Glucagen Hypokit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glucagen Hypokit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glucagen Hypokit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52286
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

GlucaGen® HypoKit® 1 mg, pulver og solvens

til injektionsvæske, opløsning

Glucagon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

GlucaGen® HypoKit®

3. Sådan skal du bruge GlucaGen® HypoKit®

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

7. Yderligere oplysninger til sundhedspersonalet

1. Virkning og anvendelse

• Glucagon er et naturligt hormon, som dannes i

bugspytkirtlen. Glucagon har den modsatte effekt

af insulin i kroppen. Det hjælper kroppen med at

omdanne glykogen til glucose i leveren. Glucosen

frigives herefter ud i blodbanen.

• Du skal bruge GlucaGen® HypoKit® til akut brug ved

alvorlig hypoglykæmi hos personer med diabetes,

som er blevet bevidstløse. Alvorlig hypoglykæmi er

også kendt som ekstremt lavt blodsukker.

• Du kan få også GlucaGen® HypoKit® for at afslappe

tarmen i forbindelse med mave-tarmundersøgelser

hos voksne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge GlucaGen® HypoKit®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Brug ikke GlucaGen® HypoKit®

• hvis du er overfølsom over for glucagon eller et

af de øvrige indholdsstoffer i GlucaGen

HypoKit

(angivet i afsnit 6).

• hvis du har en svulst i binyrerne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger

Glucagen® Hypokit®, hvis du

• har fastet over en længere periode.

• har kronisk hypoglykæmi.

• har en svulst i bugspytkirtlen, som frigiver glucagon

eller insulin.

• er ældre med en kendt hjertelidelse, skal have

foretaget mave-tarmundersøgelse, skal røntgen-

fotograferes, eller har diabetes.

• har fastet i længere tid, ikke producerer nok

adrenalin, har kronisk lavt blodukker eller lavt

blodsukker pga. alkoholmisbrug.

På grund af ustabiliteten af opløst Glucagen®

Hypokit® skal produktet anvendes umiddelbart

efter opløsning. Oplys altid ved blodprøvekontrol

og urinprøvekontrol, at du er i behandling med

GlucaGen® HypoKit®. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

GlucaGen® HypoKit®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

• for lavt blodsukker (insulin).

• inflammation/gigt (indometacin).

• blodpropper (warfarin).

• forhøjet blodtryk (betablokkere).

Brug af GlucaGen® HypoKit®

sammen med mad og

drikke

Efter du har indsprøjtet GlucaGen® HypoKit®

bør du indtage noget sukkerholdigt, hvis det er i

overensstemmelse med den stillede diagnose.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge GlucaGen® HypoKit® under graviditet.

Amning

Du kan bruge GlucaGen® HypoKit® selvom du ammer.

Fertilitet

Studier i rotter har vist, at GlucaGen® Hypokit® ikke

forårsager nedsat fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om GlucaGen® HypoKit® påvirker

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan

medicinen påvirker dig.

Efter et alvorligt anfald af meget lavt blodsukker kan

evnen til at koncentrere sig og reagere være nedsat.

Undgå derfor bilkørsel og betjening af maskiner indtil

stabiliseret tilstand.

Du bør undgå bilkørsel indtil du har indtaget et måltid

indeholdende kulhydrater.

GlucaGen® HypoKit® indeholder naturlig

gummilatex

Sprøjtens nålehætte indeholder naturlig gummilatex

som kan forårsage allergiske reaktioner hos personer,

der er overfølsomme overfor latex.

3. Sådan skal du bruge GlucaGen® HypoKit®

Brug altid GlucaGen

HypoKit

nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Forberedelse af opløsningen til injektion

1. Tag plastikkapslen af hætteglasset. Træk nålehæt-

ten af sprøjten. Stik nålen igennem gummiproppen

(inden for den markerede cirkel) på hætteglasset,

der indeholder GlucaGen® HypoKit® og indgiv hele

væsken (1 ml) fra sprøjten ned i hætteglasset

indeholdende det frysetørrede glucagon.

2. Lad sprøjten blive siddende i hætteglasset og

omryst forsigtigt, indtil GlucaGen® HypoKit®er

helt opløst og opløsningen er klar.

3. Træk da langsomt hele opløsningen tilbage i

sprøjten. Træk ikke stemplet ud af sprøjten. Det er

vigtigt at fjerne eventuelle luftbobler fra sprøjten

ved at:

• holde sprøjten med injektionsnålen opad og

banke let på sprøjten med fingeren

• forsigtigt sprøjte luften ud, som har samlet sig i

toppen af sprøjten.

Bliv ved med at skubbe sprøjten indtil du har den

korrekte dosis til injektion. Når du gør dette, vil en

lille smule af væsken blive skubbet ud. Injicér dosis

under huden eller ind i en muskel.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 ml på

sprøjten.

Brug til børn over 25 kg eller ældre end 6 til 8 år

Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 ml på

sprøjten.

Brug til børn under 25 kg eller yngre end 6 til 8 år

Injicér halvdelen (½ ml) markeret som ½ ml på

sprøjten.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Du skal have en snack med et højt sukkerindhold

såsom slik, kiks eller frugtjuice, efter at du har

reageret på behandlingen (så snart du er i stand

til at tage den). Det skal du have, fordi GlucaGen®

HypoKit® udtømmer glycogendepoterne. Det høje

indhold af sukker i snacken vil forhindre et tilbagefald

af hypoglykæmi.

Hvad du skal fortælle dine venner, familie,

omsorgsperson eller kolleger

Din læge har måske ordineret GlucaGen® HypoKit®

til dig, så en ven eller familie kan give dig

indsprøjtningen, hvis du får alvorlig hypoglykæmi

(ekstremt lavt blodsukker), og ikke selv er i stand til

at spise sukker. Du skal sikre dig, at familie, venner,

omsorgsperson eller kolleger ved

• hvordan GlucaGen® HypoKit® bruges og hvor det er

opbevaret, inden en nødsituation opstår,

• at de skal injicere GlucaGen® HypoKit® under huden

eller ind i en muskel,

• at du skal have en snack med et højt sukkerindhold

såsom slik, kiks eller frugtjuice, efter at du har

reageret på behandlingen (så snart du er i stand til

at tage den),

• at du eller en anden skal kontakte din læge

eller sundhedspersonale efter brug af GlucaGen®

HypoKit®.

Det er vigtigt, at finde ud af hvorfor du fik alvorlig

hypoglykæmi, og hvordan du forhindrer det i at ske

igen.

Hvis du har brugt for meget GlucaGen® HypoKit®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af GlucaGen® HypoKit®

end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er forbigående kvalme og

opkast

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

04-2015

P398212-3

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Opkastninger.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Mavesmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar GlucaGen® HypoKit® utilgængeligt for børn.

• Opbevar enten: i køleskab (2 °C til 8 °C), eller

udenfor køleskab under 25 °C i op til 18 måneder

indenfor udløbsperioden.

• GlucaGen® HypoKit® må ikke fryses.

• Opbevar GlucaGen® HypoKit® i original pakning for

at beskytte mod lys.

• Brug GlucaGen® HypoKit® straks efter opblanding

– må ikke opbevares til senere brug.

• Brug ikke GlucaGen® HypoKit®, hvis opløsningen,

i sjældne tilfælde, ligner en gel eller hvis noget af

pulveret ikke er opløst ordentligt.

• Brug ikke GlucaGen® HypoKit®, hvis plastikkapslen

er løs eller mangler, når du får produktet – retunér

produktet på dit lokale apotek.

• Brug ikke GlucaGen® HypoKit® efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

• Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

GlucaGen

HypoKit

indeholder:

- Aktivt stof: Glucagon 1 mg (1 IE), som hydrochlorid

produceret i gær via rekombinant DNA.

- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vand til

injektionsvæsker, saltsyre og/eller natriumhydroxid

(til indstilling af pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Sterilt hvidt pulver af glucagon i et hætteglas og klar

solvens i en engangssprøjte.

Pakningsstørrelser

GlucaGen® HypoKit®

fås i en pakningsstørrelse á et

hætteglas med tilhørende solvens i en engangssprøjte.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

GlucaGen® og HypoKit® er registrerede varemærker,

som tilhører Novo Nordisk A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

april 2015

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

Sundhedspersonale henvises til alle ovenstående

punkter, før de læser disse yderligere oplysninger.

GlucaGen® HypoKit® må ikke indgives som intravenøs

infusion.

Behandling af alvorlig hypoglykæmi

Administreres som s.c. eller i.m. injektion. Hvis

patienten ikke reagerer inden for 10 minutter, skal

der gives glucose intravenøst. Når patienten har

reageret på behandlingen, gives oral kulhydrat for at

genoprette leverglykogen og forebygge tilbagefald af

hypoglykæmi.

Diagnostiske procedurer

Kulhydrat skal gives oralt efter endt procedure, hvis

dette er foreneligt med den pågældende diagnostiske

procedure.

Husk, at GlucaGen® HypoKit® har den modsatte effekt

af insulin.

Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen®

HypoKit®

indgives til diabetes patienter eller ældre patienter

med en hjertelidelse i forbindelse med endoskopi eller

radiografi.

Bemærk at en sprøjte med en tyndere nål og en

finere gradering, kan være mere egnet til brug ved

diagnostiske procedurer.

Undersøgelse af mave-tarmkanalen

Dosis interval fra 0,2-2 mg afhængig af den anvendte

diagnostiske teknik samt administrationsvej. Den

diagnostiske dosis til afslapning af ventrikel, bulbus

duodeni, duodenum og tyndtarm er 0,2-0,5 mg.

Virkning indtræder inden for 1 minut efter en i.v.

injektion af 0,2-0,5 mg, og effekten varer mellem

5 og 20 minutter, afhængig af hvilket organ der

undersøges. Virkningen efter i.m. injektion af 1-2

mg indtræder efter 5-15 minutter og varer ca. 10-40

minutter afhængig af organet.

Bivirkninger efter brug i forbindelse med

diagnostiske procedurer

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

• Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt blodsukker.

Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløs-

hed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).

Kan være eller blive alvorligt.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

• Hvis anvendt i forbindelse med røntgen eller

mavetarmundersøgelse:

o Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue.Ring evt. 112.

o Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

o For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

29-5-2018

EU/3/18/2022 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2022 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2022 (Active substance: Glucagon analogue linked to a human immunoglobulin Fc fragment) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3389 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/257/17

Europe -DG Health and Food Safety