Glimepirid "Bluefish"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glimepirid "Bluefish" 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glimepirid "Bluefish" 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42408
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glimepirid Bluefish 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg tabletter

Glimepirid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Glimepirid Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægssedddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Glimepirid Bluefish

Sådan skal du tage Glimepirid Bluefish

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Glimepirid Bluefish er et lægemiddel, om bruges til at sænke blodsukkeret og som tages gennem munden.

Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes sulfonylurinstoffer.

Glimepirid Bluefish virker ved at øge mængden af insulin, som frigives fra bugspytkirtlen. Insulinen sænker

så dit blodsukkerniveau.

Glimepirid Bluefish bruges til at behandle en bestemt form for sukkersyge (type 2-diabetes mellitus), når

kostomlægning, vægttab og motion ikke har været tilstrækkeligt for at kontrollere dit blodsukkerniveau.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Glimepirid Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Glimepirid Bluefish

hvis du er allergisk over for Glimepirid eller andre sulfonylurinstoffer (lægemidler, der bruges til at

sænke blodsukkeret ligesom glimepirid) eller sulfonamider (lægemidler mod bakterielle infektioner

såsom sulfamethoxazol) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glimepirid Bluefish (angivet i afsnit 6)

hvis du har insulinkrævende (type 1) diabetes

hvis du har hyperglykæmisk eller hypoglykæmisk koma (mistet bevidsthed)

hvis du har diabetisk ketoacidose (syreophobning i blodet), og du har nogle af følgende symptomer:

træthed, kvalme, hyppig vandladning og muskelstivhed

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Glimepirid Bluefish

Regelmæssig måling af blod- og urinsukkerniveauer er nødvendig. I de første få uger af behandlingen

med glimepirid er risikoen for nedsat blodsukker (hypoglykæmi) forhøjet.

hvis din nyre- eller leverfunktion er nedsat eller under langvarig fasten kan den blodsukkersænkende

virkning af glimepirid være for kraftig.

hvis du samtidig tager anden medicin eller naturlægemidler (se under ”Brug af anden medicin sammen

med Glimepirid Bluefish”)

Information vedrørende anvendelse af Glimepirid Bluefish til patienter under 18 år er begrænset. Det

kan derfor ikke anbefales at bruge denne medicin til disse patienter.

Hypoglykæmiske symptomer kan fremkomme hvis:

du samtidig tager anden medicin

du tager for meget af medicinen

du spiser på uregelmæssige tidspunkter

du har feber

du bliver udsat for skadelig stress

du øger din fysiske aktivitet

du drikker alkohol

du har alvorlige nyre- ellerleversygdomme

du lider af specielle hormonelle sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hypofysen eller

binyrebarken)

du er underernæret, glemmer eller springer måltider over eller har perioder med faste.

hvis du ændrer din kost.

Symptomer på hypoglykæmi (nedsat blodsukker) kan være: Sultfornemmelse, mathed, svedeture, nervøsitet,

rysten, bleghed, hovedpine, kvalme, opkastning, sløvhed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed,

koncentrationsbesvær, nedsat bevågenhed, og reaktionstid, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser,

aggression, sløret tale, rystelser, delvis lammelse, føleforstyrrelser, hjælpeløshed, svimmelhed og endda kramper

og mistet bevidsthed.

Følgende symptomer kan også forekomme: kraftige svedudbrud, klam hud, ængstelse, hurtig eller øget

hjerterytme, forhøjet blodtryk, hjertebanken, pludselig stærk smerter i brystet, som kan sprede sig til

omkringliggende dele af kroppen (angina pectoris og hjertearytmi).

Hvis dit blodsukkerniveau forsætter med at falde, kan du lide af voldsom forvirring (delirium), udvikle kramper,

tabe selvkontrollen, åndedrættet kan blive overfladisk og hjerterytmen kan blive langsommere og du kan blive

bevidstløs. De kliniske symptomer på alvorlig nedsat blodsukker kan ligne et hjertestop.

Symptomerne på nedsat blodsukker aftager som regel hurtigt når du indtager noget sukker. Du bør altid have en

form for sukker på dig, f.eks. fructose, frisk frugt, chokolade, eller lignende. Husk at kunstige sødestoffer har

ingen virkning. Kontakt lægen hvis indtag af sukker ikke hjælper eller hvis symptomerne kommer igen.

Symptomer på hyperglykæmi (forøget blodsukker) kan være: Tørst, hyppig vandladning, mundtørhed og tør

hud. I sådanne tilfælde bør du kontakte lægen. I stress-situationer (f.eks. ulykker, akutte operationer eller feber)

kan et midlertidigt skift til insulin være nødvendigt.

Sænkning af hæmoglobinniveauet og nedbrydning af røde blodceller (hæmolytisk anæmi) kan forekommer hos

patienter der mangler enzymet glucose-6-phosphatdehydrogenase.

Laboratorietest

Blod- og urinsukker skal kontrolleres regelmæssigt. Din læge kan også tage blodprøver for at kontrollere

niveauet af blodlegemer og leverfunktionen.

Børn og unge

Brug af Glimepirid Bluefish bør ikke anvendes til børn under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Visse lægemidler kan påvirke effekten af Glimepirid Bluefish, hvis de tages på samme tid ligesom at anden

medicin kan påvirke dit blodsukker. Dette kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker). Det gælder for

følgende lægemidler:

Anden medicin til behandling af diabetes mellitus (insulin, metformin og andre antidiabetika, der tages

gennem munden)

Medicin til behandling af smerte og betændelse (fenylbutazon, azopropazon, oxyfenbutazon,

acetylsalicyl-lignende lægemidler)

Medicin til behandling af urinvejsinfektioner (såsom visse langtidsvirkende sulfonamider)

Medicin til behandling af depression (MAO-hæmmere, fluoxetin)

Medicin som tilskud til muskelopbygning (anabolske steroider og mandlige kønshormoner)

Medicin til behandling af bakterie- og svampeinfektioner (chloramphenicol, clarithromycin,

tetracykliner, quinoloner, miconazol)

Medicin til at hindre blodpropper ( kumarine antikoagulantia)

Medicin til sænkning af forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere)

Medicin til behandling af for hurtig hjerterytme (disopyramider)

Medicin til behandling af gigt (allupurinol, probenecid, sulfinpyrazon)

Medicin til behandling af kræft (cyclophosphamid, ifosfamid, trofosfamid)

Medicin til vægttab (fenfluramin)

Medicin til at forøge blodcirkulationen, når den gives i højdosis intravenøs infusion (pentoxifyllin)

Medicin til behandling af allergisymptomer i næsen, såsom høfeber (tritoqualin)

Medicin, der kaldes sympatolytika og som anvendes til behandling af højt blodtryk, hjertesvigt eller

prostatasymptomer.

Følgende medicin kan forøge eller nedsætte Glimepirid Bluefish’s blodsukkersænkende virkning:

Medicin der indeholder kvindelig kønshormon (østrogener og progestogener)

Vanddrivende medicin (thiazid-diuretika)

Medicin der stimulerer skjoldbruskkirtlen (levothyroxin)

Medicin mod allergi og betændelse (glukokortikoider)

Medicin mod alvorlige mentale forstyrrelser ( fenothiazin-derivater, chlorpromazin)

Medicin der anvendes til at øge hjerterytmen, til behandling af astma eller tilstoppet næse, hoste og

forkølelse, anvendes til vægtreduktion eller anvendes til livstruende nødsituationer (adrenalin og

sympatomimetika)

Medicin mod højt kolesterol (nikotinsyre)

Medicin mod forstoppelse, når de anvendes i lang tid ( laksativ)

Medicin mod krampeanfald (fenytoin)

Medicin mod for højt blodtryk eller nedsættelse af blodsukker (diazoxid)

Medicin mod nervøsitet og søvnproblemer (barbiturater)

Medicin mod infektioner, tuberkulose (rifampicin)

Medicin mod forøget tryk i øjet (acetazolamid)

Medicin mod alvorlige tilfælde af lavt blodsukker (glucagon)

Følgende medicin kan forøge eller nedsætte Glimepirid Bluefish’s blodsukkersænkende virkning:

Medicin mod mavesår (kaldet H2 antagonister)

Medicin mod for blodtryk eller hjertesvigt såsom beta-blokkere (clonidin, guanethidin og reserpin).

Glimepirid Bluefish kan enten forøge eller hæmme virkningen af følgende medicin:

Medicin, der hæmmer størkning af blod (coumarin-derivater såsom warfarin)

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Henvend dig altid til lægen før du tager anden medicin på samme tid.

Brug af Glimepirid Bluefish sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol kan forstærke eller nedsætte den blodsukkersænkende virkning af Glimepirid Bluefish på en

uforudsigelig måde.

Graviditet og amning

Graviditet

Du må ikke anvende Glimepirid Bluefish under graviditet.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Amning

Glimepirid kan udskilles i modermælken. Du må ikke tage Glimepirid Bluefish, hvis du ammer.

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis dit blodsukker er sænket eller forhøjet eller hvis

du udvikler synsforstyrrelser som et resultat af sådanne tilstande. Husk på at du kunne bringe dig selv og

andre i fare, hvis du udfører aktiviteter der kræver opmærksomhed (f.eks. bilkørsel eller betjening af

maskiner). Spørg din læge, om du bør køre bil og betjene maskiner:

hvis du ofte har episoder med for lavt blodsukker

hvis du har nedsatte eller ingen symptomer ved for lavt blodsukker.

Glimepirid Bluefish indeholder lactose

Glimepirid Bluefish indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Glimepirid Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den anbefalede dosis for voksne er 1-4 mg dagligt afhængigt af dit blodsukkerniveau. Den maksimale dosis

er 6 mg dagligt.

Indtagelse af denne medicin

Tag denne medicin gennem munden lige før eller sammen med dagen første hovedmåltid

(sædvanligvis morgenmaden). Hvis du ikke spiser morgenmad, så tag lægemidlet på det tidspunkt som

du har aftalt med lægen. Det er vigtigt ikke at springe måltider over, når du tager Glimepirid Bluefish.

Tabletterne synkes med mindst et halvt glas vand. Tabletterne må ikke knuses eller tygges.

Det er meget vigtigt ikke at springe måltider over, når du er i behandling med Glimepirid Bluefish. En

kombinationsbehandling med insulin kan påbegyndes, hvis det er nødvendigt. I sådanne tilfælde vil din læge

fastsætte en passende mængde insulin til dig personligt.

Hvis din vægt ændres, eller hvis du ændrer livsstil, eller du befinder dig i en stress-situation

kan dette nødvendiggøre en ændring i Glimepirid Bluefish-dosis, og du skal derfor informere

din læge.

Hvis du synes virkningen af Glimepirid Bluefish er enten for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge

eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Glimepirid Bluefish tabletter

Symptomer på overdosering er: lavt blodsukker, kvalme, opkastning, mavesmerter, restløshed, rysten,

synsforstyrrelser, nedsat koordinationsevne, sløvhed, bevidstløshed (koma) og kramper. Du skal

øjeblikkeligt indtage noget sukker, frugtjuice eller lignende, hvis du har mistanke om en overdosis. Personer

der er bevidstløse må ikke gives mad eller drikke.

Da hypoglykæmien kan vare noget tid, er det meget vigtigt, at der bliver holdt øje med dig, indtil der ikke

længere er nogen fare. Indlæggelsen på hospital kan være nødvendig for en sikkerheds

skyld. Vis lægen pakningen eller de resterende tabletter, så lægen ved, hvad du har indtaget.

Alvorlige tilfælde af hypoglykæmi med bevidstløshed og koma er altid nødstilfælde, som kræver

øjeblikkelig medicinsk behandling og indlæggelse på et hospital. Det kan være en god ide, at fortælle familie

og venner, at de straks skal tilkalde lægehjælp, hvis det sker.

Hvis du har glemt at tage Glimepirid Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Du skal blot tage den næste tablet til

sædvanlig tid.

Hvis du stopper med at tage Glimepirid Bluefish

Fortøjet blodsukkerniveau kan forekomme. Spøg din læge til råds før du stopper med at tage denne medicin.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer):

Lavere blodsukker end normalt

Lavere antal blodlegemer:

Blodplader (med øget risiko for blødning eller blå mærker)

Hvide blodlegemer (med forøget risiko for infektion)

Røde blodlegemer (som kan medføre bleg hud og svaghed eller åndenød)

Ændringer i blodbilledet og lave blodsukkerniveauer forsvinder normalt, når behandlingen afbrydes.

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

Kvalme, opkastning, diaré, mavekneb, mavesmerter, nedsat leverfunktion (f.eks. kolestase og gulsot),

leverbetændelse, leversvigt, alvorlige allergiske reaktioner (åndenød, blodtryksfald, shock), allergisk

karbetændelse, nedsat natriumindhold i blodet.

Andre bivirkninger kan være:

Forhøjede leverenzymer, lysoverfølsomhed, overfølsomhedsreaktioner på huden såsom kløe, udslæt og

nældefeber, alvorlige, usædvanlig blødninger eller blå mærker under huden og krydsallergi med

sulfonylurinstoffer og sulfonamider.

Synsforstyrrelser kan forekomme i begyndelsen af behandlingen.

Kontakt straks lægen hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller hvis du oplever foruroligende

bivirkninger såsom synkebesvær, hævelse af læber, hals eller tunge, gulsot eller åndenød.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ikke specielle opbevaringsbetingelser.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

Glimepirid Bluefish indeholder:

Aktivt stof: Glimepirid

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat, povidon K30,

magnesiumstearat.

Desuden følgende farvestoffer:

Glimepirid Bluefish 1 mg: Rød jernoxid (E 172)

Glimepirid Bluefish 2 mg: Gul jernoxid (E 172), indigocarmin (E 132)

Glimepirid Bluefish 3 mg: Gul jernoxid (E 172)

Glimepirid Bluefish 4 mg: Indigocarmin (E 132)

Udseende og pakningstørrelse

1 mg tabletterne er runde med delekærv på den ene side.

2 mg, 3 mg og 4 mg tabletterne er aflange med delekærv på den ene side.

PVC/PVDC/Aluminiumsblister.

Pakningsstørrelser: 10, 30, 60, 90 og 120 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gavlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemsland

Produktnavn

DK (RMS)

Glimepirid Bluefish

Glimepirid Bluefish

Glimepirid Bluefish

Denne indlægsseddel blev senest revideret

14. august 2017