Glucosamin "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glucosamin "Sandoz" 400 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glucosamin "Sandoz" 400 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35213
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glucosamin ”Jemo”, 400 mg filmovertrukne tabletter

Glucosamin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Glucosamin ”Jemo” uden recept. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med

at følge anvisningerne for Glucosamin ”Jemo”.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 måneder.

Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Glucosamin ”Jemo”

Sådan skal du tage Glucosamin ”Jemo”´

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Glucosamin ”Jemo” kan forbedre bevægeligheden og lindre smerter fra leddene.

Du kan bruge Glucosamin ”Jemo” til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.

Glucosamin ”Jemo” er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Glucosamin ”Jemo” for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE GLUCOSAMIN ”JEMO”

Tag ikke Glucosamin ”Jemo” hvis du er

overfølsom (allergisk) over for glucosamin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

overfølsom (allergisk) overfor skaldyr, da det aktive stof er udvundet fra skaldyr.

Vær ekstra forsigtig med at tage Glucosamin ”Jemo”

Du bør konsultere lægen for at udelukke, at du har andre ledsygdomme, som skal have en anden behandling.

Tal med lægen, inden du tager Glucosamin ”Jemo”, hvis du:

er i risikogruppe for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dine kolesteroltal i blodet bliver

forhøjet under en behandling med glucosamin.

har diabetes, da blodglukoseværdierne og insulinbehovet kan ændre sig.

har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med

glucosamin.

er i behandling med anden medicin.

Oply altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Glucosamin ”Jemo”. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen inden du tager Glucosamin ”Jemo”, hvis du tager

blodfortyndende medicin (warfarin)

medicin efter transplantation (ciclosporin)

antibiotika (tetracyklin)

Da der er begrænset viden, skal du være forsigtigmed at tage glucosamin sammen med anden medicin. Det

kan ikke udelukkes at, at disse kan påvirke hinanden.

Brug af Glucosamin ”Jemo” sammen med mad og drikke

Du kan tage Glucosamin ”Jemo” i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun Glucosamin ”Jemo” efter aftale med lægen.

Ammning

Hvis du ammer, må du kun tage Glucosamin ”Jemo” efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Glucosamin ”Jemo” påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Hvis du bliver træt, svimmel, får kvalme eller kaster op, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholsstoffer i Glucosamin ”Jemo”

”Glucosamin ”Jemo” indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. tablet. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/

eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE GLUCOSAMIN ”JEMO”

Hvis din læge har ordineret Glucosamin ”Jemo” til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

1 tablet 3 gange daglig. Du kan også tage den daglig dosis på en gang.

Lindring af symptomer (især smertelindring) mærker du måske først efter flere ugers behandling. I nogle

tilfælde varer det endnu længere. Hvis du ikke får lindring af smerterne efter 2-3 måneder, skal du tale med

din læge eller apoteket om fortsat behandling med Glucosamin ”Jemo”.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Du må kun tage Glucosamin ”Jemo” til børn under 18 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Glucosamin ”Jemo” filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Glucosamin ”Jemo” filmovertrukne

tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Glucosamin ”Jemo”.

Hvis du har glemt at tage Glucosamin ”Jemo”

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Glucosamin ”Jemo”

Dine symptomer kan komme tilbage hvis du holder op med at tage Glucosamin ”Jemo”.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Glucosamin ”Jemo” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Hovedpine.

Døsighed.

Mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, smerter opadtil i maven, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

Udslæt, kløe, rødme.

Meget sjældne bivirkninger

(det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Opkastning.

Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder.

Glucosamin ”Jemo” kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om øgning i kolesteroltal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan

blive bedre. Du eller dine pårørende, kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du

finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar glucosamin``jemo`` utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Glucosamin ”Jemo” ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Glucosamin ”Jemo” efter den udløbsdato, der står på pakningen

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glucosamin ”Jemo” indeholder:

Aktivt stof: Glucosamin sulfat 2KCL. Hver filmovertrukken tablet indeholder 676 mg glucosamin

sulfat 2KCL svarende til 509 mg glucosaminsulfat, svarende til 400 mg glucosamin.

Øvrige indholdsstoffer: povidon, sorbinsyre, macrogol 6000, Silica kolloid (vandfri),

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, ethylcellulose, glycerrol 85%, hypromellose.

Glucosamin ”Jemo” udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Glucosamin ”Jemo” er runde, let hvælvede, off-white filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelse: 100 stk., 300 stk. og 1000 stk. (3x300 stk. + 1x100 stk.)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Jemo-pharm A/S

Hasselvej 1

4780 Stege

Tlf.: 55 81 16 10

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 09/2008

4-10-2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The Reimbursement Committee and the Danish Medicines Agency have reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. We have decided to remove the reimbursement for these over-the-counter medicines on 28 November 2011. Glucosamine is used for the alleviation of painful osteoarthritis.

Danish Medicines Agency

20-9-2011

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of glucosamine-containing medicines

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of glucosamine-containing medicines

The Reimbursement Committee’s recommendation on the future reimbursement status of glucosamine-containing medicines was open for consultation until 8 August 2011. The Danish Medicines Agency received 4 consultation responses.

Danish Medicines Agency

27-5-2011

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

The Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. Glucosamine-containing medicines are used for the alleviation of painful osteoarthritis. The Reimbursement Committee recommends removing general conditional reimbursement for these medicines.

Danish Medicines Agency

3-3-2011

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

Clinical studies have called into question the efficacy of glucosamine for the alleviation of painful osteoarthritis. This has contributed to the Danish Medicines Agency’s decision to initiate ad hoc reassessment of glucosamine-containing medicines, which today have general conditional reimbursement when prescribed for the alleviation of symptoms of mild to moderate osteoarthritis and when prescribed to old-age pensioners.

Danish Medicines Agency

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/14/1410 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1410 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1410 (Active substance: Recombinant human aspartylglucosaminidase) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5051 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety