Glimepirid "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glimepirid "Sandoz" 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glimepirid "Sandoz" 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35430
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glimepirid Sandoz 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg tabletter

glimepirid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Glimepirid Sandoz

Sådan skal du tage Glimepirid Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Glimepirid Sandoz er blodsukkersænkende medicin, der skal tages gennem munden. Denne medicin

tilhører en gruppe blodsukkersænkende medicin kaldet sufonylureaforbindelser. Glimepirid Sandoz

virker ved at øge mængden af insulin som frigives fra bugspytkirtlen. Insulinen sænker så dit

blodsukker.

Hvad Glimepirid Sandoz anvendes til:

Glimepirid Sandoz anvendes til at behandle en bestemt form for sukkersyge (type 2 diabetes

mellitus), hvor kostregulering, motion og vægtreduktion ikke har været tilstrækkelig til at

kontrollere dit blodsukkerniveau.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Glimepirid Sandoz

Tag ikke Glimepirid Sandoz og tal med din læge:

Hvis du er overfølom (allergisk) over for glimepirid eller andre sulfonylureaforbindelser

(medicin der anvendes til at sænke blodsukkeret ligesom glimepirid) eller sulfonamider

(medicin, såsom sulfamethoxazol, mod bakterielle infektioner) eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Hvis du lider af insulinkrævende diabetes (type 1 diabetes mellitus)

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du lider af ketoacidose (en komplikation til diabetes, hvor dit syreindhold i kroppen er

forhøjet og du kan have nogle af følgende symptomer: Træthed, kvalme, hyppig vandladning

og muskelstivhed).

Hvis du er i diabetisk koma

Hvis du lider af svær nyresygdom

Hvis du lider af svær leversygdom

Tag ikke denne medicin, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så tal med lægen

eller apotekspersonalet før du tager Glimepirid Sandoz.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Glimepirid Sandoz:

Hvis du er ved at komme dig over en skade, operation, infektion med feber eller anden form

for stress, så informer din læge, da det kan være nødvendigt midlertidigt at ændre på din

behandling.

Hvis du lider af svær lever eller nyresygdom.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du begynder at tage Glimepirid Sandoz, hvis du er

usikker på, om noget af ovennævnte gør sig gældende for dig.

Nedsat hæmoglobin-niveau og nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) kan forekomme

hos patienter, som mangler enzymet glykose-6-fosfatdehydrogenase.

Information vedrørende anvendelse af Glimepirid Sandoz til patienter under 18 år er begrænset. Det

kan derfor ikke anbefales at anvende denne medicin til disse patienter.

Vigtig information vedrørende hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Når du tager Glimepirid Sandoz kan du få hypoglykæmi (lavt blodsukker). Se nedenstående for

yderligere information om hypoglykæmi, symptomerne og behandling.

Følgende faktorer kan forøge risikoen for hypoglykæmi

Underernæring, uregelmæssige måltider, oversprungne eller forsinkede måltider, eller

perioder med faste.

Kostændringer

Indtagelse af mere Glimepirid Sandoz end den nødvendige dosis

Ved nedsat nyrefunktion

Ved alvorlig leversygdom

Hvis du lider af specielle hormonelle sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hypofysen

eller binyrebarken).

Ved alkoholindtagelse (specielt hvis du springer et måltid over).

Ved brug af anden medicin (Se afsnittet “Brug af anden medicin sammen med Glimepirid

Sandoz” nedenfor).

Hvis du forøger den fysiske aktivitet og du ikke spiser nok, eller spiser mad med færre

kulhydrater end normalt.

Symptomer på hypoglykæmi kan være:

Voldsom sultfornemmelse, hovedpine, kvalme, opkastning, sløvhed, søvnighed,

søvnforstyrrelser, rastløshed, aggression, nedsat koncentration, nedsat reaktionstid,

depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, sløret tale, rysten, delvis lammelse,

føleforstyrrelser, svimmelhed, hjælpeløshed.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Følgende symptomer kan også forekomme: svedudbrud, klam hud, ængstelse, hurtig

hjerterytme, forhøjet blodtryk, hjertebanken, pludselig stærk smerte i brystet, som kan sprede

til omkringliggende dele af kroppen (angina pectoris og hjertearytmi).

Hvis blodsukkerniveauet fortsætter med at falde, kan du lide af voldsom forvirring (delirium), udvikle

kramper, tabe selvkontrol, åndedrættet kan blive overfladisk og hjerterytmen kan blive langsommere

og du kan blive bevidstløs. Det kliniske billede på alvorlig nedsat blodsukker kan ligne et hjerteslag.

Behandling af hypoglykæmi

Symptomerne forsvinder i de fleste tilfælde hurtigt efter indtag af en eller anden form for sukker,

f.eks. sukkerknalder, sød juice eller sød te.

Du bør derfor altid have en eller anden form for sukker på dig (f. eks sukkerknalder). Vær

opmærksom på, at kunstige sødestoffer ikke har nogen virkning. Hvis indtagelse af sukker ikke

hjælper, eller hvis symptomerne vender tilbage, bør du søge læge eller tage på hospitalet.

Laboratorietest

Blod- og urinsukker skal kontrolleres regelmæssigt. Lægen kan også tage blodprøver for at tjekke

niveauet af blodlegemer og leverfunktionen.

Børn og unge

Glimepirid Sandoz anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Din læge kan ændre dosis af Glimepirid Sandoz hvis du tager anden medicin, som kan hæmme eller

forøge den effekt Glimepirid Sandoz har på niveauet af sukker i dit blod.

Følgende medicin kan forøge den blodsukkersænkende effekt af Glimepirid Sandoz. Det kan forøge

risikoen for hypoglykæmi (lavt blodsukker):

Anden medicin til behandling af

diabetes mellitus

(så som insulin eller metformin)

Medicin til behandling af

smerte og betændelse

(phenylbutazon, azopropazon,

oxyphenbutazon, acetylsalicylsyrelignende lægemidler)

Medicin til behandling af

urinvejsinfektioner

(så som visse langtidsvirkende sulfonamider)

Medicin til behandling af

bakterie- og svampeinfektioner

(tetracycliner, chloramfenikol,

fluconazol, miconazol, quinoloner, clarithromycin)

Medicin der anvendes til at hæmme

størkning af blod

(coumarin derivater såsom warfarin)

Medicin som tilskud til

muskelopbygning

(anabolske steroider)

Medicin som anvendes til behandling med mandligt

kønshormon

Medicin til behandling af

depression

(fluoxetin, MAO-hæmmere)

Medicin til sænkning af

forhøjet kolesterol

(fibrater)

Medicin til sænkning af

forhøjet blodtryk

(ACE-hæmmere)

Medicin der kaldes anti-arytmika som bruges til at kontrollere

unormal hjerterytme

(disopyramid)

Medicin til behandling af

gigt

(allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon)

Medicin til behandling af

kræft

(cyclophosphamid, ifosfamid, trofosfamid)

Medicin til

vægttab

(fenfluramin)

Medicin til at

forøge blodcirkulationen

, når den gives i en højdosis intravenøs infusion

(pentoxifyllin)

Medicin til behandling af

allergisymptomer i næsen

, så som høfeber (tritoqualin)

Medicin, der kaldes

sympatholytika

,og som anvendes til behandling af højt blodtryk,

hjertesvigt, eller prostatasymptomer

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Følgende medicin kan sænke den blodsukkersænkende effekt af Glimepirid Sandoz. Dette kan føre til

hyperglykæmi (højt blodsukker):

Medicin der indeholder

kvindeligt kønshormon

(østrogen, progestagener)

Vanddrivende

medicin (thiazid, diuretika)

Medicin der

stimulerer skjoldbruskkirtlen

(såsom levothyroxin)

Medicin mod

allergi og betændelse

(glucocorticoider)

Medicin mod

alvorlige mentale forstyrrelser

(chlorpromazin og andre

phenothiazinderivater)

Medicin der anvendes til at forøge

hjerteslage

t, til behandling af

astma

eller forstoppet næse,

hoste

forkølelse

, anvendes til

vægtreduktion

eller anvendes til livstruende nødsituationer

(adrenalin og sympathomimetika)

Medicin mod

højt kolesterol

(nikotinsyre)

Medicin mod

forstoppelse

, når de anvendes i lang tid (laksativ)

Medicin mod

krampeanfald

(fenytoin)

Medicin mod

nervøsitet og søvnproblemer

(barbiturater)

Medicin mod

forøget tryk i øjet

(azetazolamid)

Medicin mod

højt blodtryk

eller lavt blodsukker (diazoxid)

Medicin mod

infektioner, tuberkulose

(rifampicin)

Medicin mod alvorlige tilfælde af

lavt blodsukker

(glucagon)

Følgende medicin kan forøge eller nedsætte den blodsukkersænkende effekt af Glimepirid Sandoz:

Medicin mod mavesår (kaldet H2-antagonister)

Medicin mod

højt blodtryk

eller

hjertesvigt,

såsom beta-blokkere, clonidin, guanethidin og

reserpin. Disse kan også skjule tegn på hypoglykæmi, så ekstra forsigtighed er nødvendig, når

sådan medicin anvendes.

Glimepirid Sandoz kan enten forøge eller hæmme effekten af følgende medicin:

Medicin, der hæmmer

størkning af blod

(coumarin derivater såsom warfarin)

Colesevelam, et kolesterolsænkende lægemiddel, har en virkning på absorptionen af Glimepirid

Sandoz. For at undgå denne virkning, skal du tage Glimepirid Sandoz mindst 4 timer før colesevelam.

Brug af Glimepirid Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol kan forstærke eller nedsætte den blodsukkersænkende effekt af Glimepirid Sandoz på en

uforudsigelig måde.

Graviditet og amning

Graviditet

Du må ikke anvende Glimepirid Sandoz under graviditet.

Amning

Glimepirid Sandoz passerer over i modermælken. Du må ikke tage Glimepirid Sandoz, hvis du

ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- eller reaktionsevne kan svækkes, hvis du får lavt (hypoglykæmi) eller højt

(hyperglykæmi) blodsukker, eller hvis du udvikler problemer med synet på grund af disse tilstande.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Dette er vigtigt at huske i alle situationer, hvor du kan udsætte dig selv eller andre for fare (f.eks. ved

bilkørsel eller ved håndtering af maskiner). Kontakt din læge, hvis du:

- Ofte har episoder med for lavt blodsukker

- Har nedsatte eller ingen symptomer ved for lavt blodsukker

Glimepirid Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Glimepirid Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Indtagelse af denne medicin:

Tag denne medicin gennem munden lige før eller sammen med dagens første hovedmåltid

(sædvanligvis morgenmaden). Hvis du ikke spiser morgenmad, så tag medicinen efter det

skema, som er aftalt med lægen. Det er vigtigt ikke at springe måltider over, når du får

Glimepirid Sandoz.

Tabletterne synkes hele sammen med mindst ½ glas vand. Tabletterne må ikke knuses eller

tygges.

Dosering

Doseringen af Glimepirid Sandoz afhænger af dit behov, din tilstand og resultaterne af dine blod- og

urinsukkertests og bestemmes af din læge. Tag ikke flere tabletter, end din læge har anvist.

Den sædvanlige startdosis er én Glimepirid Sandoz 1 mg-tablet én gang om dagen.

Hvis nødvendigt kan din læge øge dosis efter hver 1-2 ugers behandling.

Den maksimale anbefalede dosis er 6 mg dagligt.

En kombinationsbehandling af glimepirid plus metformin eller glimepirid plus insulin kan

initieres. I dette tilfælde vil lægen bestemme den rigtige individuelle dosis af glimepirid,

metformin eller insulin til dig.

Hvis din vægt ændres, eller hvis du ændrer livsstil, eller du befinder dig i en stress-situation

kan dette nødvendiggøre en ændring i Glimepirid Sandoz-dosis, og du skal derfor informere

din læge.

Hvis du føler effekten af dit lægemiddel er for svag eller for stærk, må du ikke selv ændre på

dosis, men spørg din læge.

Hvis du har taget for meget Glimepirid Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Glimepirid Sandoz tabletter, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet.

Hvis du kommer til at tage for mange Glimepirid Sandoz tabletter eller en ekstra dosis, er der risiko

for hypoglykæmi (for symptomer på hypoglykæmi, se afsnit 2), og derfor skal du straks indtage nok

sukker (f.eks. en lille plade sukkerknalder, sød juice, sødet te) og straks informere din læge. Når man

behandler hypoglykæmi hos børn, der har indtaget Glimepirid Sandoz ved et uheld, skal mængden af

sukker, der gives, omhyggeligt kontrolleres for at undgå muligheden for udvikling af farlig

hyperglykæmi. Personer der er bevidstløse må ikke få mad eller drikke.

Da hypoglykæmien kan vare nogen tid, er det meget vigtigt at patienten kontrolleres indtil der ikke

længere er nogen fare. Indlæggelsen på hospital kan være nødvendig også bare for en sikkerheds

skyld. Vis lægen pakningen eller de resterende tabletter, så lægen ved, hvad der er blevet indtaget.

Alvorlige tilfælde af hypoglykæmi med bevidstløshed og alvorlig neurologisk nedbrud er altid et

nødstilfælde, som kræver øjeblikkelig medicinsk behandling og indlæggelse på et hospital. Det skal

sikres på forhånd, at der altid er en person, som er informeret, som kan tilkalde lægen i nødstilfælde.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har glemt at tage Glimepirid Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Glimepirid Sandoz

Hvis du afbryder eller stopper behandlingen, skal du være opmærksom på at den ønskede

blodsukkersænkende effekt ikke opnås eller at sygdommen vil forværres igen. Bliv ved med at tage

Glimepirid Sandoz indtil lægen siger, du skal stoppe.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge, hvis du får nogen af de følgende symptomer:

Allergiske reaktioner (inklusive betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan

udvikle sig til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til chok.

Unormal leverfunktion, inklusive gulfarvning af huden og øjnene (gulsot). Problemer med

galdevejene (kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt.

Hudallergi (hypersensitivitet) så som kløe, udslæt, nældefeber og forøget følsomhed overfor

solen. Nogle milde allergiske reaktioner kan udvikle sig til alvorlige reaktioner.

Alvorlig hypoglykæmi, inklusive tab af bevidsthed, kramper eller koma.

Nogle patienter får følgende bivirkninger, når de tager Glimepirid Sandoz:

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

Lavere blodsukker end normalt (hypoglykæmi) (se afsnit 2)

Lavere antal blodlegemer:

Blodplader (med forøget risiko for blødning eller blå mærker)

Hvide blodlegemer (med forøget risiko for infektion)

Røde blodlegemer (som kan medføre bleg hud og svaghed eller åndenød)

Disse bivirkninger bliver som regel bedre efter stop af behandling med Glimepirid Sandoz.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede:

Allergiske reaktioner (inklusive betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan

udvikle sig til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til chok. Hvis du

oplever nogen af disse symptomer,

kontakt din læge øjeblikkeligt.

Unormal leverfunktion, inklusive gulfarvning af huden og øjnene (gulsot). Problemer med

galden (kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt. Hvis du oplever nogen af disse

symptomer,

kontakt din læge øjeblikkeligt.

Kvalme eller opkastninger, diarré, følelse af oppustethed og mavesmerter.

Nedsættelse af natrium-niveauet i dit blod (kan vises ved blodprøver).

Ikke kendt

(frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Hudallergi (hypersensitivitet) så som kløe, udslæt, nældefeber og forøget følsomhed overfor

solen. Nogle milde allergiske reaktioner, kan udvikle sig til alvorlige reaktioner med synke og

åndedrætsbesvær, hævelse af læber, hals eller tunge. Derfor, hvis du får nogle af disse

bivirkninger, så

kontakt din læge øjeblikkeligt.

Allergiske reaktioner over for sulfonylurea, sulfonider eller tilsvarende medicin kan

forekomme.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Der kan forekomme problemer med synet, når du begynder behandlingen med Glimepirid

Sandoz. Dette skyldes ændringer i blodsukkerniveauet og bør snart forbedres.

Forhøjet leverenzym

Alvorlige, usædvanlige blødninger eller blå mærker under huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glimepirid Sandoz indeholder:

Aktivt stof: Glimepirid. En tablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg glimepirid.

Øvrige indholdsstoffer:

Glimepirid Sandoz, 1 mg tabletter

Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, rød jernoxid (E172),

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Glimepirid Sandoz, 2 mg tabletter

Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, gul jernoxid (E172), indigotin

(E132), mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Glimepirid Sandoz, 3 mg tabletter

Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, gul jernoxid (E172),

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Glimepirid Sandoz, 4 mg tabletter

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, indigotin (E132),

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Glimepirid Sandoz, 1 mg tabletter

Lyserød, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kanter og delekærv på begge sider og præget ’G1’ på

den ene side.

Gennemsigtig PVC-/PE-/PVDC-//aluminiumsblister: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1 og

120 tabletter.

Hvid PP-tabletbeholder med LDPE- eller MDPE-låg: 100 og 250 tabletter.

Glimepirid Sandoz, 2 mg tabletter

Grøn, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kanter og delekærv på begge sider og præget ’G2’ på den

ene side.

Gennemsigtig PVC-/PE-/PVDC-//aluminiumsblister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1

og 120 tabletter.

Hvid PP-tabletbeholder med LDPE- eller MDPE-låg: 100 og 250 tabletter.

Glimepirid Sandoz, 3 mg tabletter

Lysegul, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kanter og delekærv på begge sider og præget ’G3’ på

den ene side.

Gennemsigtig PVC-/PE-/PVDC-//aluminiumsblister: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1 og

120 tabletter.

Hvid PP-tabletbeholder med LDPE- eller MDPE-låg: 100 og 250 tabletter.

Glimepirid Sandoz, 4 mg tabletter

Blå, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kanter og delekærv på begge sider og præget ’G4’ på den

ene side.

Gennemsigtig PVC-/PE-/PVDC-//aluminiumsblister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1

og 120 tabletter.

Hvid PP-tabletbeholder med LDPE- eller MDPE-låg: 100 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovkova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

LEK S.A., Ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polen

eller

LEK S.A., Ul.Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Glimepirid Sandoz 1/2/3 mg – Tabletten

Glimepirid Sandoz 1/2/3/4 mg tablety

Glimepirid Sandoz

FI, NO, SK:

Glimepirid Sandoz 1/2/3/4 mg

Glimepiride-1 A Pharma

SI :

Glimepirid LEK 1/2/3/4 mg filmsko obložene tablete

Glimepirida Sandoz 2/4 mg comprimidos EFG

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12. oktober 2016

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GLIMEPIRIDE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

GLIMEPIRIDE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1753 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-3-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Active substance: Somatropin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1377 of Thu, 01 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/607/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety

28-2-2018

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

PIOGLITAZONE AND GLIMEPIRIDE Tablet [Prasco Laboratories]

PIOGLITAZONE AND GLIMEPIRIDE Tablet [Prasco Laboratories]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

GLIMEPIRIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

GLIMEPIRIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)738 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)739 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-2-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

GLIMEPIRIDE Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

GLIMEPIRIDE Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GLIMEPIRIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

GLIMEPIRIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

GLIMEPIRIDE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GLIMEPIRIDE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

GLIMEPIRIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

GLIMEPIRIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

GLIMEPIRIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

GLIMEPIRIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

GLIMEPIRIDE Tablet [Proficient Rx LP]

GLIMEPIRIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed