Glimepirid "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glimepirid "Teva" 3 mg tabletter
 • Dosering:
 • 3 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glimepirid "Teva" 3 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36030
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glimepirid Teva 1 mg tabletter

Glimepirid Teva 2 mg tabletter

Glimepirid Teva 3 mg tabletter

Glimepirid Teva 4 mg tabletter

glimepirid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Glimepirid Teva

Sådan skal du tage Glimepirid Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Glimepirid Teva er et lægemiddel, som bruges til at sænke blodsukkeret (antidiabetika, som tages

gennem munden).

Glimepirid Teva anvendes ved en form for sukkersyge (type II-diabetes mellitus), hvor

kostomlægning, motion og vægttab i sig selv ikke har tilstrækkelig virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLIMEPIRID TEVA

Tag ikke Glimepirid Teva

hvis du er allergisk over for glimepirid, andre kemisk beslægtede stoffer (sulfonylurinstoffer

eller andre sulfonamider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glimepirid Teva (angivet i

pkt. 6)

hvis din nyre- eller leverfunktion er stærkt nedsat

hvis du har insulinafhængig diabetes (type 1)

hvis du lider af diabetisk ketoacidose (en komplikation ved sukkersyge med hurtigt vægttab,

kvalme eller opkastning)

i tilfælde af unaturlig træthed og tab af bevidsthed som følge af en kraftig stigning i

blodsukkeret (diabetisk koma).

Hvis du får alvorlige nyre- eller leverproblemer, er det nødvendigt at skifte til insulin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Glimepirid Teva.

Under Glimepirid Teva-behandlingen er regelmæssig kontrol af mængden af sukker i blod og urinen

nødvendig. Din læge kan også tage blodprøver for at teste dit blodtal og din leverfunktion.

Du skal overholde behandlingsplanen, som din læge har foreskrevet, for at opnå korrekte

blodsukkerniveauer. Dette betyder, at ud over den faste indtagelse af medicin skal du overholde diæt,

dyrke motion og, hvis det er nødvendigt, tabe dig. Vær også opmærksom på, at dit blodsukker (og

sukker i urinen) måles jævnligt som foreskrevet af din læge.

I de første få uger af behandlingen er risikoen for nedsat lavt blodsukker (hypoglykæmi) højere, og

derfor er det meget vigtigt, at du følges af en læge.

For lavt blodsukker kan opstå ved, at:

du indtager uregelmæssige måltider

du faster

du er fejlernæret

du foretager ændringer i diæten

du øger din fysiske aktivitet uden at øge indtagelsen af kulhydrater tilsvarende

du indtager alkohol, især hvis et måltid springes over

du indtager andre lægemidler eller naturlægemidler samtidigt

du indtager store mængder af glimepirid

du lider af specielle hormoninducerede sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, i

hypofysen eller i binyrerne)

din nyrefunktion er nedsat

din leverfunktion er svært nedsat

du ikke overholder de instrukser, som din læge har givet dig, eller som findes i denne

information.

Du skal fortælle det til din læge, hvis der er risiko for en af ovenstående ting, så din læge kan tilpasse

din Glimepirid Teva-dosis eller revidere hele din behandlingsplan, hvis det er nødvendigt.

Hvis du lider af lavt blodsukker (hypoglykæmi), kan du have følgende symptomer:

hovedpine, sultfølelse, mathed, kvalme, opkastning, uro, træthed, søvnforstyrrelser, aggressivitet,

nedsat koncentrationsevne, nedsat årvågenhed og reaktionstid, depression, forvirring, tale- og

synsforstyrrelser, nedsat evne til at tale og forstå (afasi), rysten, svage lammelser, føleforstyrrelser,

svimmelhed og hjælpeløshed.

Følgende symptomer kan også opstå: øget svedtendens, klam hud, nervøsitet, øget puls, forhøjet

blodtryk, en følelse af hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, pludselige stærke smerter i brystet, som

kan stråle ud i de omkringliggende områder, og ændringer af hjertets rytme.

Hvis blodsukkeret fortsætter med at falde, kan du føle dig meget forvirret (delirium), udvikle kramper,

tabe selvkontrollen, vejrtrækningen kan blive overfladisk, pulsen kan falde, og du kan blive

bevidstløs. Det kan minde om de kliniske tegn på et slagtilfælde.

I de fleste tilfælde forsvinder tegnene på for lavt blodsukker hurtigt efter indtagelse af noget

sukkerholdigt, fx druesukker, sukkerknalder, sød juice eller sød te.

Du bør derfor altid have en eller anden form for sukker på dig (fx druesukker, sukkerknalder). Du skal

være opmærksom på, at kunstige sødestoffer ikke har nogen virkning. Hvis indtagelse af sukker ikke

hjælper, eller hvis symptomerne kommer igen, skal du søge læge.

Tegnene på for lavt blodsukker kan udeblive eller ikke være særligt fremtrædende, eller de kan

udvikle sig meget langsomt. I så fald er du ikke klar over, at dit blodsukkerniveau er faldet. Dette kan

ske for ældre patienter, der tager særlige typer medicin (fx medicin, der virker på

centralnervesystemet og de såkaldte beta-blokkere). Det kan også ske, hvis du lider af nogle særlige

sygdomme i det endokrine system (fx nogle lidelser i skjoldbruskkirtlen, hypofysen eller binyrerne).

Nedsat leverfunktion kan påvirke modreguleringen.

I stress-situationer (fx i forbindelse med ulykkestilfælde, akutte operationer, infektioner med feber

osv.) kan et midlertidigt skift til insulin være nødvendigt.

Tegn på for højt blodsukker (hyperglykæmi – det kan forekomme, når Glimepirid Teva endnu ikke

har reduceret blodsukkeret tilstrækkeligt, fordi du ikke har overholdt behandlingsplanen, som din

læge har foreskrevet, eller i særlige stress-situationer) kan bl.a. være tørst, hyppige vandladninger,

mundtørhed og tør, kløende hud, infektioner i huden eller svampeinfektioner og nedsat ydeevne.

I sådanne tilfælde skal du søge læge.

Hvis du har mangel på enzymet glucose-6-phosphat, eller G6PD, kan glimepirid forårsage et fald i

dit blodhæmaglobinniveau, hvilket kan føre til lavt indhold af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi).

Du skal fortælle det til din læge, hvis du har G6DP-mangel.

Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Teva

Virkningen og sikkerheden af denne behandling kan påvirkes, hvis denne medicin tages samtidig med

bestemte andre typer medicin. Omvendt gælder det, at virkningen af andre typer medicin kan

påvirkes, hvis de tages samtidig med Glimepirid Teva. Kontakt lægen, før du starter med at tage en

anden type medicin.

Den blodsukkersænkende effekt af Glimepirid Teva kan forstærkes, og tegn på lavt blodsukker kan

forekomme, når en af følgende typer medicin tages:

insulin og andre slags antidiabetika, som tages gennem munden

antibiotika (fx chloramphenicol eller clarithromycin, quinoloner, tetracykliner, sulfonamider)

smertestillende medicin eller gigtmedicin (pyrazolonderivater, fx fenylbutazon, azapropazon,

oxyfenbutazon)

smertestillende medicin (salicylater)

medicin til behandling af tuberkulose (para-aminosalicylsyre)

medicin til at øge muskelmassen (anabolske steroider og mandlige kønshormoner)

medicin til at hindre blodpropper (kumarine antikoagulantia)

medicin til at behandle svampeinfektioner (miconazol, fluconazol)

medicin til at sænke blodtrykket eller pulsen (ACE-hæmmere, beta-blokkere, sympatolytika)

medicin, der påvirker humøret/antidepressiva (fluoxetin, MAO-hæmmere)

medicin til at sænke appetitten (fenfluramin)

medicin til at sænke blodets indhold af fedt (fibrater)

nogle typer af medicin, der kan indgå i en kræftbehandling (cyclo-, tro- og iphosphamider)

medicin til at behandle allergi (tritoqualin)

infusion af store doser af medicin, der skal øge blodgennemstrømningen (pentoxifyllin)

medicin til behandling af leddegigt (probenecid, allopurinol, ulfipyrazon)

disopyramid, som anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme.

Der kan forekomme en nedsat virkning af Glimepirid Tevas blodsukkersænkende effekt, og øget

blodsukkerindhold kan opstå, når et af følgende lægemidler tages:

kvindelige kønshormoner (østrogener og gestagener)

medicin til at understøtte urinudskillelsen (saluretika, thiaziddiuretika)

binyrebarkhormoner

medicin til at hæmme infektioner (glukokortikoider)

medicin til at behandle kramper eller skizofreni (fenytoin, fenothiazinderivater)

medicin til at sænke blodtrykket (diazoxid)

medicin til at behandle tuberkulose (rifampicin)

medicin til at sænke blodsukkeret (glucagon)

sovemedicin (barbiturater)

medicin til at behandle nogle øjensygdomme (acetoxolamid)

medicin til at øge pulsen (adrenalin og sympatikomimetika)

medicin til at sænke fedtindholdet i blodet (nikotinsyrederivater)

langtidsbrug af medicin mod forstoppelse (laksantia).

Medicin til behandling af mavesår eller sår i tolvfingertarmen (H2-receptorantagonister) eller

blodtrykssænkende medicin (beta-blokkere, klonidin og reserpin) kan enten forstærke eller svække

Glimepirid Tevas blodsukkersænkende virkning.

Medicin, der virker på centralnervesystemet (beta-blokkere, klonidin, guanethidin eller reserpin), kan

overskygge eller helt undertrykke symptomerne på for lavt blodsukker.

Glimepirid Teva kan enten forstærke eller svække virkningen af medicin, som hæmmer dannelsen af

blodpropper (kumarinderivater).

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Brug af Glimepirid Teva sammen med mad og drikke og alkohol

Alkohol kan forstærke eller svække Glimepirid Tevas blodsukkersænkende virkning på en

uforudsigelig måde.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Glimepirid Teva, hvis du er gravid. Hvis du planlægger graviditet, bør du diskutere

din behandlingsplan med din læge. Hvis du bliver gravid under Glimepirid Teva-behandlingen, skal

du straks kontakte din læge.

Amning

Glimepirid Teva kan overføres til modermælken. Glimepirid Teva må ikke tages, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan nedsættes ved for lavt blodsukker (hypoglykæmi) eller for

højt blodsukker (hyperglykæmi), eller hvis du udvikler problemer med synet som følge heraf. Husk

altid, at du kan udsætte dig selv eller andre for fare (fx ved bilkørsel eller betjening af maskiner).

Spørg din læge, om du må køre bil, hvis du:

• ofte har tilfælde med hypoglykæmi

• har få eller ingen advarselstegn på for lavt blodsukker.

Glimepirid Teva indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE GLIMEPIRID TEVA

Dosis:

Dosis fastsættes af lægen, afhængigt af niveauet af sukker i blodet og urinen.

Ændringer af ydre faktorer (fx vægttab, ændring i livsstil, stress) eller forbedringer af sygdommen kan

gøre, at det er nødvendigt at ændre din dosis af Glimepirid Teva.

Den almindelige startdosis for voksne er 1 mg Glimepirid Teva dagligt. Hvis der opnås god kontrol

med blodsukkeret, skal denne dosis bruges som vedligeholdelsesdosis. Doser på over 4 mg Glimepirid

Teva dagligt giver kun i sjældne tilfælde et bedre resultat. Den maksimale anbefalede døgndosis er 6

mg Glimepirid Teva.

Det kan være nødvendigt at kombinere Glimepirid Teva og metformin eller Glimepirid Teva og

insulin. Hvis dette er nødvendigt, vil din læge tage stilling til din individuelle dosis af Glimepirid

Teva, metformin eller insulin.

Glimepirid Teva skal synkes med mindst et halvt glas vand. Som regel anbefales det, at hele dagsdosis

indtages på én gang umiddelbart før eller i forbindelse med et solidt morgenmåltid. Hvis du ikke

spiser morgenmad, bør du tage medicinen på et tidspunkt fastlagt af din læge.

Det er vigtigt ikke at springe et måltid over, når du er i behandling med Glimepirid Teva.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du mener, at virkningen af Glimepirid Teva er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge

eller apoteket.

Hvis du har taget for meget Glimepirid Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Glimepirid Teva-tabletter, end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Der er risiko for at få for lavt

blodsukker, (se afsnit 2 vedrørende tegn på hypoglykæmi), og derfor bør du straks indtage sukker (fx

druesukker, sukkerknalder, sød juice eller sød te) og straks informere din læge. Det samme

skal gøres, hvis andre, fx et barn, har taget medicinen ved en fejl. Man må ikke give bevidstløse

personer mad eller drikke.

Det lave blodsukkerniveau kan vare et stykke tid, og derfor er det meget vigtigt, at patienten

overvåges nøje, indtil der ikke længere er nogen fare. Det kan som en forholdsregel være nødvendigt

at blive indlagt. Alvorlige tilfælde af lavt blodsukker ledsaget af bevidsthedstab og koma er tilfælde,

der kræver akut medicinsk behandling og hospitalsindlæggelse. Det bør sikres, at der altid er en

person, som er informeret på forhånd, og som kan tilkalde en læge i nødstilfælde.

Hvis du har glemt at tage Glimepirid Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis, må du ikke tage den glemte dosis, du skal bare tage den næste

dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Glimepirid Teva

Hvis du afbryder eller stopper behandlingen, skal du være opmærksom på, at den ønskede

blodsukkersænkende effekt ikke kan opnås, eller at sygdommen vil bryde ud igen. Ændringer eller

stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge, hvis du får nogen af følgende symptomer:

allergiske reaktioner (herunder betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan udvikle

sig til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til shock

unormal leverfunktion, herunder gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), problemer

med galdevejene (kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt

hudallergi (hypersensitivitet), såsom kløe, udslæt, nældefeber og forøget følsomhed over for

solen. Nogle milde reaktioner kan udvikle sig til alvorlige reaktioner.

alvorlig hypoglykæmi, herunder tab af bevidsthed, kramper og koma.

Nogle patienter får følgende bivirkninger, når de tager Glimepirid Teva:

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

lavere blodsukker end normalt (hypoglykæmi) (se pkt. 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

lavere antal blodlegemer:

blodplader (med forøget risiko for blødning eller blå mærker)

hvide blodlegemer (med forøget risiko for infektion)

røde blodlegemer (som kan medføre bleg hud og svaghed eller åndenød).

Disse bivirkninger bliver som regel bedre efter stop af behandling med Glimepirid Teva.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

allergiske reaktioner (herunder betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan udvikle sig

til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til shock.

Hvis du oplever nogen af

disse symptomer, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt.

unormal leverfunktion, herunder gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot). Problemer

med galden (kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt.

Hvis du oplever nogen af

disse symptomer, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt.

utilpashed, diarré, følelse af oppustethed og mavesmerter

nedsættelse af natriumniveauet i dit blod (kan vises ved blodprøver).

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

hudallergi (overfølsomhed) såsom kløe, udslæt, nældefeber og forøget følsomhed over for solen.

Nogle milde reaktioner kan udvikle sig til alvorlige reaktioner med synke- og åndedrætsbesvær,

hævelse af læber, hals eller tunge.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du derfor

kontakte din læge øjeblikkeligt.

allergiske reaktioner over for sulfonylurea, sulfonider eller tilsvarende lægemidler kan forekomme.

der kan forekomme problemer med synet, når du begynder behandlingen med Glimepirid Teva.

Dette skyldes ændringer i blodsukkerniveauet og bør snart forbedres.

forhøjede leverenzymer.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Glimepirid Teva ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Glimepirid Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glimepirid Teva 1, 2, 3 og 4 mg tabletter indeholder:

• Aktivt stof: glimepirid. En tablet indeholder enten 1, 2, 3 eller 4 mg glimepirid.

• Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat, povidon, mikrokrystallinsk

cellulose, magnesiumstearat og følgende farvestoffer:

1 mg tabletter: rød jernoxid (E 172)

2 mg tabletter: gul jernoxid (E 172) og indigocarmin (E 132) aluminiumlak

3 mg tabletter: gul jernoxid (E 172)

4 mg tabletter: indigocarmin (E 132) aluminiumlak.

Udseende og pakningsstørrelser

Glimepirid Teva 1 mg tabletter er spraglede, rosa, runde tabletter med delekærv på begge sider. Den

ene side af tabletten er mærket med ”9” på den ene side af delekærven og “3” på den anden side. Den

anden side af tabletten er mærket med “72” på den ene side af delekærven og “54” på den anden side.

Glimepirid Teva 2 mg tabletter er spraglede, grønne, runde tabletter med delekærv på begge sider.

Den ene side af tabletten er mærket med “9”på den ene side af delekærven og “3” på den anden side.

Den anden side af tabletten er mærket med “72” på den ene side af delekærven og “55” på den anden

side.

Glimepirid Teva 3 mg tabletter er lysegule til gule, runde tabletter med delekærv på begge sider. Den

ene side af tabletten er mærket med “G” på den ene side af delekærven og “3” på den anden side.

Glimepirid Teva 4 mg tabletter er spraglede, lyseblå, runde tabletter med delekærv på begge sider.

Den ene side af tabletten er mærket med “9” på den ene side af delekærven og “3” på den anden side.

Den anden side af tabletten er mærket med “72” på den ene side af delekærven og “56” på den anden

side.

Glimepirid Teva 1, 2, 3 og 4 mg tabletter findes i pakningsstørrelser med 20, 28, 30, 50, 60, 90, 120

og 200 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva Denmark A/S

Parallelvej 10

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, England

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Glimepirid Teva

Frankrig: Glimepiride TEVA Classics 1,2,3,4 mg, comprimes

Grækenland: Glimepirid Teva 1,2,3,4 mg diskía

Holland: Glimepiride 1,2,3,4 mg PCH, tabletten

Norge: Glimepirid Teva 1,2,3,4 mg, Tabletter

Slovakiet: Glimepirid-Teva 1,2,3,4 mg tablety

Spanien: Glimepirida TEVA 2,4 mg comprimidos EFG

Storbritannien: Glimepiride 1,2,3,4 mg Tablets

Tjekkiet: Glimepirid - Teva 1,2,3,4 mg

Tyskland: Glimepirid-TEVA® 1,2,3,4 mg Tabletten

Ungarn: Diamitus 1,2,3,4 mg tabletta

Østrig: Glimepirid Teva 1,2,3,4 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2011.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

SURMONTIL (Trimipramine Maleate) Capsule [Teva Women'S Health, Inc.]

SURMONTIL (Trimipramine Maleate) Capsule [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GLIMEPIRIDE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

GLIMEPIRIDE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

PIOGLITAZONE AND GLIMEPIRIDE Tablet [Prasco Laboratories]

PIOGLITAZONE AND GLIMEPIRIDE Tablet [Prasco Laboratories]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

GLIMEPIRIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

GLIMEPIRIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

GLIMEPIRIDE Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

GLIMEPIRIDE Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed