Glimepirid "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glimepirid "Actavis" 4 mg tabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glimepirid "Actavis" 4 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36172
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glimepirid Actavis

1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg og 6 mg tabletter

Glimepirid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Glimepirid Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de

har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Glimepirid Actavis

Sådan skal du tage Glimepirid Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Glimepirid Actavis er blodsukkersænkende medicin, der skal tages gennem

munden. Det tilhører en type af medicin kaldet sulfonylurinstoffer.

Glimepirid Actavis virker ved at øge mængden af insulin som frigives fra

bugspytkirtlen. Insulinen sænker dermed dit blodsukker.

Hvad Glimepirid Actavis anvendes til:

Glimepirid Actavis anvendes til at behandle en bestemt form for sukkersyge

(type 2 diabetes mellitus), hvor kostregulering, motion og vægtreduktion ikke

har været tilstrækkeligt til at kontrollere dit blodsukkerniveau.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLIMEPIRID

ACTAVIS

Tag ikke Glimepirid Actavis:

hvis du er allergisk over for glimepirid eller andre sulfonylurinstoffer

(medicin der anvendes til at sænke blodsukkeret ligesom glibenclamid)

eller sulfonamider (medicin, såsom sulfamethoxazol, mod bakterielle

infektioner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glimepirid Actavis

(angivet i pkt. 6).

hvis du lider af insulinkrævende diabetes (type 1 diabetes mellitus)

hvis du lider af diabetisk ketoacidose (en komplikation til diabetes, hvor dit

syreindhold i kroppen er forhøjet, og du kan have nogle af følgende

symptomer: træthed, kvalme, hyppig vandladning og muskelstivhed)

hvis du lider af svær nyre- eller leversygdom

ved søvnløshed og tab af bevidsthed på grund af voldsomt forhøjet

blodsukker niveau (diabeteskoma)

Tag ikke denne medicin, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i

tvivl, så tal med din læge eller apoteket, før du tager Glimepirid Actavis.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Glimepirid Actavis

Hvis du er ved at komme dig over en skade, operation, infektion med

feber eller anden form for stres, så informer din læge, da det kan være

nødvendigt midlertidigt at ændre på din behandling.

Hvis du lider af svær lever eller nyresygdom.

Tal med lægen, inden du begynder at tage Glimepirid Actavis, hvis du er

usikker på, om noget af ovennævnte gør sig gældende for dig.

Nedsat hæmoglobin-niveau og nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolytisk

anæmi) kan forekomme hos patienter, som mangler enzymet glykose-6-

fosfatdehydrogenase.

Børn og unge

Information vedrørende anvendelse af Glimepirid Actavis til patienter under 18

år er begrænset. Det kan derfor ikke anbefales at anvende denne medicin til

disse patienter.

Vigtig information vedrørende hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Når du tager Glimepirid Actavis kan du få hypoglykæmi (lavt blodsukker). Se

nedenstående for yderligere information om hypoglykæmi, symptomerne og

behandling.

Følgende faktorer kan forøge risikoen for hypoglykæmi

Underernæring, uregelmæssige måltider eller oversprungne eller

forsinkede måltider eller perioder med faste

kostændringer

Indtagelse af mere Glimepirid Actavis end den nødvendige dosis

Ved nedsat nyrefunktion

Ved alvorlig leversygdom

Hvis du lider af specielle hormonelle sygdomme (sygdomme i

skjoldbruskkirtlen, hypofysen eller binyrebarken).

Ved alkoholindtagelse (specielt hvis du springer et måltid over).

Ved brug af anden medicin (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen

med Glimepirid Actavis” nedenfor)

Hvis du forøger den fysiske aktivitet, og du ikke spiser nok eller spiser

mad med færre kulhydrater, end du plejer

Symptomer på hypoglykæmi kan være:

Voldsom sultfornemmelse, hovedpine, kvalme, opkastning, sløvhed,

søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, aggression, nedsat koncentration,

nedsat reaktionstid, depression, forvirring, tale og synsforstyrrelser, sløret tale,

rysten, delvis lammelse, føleforstyrrelser, svimmelhed, hjælpeløshed.

Følgende symptomer kan også forekomme:

Svedudbrud, klam hud, ængstelse, hurtig hjerterytme, forhøjet blodtryk,

hjertebanken, pludselig stærk smerte i brystet, som kan sprede sig til

omkringliggende dele af kroppen (angina pectoris).

Hvis blodsukkerniveauet bliver ved med at falde, kan du lide af voldsom

forvirring (delerium), udvikle kramper, tabe selvkontrol, åndedrættet kan blive

overfladisk, og hjerterytmen kan blive langsommere. Du kan blive bevidstløs.

Det kliniske billede på alvorlig nedsat blodsukker kan ligne et hjerteslag.

Behandling af hypoglykæmi

Symptomerne forsvinder i de fleste tilfælde hurtigt efter indtag af en eller anden

form for sukker, f.eks. sukkerknalder, sød juice eller sød te.

Du bør derfor altid have en eller anden form for sukker på dig (f.eks.

sukkerknalder). Vær opmærksom på, at kunstige sødestoffer ikke har nogen

virkning. Hvis indtagelse af sukker ikke hjælper, eller hvis symptomerne vender

tilbage, bør du søge læge eller tage på hospitalet.

Laboratorietest

Blod- og urinsukker skal kontrolleres regelmæssigt. Lægen kan også tage

blodprøver for at tjekke niveauet af blodlegemer og leverfunktionen.

Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Actavis

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Din læge vil måske ændre din dosis af Glimepirid Actavis, hvis du tager anden

medicin. Glimepirid Actavis kan måske mindske eller øge virkningen af dit

blodsukkerniveau.

Følgende medicin kan forstærke den blodsukker-sænkende effekt af

Glimepirid Actavis. Dette kan føre til hypoglykæmi (lavt blod sukker):

anden medicin til behandling af diabetes (f.eks. insulin eller metformin)

medicin til smertebehandling og inflammation (phenylbutazon,

azapropazon, oxyfenbutazon, salicylater)

medicin til behandling af urinvejsinfektioner (som nogle langtidsvirkende

sulfonamider)

medicin til behandling af bakterie- og svampeinfektioner (tetracykliner,

chloramphenicol, fluconazol, miconazol, quinoloner, clarithromycin)

medicin til at hindre blodpropper (coumarin derivater som warfarin)

medicin til at øge muskelmassen (anabolske steroider)

medicin som bruges ved mandlig kønshormonbehandling

medicin til behandling af depression (fluoxetin, MAO-hæmmere)

medicin til sænkning af forhøjet kolesterol (fibrater)

medicin til at sænke blodtrykket (ACE-hæmmere)

medicin der kaldes anti-arytmika som bruges til at kontrollere unormal

hjerterytme (disopyramid)

medicin til behandling af urinsur gigt (allupurinol, probenecid,

sulfinpyrazon)

medicin til behandling af kræft (cyclophosphamid, ifosfamid, trofosfamid)

medicin til vægttab (fenfluramin)

medicin til at forøge blodcirkulationen, når den gives i en højdosis

intravenøs infusion (pentoxifyllin)

medicin til behandling af allergi symptomer i næsen, såsom høfeber

(tritoqualin)

medicin, der kaldes sympatholytika, som bruges til behandling af højt

blodtryk, hjertesvigt, eller prostatasymptomer

Følgende medicin kan nedsætte den blodsukkersænkende effekt af

Glimepirid Actavis. Dette kan føre til hyperglykæmi (højt blodsukker)

medicin der indeholder kvindeligt kønshormon (østrogener og

progestogener)

medicin til behandling af højt blodtryk som kaldes thiazid diuretika

(vanddrivende medicin)

medicin der stimulerer skjoldbruskkirtlen (som levothyroxin)

medicin til behandling af allergi og betændelse (glucocorticoider)

medicin til behandling af alvorlige sindslidelser (chlorpromazin og andre

phenothiazin derivater)

medicin der bruges til at forøge hjerteslaget, til behandling af astma og

tilstoppet næse, hoste og forkølelse, til vægttab eller i livstruende

nødsituationer (adrenalin og sympathomimetika)

medicin mod højt kolesterol (nikotinsyre)

medicin mod forstoppelse, når de anvendes i lang tid (laksativ)

medicin der bruges ved krampeanfald (fenytoin)

medicin til behandling af nervøsitet og søvnløshed (barbiturater)

medicin til behandling af forøget tryk i øjet (azetazolamid)

medicin mod højt blodtryk eller nedsættelse af blodsukker (diazoxid)

medicin til behandling af infektioner, tuberkulose (rifampicin)

medicin til behandling af alvorlige tilfælde af lavt blodsukker (glucagon)

Følgende medicin kan forstærke eller nedsætte den blodsukkersænkende

effekt af Glimepirid Actavis:

medicin til behandling af mavesår (H2 antagonister)

medicin til behandling af højt blodtryk eller hjertesvigt, såsom beta-

blokkere, clonidin, guanethidin og reserpin. Disse kan også skjule tegn

på hypoglykæmi, så ekstra forsigtighed er nødvendig, når denne medicin

anvendes.

