GlucaGen Hypokit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • GlucaGen Hypokit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • GlucaGen Hypokit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50976
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge GlucaGen

HypoKit.

3. Sådan skal du bruge GlucaGen

HypoKit.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• GlucaGen HypoKit indeholder glucagon, som er et naturligt hormon, der

dannes i bugspytkirtlen.

• Glucagon har den modsatte effekt af insulin i kroppen. Det hjælper krop

pen med at omdanne glykogen til glukose (sukker) i leveren. Glukosen fri-

gives herefter ud i blodbanen, hvilket får blodsukkerniveauet til at stige.

• Du skal bruge GlucaGen

HypoKit til akut brug ved alvorlig hypoglykæmi

(ekstremt lavt blodsukker) hos personer med diabetes, som ikke er i stand

til at indtage sukker gennem munden. Indsprøjtningen med GlucaGen

HypoKit skal gives af en anden person. Se punkt 3, hvad du skal fortælle

dine venner, familie, omsorgsperson eller kolleger.

• Du kan også få GlucaGen

HypoKit for at afslappe tarmen i forbindelse med

af mave-tarmundersøgelser.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på dose

ringsetiketten.

2. Det skal du vide før du begynder at bruge

GlucaGen

HypoKit

Brug ikke GlucaGen

HypoKit

• hvis du er allergisk over for glucagon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

GlucaGen

HypoKit (angivet i punkt 6).

• hvis du har en tumor i binyrerne (fæocromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger GlucaGen

HypoKit

• hvis din lever ikke har lager af glycogen.

• hvis du har fastet over en længere periode. Du kan opleve ubehag i form af

kvalme, mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper

pga. lavt blodsukker eller ændringer i blodtrykket.

• hvis du har et lavt adrenalinniveau.

• hvis du har kronisk hypoglykæmi.

• hvis du har hypoglykæmi forårsaget af at drikke for meget alkohol.

• hvis du har en tumor/svulst i bugspytkirtlen, som frigiver glucagon eller

insulin.

• hvis du har en kendt hjertelidelse, skal have foretaget mave-tarmundersø

gelse eller skal røntgenfotograferes, og samtidig er ældre eller har diabetes.

• hvis du har en tumor i binyrerne (fæocromocytom). Dette kan forårsage

akutte overfølsomhedsreaktioner.

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behand

ling med GlucaGen

HypoKit. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med GlucaGen

HypoKit

• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- for lavt blodsukker/diabetes (insulin).

- ledsmerter og stivhed (indometacin).

- blodpropper (warfarin).

- forhøjet blodtryk (betablokkere).

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller

har brugt det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af GlucaGen

HypoKit og/eller GlucaGen

HypoKit kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden prak-

tisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger

herom.

Brug af GlucaGen

HypoKit

sammen med mad og drikke

Efter du har fået indsprøjtet GlucaGen

HypoKit,

bør du indtage noget sukker-

holdigt, hvis det er i overensstemmelse med den stillede diagnose.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller plan-

lægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

• Du kan bruge GlucaGen

HypoKit

under graviditet.

Amning

• Du kan bruge GlucaGen

HypoKit

selvom du ammer.

Fertilitet

• Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/

mænd.

Trafik og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om GlucaGen

HypoKit

påvirker arbejdssikkerheden og evnen til

at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan

medicinen påvirker dig. Efter et alvorligt anfald af meget lavt blodsukker kan

evnen til at koncentrere sig og reagere være nedsat. Undgå derfor bilkørsel

og betjening af maskiner indtil stabiliseret tilstand. Du bør undgå bilkørsel

indtil du har indtaget et måltid indeholdende kulhydrater.

GlucaGen

HypoKit indeholder naturligt gummilatex

Sprøjtens nålehætte indeholder naturlig gummilatex, som kan forårsage

allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme overfor latex.

3. Sådan skal du bruge GlucaGen

HypoKit

Brug altid GlucaGen

HypoKit

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Ekstremt lavt blodsukker (hypoglykæmi):

Voksne:

Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 på sprøjten.

Brug til børn over 25 kg eller ældre end 6 til 8 år:

Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 på sprøjten.

Brug til børn under 25 kg eller yngre end 6 til 8 år:

Injicér halvdelen (½ ml) markeret som ½ på sprøjten.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvad du skal fortælle dine venner, familie, omsorgsperson eller kolleger:

Din læge har måske ordineret GlucaGen

HypoKit til dig, så en ven eller fami-

lie kan give dig indsprøjtningen, hvis du får alvorlig hypoglykæmi (ekstremt

lavt blodsukker), og ikke selv er i stand til at spise sukker. Du skal sikre dig, at

familie, venner, omsorgsperson eller kolleger ved:

• hvordan GlucaGen

HypoKit

bruges og hvor det er opbevaret, inden en nød-

situation opstår,

• at de skal injicere GlucaGen

HypoKit

under huden eller ind i en muskel,

• at du skal have en snack med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller

frugtjuice, efter at du har reageret på behandlingen (så snart du er i stand

til at tage den),

• at du eller en anden skal kontakte din læge eller sundhedspersonale efter

brug af GlucaGen

HypoKit.

Det er vigtigt, at finde ud af hvorfor du fik alvorlig hypoglykæmi, og hvor

dan du forhindrer det i at ske igen.

Forberedelse og indgivelse af GlucaGen HypoKit

GlucaGen

HypoKit

skal anvendes umiddelbart efter åbning.

1. Tag plastikkapslen af hætteglasset. Træk nålehætten af sprøjten. Stik nålen

igennem gummiproppen (inden for den markerede cirkel) på hætteglasset,

der indeholder GlucaGen

HypoKit og indgiv hele væsken (1,1 ml) fra sprøj-

ten ned i hætteglasset.

2. Lad sprøjten blive siddende i hætteglasset og omryst forsigtigt, indtil Gluca-

HypoKit er helt opløst og opløsningen er klar.

Indlægsseddel: Information til brugeren

GLUCAGEN

®

HYPOKIT

®

1 mg Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Glucagon

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs-

sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Gluca-

Hypokit til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000098592-001-04

3. Kontrollér, at stemplet på sprøjten er helt i bund. Mens nålen holdes nede

i væsken, træk da langsomt hele opløsningen tilbage i sprøjten. Træk ikke

stemplet ud af sprøjten. Det er vigtigt at fjerne eventuelle luftbobler fra

sprøjten ved at:

• holde sprøjten med injektionsnålen opad og banke let på sprøjten med

fingeren

• forsigtigt sprøjte luften ud, som har samlet sig i toppen af sprøjten.

Bliv ved med at skubbe sprøjten indtil du har den korrekte dosis til injek

tion. Når du gør dette, vil en lille smule af væsken blive skubbet ud.

4. GlucaGen

HypoKit må ikke indgives direkte ind i en blodåre, men skal ind-

gives under huden eller ind i en muskel. Hvis personen er bevidstløs, skal

personen drejes om på siden for at undgå kvælning.

5. Giv personen noget spiseligt med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks

eller frugtjuice, efter personen har reageret på behandlingen (så snart

personen er i stand til selv at indtage det). Det høje indhold af sukker i det

spiselige vil forhindre et tilbagefald af hypoglykæmi.

6. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet efter du har givet GlucaGen HypoKit.

Hvis De har brugt for meget GlucaGen

HypoKit

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere GlucaGen

HypoKit, end der står i denne information, eller mere end lægen har fore

skrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Forbigående kvalme og opkast eller svaghed og nedsat kraft i musklerne

pga. for lavt kalium i blodet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (færre end 1 ud af 10.000)

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter

til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/chok). Kan være livs

farligt. Ring 112.

• Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt blodsukker. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (mellem 1 og 10 ud af 100)

• Kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (mellem 1 og 10 ud af 1000)

• Opkastning.

• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt

blodsukker (blodglukose) især ved faste.

Sjældne bivirkninger (færre end 1 ud af 1.000)

• Mavesmerter.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade

stue. Ring evt. 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægs

seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1,

DK-2300 København S,

Websted: www.meldenbivirkning.dk,

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar GlucaGen

HypoKit utilgængeligt for børn

• Brug ikke GlucaGen

HypoKit, hvis plastikkapslen er løs eller mangler, når du

får produktet – retunér produktet på dit lokale apotek

• Opbevar enten: i køleskab (2 °C til 8 °C), eller udenfor køleskab under

25 °C i op til 18 måneder indenfor udløbsperioden.

• Opbevar GlucaGen

HypoKit

i original beholder, da det er følsomt for lys.

• Frys ikke GlucaGen

HypoKit, og udsæt det ikke for frost.

• Brug GlucaGen

HypoKit

straks efter opblanding

- må ikke opbevares til senere brug

• Må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på etiketten. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned

• Brug ikke GlucaGen

HypoKit, hvis opløsningen, i sjældne tilfælde, ligner en

gel eller hvis noget af pulveret ikke er opløst ordentligt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til mil

jøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

GlucaGen

HypoKit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

indeholder:

Aktivt stof:

Humant glucagon fremstillet i Saccharomyces cerevisiae ved rekombinant

DNA-teknologi.

1 hætteglas indeholder 1 mg glucagon som hydrochlorid svarende til 1 mg

glucagon/ml efter rekonstituering.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vand til injektionsvæsker, salt

syre og/eller natriumhydroxid (til indstilling af pH).

Udseende og pakningsstørrelse:

GlucaGen

HypoKit leveres som et sterilt hvidt kompakt pulver af glucagon

i et hætteglas med tilhørende solvens i en engangssprøjte. Den rekonstitu

erede opløsning indeholder glucagon 1 mg/ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres GlucaGen

HypoKit

også som GlucaGen

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du

henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

Sundhedspersonale henvises til alle ovenstående punkter, før de læser disse

yderligere oplysninger.

GlucaGen

HypoKit må ikke indgives som intravenøs infusion. GlucaGen

Hypo-

skal anvendes umiddelbart efter åbning.

Forsøg ikke at sætte nålehætten fra den brugte sprøjte tilbage på nålen.

Læg den brugte sprøjte i den orange æske og kassér den brugte nål i en

nålebeholder så snart det er muligt.

Behandling af alvorlig hypoglykæmi

Administreres som s.c. eller i.m. injektion. Hvis patienten ikke reagerer inden

for 10 minutter, skal der gives glucose intravenøst. Når patienten har reage

ret på behandlingen, gives oral kulhydrat for at genoprette leverglykogen og

forebygge tilbagefald af hypoglykæmi.

Diagnostiske procedurer

Kulhydrat skal gives oralt efter endt procedure, hvis dette er foreneligt med

den pågældende diagnostiske procedure. Husk, at GlucaGen

HypoKit har den

modsatte effekt af insulin.

Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen

HypoKit indgives til diabetes patien-

ter eller ældre patienter med en hjertelidelse i forbindelse med endoskopi

eller radiografi. Bemærk at en sprøjte med en tyndere nål og en finere gra

dering, kan være mere egnet til brug ved diagnostiske procedurer.

Undersøgelse af mave-tarmkanalen

Dosisinterval fra 0,2 - 2 mg afhængig af den anvendte diagnostiske teknik

samt administrationsvej. Den diagnostiske dosis til afslapning af ventrikel,

bulbus duodeni, duodenum og tyndtarm er 0,2-0,5 mg intravenøst eller 1 mg

intramuskulært. Virkning indtræder inden for 1 minut efter en i.v. injektion

af 0,2-0,5 mg, og effekten varer mellem 5 og 20 minutter, afhængig af hvil

ket organ der undersøges. Virkningen efter i.m. injektion af 1- 2 mg indtræ-

der efter 5–15 minutter og varer ca. 10-40 minutter afhængig af organet.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

10-10-2017

GLUCAGON Kit [Eli Lilly And Company]

GLUCAGON Kit [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

23-6-2017

EU/3/17/1887 (Zealand Pharma A/S)

EU/3/17/1887 (Zealand Pharma A/S)

EU/3/17/1887 (Active substance: Synthetic glucagon analogue modified to contain 7 amino acid substitutions) - Orphan designation - Commission Decision (2017)4373 of Fri, 23 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/002/17

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2017

Glucagon

Glucagon

Glucagon is a prescription drug for injection that temporarily inhibits movement of the gastrointestinal (GI) tract. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList