaflo har en større risiko for at udvikle

et lavt niveau af natrium i blodet (hypoosmotisk hyponatriæmi) og en sygdom, som påvirker hjernen

som følge af lave natriumniveauer (hyponatræmisk encephalopati).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Glucos Baxter Viaflo

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Glucos Baxter Viaflo og anden medicin kan påvirke hinanden, hvis det bruges samtidigt.

Brug ikke Glucos Baxter Viaflo sammen med visse hormoner (katekolaminer) herunder adrenalin

eller steroider, da de kan øge niveauet af sukker i dit blod.

Brug af Glucos Baxter Viaflo sammen med mad og drikke

Spørg din læge om, hvad du kan spise eller drikke.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Glucoseopløsning kan anvendes under graviditet. Der skal dog udvises forsigtighed, når

glucoseopløsning anvendes under fødslen.

Fertilitet

Der er ikke tilstrækkelige data af effekten af glucose på fertilitet. Der forventes dog ingen effekt på

fertilitet.

Amning

Der er ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af glucoseopløsning under amning. Der forventes dog

ingen effekt på amning. Glucoseopløsning kan anvendes under amning.

Hvis der tilsættes en anden medicin til din infusionsvæske under graviditet eller amning, bør du:

henvende dig til din læge

læse indlægssedlen for det lægemiddel, der skal tilsættes.

Trafik og arbejdssikkerhed

Spørg din læge eller sundhedspersonalet til råds før du kører bil eller betjener maskiner.

3.

Sådan bliver du behandlet med Glucos Baxter Viaflo

En læge eller sygeplejerske vil give dig Glucos Baxter Viaflo. Din læge vil afgøre, hvor meget du

behøver, og hvornår det skal gives Dette afhænger af din alder, vægt, sygdomstilstand og årsagen til

behandlingen. Andre behandlinger du får, kan også have indflydelse på, hvilken mængde du skal

have.

Du må IKKE få Glucos Baxter Viaflo, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen

på nogen måde er beskadiget.

Glucos Baxter Viaflo vil normalt blive indgivet i en vene gennem en plasticslange med en nål. Som

regel bruges en vene i armen til at give dig infusionen. Din læge kan imidlertid bruge en anden

metode til at give dig medicinen.

Når du får Glucos Baxter Viaflo, vil din læge tage regelmæssige blodprøver for at overvåge:

mængden af sukker i blodet

koncentrationen af visse elektrolytter (f.eks. natrium, kalium) i blodet.

Din læge vil også overvåge dit væskeindtag og den mængde urin, du danner (din væskebalance).

Enhver ubrugt opløsning skal kasseres. Du må IKKE få en infusion med Glucos Baxter Viaflo fra en

pose, der er delvist brugt.

Hvis du har fået for meget Glucos Baxter Viaflo

Hvis du får for meget Glucos Baxter Viaflo (overinfusion), eller det gives for hurtigt eller for ofte,

kan det forårsage følgende symptomer:

overskydende væske i kroppen som giver hævelse (ødem) eller vandforgiftning med lavere niveau

af natrium i blodet end normalt (hyponatriæmi)

et højere sukkerindhold i blodet end normalt (hyperglykæmi)

blodet bliver for koncentreret (hyperosmolaritet)

sukker i urinen (hyperglucosuri)

en stigning i den mængde urin du producerer (osmotisk diurese)

væsketab fra kroppen (dehydrering)

Giv omgående din læge besked, hvis du får nogle af disse symptomer. Infusionen vil blive afbrudt

eller reduceret. Insulin bør gives, og du vil få behandling afhængigt af dine symptomer.

Hvis der er tilsat et lægemiddel til din Glucos Baxter Viaflo før overinfusion forekommer, kan dette

lægemiddel også give symptomer. Se listen over mulige symptomer i indlægssedlen for det

lægemiddel, der er tilsat.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har brugt mere Glucos Baxter Viaflo, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis behandlingen bliver stoppet

Din læge vil beslutte, hvornår denne infusion skal afsluttes.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af dette produkt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne kan være:

overfølsomhedsreaktioner, herunder en alvorlig allergisk reaktion kaldet anafylaksi (dette kan

være et symptom hos patienter med allergi for majs)

besvær med at trække vejret

hævelse af huden i ansigtet, læber og hævelse af halsen

feber (pyreksi)

nældefeber (urticaria)

hududslæt

hudrødmen (erytem)

kuldegysninger

ændringer i blodets indhold af elektrolytter (elektrolytforstyrrelser), herunder

et lavt indhold af kalium i blodet (hypokaliæmi)

et lavt indhold af magnesium i blodet (hypomagnesiæmi)

et lavt indhold af fosfat i blodet (hypofosfatæmi)

et højt sukkerindhold i blodet (hyperglykæmi)

et overskud af væske i blodkarrene (hæmodilution og hypervolæmi)

sukker i urinen (glucosuri)

reaktioner, der skyldes indgivelsesvejen:

feber, febril reaktion (pyreksi)

infektion på injektionsstedet

udsivning af opløsningen i vævet omkring venen (ekstravasation). Dette kan beskadige vævet

og forårsage ardannelse

dannelse af en blodprop (venetrombose) ved infusionsstedet, som kan give smerte, hævelse

eller rødme i området omkring blodproppen

irritation og betændelse i den vene, hvor opløsningen indgives (flebitis). Dette kan give

rødmen, smerte eller svie og hævelse langs den vene, hvor opløsningen indgives

lokal smerte eller reaktion (rødmen eller hævelse på infusionsstedet)

skælven

sveden

Hvis der er tilsat medicin til infusionsvæsken, kan den tilsatte medicin også give bivirkninger. Disse

bivirkninger vil afhænge af den medicin, der er tilsat. Du skal læse indlægssedlen for den tilsatte

medicin, for at få et overblik over mulige symptomer.

Hvis der forekommer bivirkninger, skal infusionen afbrydes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug IKKE Glucos Baxter Viaflo efter den udløbsdato, der står på posen og kassen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Du må ikke få Glucos Baxter Viaflo, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen på nogen

måde er beskadiget.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos Baxter Viaflo indeholder

Aktivt stof: glucose (som monohydrat): 100 g pr. liter.

Øvrigt indholdsstof: vand til injektionsvæsker.

Deklaration pr. 250 ml

Glucose (som monohydrat): 25 g

Deklaration pr. 500 ml

Glucose (som monohydrat): 50 g

Deklaration pr. 1000 ml

Glucose (som monohydrat): 100 g

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos Baxter Viaflo er en klar opløsning uden synlige partikler. Den leveres i plastposer af

polyolefin/polyamid (Viaflo). Hver pose er pakket i en forseglet, beskyttende yderpose af plast.

Posestørrelser:

250 ml

500 ml

1000 ml

Pakningsstørrelser:

30 eller 36 poser a 250 ml pr. kasse

1 pose a 250 ml

20 eller 24 poser a 500 ml pr. kasse

1 pose a 500 ml

10 eller 12 poser a 1000 ml pr. kasse

1 pose a 1000 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Baxter A/S

Tobaksvejen 2A

2860 Søborg

Fremstiller:

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñanigo (Huesca)

Spanien

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Håndtering og forberedelse

Infusionsvæsken bør inspiceres visuelt inden brug.

Parenterale lægemidler skal, når opløsningen og posen gør det muligt, inspiceres visuelt for partikler

og misfarvning inden brug. Må kun anvendes, hvis opløsningen er klar, uden synlige partikler, og hvis

posen er ubeskadiget. Indgives umiddelbart efter tilkobling af infusionssættet.

Må ikke fjernes fra yderposen før umiddelbart inden brug.

Inderposen opretholder produktets sterilitet.

Fleksible poser af plast må ikke seriekobles. Dette kan føre til luftemboli på grund af residualluft, som

udtrækkes fra primærposen, før indgivelse af væsken fra den sekundære pose er afsluttet.

Hvis intravenøse opløsninger i fleksible poser af plast sættes under tryk for at øge

indgivelseshastigheden, kan det medføre luftemboli, hvis residualluften i posen ikke er fuldstændig

udtømt inden indgivelse.

Brug af ventilerede intravenøse administrationssæt med ventilen i åben position kan resultere i

luftemboli. Ventilerede intravenøse administrationssæt med ventilen i åben position bør ikke bruges

sammen med fleksible poser af plast.

Opløsningen skal indgives med sterilt udstyr ved brug af aseptisk teknik. Udstyret skal primes med

opløsningen for at forhindre, at der kommer luft ind i systemet.

Elektrolyttilskud kan være indiceret i henhold til patientens kliniske behov.

Additiver kan tilsættes før infusion eller under infusion gennem den genlukkelige injektionsport. Når

additiver bruges, skal osmolariteten af den endelige opløsning bestemmes før parenteral indgivelse.

Grundig og omhyggelig aseptisk blanding med ethvert additiv er påkrævet. Opløsninger indeholdende

additiver skal anvendes straks og må ikke opbevares.

For at undgå potentiel dødelig overinfusion af intravenøs væske i nyfødte, skal der tillægges særlig

stor opmærksomhed på administrationsmetoden. Når en sprøjtepumpe anvendes til at administrere

intravenøs væske eller lægemidler til nyfødte, bør sprøjtepumpen ikke efterlades med en pose med

væske tilsluttet.

Når der anvendes en infusionspumpe, skal alle klemmer på det intravenøse administrationsudstyr være

lukkede før administrationsudstyret fjernes fra pumpen eller pumpen slukkes. Dette gælder uanset om

administrationsudstyret har en anordning, der forhindrer frit flow.

Det intravenøse infusionsudstyr og administrationsudstyr skal kontrolleres ofte.

Kassér efter engangsbrug.

Kassér ubrugt opløsning.

Delvist brugte poser må ikke tilsluttes igen.

Opbevar ikke opløsninger der indeholder additiver.

Brug aseptisk teknik, når additiver skal tilsættes glucoseopløsningen.

Bland opløsningen grundigt, når additiver er blevet tilsat.

1.

Åbning

Tag Viaflo-posen ud af yderposen umiddelbart før brug.

Undersøg for små utætheder ved at klemme fast på inderposen. Hvis der er utætheder, kasseres

posen, da steriliteten er brudt.

Undersøg opløsningen for uklarheder og fravær af urenheder. Hvis opløsningen er uklar eller

indeholder urenheder, kasseres opløsningen.

2.

Forberedelse til indgivelse

Anvend sterilt udstyr til forberedelse og indgivelse.

Hæng posen op i den lille åbning.

Fjern plastbeskyttelsen fra porten i bunden af posen:

tag fat i den lille vinge på porten med den ene hånd,

tag fat i den store vinge på låget med den anden hånd og drej,

låget vil poppe af.

Brug aseptisk teknik til at klargøre infusionen.

Tilslut infusionssættet. Følg infusionssættets anvisninger for tilslutning, priming af sættet og

indgivelse af opløsningen.

3.

Teknikker til injektion af additiver

Advarsel: Additiver kan være uforligelige

Tilsætning af lægemiddel før indgivelse

Desinficér medicinporten.

Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den

genlukkelige medicinport og injicér.

Bland opløsning og lægemiddel grundigt. Ved lægemidler med høj densitet, såsom

kaliumchlorid, bankes forsigtigt på portene, mens de vender opad og bland.

Advarsel: Opbevar ikke poser som er tilsat lægemiddel.

Tilsætning af lægemiddel under indgivelse

Luk klemmen på sættet.

Desinficér medicinporten.

Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den

genlukkelige medicinport og injicér.

Fjern posen fra i.v.-stativet og/eller drej den, så portene vender opad.

Tøm begge porte ved at banke forsigtigt på dem, mens de vender opad.

Bland opløsning og lægemiddel grundigt.

Hæng posen op igen, så den er klar til brug, genåbn klemmen og genoptag indgivelsen.

4.

Holdbarhed under anvendelse: Additiver

Inden anvendelse skal den kemisk/fysiske stabilitet af ethvert additiv fastsættes ved den pH, som

Glucos Baxter Viaflo har.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal det fortyndede produkt anvendes straks, med mindre

fortyndingen er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Hvis det ikke straks

anvendes, er holdbarheden og forholdene under brug på brugerens eget ansvar.

5.

Uforligelighed med additiver

Glucoseopløsning bør ikke administreres samtidig med, før eller efter blod gennem samme

infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme.

Uforligelighed med det lægemiddel, der skal tilsættes opløsningen i Viaflo-posen, skal vurderes før

tilsætning.

Hvis der ikke foreligger undersøgelser vedrørende uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes

med andre lægemidler.

Se indlægssedlen for det lægemiddel, der skal tilsættes.

Før der tilsættes et lægemiddel, skal det kontrolleres, at det er opløseligt og stabilt i vand ved samme

pH som Glucos Baxter Viaflo (pH 3,5 til 6,5).

Når der tilsættes et forligeligt lægemiddel til Glucos Baxter Viaflo, skal opløsningen straks anvendes.

Additiver, der vides at være uforligelige, bør ikke anvendes.

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-1-2018

Baxter recalls one lot of DIANEALperitoneal dialysis solution due to the potential presence of particulate matter

Baxter recalls one lot of DIANEALperitoneal dialysis solution due to the potential presence of particulate matter

Health Canada is advising Canadians that Baxter Corporation is voluntarily recalling one lot of DIANEAL PD4 1.5% peritoneal dialysis solution in the 5-litre bag format due to the potential presence of particulate matter within the connectors.

Health Canada

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has resulted in adding warnings to the labels of a specific class of type 2 diabetes medicines called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors about the risks of too much acid in the blood and of serious urinary tract infections. Both conditions can result in hospitalization.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection – distributed between 6/23/2017 and 10/2/2017 in the United States to wholesalers/distributors and healthcare facilities – due to the potential presence of particulate matter. The particulate matter may have entered the solution during the manufacturing process.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-10-2017

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on Baxter manufacturing recovery in Puerto Rico

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on Baxter manufacturing recovery in Puerto Rico

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on Baxter manufacturing recovery in Puerto Rico

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-10-2017

Intralipid 20 Percent IV Fat Emulsion by Baxter: Recall - One Shipment of Product Exposed to Subfreezing Temperatures

Intralipid 20 Percent IV Fat Emulsion by Baxter: Recall - One Shipment of Product Exposed to Subfreezing Temperatures

When subjected to freezing, emulsion droplets will increase in size, forming aggregates that can block pulmonary circulation/lead to serious adverse health consequences that can be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one shipment from a single lot of INTRALIPID 20% IV Fat Emulsion, 100 mL, distributed between 8/11/17 and 8/31/17 to hospitals and healthcare providers in the United States, to the user level. The product has been exposed to subfreezing temperatures during transit to a distribution facility. The subfreezing temperature is outside of the acceptable storage range listed on the product labeling. Other shipments of this lot are not affecte...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2017

FDA approves first continuous glucose monitoring system for adults not requiring blood sample calibration

FDA approves first continuous glucose monitoring system for adults not requiring blood sample calibration

The U.S. Food and Drug Administration today approved the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System, the first continuous glucose monitoring system that can be used by adult patients to make diabetes treatment decisions without calibration using a blood sample from the fingertip (often referred to as a “fingerstick”).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2017

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic plc (NYSE:MDT) announced today that it has started to inform patients worldwide of a voluntary recall of specific lots of infusion sets used with all models of Medtronic insulin pumps. The recall is related to a certain discontinued component in these infusion sets and does not include insulin pumps or glucose sensors.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

Ask Glucose Tolerance Testing Diabetes

Ask Glucose Tolerance Testing Diabetes

How Is Glucose Tolerance Testing Used to Diagnose Diabetes?

US - eMedicineHealth

20-2-2018

DOCETAXEL Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

DOCETAXEL Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

OXALIPLATIN Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

OXALIPLATIN Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

ACETIC ACID Irrigant [Baxter Healthcare Corporation]

ACETIC ACID Irrigant [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

SORBITOL Irrigant [Baxter Healthcare Corporation]

SORBITOL Irrigant [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

GLYCINE Solution [Baxter Healthcare Corporation]

GLYCINE Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FLUCONAZOLE Injection [Baxter Healthcare Corporation]

FLUCONAZOLE Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

TOBRAMYCIN Injection [Baxter Healthcare Corporation]

TOBRAMYCIN Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

IFOSFAMIDE Injection, Powder, For Solution [Baxter Healthcare Corporation]

IFOSFAMIDE Injection, Powder, For Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

MESNEX (Mesna) Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

MESNEX (Mesna) Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Baxter Healthcare Corporation]

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

IFEX (Ifosfamide) Injection, Powder, For Solution [Baxter Healthcare Corporation]

IFEX (Ifosfamide) Injection, Powder, For Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

MESNA Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

MESNA Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

Continuous glucose monitoring (CGM) may improve awareness and reduce the risk for severe hypoglycemia in patients with longstanding type 1 diabetes.

US - RxList

28-11-2017

Advate (Baxter AG)

Advate (Baxter AG)

Advate (Active substance: octocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7981 of Tue, 28 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/520/A-31

Europe -DG Health and Food Safety

8-11-2017

Higher Brain Glucose Levels, Severe Alzheimer's

Higher Brain Glucose Levels, Severe Alzheimer's

Higher Brain Glucose Levels May Mean More Severe Alzheimer's

US - eMedicineHealth

18-10-2017

TACHOSIL (Thrombin Human And Fibrinogen) Patch [Baxter Healthcare Corporation]

TACHOSIL (Thrombin Human And Fibrinogen) Patch [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

SODIUM CHLORIDE Injection [Baxter Healthcare Corporation]

SODIUM CHLORIDE Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

FDA Approves FreeStyle Libre System for Patients

FDA Approves FreeStyle Libre System for Patients

( updated ) The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System for use by adult patients with diabetes. This is the first glucose monitoring system geared to diabetes patients that does not require finger-stick calibration.

US - RxList

13-9-2017

SODIUM CHLORIDE Irrigant [Baxter Healthcare Corporation]

SODIUM CHLORIDE Irrigant [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

Positive Cardiac Biomarker Changes Seen With Canagliflozin in T2D

Positive Cardiac Biomarker Changes Seen With Canagliflozin in T2D

In a post hoc analysis of a study of the sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitor canagliflozin (Invokana, Janssen) in older patients with type 2 diabetes and a moderate risk of cardiovascular disease (CVD), canagliflozin blunted the increase in serum levels of N-terminal pro–B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) and high-sensitivity troponin I (hsTnI) over a 2-year period.

US - RxList

27-7-2017

NAFCILLIN Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

NAFCILLIN Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

#FDA posts updated Ltr 2 Health Care Providers regarding 2016 Baxter Vascu-Guard #recall https://go.usa.gov/xN6TH   #MedicalDevice

#FDA posts updated Ltr 2 Health Care Providers regarding 2016 Baxter Vascu-Guard #recall https://go.usa.gov/xN6TH  #MedicalDevice

#FDA posts updated Ltr 2 Health Care Providers regarding 2016 Baxter Vascu-Guard #recall https://go.usa.gov/xN6TH  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-6-2017

BREVIBLOC (Esmolol Hydrochloride) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

BREVIBLOC (Esmolol Hydrochloride) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Jun 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-6-2017

SEVOFLURANE Liquid [Baxter Healthcare Corporation]

SEVOFLURANE Liquid [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Jun 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-6-2017

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Jun 29, 2017 EST

US - DailyMed