Glimepirid Actavis kan enten forstærke eller nedsætte virkningen af følgende

medicin:

medicin, der hæmmer blodets størkningsevne (coumarin derivater

såsom warfarin)

Brug af Glimepirid Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Indtagelse af alkohol kan forstærke eller nedsætte den blodsukkersænkende

virkning af Glimepirid Actavis på en uforudsigelig måde.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Du bør ikke tage Glimepirid Actavis, hvis du er gravid.

Hvis du ammer, bør du ikke tage Glimepirid Actavis, da Glimepirid Actavis

muligvis går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis dit blodsukker er

for lavt (hypoglykæmi) eller for højt (hyperglykæmi), eller hvis du får

synsproblemer som følge af disse tilstande. Husk, at du kan skade dig selv

eller andre (hvis du f.eks. kører bil eller betjener maskiner).

Spørg lægen, om du kan køre bil, hvis du:

tit har for lavt blodsukker (hypoglykæmi)

har få eller ingen advarselstegn på for lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Glimepirid

Actavis

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har oplyst dig om, at du ikke

kan tåle visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager Glimepirid

Actavis.

Visse farvestoffer i tabletterne på 2 mg (Tartrazin (E 102) og Sunset Yellow

FCF (E 110)) kan forårsage allergiske reaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE GLIMEPIRID ACTAVIS

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Indtagelse af dette lægemiddel

Tag dette lægemiddel gennem munden lige før eller sammen med

dagens første hovedmåltid (sædvanligvis morgenmaden). Hvis du ikke

spiser morgenmad, så tag lægemidlet efter det skema, som er aftalt med

lægen. Det er vigtigt ikke at springe måltider over, når du får Glimepirid

Actavis.

Tabletterne synkes hele sammen med mindst ½ glas vand. Tabletterne

må ikke knuses eller tygges.

Den sædvandlige dosis

Dosis afhænger af dit behov, tilstand og resultaterne af dine blod- og

urinsukkertests og bestemmes af din læge. Tag ikke flere tabletter end din

læge har anvist.

Den normale startdosis er 1 mg glimepirid én gang dagligt.

Hvis nødvendigt kan din læge øge dosis efter hver 1-2 ugers behandling

Den maksimale anbefalede dosis er 6 mg glimepirid dagligt.

En kombinationsbehandling af glimepirid plus metformin eller glimepirid

plus insulin kan påbegyndes. I dette tilfælde vil lægen bestemme den

rigtige individuelle dosis af glimepirid, metformin eller insulin til dig

Hvis din vægt ændres, eller hvis du ændrer livsstil, eller du befinder dig i

en stress-situation kan dette nødvendiggøre en ændring i Glimepirid

Actavis dosis, du skal derfor informere din læge

Hvis du føler effekten af dit lægemiddel er for svag eller for stærk, må du

ikke selv ændre på dosis, men spørg din læge

Hvis du har taget for meget Glimepirid Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis du kommer til at tage for meget glimepirid eller en ekstra dosis, er der

risiko for hypoglykæmi (se symptomer på hypoglykæmi under afsnit 2 –

”advarsler og forsigtighedsregler”) og derfor skal du straks indtage nok

sukker (f.eks. en lille plade sukkerknalder, sød juice, sødet te) og straks

informere din læge. Når man behandler hypoglykæmi hos børn, der har

indtaget Glimepirid Actavis ved et uheld, skal mængden af sukker, der gives,

omhyggeligt kontrolleres for at undgå muligheden for udvikling af farlig

hyperglykæmi. Personer der er bevidstløse må ikke få mad eller drikke.

Da hypoglykæmien kan vare nogen tid, er det meget vigtigt, at patienten

kontrolleres, indtil der ikke længere er nogen fare. Indlæggelsen på hospital

kan være nødvendig også bare for en sikkerheds skyld. Vis lægen pakningen

eller de resterende tabletter, så lægen ved, hvad der er blevet indtaget.

Alvorlige tilfælde af hypoglykæmi med bevidstløshed og koma er altid et

nødstilfælde, som kræver øjeblikkelig medicinsk behandling og indlæggelse

på et hospital. Det kan være en hjælp, at informere familie og venner om

straks at tilkalde lægen, hvis dette sker for dig.

Hvis du har glemt at tage Glimepirid Actavis

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med

den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Glimepirid Actavis

Hvis du afbryder eller stopper behandlingen, skal du være opmærksom på at

den ønskede blodsukkersænkende effekt ikke opnås, eller at sygdommen vil

forværres igen. Hvis det er nødvendigt med ændringer, er det absolut

nødvendigt, at du kontakter din læge først.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen

af dette lægemiddel.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital, hvis du oplever noget

af følgende, da du kan have brug for akut lægehjælp:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig hypoglykæmi, inklusiv tab af bevidsthed, kramper og koma.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede):

Allergiske reaktioner (inklusiv betændelse i blodårerne, ofte med

hududslæt), som kan udvikle sig til alvorlige reaktioner med åndenød,

blodtryksfald og af og til chok.

Unormal leverfunktion, inklusiv gulfarvning af huden og øjnene (gulsot).

Problemer med galdestrømmen (kolestase), leverbetændelse (hepatitis)

eller leversvigt.

Hyppigheden er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data):

Hudallergi (hypersensitivitet) så som kløe, udslæt, nældefeber og

forøget følsomhed overfor solen. Nogle milde reaktioner, kan udvikle sig

til alvorlige reaktioner med synke- eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af

læber, svælg eller tunge.

Andre bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Lavere blodsukker end normalt (hypoglykæmi) (se afsnit 2 - ”advarsler og

forsigtighedsregler”)

Lavere antal blodlegemer:

Blodplader (med forøget risiko for blødning eller blå mærker)

Hvide blodlegemer (med forøget risiko for infektion).

Røde blodlegemer (som kan medføre bleg hud og svaghed eller

åndenød)

Disse problemer forbedres generelt når du stopper med at tage Glimepirid

Actavis.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede):

kvalme, opkast, diarré, følelse af mæthed eller oppustethed og

mavesmerter

fald i natrium-niveauet i dit blod (ses ved blodprøver)

Hyppigheden er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data):

Allergiske reaktioner over for sulfonylurinstoffer, sulfonamider og

beslægtede lægemidler kan forekomme

Du kan få problemer med synet, når du starter behandling med Glimepirid

Actavis. Dette skyldes ændringer i blodsukkerniveauet og bør snart

forbedres

Stigning i leverenzymer.

Kraftig, usædvanlig blødning eller blodudtrækning under huden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Glimepirid Actavis utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Glimepirid Actavis ved temperaturer over 30°C.

Opbevar Glimepirid Actavis i original beholder.

Tag ikke Glimepirid Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glimepirid Actavis tabletter indeholder

Aktivt stof: Glimepirid.

En tablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3, mg, 4 mg eller 6 mg af det aktive stof.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycollat, povidon og magnesiumstearat.

1 mg tabletter (lyserøde) indeholder også: rød jernoxid (E 172), 2 mg tabletter

(grøn): gul jernoxid (E 172), tartrazin (E 102), Brilliant blue FCF (E 133), Sunset

Yellow FCF (E 110), 3 mg tabletter (gul): gul jernoxid (E 172), 4 mg tabletter

(blå): Indigo Carmine (E 132) og 6 mg tabletter (orange); gul jernoxid ( E 172),

rød jernoxid (E 172), Pigment Blend PB-23103.

Udseende

Glimepirid Actavis 1 mg er lyserøde, flade, aflange tabletter med afrundede

kanter, delekærv på den ene side og mærket med ”G” på den anden side.

Glimepirid Actavis 2 mg er grønne, flade, aflange tabletter med afrundede

kanter, delekærv på den ene side og mærket med ”G” på den anden side.

Glimepirid Actavis 3 mg er gule, flade, aflange tabletter med afrundede kanter,

delekærv på den ene side og mærket med ”G” på den anden side.

Glimepirid Actavis 4 mg er blå, flade, aflange tabletter med afrundede kanter,

delekærv på den ene side og mærket med ”G” på den anden side.

Glimepirid Actavis 6 mg er orange, flade, aflange tabletter med afrundede

kanter, delekærv på den ene side og mærket med ”G” på den anden side.

Pakningsstørrelser

10, 20, 30, 50, 60, 90 og 120 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis hf, Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island.

Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600,

Bulgarien.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende

navne

Danmark:

Glimepirid Actavis

Norge:

Glimepirid Actavis

Sverige:

Glimepirid Actavis

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2014.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety