GlucaGen Hypokit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • GlucaGen Hypokit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • GlucaGen Hypokit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56257
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen, sundhedspersonalet eller

apoteks personalet, hvis der er mere, De vil

vide.

– Lægen har ordineret GlucaGen

HypoKit

Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

– Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller

apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge

GlucaGen

HypoKit

3. Sådan skal De bruge GlucaGen

HypoKit

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

GlucaGen

HypoKit

indeholder det aktive stof

glucagon.

GlucaGen

HypoKit

er til akut brug hos børn og

voksne med diabetes, som bruger insulin. Det

bruges, hvis personen bliver bevidstløs på grund

af meget lavt blodsukker. Dette kaldes alvorlig

hypoglykæmi. GlucaGen

HypoKit

bruges, hvis

personen ikke er i stand til at indtage sukker

gennem munden.

Glucagon er et naturligt hormon, som har den

modsatte effekt af insulin i kroppen. Det hjælper

leveren med at omdanne det stof, der hedder

glykogen til glucose (sukker). Glucosen frigives

herefter ud i blodbanen – det får blodsukker­

niveauet til at stige.

GlucaGen

HypoKit

kan også anvendes til

afslapning af tarmen i forbindelse med

undersøgelser i mave­tarmkanalen hos voksne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER

AT BRUGE GLUCAGEN

HYPOKIT

Brug ikke GlucaGen

HypoKit

, hvis De:

• er allergisk over for glucagon eller et af de

øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

• har en tumor i binyren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, før De bruger GlucaGen

HypoKit

, hvis De:

• har fastet over en længere periode.

• har et lavt adrenalinniveau.

• har kronisk lavt blodsukker.

• har lavt blodsukker forårsaget af at drikke for

meget alkohol.

• har en tumor som frigiver glucagon eller insulin.

• har en kendt hjertelidelse, skal have foretaget

mave­tarmundersøgelse eller skal røntgen­

fotograferes, og samtidig er ældre eller har

diabetes.

På grund af ustabiliteten af opløst GlucaGen

HypoKit

, skal produktet anvendes umiddelbart

efter opløsning.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve­

kontrol, at De er i behandling med GlucaGen

HypoKit

. Det kan have betydning for prøve­

resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

GlucaGen

HypoKit

Fortæl det altid til lægen, sundhedspersonalet

eller apotekspersonalet, hvis De tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Følgende lægemidler kan påvirke effekten af

GlucaGen

HypoKit

• insulin – bruges til behandling af diabetes.

• indometacin – bruges til behandling af

ledsmerter og stivhed.

Følgende lægemidler kan blive påvirket af

GlucaGen

HypoKit

• warfarin – bruges til forebyggelse af blod­

propper. GlucaGen

HypoKit

kan øge den

blodfortyndende virkning af warfarin.

• beta­blokkere – bruges til behandling af højt

blodtryk og uregelmæssig hjerterytme.

GlucaGen

HypoKit

kan øge blodtryk og puls.

Dette er forbigående.

Brug af GlucaGen

HypoKit

sammen med

mad og drikke

Efter De har indsprøjtet GlucaGen

HypoKit

bør

De indtage noget sukkerholdigt, hvis det er i

over ensstemmelse med den stillede diagnose.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om,

at De er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal De spørge Deres læge eller apoteks personalet

til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Graviditet

De kan bruge GlucaGen

HypoKit

under graviditet.

Amning

De kan bruge GlucaGen

HypoKit

, selvom De

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om GlucaGen

HypoKit

påvirker

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafikken. De skal derfor være opmærksom på,

hvordan medicinen påvirker Dem.

Efter et alvorligt anfald af meget lavt blodsukker,

kan evnen til at koncentrere sig og reagere være

nedsat. Undgå derfor bilkørsel indtil De har

indtaget et måltid indeholdende kulhydrater.

GlucaGen

HypoKit

indeholder naturlig

gummilatex

Hætten til sprøjten indeholder naturlig gummi­

latex, som kan forårsage alvorlige allergiske

reaktioner hos personer, der er allergiske over

for latex.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE GLUCAGEN

HYPOKIT

Brug altid GlucaGen

HypoKit

nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Injicér al medicinen (1 ml) – dette er

markeret som ”1/1 ml” på sprøjten.

Brug til børn under 25 kg eller yngre end 6 til

8 år: Injicér halvdelen af medicinen (1/2 ml)

­ dette er markeret som ”1/2 ml” på sprøjten.

Brug til børn over 25 kg eller ældre end 6 til

8 år: Injicér al medicinen (1 ml) – dette er

markeret med ”1/1 ml” på sprøjten.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er normalt

ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

De skal have en snack med et højt sukker indhold

såsom slik, kiks eller frugtjuice efter, at De har

reageret på behandlingen (så snart De er i stand

til at tage den). Det skal De have, fordi GlucaGen

HypoKit

udtømmer glycogen depoterne. Det høje

indhold af sukker i snacken vil forhindre et

tilbagefald af hypoglykæmi.

BRUGSANVISNING

Forberedelse og injektion af opløsningen

1. Tag plastikkapslen af hætteglasset. Træk

nålehætten af sprøjten. Fjern ikke plastik­

bagstopperen fra sprøjten. Stik nålen

igennem gummiproppen (inden for den

markerede cirkel) på hætteglasset, der

indeholder GlucaGen

HypoKit

og indgiv hele

væsken fra sprøjten ned i hætteglasset med

det frysetørrede glucagon.

2. Lad sprøjten blive siddende i hætteglasset og

omryst forsigtigt, indtil GlucaGen

HypoKit

helt opløst og opløsningen er klar.

3. Kontrollér, at stemplet på sprøjten er helt i

bund. Mens nålen holdes nede i væsken,

træk da langsomt hele opløsningen tilbage ind

i sprøjten. Træk ikke stemplet ud af sprøjten.

Det er vigtigt at fjerne eventuelle luftbobler

fra sprøjten ved at:

­

Holde sprøjten med injektionsnålen opad

og banke let på sprøjten med fingeren.

­

Forsigtigt sprøjte luft ud, som kan have

samlet sig i toppen af sprøjten.

Bliv ved med at skubbe sprøjten, indtil De

har den korrekte dosis til injektion. Når De gør

dette, vil en lille smule af væsken blive

presset ud.

4. Injicér dosis under huden eller ind i en muskel.

5. Personen, der er ved bevidstløshed, skal

drejes om på siden for at undgå kvælning.

Hvad De skal fortælle Deres venner, familie,

omsorgsperson eller kolleger

Deres læge har måske ordineret Glucagon

HypoKit

til Dem, så en ven eller familie kan give

Dem indsprøjtningen, hvis De får alvorlig

hypoglykæmi (ekstremt lavt blodsukker), og ikke

selv er i stand til at spise sukker. De skal sikre

Indlægsseddel: Information til brugeren

GlucaGen

HypoKit

1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

glucagon

055653P001

01/2016

GlucaGen

og HypoKit

er registrerede varemærker, der tilhører Novo Nordisk A/S.

Dem, at familie, venner, omsorgsperson eller

kollegaer ved:

• hvordan GlucaGen

HypoKit

bruges, og hvor

det er opbevaret, inden en nødsituation

opstår.

• at de skal injicere GlucaGen

HypoKit

under

huden eller ind i en muskel.

• at De skal have en snack med et højt sukker­

indhold såsom slik, kiks eller frugtjuice efter,

at De har reageret på behandlingen (så snart

De er i stand til at tage den).

• at De eller en anden skal kontakte Deres

læge eller sundhedspersonale efter brug af

GlucaGen

HypoKit

Det er vigtigt at finde ud af, hvorfor De fik alvorlig

hypoglykæmi, og hvordan De forhindrer det i at

ske igen.

Hvis De har brugt for meget GlucaGen

HypoKit

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

De har taget mere af GlucaGen

HypoKit

, end

der står i denne information eller mere end

lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis kan være forbigående

kvalme og opkastning.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Opkastning.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Mavesmerter.

Indberetning af bivirkninger til

Lægemiddel styrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med

Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail dkma@dkma.dk

eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar GlucaGen

HypoKit

utilgængeligt for

børn.

• Opbevares enten:

­

i køleskab (2 °C til 8 °C), eller

­

uden for køleskab under 25 °C i op til

18 måneder indenfor udløbsperioden.

GlucaGen

HypoKit

må ikke fryses.

• Opbevar GlucaGen

HypoKit

i original

pakning for at beskytte mod lys.

• Brug GlucaGen

HypoKit

straks efter

opblanding ­ må ikke opbevares til senere brug.

• Brug ikke GlucaGen

HypoKit

, hvis opløsningen,

i sjældne tilfælde, ligner en gel, eller hvis noget af

pulveret ikke er opløst ordentligt.

• Brug ikke GlucaGen

HypoKit

, hvis plastik­

kapslen er løs eller mangler, når De får produktet

– returnér produktet på Deres lokale apotek.

• Brug ikke GlucaGen

HypoKit

efter den

udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

GlucaGen

HypoKit

indeholder:

­

Aktivt stof: Glucagon 1 mg som hydrochlorid

produceret i gær via rekombinant DNA.

­

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

vand til injektionsvæsker, saltsyre og/eller

natriumhydroxid (til indstilling af pH).

Udseende og pakningsstørrelser:

GlucaGen

HypoKit

leveres som et sterilt hvidt

pulver af glucagon i et hætteglas med tilhørende

klar solvens i en engangssprøjte. Pulveret er

sammenpresset. Når det bliver opblandet,

indeholder opløsningen glucagon 1 mg/ml.

GlucaGen

HypoKit

fås i pakningsstørrelsen

1 hætteglas med tilhørende solvens i en

engangs sprøjte.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2015.

Yderligere oplysninger til sundhedspersonale

Sundhedspersonale henvises til alle

ovenstående punkter, før de læser disse

yderligere oplysninger.

På grund af ustabiliteten af opløst GlucaGen

HypoKit

, skal produktet administreres

umiddelbart efter opblanding og må ikke

indgives som intravenøs infusion.

Forsøg ikke at sætte nålehætten fra den brugte

sprøjte tilbage på nålen. Læg den brugte sprøjte

i den orange æske og kassér den brugte nål i en

nålebeholder så snart det er muligt.

Behandling af alvorlig hypoglykæmi

Administreres som subkutan (s.c.) eller intra­

muskulær (i.m.) injektion. Hvis patienten ikke

reagerer inden for 10 minutter, skal der gives

glucose intravenøst. Når patienten har reageret

på behandlingen, gives oral kulhydrat for at

genoprette leverglycogen og forebygge

tilbagefald af hypoglykæmi.

Diagnostiske procedurer

Kulhydrat skal gives oralt efter endt procedure,

hvis dette er foreneligt med den pågældende

diagnostiske procedure. Husk, at GlucaGen

HypoKit

har den modsatte effekt af insulin.

Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen

HypoKit

indgives til diabetespatienter eller

ældre patienter med en hjertelidelse i

forbindelse med endoskopi eller radiografi.

Bemærk, at en sprøjte med en tyndere nål og en

finere gradering, kan være mere egnet til brug

ved diagnostiske procedurer.

Undersøgelse af mave-tarmkanalen:

Dosis interval fra 0,2­2 mg afhængig af den

anvendte diagnostiske teknik samt

administrations vej. Den diagnostiske dosis til

afslapning af ventrikel, bulbus duodeni,

duodenum og tyndtarm er 0,2­0,5 mg indgivet

intravenøst eller 1 mg indgivet intramuskulært.

Dosis til afslapning af colon er 0,5­0,75 mg

intravenøst eller 1­2 mg intramuskulært.

Virkning indtræder inden for 1 minut efter en

intravenøs injektion af 0,2­0,5 mg, og effekten

varer mellem 5 og 20 minutter. Virkningen efter

intramuskulær injektion af 1­2 mg indtræder

efter 5­15 minutter og varer ca. 10­40 minutter

afhængig af organet.

Bivirkninger efter brug i forbindelse med

diagnostiske procedurer

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt

blodsukker. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt.

bevidstløshed og kramper pga. lavt

blodsukker (blodglucose). Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hvis anvendt i forbindelse med røntgen eller

mavetarmundersøgelse:

○ Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis

patienten får meget hurtig og uregelmæssig

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal

patienten kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

○ Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk.

○ For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt.

01/2016