Gestodilat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gestodilat 75+30 mikrogram overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 75+30 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Gestodilat 75+30 mikrogram overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43948
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Gestodilat 75 mikrogram/20 mikrogram, overtrukne tabletter

Gestodilat 75 mikrogram/30 mikrogram, overtrukne tabletter

gestoden og ethinylestradiol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Gestodilat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Gestodilat

Sådan skal du tage Gestodilat

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Gestodilat er p-piller, der anvendes til at forebygge graviditet ved at hindre ægløsning. Hver tablet

indeholder en lille mængde af to forskellige kvindelige kønshormoner: gestoden (progestogen) og

ethinylestradiol (østrogen).

P-piller som indeholder to typer hormoner kaldes kombinations-p-piller.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering en angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE GESTODILAT

Generelt om p-piller

Før du begynder at tage Gestodilat, vil din læge stille dig en række spørgsmål, som relaterer sig til din

og din nærmeste families helbredstilstand. Lægen vil også måle dit blodtryk, og afhængig af din

situation, kan lægen tage forskellige andre prøver.

I denne indlægsseddel er der beskrevet flere situationer, hvor du bør stoppe med at tage p-piller, eller

hvor Gestodilats virkning er nedsat. I sådanne situationer bør du enten ikke have samleje, eller du bør

supplere p-pillerne med et ikke-hormonelt præventionsmiddel, f.eks. bruge kondom eller en anden

form for barrieremetode. Brug ikke ”sikre perioder” eller temperaturmålinger. Disse metoder kan

være upålidelige, fordi Gestodilat ændrer de månedlige forandringer i kropstemperaturen og slimen i

livmoderhalsen.

Som med andre P-piller, beskytter Gestodilat IKKE mod hiv (aids) eller andre kønssygdomme.

Tag IKKE Gestodilat:

hvis du er allergisk over for gestoden, ethinylestradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Gestodilat (angivet i punkt 6)

hvis du har (eller har haft) en blodprop i benet, i lungen eller i andre organer

hvis du har (eller har haft) et hjerte- eller slagtilfælde

hvis du har (eller har haft) en lidelse, som kan være forudsigende for et hjertetilfælde (f.eks.

angina pectoris, som medfører alvorlige brystsmerter) eller slagtilfælde (f.eks. forbigående lille

slagtilfælde uden mén)

hvis du har haft en lidelse, som kan øge risikoen for blodprop i arterierne, som:

sukkersyge med skadede blodkar

meget højt blodtryk

meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycider)

hvis du har (eller har haft) en forstyrrelse af blodkoagulering (f.eks. C-vitaminmangel)

hvis du har (eller har haft) en forhistorie med migræne kombineret med visuelle symptomer,

talebesvær eller svaghed

hvis du har (eller har haft) betændelse i bugspytkirtlen

hvis du har (eller har haft) en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er normal

hvis du har haft en leversvulst

hvis du har (eller har haft), eller hvis du er i risikogruppen for at få brystkræft eller kræft i

kønsorganerne.

Tal med lægen eller apoteket, før du begynder at tage Gestodilat, hvis et af disse punkter passer på

dig. I så fald vil din læge måske foreslå, at du bruger en anden type p-piller eller en helt anden form

for prævention uden hormoner.

Du bør holde op med at tage Gestodilat, hvis du får en af de nævnte tilstande.

Advarsler og forsigtighedsregler

I visse situationer skal du være ekstra forsigtig med at tage Gestodilat eller andre kombinerede

hormonpræparater, og det kan være nødvendigt at få foretaget et regelmæssigt check hos din læge.

Hvis noget af nedenstående gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, før du tager Gestodilat.

Du skal også fortælle det til din læge, hvis noget af nedenstående opstår eller forværres under

behandlingen med Gestodilat:

hvis en nær slægtning har (eller har haft) brystkræft

hvis du ryger

hvis du har en lidelse i lever eller galdeblære

hvis du har sukkersyge

hvis du har en depression

hvis du har tarmsygdommene Crohns lidelse eller ulcerativ collitis (tarmbetændelse)

hvis du har en blodsygdom, som hedder HUS (hæmolytisk uræmisk syndrom), som medfører

nyreskade

hvis du har seglcelle anæmi (en arvelig sygdom i røde blodlegemer)

hvis du har epilepsi (se ”Brug af anden medicin sammen med Gestodilat”)

hvis du har en sygdom i immunsystemet, der hedder systemisk lupus erythematosus (SLE)

hvis du har lidelser, der først blev set under graviditet eller tidligere brug af kønshormoner,

såsom: høretab, porfyri (en blodsygdom), herpes under graviditet (hududslæt med blærer

under graviditet), Sydenhams chorea (en nervelidelse med pludselige kropsbevægelser)

hvis du har (eller har haft) chloasma (en misfarvning af huden, især af ansigtshuden eller i

nakken, også kendt som graviditetspletter. Hvis du lider af dette, bør du undgå direkte kontakt

med sollys og ultraviolet lys.

hvis du har arvelig angioødem, da lægemidler indeholdende østrogen kan forværre

symptomerne. Du bør omgående kontakte din læge, hvis du får symptomer som hævelse i

ansigtet, af tungen og/eller svælget og/eller du har synkebesvær eller nældefeber sammen med

åndenød.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gestodilat.

Gestodilat og blodpropper

Brug af p-piller kan øge risikoen for at udvikle blodpropper, som kan blokere en vene (f.eks. i benene)

eller en arterie (f.eks. i hjertet (hjertetilfælde) eller i hjernen (slagtilfælde)).

Risikoen for at få blodpropper er højere, hvis du bruger Gestodilat sammenlignet med andre

kombinations-p-piller, som indeholder hormonet levonorgestrel. Det samlede antal kvinder, der får en

blodprop er lavt. Hvis 100.000 kvinder bruger en kombinations-p-pille, som indeholder hormonet

levonorgestrel gennem ét år, får 20 kvinder en blodprop. Hvis 100.000 kvinder bruger en

kombinations-p-pille med gestoden gennem et år, vil 30 eller 40 kvinder få en blodprop. Til

sammenligning, hvis 100.000 kvinder bliver gravide, vil 60 kvinder få en blodprop.

Den forøgede risiko er størst i det første år ved førstegangsbrug af p-piller, hvor risikoen for

blodpropper er højst med alle typer p-piller.

Risikoen for at udvikle en blodprop hos brugere af p-piller øges:

hvis du er overvægtig

hvis du eller en af dine nærmeste slægtninge har haft en blodprop i benet, lungen eller i et

andet organ i en ung alder

hvis du skal have foretaget en operation, hvis du er immobil gennem en længere periode, eller

hvis du har været udsat for en alvorlig ulykke. Det er vigtigt på forhånd at fortælle det til din

læge, at du bruger Gestodilat, da behandlingen måske skal stoppes. Din læge vil fortælle dig,

hvornår du kan starte med at tage Gestodilat igen. Det kan du typisk 14 dage efter, at du er

kommet på benene igen

ved øget alder.

Brugen af kombinations-p-piller har været forbundet med en stigning i risikoen for arteriel

blodpropdannelse (arteriel trombose), for eksempel i hjertets blodkar (hjertetilfælde) eller i hjernen

(slagtilfælde).

Risikoen for arteriel blodpropdannelse hos brugere af kombinations-p-piller stiger:

hvis du ryger. Det anbefales på det kraftigste, at du stopper med at ryge, når du bruger

Gestodilat, især hvis du er ældre end 35 år

hvis du har øget fedtindhold i blodet (koleterol eller triglycider)

hvis en af dine nærmeste slægtninge i en ung alder har haft et hjerte- eller slagtilfælde

hvis du har migræne

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du har hjerteproblemer (hjerteklaplidelse, forstyrrelse af hjerterytmen).

Hvis du oplever nogen af følgende tilstande, mens du tager Gestodilat, skal du stoppe med at

tage p-pillerne og straks kontakte din læge:

stærke smerter og/eller hævelse i det ene ben

pludseligt opstået smerte i brystet, som kan stråle ud i din venstre arm

pludseligt opstået åndenød

pludseligt opstået hoste uden tydelig årsag hertil

usædvanlig, kraftig eller længerevarende hovedpine eller forværring af migræne

helt eller delvist synstab

besværet tale eller tab af evnen til at tale

svimmelhed eller besvimelse

svaghed, mærkelig følelse, eller følelsesløshed i kroppen

besværet gang eller besvær ved at holde fast om ting

kraftige mavesmerter.

Gestodilat og kræft

Brystkræft er observeret lidt oftere hos kvinder, der tager p-piller, end hos kvinder, der

ikke tager p-piller. Det er uvist om forskellen skyldes brugen af p-piller. Det kan være fordi,

kvinderne blev undersøgt oftere på grund af deres behandling, så brystkræft blev opdaget tidligere.

Forekomsten af knuder i brystet forsvinder gradvist efter ophør med hormonelle kombinations-

præventionsmidler. Det er vigtigt, at du kontrollerer dine bryster regelmæssigt og kontakter din læge,

hvis du føler knuder.

I sjældne tilfælde er der set godartede leversvulster og i endnu mere sjældne tilfælde

ondartede leversvulster hos p-pille brugere.

Blødning mellem menstruationer

Under de første få måneder du tager Gestodilat, kan du opleve uventede blødninger, f.eks. blødning

udenfor p-pillepausen. Hvis denne blødning varer mere end få måneder, eller hvis den starter efter

nogle måneder, skal du kontakte din læge.

Hvad du skal gøre, hvis der ikke kommer en blødning i p-pillepausen

Hvis du har taget alle tabletter korrekt, ikke har kastet op eller haft alvorlig diarre og ikke har taget

andre lægemidler, er det stærkt usandsynligt, at du er gravid.

Hvis den forventede blødning udebliver to gange i træk, kan du være gravid. Kontakt omgående din

læge. Start ikke på næste blisterkort, før du er sikker på, at du ikke er gravid.

Brug af anden medicin sammen med Gestodilat

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

De kan fortælle dig, om du skal bruge anden prævention (for eksempel kondom) og i så

fald hvor længe.

Visse lægemidler kan gøre Gestodilat mindre effektiv til forebyggelse af graviditet eller kan medføre

uventet blødning, f.eks.:

visse lægemidler til behandling af aids (f.eks. ritonavir, nevirapine) eller andre

infektionssygdomme (griseofluvin)

lægemidler til behandling af tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin)

lægemidler til behandling ar forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan)

lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon,

carbamazepin, oxcarbazepin, topiramat)

lægemidler, som indeholder perikon

lægemidler til behandling af søvnanfald (modafinil).

Hvis du er i korttidsbehandling med disse lægemidler, bør du bruge supplerende prævention (f.eks.

kondom, pessar eller skum), mens du er i behandling med det andet lægemiddel og i 28 dage

efterfølgende.

Hvis du er i langtidsbehandling med ovenstående lægemidler, skal din Gestodilat-dosis muligvis øges,

eller du kan bruge en supplerende præventionsmetode. Spørg lægen eller apoteket til råds.

præparater der indeholder perikon

Naturlægemidler som indeholder perikum bør ikke tages samtidig med Gestodilat. Hvis du allerede

tager et præparat, som indeholder perikon, skal du rådføre dig med din læge.

Gestodilat kan påvirke virkningen af lamotrigin (mod epilepsi). Dette kan medføre en øget hyppighed

af anfald.

Laboratorieprøver

Du skal fortælle din læge, at du tager Gestodilat, før du får foretaget blod- eller urinprøver, da

Gestodilat kan påvirke visse prøveresultater.

Brug af Gestodilat sammen med mad og drikke

Det forventes ikke, at mad og drikke påvirker optagelsen af hormonerne i Gestodilat i kroppen.

Graviditet og amning

Graviditet

Du må ikke tage Gestodilat, hvis du er gravid. Det betyder dog ikke, at du er nødt til at få en abort,

hvis du bliver gravid, mens du tager Gestodilat. Hold op med at tage Gestodilat, hvis du tror, at du er

blevet gravid, mens du tog p-pillerne, og gå til lægen snarest muligt.

Amning

Du må ikke tage Gestodilat, hvis du ammer.

Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid eller ønsker at amme.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke blevet undersøgt, om ethinylestradiol påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Gestodilat indeholder lactose og saccharose

Denne medicin indeholder lactose og saccharose. Kontakt din læge, før du tager medicinen, hvis du

har fået at vide, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE GESTODILAT

Tag altid Gestodilat nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering og indgivelsesmåde

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt. Tag tabletterne regelmæssigt og uden at springe en dosis

over. Tag eventuelt tabletten med lidt vand. Du kan tage tabletterne alene eller i forbindelse med et

måltid, men du bør tage dem på omtrent samme tid hver dag.

Et blisterkort indeholder 21 tabletter. Ud for hver tablet er der trykt navnet på en ugedag. Hvis du

f.eks. starter på en onsdag, skal du tage en tablet ud for ”ONS”. Følg pilenes retning på kortet, indtil

du har taget alle 21 tabletter.

Dernæst skal du holde 7 dages pause. I løbet af disse 7 p-pillefrie dage (også kaldet p-pillepausen) kan

du forvente en blødning. Denne såkaldte “ophørsblødning” vil normalt starte på den 2. eller 3. dag i p-

pillepausen.

På den 8. dag efter, at du tog den sidste Gestodilat p-pille (dvs. efter 7 dages pause), skal du begynde

på det næste blisterkort, også selv om blødningen ikke er stoppet. Det betyder, at du bør starte på det

næste kort på samme ugedag, og din menstruation bør begynde på den samme dag hver måned.

Hvis du tager Gestodilat efter disse anvisninger, vil du også være beskyttet mod graviditet i de 7 dage,

hvor du ikke tager p-pillerne.

Sådan starter du med at tage Gestodilat

Hvis du ikke har taget p-piller i den forudgående måned

Tag den første p-pille på den første menstruationsdag (det er første dag i din cyklus). Hvis du

begynder på Gestodilat på den første menstruationsdag, vil du være beskyttet mod at blive gravid med

det samme.

Ved skift fra et andet p-pillepræparat, p-ring eller depotplaster

Tag den første Gestodilat p-pille dagen efter, at du tog den sidste tablet af det tidligere mærke, men

senest på dagen efter ophøret af det tidligere mærkes tabletfrie dage (eller efter den sidste ikke-

virksomme tablet af det tidligere mærke). Hvis du skifter fra en p-ring eller et depotplaster, kan du

med fordel begynde behandlingen med Gestodilat samme dag, som ringen eller plastret er blevet

fjernet, men senest på den dag, hvor næste ring skulle have været indsat eller næste plaster skulle have

været sat på.

Ved skift fra prævention, der kun indeholder progestogen (minipiller, indsprøjtninger, implantat eller

progestogen-spiral)

Start med at tage Gestodilat den dag, hvor du skulle have haft den næste injektion eller den dag, hvor

dit implantat eller din spiral bliver fjernet. Du skal bruge anden prævention (f.eks. kondom) ved

samleje i de første 7 dage, du tager p-pillerne.

Efter abort i første trimester

Du kan begynde at tage Gestodilat med det samme. Du har ikke behov for at bruge et supplerende

præventionsmiddel.

Efter fødsel eller abort i andet trimester

Du må ikke begynde at tage Gestodilat, før der er gået 21-28 dage efter en fødsel eller abort i andet

trimester. Hvis du starter behandlingen senere end 28 dage efter fødsel eller abort i andet trimester,

skal du supplere behandlingen med en såkaldt barierremetode (f.eks. kondom) i de første 7 dages brug

af Gestodilat.

Hvis du efter en fødsel havde samleje, før du (igen) begyndte at tage Gestodilat, skal du først sikre

dig, at du ikke er gravid, eller vente med at starte på behandlingen, til du har haft din næste

menstruation.

Hvis du ammer og ønsker at begynde at tage Gestodilat (igen) efter fødslen

Læs afsnittet om “Amning”.

Hvis du har taget for mange Gestodilat-tabletter

Følgende symptomer kan opstå: kvalme og opkastning, hos unge piger også mild vaginalblødning.

Hvis du har taget mange ekstra p-piller, skal du kontakte din læge, som kan behandle dine symptomer.

Hvis du har glemt at tage Gestodilat

Hvis du tager din p-pille mindre end 12 timer for sent, er beskyttelsen ikke reduceret. Tag p-

pillen, så snart du husker det, og tag den efterfølgende til normal tid.

Hvis du tager din p-pille mere end 12 timer for sent, kan beskyttelsen mod graviditet være

reduceret. Jo flere p-piller du har glemt, jo større er risikoen for reduceret beskyttelse mod

graviditet.

Risikoen for ukomplet beskyttelse mod graviditet er størst, hvis du glemmer en p-pille i starten eller i

slutningen af et blisterkort. Du skal derfor følge følgende regler (se også diagram herunder):

Mere end en p-pille glemt i et blisterkort:

Kontakt din læge.

En p-pille glemt i uge 1:

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, selvom det betyder,

at du tager to på samme tid. Tag p-pillerne igen til sædvanlig tid, og brug ekstra beskyttelse de

første syv dage, f.eks. kondom. Hvis du har haft samleje i ugen før, du glemte en p-pille, eller

hvis du har glemt at starte på et nyt blisterkort efter p-pillepausen, er der en risiko for, at du er

gravid. I dette tilfælde skal du kontakte din læge.

En tablet glemt i uge 2:

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, selv om det betyder at

du tager to p-piller på samme tid. Tag p-pillerne igen til sædvanlig tid. Beskyttelsen mod

graviditet er ikke reduceret, hvis du har taget p-pillerne korrekt i 7 dage før den glemte p-

pille, og du behøver ikke benytte yderligere beskyttelse.

En tablet glemt i uge 3:

Du kan vælge mellem følgende muligheder:

1.

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, selv om det betyder, at du tager to

p-piller på samme tid. Tag p-pillerne igen til sædvanlig tid. I stedet for p-pillepausen

fortsættes direkte til næste blisterkort. Du vil sandsynligvis få menstruation (ophørsblødning)

i slutningen af det andet blisterkort, men du kan også opleve pletblødning eller

gennembrudsblødning under andet blisterkort.

2.

Du kan stoppe med blisterkortet, og gå direkte til den p-pillefrie periode på 7 dage

(medregn den dag du glemte at tage p-pillen, da den gælder som første dag i p-pillepausen).

Hvis du ønsker at starte med et nyt blisterkort på din faste startdag, forkortes den p-pillefrie

periode til mindre end 7 dage.

Hvis du følger disse anvisninger, vil du være beskyttet mod graviditet. Hvis du har glemt nogen af p-

pillerne på blisterkortet, og du ikke får blødning i den første p-pillefrie periode, kan du være gravid.

Kontakt din læge, før du begynder på det næste blisterkort.

I uge 2

I uge 3

I uge 1

Spørg din læge til råds

Har haft samleje i ugen før forglemmelsen

Flere glemte p-piller

i et blisterkort

eller

Tag den glemte p-pille

Anvend barrieremetode

(kondom) i de næste 7 dage

Tag blisterkortet færdigt

Tag den glemte p-pille

Tag blisterkortet færdigt

I stedet for at holde pause fortsættes

med det næste blisterkort

Tag den glemte p-pille

Tag blisterkortet færdigt

Kun én p-pille glemt

(taget mere end 12

timer for sent)

Hold straks op med at tage p-pillerne

Påbegynd p-pillepausen (ikke længere

end 7 dage inkl. den dag du glemte p-

pillen)

Start på et nyt blisterkort

Hvis du kaster op eller har kraftig diarré

Hvis du kaster op 3-4 timer efter, at du tog en p-pille, eller hvis du har kraftig diarré, virker p-pillen

muligvis ikke. Det er samme situation, som hvis du glemmer en p-pille.

Efter opkastning eller diarré skal du tage en p-pille til fra et reserveblisterkort så snart som muligt.

Om muligt skal du tage den

inden for 12 timer

efter det sædvanlige tidspunkt. Hvis det ikke er muligt,

eller der er gået

over 12 timer

, skal du følge vejledningen under “Hvis du har glemt at tage

Gestodilat”. Du bør bruge anden prævention (kondomer, sæddræbende middel). Tal med lægen.

Værd at vide om udsættelse af menstruationen

Selv om det ikke anbefales, er det muligt at udsætte menstruationen. Det kan gøres ved at gå direkte i

gang med et nyt blisterkort med Gestodilat i stedet for at holde pause efter det forrige blisterkort. Du

kan få pletblødning (små blodpletter eller -dråber) eller gennembrudsblødning, mens du bruger det

andet blisterkort. Efter den sædvanlige pause på 7 dage skal du fortsætte med det næste blisterkort.

Spørg eventuelt lægen til råds, før du beslutter dig for at udsætte menstruationen.

Værd at vide om ændring af første menstruationsdag

Hvis du tager p-pillerne som anvist, vil din menstruation begynde i p-pillepausen. Hvis du ønsker at

ændre denne dag, kan du gøre det ved at gøre pausen kortere (men aldrig længere!). Hvis din pause

for eksempel begynder på en fredag, og du ønsker at ændre det til en tirsdag (3 dage tidligere), skal du

begynde på et nyt kort 3 dage tidligere end sædvanligt. Hvis du gør p-pillepausen meget kort (for

eksempel 3 dage eller mindre), vil du måske ikke få en blødning i løbet af pausen. I så fald kan du

muligvis få pletblødninger (små blodpletter eller -dråber) eller gennembrudsblødning.

Spørg lægen til råds, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gøre.

Hvis du holder op med at tage Gestodilat

Du kan når som helst holde op med at tage Gestodilat. Spørg lægen til råds om andre former for sikker

prævention, hvis du ikke ønsker at blive gravid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

De alvorlige bivirkninger, der er forbundet med brugen af p-piller, er beskrevet i afsnit 2

”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Andre mulige bivirkninger

Følgende bivirkninger er set hos kvinder, der tager p-piller:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end l ud af 10 kvinder):

Hovedpine, herunder migræne

Pletblødning og blødning i mellem menstruationerne

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 kvinder):

Betændelse i skeden (vaginitis), herunder svamp i skeden

Vægtændringer

Humørforandringer (herunder depression)

Ændret sexlyst

Ændret udflåd og menstruation

Ændringer i livmoderens slimhinde

Nervøsitet

Svimmelhed

Synsforstyrrelser

Kvalme, opkastning

Mavesmerter

Akne

Ømme bryster og brystspændinger

Menstruationssmerter

Udflåd

Vand i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 kvinder):

Appetitændringer

Mavekramper

Oppustethed

Udslæt

Brune pletter i ansigtet (chloasma), der muligvis ikke går væk

Forøget kropsbehåring

Hårtab

Forhøjet blodtryk

Ændring i fedtindholdet i blodet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 kvinder):

Alvorlig allergisk reaktion med sjældne tilfælde af nældefeber, hævelser, kredsløbslidelser og

vejrtrækningsproblemer

Glucoseintolerans

Øjenirritation ved kontaktlinser

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)

Små knuder under huden (erythema nodosum).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Forværring af sygdommen lupus erythematosus (en sygdom, der kan påvirke mange dele af

kroppen, herunder hud, led og organer).

Forværring af sygdommen porfyri (sygdom, der påvirker dannelsen af blodpigmenter).

Nedsat niveauer af folat i blodet

Forværring af Chorea (sygdom i bevægelsesapparatet)

Betændelse i synsnerven.

Blodprop i øget (i nethinden)

Betændelse i bugspytkirtlen

Leversvulster

Galdesten

Cholestase (sygdom i galdevejene)

Erytema multiforme (hudsygdom)

Uræmisk hæmolytisk syndrom (blodsygdom, hvor blodpropper medfører nyresvigt).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Blodpropper i venerne og lungerne.

Nogle bivirkninger kræver, at behandlingen stoppes (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Hvis du oplever dette mens du tager Gestodilat, skal du stoppe med at tage p-pillerne og kontakte

lægen med det samme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Gestodilat efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Gestodilat indeholder:

Aktivt stof: gestoden og ethinylestradiol.

1 tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 20 mikrogram ethinylestradiol.

1 tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 30 mikrogram ethinylestradiol.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: natriumcalciumedetat, lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon,

magnesiumstearat.

Overtræk: saccharose, povidon, polyglycol, calciumcarbonat, talcum, montanglycolvoks.

Udseende og pakningsstørrelse

Hvide, runde, bikonvekse, blanke overtrukne tabletter.

Hver æske indeholder en (tre eller seks) kalenderpakning(er) med 21 overtrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva Denmark A/S

Parallelvej 10-12

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.nr.: 44 98 55 11

E-mail:

info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Lisa-20 75mcg/20mcg

Lisa-30 75mcg/30mcg

Danmark

Gestodilat

Estland

Gesytil 75/20 mikrogrammi kaetud tabletid

Gesytil 75/30 mikrogrammi kaetud tabletid

Finland

Gestodilat 20/75 mikrog tabletti, päällystetty

Gestodilat 30/75 mikrog tabletti, päällystetty

Frankrig

Gestodène Ethinylestradiol ratiopharm 75 microgrammes/20 microgrammes,

comprimé enrobé

Gestodène Ethinylestradiol ratiopharm 75 microgrammes/30 microgrammes,

comprimé enrobé

Letland

Gesytil 75/20 micrograms apvalkotās tabletes

Gesytil 75/30 micrograms apvalkotās tabletes

Litauen

Gesytil 75/20 micrograms dengta tabletè

Gesytil 75/30 micrograms dengta tabletè

Luxembourg

Lisa-20 75mcg/20mcg

Lisa-30 75mcg/30mcg

Portugal

Gestoconcept ratiopharm

Ungarn

Sensonette 20

Sensonette 30

Østrig

Wave ratiopharm 75 Mikrogramm/ 20 Mikrogramm – überzogene Tabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i 07/2013

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration