Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" 75+30 mikrogram overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 75+30 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" 75+30 mikrogram overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41412
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

7. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan", overtrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25248

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan": Hver tablet indeholder 75 mikrogram gestoden

og 20 mikrogram ethinylestradiol.

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan": Hver tablet indeholder 75 mikrogram gestoden

og 30 mikrogram ethinylestradiol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan"

indeholder 38 mg lactosemonohydrat og 20 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Overtrukne tabletter

Hvide, runde, bikonvekse, sukkerovertrukne tabletter uden prægning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hormonelt kontraceptivum.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan"

og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" skal der tages hensyn til den enkelte kvindes

aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE), samt til,

hvordan risikoen for VTE med Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og

41412_spc.doc

Side 1 af 22

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol

75/30 "Mylan" må ikke påbegyndes eller fortsættes i tilfælde af kendt eller formodet

graviditet.

Hvordan indtages Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol

75/30 "Mylan"

Tabletterne bør tages i den rækkefølge, som er angivet på pakningen, hver dag på ca.

samme tidspunkt. Der tages 1 tablet daglig i 21 dage. Hver efterfølgende pakning bør

påbegyndes efter en tabletfri pause på 7 dage; i pausen vil der indtræde en blødning. Denne

blødning starter sædvanligvis på 2. eller 3. dag efter indtagelse af den sidste tablet og

ophører eventuelt ikke før næste pakning påbegyndes.

Hvordan påbegyndes indtagelse

Uden forudgående indtagelse af hormonelle præventionsmidler inden for den sidste måned

Tabletindtagelsen bør påbegyndes på dag 1 i kvindens naturlige cyklus (dvs. på den første

dag, kvinden har en menstruationsblødning). Det er tilladt at påbegynde indtagelsen af

tabletterne på dag 2-5, men i første cyklus tilrådes det i så fald at benytte en barrieremetode

samtidigt i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Ved skift fra en anden p-pille af kombinations-typen

Kvinden bør starte med at tage Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" eller

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" dagen efter indtagelse af den sidste aktive tablet i

sin tidligere p-pille pakning, men ikke senere end dagen efter den sædvanlige tabletfri eller

placebotablet periode med den tidligere p-pille.

Ved skift fra gestagenpræparater (minipiller, injektion, implantat eller fra et gestagen-

udløsende intrauterint system (IUS))

Kvinden kan skifte fra minipiller på en hvilken som helst dag. Den første tablet bør tages

på dagen efter hvilken som helst tablet i minipille-pakningen. Ved skift fra implantat eller

IUS bør behandling startes, på den dag implantatet fjernes. Ved skift fra injektion bør

behandling startes, når næste injektion skulle være givet. I alle disse tilfælde skal kvinden

tilrådes at bruge en barrieremetode samtidigt i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Efter abort i første trimester

Kvinden kan påbegynde tabletindtagelsen straks. Gør hun det, er det ikke nødvendigt at

tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Efter fødsel eller abort i andet trimester

For ammende kvinder - se pkt. 4.6.

Kvinden bør tilrådes at starte tabletindtagelsen på dag 21-28 efter fødsel hos ikke-

ammende kvinder eller efter abort i andet trimester, taget i betragtning den stigende risiko

for venøs tromboembolisme under barselsperioden (se pkt. 4.4). Starter hun senere, bør

hun tilrådes at benytte en barrieremetode samtidigt i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

41412_spc.doc

Side 2 af 22

Har hun imidlertid allerede haft samleje, bør en mulig graviditet udelukkes, før hun

påbegynder tabletindtagelsen, eller hun skal afvente sin første menstruation.

Glemte tabletter

En glemt tabletindtagelse i mindre end 12 timer nedsætter ikke den antikonceptive

beskyttelse. Kvinden skal tage tabletten, så snart hun husker det, og fortsætte med

indtagelsen af de resterende tabletter som normalt.

Ved en glemt tabletindtagelse i mere end 12 timer, kan den antikonceptive beskyttelse

være nedsat. Følgende to regler kan være en hjælp til håndtering af glemte tabletter.

Tabletindtagelse må aldrig udskydes i mere end 7 dage.

Der kræves 7 dages uafbrudt tabletindtagelse for at opnå tilstrækkelig suppression af

hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen.

Således kan følgende råd gives i daglig praksis:

Uge 1

Brugeren skal tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis det betyder, at

hun skal tage 2 tabletter på samme tid. Herefter fortsætter hun med at tage tabletterne på

det sædvanlige tidspunkt. Samtidig bør hun benytte en barrieremetode, f.eks. et kondom, i

de næste 7 dage. Hvis samleje har fundet sted i de forudgående 7 dage, bør hun overveje

muligheden for, at hun kan være gravid. Jo flere tabletter, der glemmes og jo tættere dette

sker på den månedlige tabletfri periode, desto større er risikoen for graviditet.

Uge 2

Brugeren skal tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis det betyder, at

hun skal tage 2 tabletter på samme tid. Herefter fortsætter hun med at tage tabletterne på

det sædvanlige tidspunkt. Hvis tabletterne er taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for

den glemte tablet, er det ikke nødvendigt at tage yderligere svangerskabsforebyggende

forholdsregler. Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet, eller hvis mere end 1 tablet er glemt,

skal kvinden rådes til at anvende en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. et

kondom i de følgende 7 dage.

Uge 3

Risikoen for nedsat beskyttelse er meget stor på grund af den kommende tabletfri periode.

Dog kan den nedsatte antikonceptive beskyttelse forebygges ved at justere

tabletindtagelsen. Ved at følge en af følgende to muligheder er det derfor ikke nødvendigt

at tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler overhovedet forudsat, at alle

tabletter er taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for den glemte tablet. Hvis dette ikke

er tilfældet, skal kvinden rådes til at følge det første af de to valgmuligheder og samtidigt

anvende en anden svangerskabsforebyggende metode, dvs. et kondom, i de næste 7 dage.

Brugeren skal tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis det

betyder, at hun skal tage 2 tabletter på samme tid. Herefter fortsætter hun med at tage

tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Hun begynder på den næste pakning straks

efter at have taget den sidste tablet i den nuværende pakning, dvs. der er ingen pause

mellem pakningerne. Det er ikke sandsynligt, at brugeren får sin menstruation før i

slutningen af anden pakning, men hun kan opleve at få pletblødning eller

gennembrudsblødning på de dage, hun tager tabletter.

41412_spc.doc

Side 3 af 22

Kvinden kan også rådes til at stoppe med tabletindtagelse fra den nuværende pakning.

I dette tilfælde skal hun holde en tabletfri periode på op til 7 dage, inklusive de dage,

hvor hun glemte tabletterne, og herefter fortsætte med den næste pakning.

Hvis kvinden har glemt tabletterne, og herefter ikke får sin menstruation i den første

normale tabletfri periode, bør hun overveje om hun muligvis er gravid.

Forholdsregler i tilfælde af opkastning/diarre

Hvis kvinden kaster op indenfor 3-4 timer efter tabletindtagelse, er absorptionen muligvis

ikke afsluttet. I dette tilfælde følges de forholdsregler, som er beskrevet i ovenstående

afsnit angående glemte tabletter. I tilfælde af diarré, er absorptionen muligvis heller ikke

afsluttet. Yderligere prævention kan være nødvendig. Hvis den alvorlige diarré fortsætter i

2 dage eller længere, skal reglerne for glemte tabletter følges. Hvis kvinden ikke ønsker at

ændre sin sædvanlige tabletindtagelse, skal hun tage en ekstra tablet/ekstra tabletter fra en

anden blisterpakning.

Hvordan fremskyndes eller udskydes menstruationen

For at udskyde menstruationen bør kvinden fortsætte med en anden pakning tabletter uden

at holde den tabletfri periode. Udskydelse af menstruationen kan fortsætte så længe som

ønsket indtil slutningen af den anden pakning, men ikke længere. Under udskydelse af

menstruationen kan kvinden opleve gennembrudsblødning eller pletblødning. Regelmæssig

indtagelse genoptages efter den normale tabletfri periode på 7 dage.

For at udskyde menstruationen til en anden ugedag end den, kvinden er vant til med den

nuværende tabletindtagelse, kan hun rådes til at forkorte den kommende tabletfri periode

med så mange dage, som hun ønsker. Jo kortere pausen er, jo større er risikoen for, at hun

ikke får sin menstruation og vil få gennembrudsblødning og pletblødning ved indtagelse af

den næste pakning (hvilket også er tilfældet ved udskydelse af menstruationen).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen er fastslået for

kvinder i den reproduktive alder. Der er ingen relevante indikationer for brug af

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" før

menarche.

Ældre

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen er ikke indiceret til kvinder, der har

passeret overgangsalderen.

Administration

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen bør ikke anvendes under følgende

forhold. Hvis en sådan tilstand skulle opstå for første gang under p-pillebrug, skal brugen

afbrydes straks:

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller

tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE])

41412_spc.doc

Side 4 af 22

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks.

APC-resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein

C-mangel, protein S-mangel

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks. angina

pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi

Overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kendte eller formodede maligne tilstande, der er påvirket af kønshormonerne (f.eks. i

kønsorganer eller brystet)

Nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, så længe leverfunktionsværdierne

ikke er normaliserede

Nuværende eller tidligere forekomst af benigne eller maligne levertumorer

Udiagnosticeret vaginalblødning

Pancreatitis eller historisk tilfælde heraf, hvis forbundet med alvorlig

dyslipoproteinæmi.

Samtidig anvendelse af Gestoden/Ethinylestradiol "Mylan" og lægemidler, der indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir er kontraindiceret (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Generelt

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan"s

egnethed drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol "Mylan" 75/30 bør

seponeres.

41412_spc.doc

Side 5 af 22

Kvinder skal bruge kondomer til beskyttelse for seksuelt overførte sygdomme.

1. Kredsløbssygdomme

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, det indeholder

levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko

for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. Gestoden/Ethinylestradiol

75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" kan være op til to gange

højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat med den

laveste risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med kvinden, så det sikres, at

hun forstår risikoen for VTE med Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan", hvordan hendes aktuelle risikofaktorer

påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første år, hvor

produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når behandling

med et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en pause på 4 uger

eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan

imidlertid være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes underliggende

risikofaktorer (se nedenfor).

Det vurderes

, at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder gestoden, vil mellem 9 og 12 kvinder udvikle en VTE i

løbet af ét år. Dette kan sammenlignes med ca. 6

blandt kvinder, der tager et kombineret

hormonelt præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år mindre end det forventede antal under

graviditet eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2% af tilfældene.

Disse forekomster blev vurderet fra de samlede epidemiologiske studiedata med

anvendelse af relative risici for de forskellige præparater sammenlignet med hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel.

Middelværdi 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel, versus ingen

anvendelse på ca. 2,3-3,6.

41412_spc.doc

Side 6 af 22

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, f.eks. i hepatiske, mesenteriske, renale eller retinale vener og arterier.

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" er

kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj risiko for

venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at

stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal

hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index på over 30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Især vigtigt at tage hensyn til, hvis der

også er andre risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben eller

bækken, neurokirurgi eller større traume

I disse situationer tilrådes det at seponere

plaster/pille/ring (i tilfælde med elektiv

kirurgi mindst fire uger før) og ikke

genoptage anvendelsen før to uger efter

fuldstændig remobilisering. Der bør

41412_spc.doc

Side 7 af 22

Antal VTEhændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder

levonorgestrel

(57 hændelser)

Kombineret hormonelt præventionsmiddel,

der indeholder

desogestrel

(912 hændelser)

Bemærk: Midlertidig immobilisering

herunder flyrejse >4 timer kan også udgøre

en risikofaktor for VTE, især hos kvinder

med andre risikofaktorer

anvendes en anden præventionsmetode

for at undgå uønsket graviditet.

Antitrombotisk behandling skal

overvejes, hvis Gestoden/Ethinylestradiol

75/20 "Mylan" og

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan"

ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt ung alder, f.eks.

før 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig

disposition, bør kvinden henvises til en

specialist med henblik på rådgivning,

inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet med

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns

sygdom eller ulcerativ colitis) og

seglcelleanæmi

Stigende alder

Især over 35 år

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis

på forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli i forbindelse med graviditet og især i puerperiet på 6

uger skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om "Graviditet og amning").

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller går,

øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

stærk smerte i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. "åndenød", "hoste") er uspecifikke og kan misfortolkes

som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og

blålig misfarvning af en ekstremitet.

41412_spc.doc

Side 8 af 22

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri

synsforstyrrelser til senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten

øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

med cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig

eller flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se

pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko

er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede

risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres,

hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis

hun ønsker at bruge et kombineret

hormonelt præventionsmiddel. Kvinder

over 35 år, der fortsætter med at ryge, skal

stærkt tilrådes at bruge en anden

præventionsmetode.

Hypertension

Fedme (body mass index på over

30 kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i

BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer

Positiv familieanamnese (arteriel

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt ung alder,

f.eks. under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig

disposition, bør kvinden henvises til en

specialist med henblik på rådgivning, inden

der træffes beslutning om anvendelse af et

kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere

migræneanfald (som kan være

prodromalsymptomer for en

cerebrovaskulær hændelse) under

anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

41412_spc.doc

Side 9 af 22

kombinationstypen kan være en grund til

øjeblikkelig seponering

Andre helbredstilstande associeret med

uønskede vaskulære hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren,

dyslipoproteinæmi og systemisk lupus

erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludseligt opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet,

især på den ene side af kroppen;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt kan omfatte:

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller oppustethed

i brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Lægeundersøgelse/konsultation

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Gestoden/Ethinylestradiol

75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan". Blodtrykket skal måles og en

fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se pkt. 4.3) og

advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på oplysningerne om

venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Gestoden/Ethinylestradiol 75/20

"Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" sammenlignet med andre

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne på VTE og ATE, de kendte

risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår mistanke om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinder skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod

hiv-infektioner (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme.

Biokemiske faktorer, som indikerer arvelig eller tilegnet disposition for venøs eller arteriel

trombose, omfatter aktivt protein C (APC) resistens, faktor V Leiden mutation,

41412_spc.doc

Side 10 af 22

hyperhomocysteinæmi, antitrombin III mangel, protein C mangel, protein S mangel,

antiphospholipide antistoffer (anticardiolipine antistoffer, lupus antikoagulant).

Ved opvejning af fordele/ulemper bør lægen tage i betragtning, at adækvat behandling af

en given tilstand kan nedsætte den risiko, som er forbundet med trombose, og at risikoen

for udvikling af trombose under graviditet er højere end den risiko, der er forbundet med

brug af p-piller af kombinations-typen.

2. Tumorer

Cervikalkræft

Den vigtigste risikofaktor for cervikal cancer er vedvarende infektion med humant

papillomavirus (HPV). I nogle epidemiologiske studier er der rapporteret en øget risiko for

cervikal cancer hos langtidsbrugere af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen,

men der er stadig kontrovers om, i hvilken udstrækning dette fund kan skyldes andre

årsager, f.eks. cervical-screening og seksualadfærd, herunder anvendelse af barrieremetoder.

Brystkræft

En meta-analyse fra 54 epidemiologiske studier har vist, at kvinder, som bruger

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, har en let øget relativ risiko for at få

diagnosticeret brystcancer (RR=1,24). Denne øgede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10

år efter ophør med hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen. Eftersom brystcancer

er en sjælden tilstand hos kvinder under 40 år, er stigningen i antallet af diagnosticerede

brystcancertilfælde hos nuværende og tidligere brugere af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen lille i forhold til den totale risiko for brystkræft.

Disse studier fremsætter ikke bevis for en årsagssammenhæng. Det observerede mønster på

en øget risiko kan skyldes en tidligere diagnosticering af brystcancer hos brugere af

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, de biologiske virkninger af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen eller en kombination af begge. De diagnosticerede

tilfælde af brystcancer hos p-pillebrugere har en tendens til at være mindre fremskredne

klinisk set end de diagnosticerede tilfælde af brystcancer hos ikke-brugere.

Leverkræft

Der rapporteret tilfælde om benigne og maligne levertumorer hos brugere af brugere af

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen. I isolerede tilfælde har disse tumorer

medført livstruende, intra-abdominal blødning. En levertumor bør tages i betragtning ved

den differentielle diagnosticering, når der optræder stærke smerter i det øvre abdomen, ved

leverforstørrelse eller ved tegn på intra-abdominal blødning hos kvinder, som anvender

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen.

3. Andre forhold

Kvinder med hypertriglyceridæmi eller familiær disposition herfor kan have en øget risiko

for pancreatitis, når de tager hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen.

I tilfælde af akut eller kronisk nedsat leverfunktion bør brugen af Gestoden/Ethinyl-

estradiol 75/20 "Mylan" eller Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" ophøre, indtil

leverfunktionsværdierne normaliseres. Metabolisering af steroidhormoner kan være

forringet hos patienter med nedsat leverfunktion.

Selvom der er rapporteret om små stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, som tager

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, er klinisk betydende blodtryksstigninger

41412_spc.doc

Side 11 af 22

sjældne. Hvis vedvarende klinisk hypertension udvikles under brug af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, bør indtagelsen afbrydes og hypertensionen

behandles. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan brug af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen genoptages, når normotensive værdier er opnået med antihypertensiv

terapi.

Det er blevet rapporteret, at følgende tilstande kan forekomme eller er blevet forværret

under både graviditet og brug af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, men der

er ikke ført bevis for en sammenhæng: Gulsot og/eller pruritus i forbindelse med

cholestase; dannelse af galdesten; porfyri; systemisk lupus erythematosus; hæmolytisk

uræmisk syndrom; Sydenham's chorea; herpes gestationis; tab af hørelsen på grund af

otosklerose.

Produkter med indhold af østrogener kan forværre symptomerne af angioødem hos kvinder

med hereditær angioødem.

Selvom hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen kan have en effekt på den perifere

insulinresistens og glucosetolerance, er der intet som taler for, at det er nødvendigt med

skift af terapeutisk regime hos diabetikere ved brug af lavdosis p-piller (indeholdende

<0,05 mg ethylestradiol). Diabetikere bør overvåges nøje under brug af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen.

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan"

indeholder lactose og saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Forværring af endogen depression, af epilepsi (se pkt. 4.5) af Crohns sygdom og ulcerativ

colitis er blevet rapporteret under brug af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen.

Chloasma kan optræde, især hos kvinder med chloasma gravidarum i anamnesen. Kvinder

med en tendens til chloasma bør undgå at udsætte sig for sollys eller ultraviolet stråling,

mens de tager hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen.

Efter seponering af p-piller kan nogle kvinder opleve amenorrhoea eller oligomenorrhoea,

især hvis tidligere tilfælde har fundet sted.

Nedsat virkning

Virkningen af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen kan være nedsat i tilfælde af

glemte tabletter, alvorlig diaré eller opkastning (se pkt. 4.2) eller samtidig indtagelse af

anden medicin (se pkt. 4.5).

Nedsat cykluskontrol

I forbindelse med indtagelse af alle hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen kan

der optræde uregelmæssig blødning (pletblødning eller gennembrudsblødning), især i løbet

af de første måneder. Derfor bør enhver uregelmæssig blødning vurderes efter en

tilpasningsperiode på ca. 3 cykler.

Hvis blødningsuregelmæssighederne vedvarer bør indtagelse af hormonelle kontraceptiva

af kombinationstypen med et højere hormonindhold overvejes. Hvis blødnings-

uregelmæssigheder optræder efter tidligere regelmæssige cykler, så bør non-hormonale

41412_spc.doc

Side 12 af 22

årsager overvejes, og der bør tages adækvate, diagnostiske forholdsregler for at udelukke

malignitet eller graviditet.

Lejlighedsvis forekommer der slet ingen menstruationsblødning i den tabletfri periode.

Hvis p-pillerne er indtaget i henhold til instruktionerne beskrevet i pkt. 4.2, er det

usandsynligt, at kvinden er gravid. Er p-pillerne imidlertid ikke indtaget i henhold til

instruktionerne, forud for den første udeblevne menstruationsblødning, eller hvis to

menstruationsblødninger udebliver, skal graviditet udelukkes, før der fortsættes med

indtagelsen af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen.

Forhøjet ALAT

I kliniske studier med patienter i behandling for hepatitis C-virusinfektioner (HCV) med

lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden

ribavirin, forekommer forhøjelse af transaminase (ALAT) på mere end 5 gange den øvre

normalværdi (ULN) signifikant hyppigere hos kvinder, der anvender ethinylestradiol-

holdige lægemidler som f.eks. hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3

og 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemiddelinteraktioner som resulterer i forhøjet clearance af kønshormoner kan

forårsage gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt. Dette er forekommet med

hydantoiner, barbiturater, primidon, carbamazepin, rifabutin og rifampicin; og muligvis

også oxcarbazepin, topiramat, griseofulvin, nevirapin, felbamat og ritonavir. Mekanismen

ved disse interaktioner synes at bero på disse lægemidlers leverenzyminducerende

egenskaber. Maksimal enzyminduktion ses generelt ikke før 2-3 uger efter

behandlingsstart, men kan da vedvare i mindst 4 uger efter ophør af behandlingen.

Kvinder i korttidsbehandling med nogle af ovennævnte grupper af lægemidler eller

individuelle lægemidler, bør midlertidigt benytte en barrieremetode samtidigt med p-

pillerne; dvs. i perioden, hvor både dette lægemiddel og andre p-piller indtages samtidigt,

og ligeledes i 7 dage efter seponering af denne medicin. Kvinder, som tager rifampicin, bør

benytte en barrieremetode samtidigt med indtagelse af p-pillerne i det tidsrum, hun er i

behandling med rifampicin og i 28 dage efter seponering af rifampicin. Hvis anden

samtidig medicinindtagelse strækker sig ud over antallet tabletter i p-pille pakningen, skal

kvinden starte på den næste p-pille pakning uden at holde den normale tabletfri pause.

Til kvinder, som er i langtidsbehandling med leverenzyminducerende lægemidler, tilrådes

brug af andre antikonceptiva.

Patienter i behandling med Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" eller

Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" bør ikke samtidigt anvende produkter

/alternative lægemidler indeholdende Hypericum perforatum (prikbladet perikum), da dette

kan føre til tab af antikonceptionel virkning. Gennembrudsblødninger og uønsket graviditet

er rapporteret.

Hypericum perforatum (prikbladet perikon) øger ved enzyminduktion mængden af

lægemiddelmetaboliserende enzymer. Virkningen af enzyminduktionen kan vare i mindst

1-2 uger efter at behandling med Hypericum perforatum er ophørt.

Virkninger på andre lægemidler

41412_spc.doc

Side 13 af 22

Hormonelle kontraceptiva kan påvirke metabolismen af andre lægemidler med deraf

følgende indvirkning på plasma- og vævskoncentrationerne.

Ciclosporin

Hormonelle kontraceptiva kan hæmme omsætningen af ciclosporin i leveren med øget

forekomst af bivirkninger til følge.

Lamotrigin

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen har vist sig at kunne inducere

metabolismen af lamotrigin, hvilket resulterer i subterapeutiske plasmakoncentrationer af

lamotrigin.

Tizanidin

Hormonelle kontraceptiva kan forstærke den hypotensive effekt af tizanidin pga. hæmning

af tizanidins omsætning i CYP1A2.

Der bør udvises forsigtighed ved ordination til p-pille brugere pga. tizanidins snævre

terapeutiske interval.

Levothyroxin

Østrogen-terapi kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos

hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering.

Bemærk:

Ved samtidig administration af anden medicin bør produktinformationen for denne

gennemlæses med henblik på at identificere potentielle interaktioner.

Laboratorieprøver

Brugen af antikonceptive steroider kan have indvirkning på resultaterne af visse

laboratorieprøver, inklusiv biokemiske parametre for lever-, thyroidea-, binyre- og

nyrefunktionen; plasmaniveauer af (transport)-proteiner, f.eks. kortikosteroid-bindende

globulin og lipid/lipoprotein fraktioner; parametrene for kulhydratmetabolismen og

parametrene for koagulationen og fibrinolysen. Ændringer ligger sædvanligvis inden for de

normale laboratorieværdier.

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig anvendelse af lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og

dasabuvir med eller uden ribavirin, kan øge risikoen for forhøjet ALAT (se pkt. 4.3 og

4.4).

Derfor skal brugere af Gestoden/Ethinylestradiol "Mylan" skifte til en alternativ

præventionsmetode (f.eks. p-piller med gestagen alene eller ikke-hormonelle

præventionsmetoder) inden behandling med førnævnte kombinationsbehandling.

Gestoden/Ethinylestradiol "Mylan" kan genoptages 2 uger efter afsluttet behandling med

kombinationsbehandlingen.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" er

ikke indiceret til brug under graviditet. Hvis graviditet indtræder under behandling, skal

behandlingen stoppes omgående.

41412_spc.doc

Side 14 af 22

Omfattende epidemiologiske studier har hverken vist en øget risiko for fødselsdefekter hos

børn født af kvinder, som tog hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen før

graviditeten eller en teratogen virkning ved utilsigtet indtagelse af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen i graviditeten.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når behandling

med Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30

"Mylan" genoptages (pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Antikonceptive steroider kan påvirke amningen, da de kan nedsætte mængden og ændre

sammensætningen af brystmælken. Små mængder af antkonceptive steroider og/eller deres

metabolitter kan udskilles med mælken, men der er intet, som tyder på, at dette har en

skadelig indvirkning på spædbarnets sundhedstilstand. Brugen af antikonceptive steroider

bør derfor generelt ikke anbefales, indtil den ammende moder har afvænnet barnet

fuldstændigt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Gestoden/Ethinylestradiol 75/20 "Mylan" og Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan"

påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Brugen af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen har været sat i forbindelse med

en øget risiko for:

Godartede levertumorer (f.eks. fokal nodulær hyperplasi, hepatiske adenomer).

Cervical intraepitelial neoplasi og cervical cancer.

Brystcancer.

I den første del af behandlingsperioden oplever en stor del (10-30 %) af kvinderne at få

bivirkninger som f.eks. hovedpine, brystspænding, utilpashed og småblødninger. Disse

bivirkninger er som regel midlertidige og forsvinder efter 2 - 4 måneder.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret af p-pille brugere, men forbindelsen til anvendelse

af p-piller er hverken bekræftet eller modbevist:

Systemorgan

klasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(>1/100 og

<1/10)

Ikke

almindelig

(>1/1.000 og

<1/100)

Sjælden

(>1/10.000

og <1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

vurderes ud

fra de

forhåndenv

ærende

41412_spc.doc

Side 15 af 22

data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginitis

herunder

candidiasis

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Hepatocellul

ære

karcinomer

Immunsystem

Hypersensiti

vitetsreaktion

Anafylaktisk

e/anafylaktoi

de reaktioner

med meget

sjældne

tilfælde af

urticaria,

angioødem

og alvorlige

reaktioner

kredsløbs- og

åndedræts-

symptomer.

Forværring

af systemisk

lupus

erythematos

Metabolisme

og ernæring

Appetit-

ændringer

(stigning/fald),

væskeretention

Nedsat

glucose-

tolerans

Forværring

af porfyri

Psykiske

forstyrrelser

Depression/hu

mørsvingninge

r, irritabilitet

Nedsat libido

Øget libido

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Nervøsitet

Migræne

Forværring

af chorea

Øjne

Synsforstyrrels

Kontaktlinse-

intolerans

Optisk

neuritis

retinal

vaskulær

trombose

Øre og

labyrint

Otosklerose

Generel

sygdom i øre

og labyrint

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Venøs

tromboembol

i, arteriel

tromboembol

Forværring

af åreknuder

Mave-

tarmkanalen

Kvalme

Mavesmerte

Opkastning

Diarre

Andre

sygdomme i

mave-

tarmkanalen

Pankreatitis

Iskæmisk

colitis,

inflammatori

41412_spc.doc

Side 16 af 22

tarmsygdom

(Crohns

sygdom),

ulcerativ

colitis

Lever og

galdeveje

Gulsot

Sygdom i

galdevejene,

herunder

galdesten

Leverskade

(f.eks.

hepatitis,

abnorm

leverfunktio

Hud og

subkutane

væv

Akne

Udslæt

Urticaria

Cloasma

(melasma),

som kan

vedvare,

hirsutisme,

alopeci

Forskellige

hudsygdom

me (f.eks.

erythema

multiforme,

erythema

nodosum

Nyrer og

urinveje

Hæmolytisk-

uræmisk

syndrom

reproduktive

system og

mammae

Pletblødning,

gennembruds

blødning

Uregelmæssig

blødning,

amenorré,

hypomenorré,

brystømhed,

udflåd fra

brystet,

hævelse,

ømhed,

vaginitis,

dysmenoré,

ændringer i

menstruation

og udflåd

Undersøgelser

Vægtstigning

Hyperlipidæmi

, inklusiv

hyper-

triglyceridæmi

Vægttab,

Fald i serum-

folatniveauet

Følgende alvorlige bivirkninger er rapporteret hos kvinder, der brugte hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, se pkt. 4.3 og 4.4:

venøs tromboemboli, dvs. dyb venetrombose i ben eller pelvis samt lungeemboli

arterielle tromboemboli lidelser.

cervical cancer.

levertumorer

hud- og subkutane lidelser: Chloasma, erythema nodosum.

Hyppigheden af diagnosen brystcancer er meget let øget blandt p-pillebrugere. Da

brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er det forhøjede antal lille i forhold til den

generelle risiko for brystcancer. Årsagssammenhængen med hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen er ukendt. For yderligere information, se pkt. 4.3 og 4.4.

41412_spc.doc

Side 17 af 22

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

41412_spc.doc

Side 18 af 22

4.9

Overdosering

Der har ikke været rapporteret alvorlige, skadevoldende virkninger efter overdosering.

Symptomer, der kan forekomme i forbindelse med overdosering er: Kvalme, opkastning og

hos unge piger let vaginalblødning. Der findes intet antidot, og det videre

behandlingsforløb bør være symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 AA 10. Hormonelle antikonceptiva til systemisk brug. Progesteroner og

estrogener, faste kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen fungerer ved at undertrykke

gonadotropiner. Selvom denne virknings primære mekanisme er forhindring af ægløsning,

omfatter andre virkninger ændringer i slimen i livmoderhalsen (som gør det sværere for

spermen at trænge ind i uterus) og endometrium (hvilket reducerer sandsynligheden for

implantation).

De følgende ikke-præventive helbredsfordele, som er forbundet med brugen af p-piller, er

understøttet af epidemiologiske undersøgelser, hvor der hovedsageligt blev anvendt p-piller,

som indeholdt doser på over 35

g ethinylestradiol eller 50

g mestranol.

Virkninger på menstruation:

Forbedret regelmæssighed i menstruationscyklus

Mindskelse af blodtab og mindsket forekomst af anæmi som følge af jernmangel

Mindsket forekomst af dysmenorrhea

Virkninger, som er forbundet med hæmning af ægløsning:

Mindsket forekomst af ektopiske graviditeter

Andre virkninger:

Mindsket forekomst af akut underlivsbetændelse

Mindsket forekomst af endometriekræft

Mindsket forekomst af kræft i æggestokkene

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Gestoden

Absorption

Gestoden administreret oralt absorberes hurtigt og fuldstændigt. Efter indtagelse af en

enkelt dosis nås den maksimale serumkoncentration på 4 ng/ml i løbet af én time.

Biotilgængeligheden er ca. 99 %.

Fordeling

Gestoden er bundet til serumalbumin og til kønshormonbindende globulin (SHBG). Kun 1-

2 % af den totale gestodenmængde i serum findes som frit steroid, mens 50-70 % er

41412_spc.doc

Side 19 af 22

specifikt bundet til SHBG. Den ethinylestradiol-inducerede stigning i SHBG påvirker

fordelingen af serumproteinerne og et fald i den ubundne og den albumin-bundne fraktion.

For gestoden er det tilsyneladende fordelingsvolumen 0,7 l/kg

Biotransformation

Gestoden metaboliseres fuldstændigt på en måde, der er kendt fra andre steroiders

metabolisme. Den metaboliske clearance er målt til 0,8 ml/min/kg. Der forekommer ingen

interaktioner, når gestoden indtages sammen med ethinylestradiol.

Elimination

Serumkoncentrationen af gestoden nedsættes i 2 faser. Den terminale fase er karakteriseret

ved en halveringstid på ca. 12-15 timer. Gestoden udskilles ikke uforandret. Dets

metabolitter udskilles i urin og galde i forholdet 6:4. Halveringstiden for metabolit-

udskillelsen er ca. 1 dag.

Steady-state

Gestodens farmakokinetik påvirkes af serumkoncentrationen af SHBG, som stiger til 3-

foldige værdier med ethinylestradiol. Efter daglig indtagelse af Gestoden/Ethinylestradiol

75/20 "Mylan" eller Gestoden/Ethinylestradiol 75/30 "Mylan" ses stigninger i

serumkoncentrationen af gestoden, der er ca. 4 gange højere end efter en enkeltdosis, og

steady-state opnås i anden halvdel af behandlingscyklus.

Ethinylestradiol

Absorption

Ethinylestradiol administreret oralt absorberes hurtigt og fuldstændigt. Maximale

serumkoncentration på ca. 80 pg/ml opnås efter 1-2 timer. Fuldstændig biotilgængelighed,

resulterende fra præ-systemisk konjungation og "first pass" metabolisme, er ca. 60 %.

Fordeling

Under amning overføres 0,02 % af den daglige dosis til barnet via mælken.

Ethinylestradiol er primært uspecifikt bundet til serumalbumin (ca. 98,5 %), og medfører

stigning i plasmakoncentrationen af SHBG. Det tilsyneladende fordelingsvolumen er ca. 5

l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol gennemgår præsystemisk konjugation både i tyndtarmsslimhinden og i

leveren. Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylering, men der

dannes en lang række hydroxylerede og methylerede metabolitter, og disse findes som frie

metabolitter og som glukuronid- og sulfatkonjugater. Den metaboliske clearance er ca. 5

ml/min/kg.

Elimination

Plasmaniveauer for ethinylestradiol reduceres i to faser, den sidste fase med en

halveringstid på 24 timer. Uforandret ethinylestradiol udskilles ikke, men dets metabolitter

udskilles i urin og galde i forholdet 4:6. Halveringstiden for metabolitudskillelse er ca. 1

dag.

Steady-state

Steady-state opnås efter 3-4 dage og plasmaniveauerne for ethinylestradiol er 30-40 %

højere end efter en enkeltdosis.

41412_spc.doc

Side 20 af 22

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ethinylestradiol og gestoden er ikke genotoksiske. Cancerogenicitetsstudier med

ethinylestradiol alene eller i kombination med forskellige gestagener indikerer ingen særlig

carcinogen fare for kvinder, når det anvendes som præventionsmiddel som indiceret. Det

skal imidlertid påpeges, at kønshormoner kan fremme væksten af visse hormonafhængige

væv og tumorer.

Reproduktionstoksikologiske studier vedr. fertilitet, fosterudvikling og reproduktionsevnen

med ethinylestradiol alene eller i kombination med gestagener viste ingen negative

bivirkninger hos mennesker ved anbefalet brug.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Magnesiumstearat

Povidon K-25

Majsstivelse

Lactosemonohydrat

Tabletfilm:

Povidon K-90

Macrogol 6000

Talcum

Calciumcarbonat

Saccharose

Montanglycol voks

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister: PVC/aluminium.

Pakningsstørrelser: 1 x 21 tabletter; 3 x 21 tabletter, 6 x 21 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis blive markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

41412_spc.doc

Side 21 af 22

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan SAS

117 Allée des Parcs

69800 Saint Priest

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

75 mikrogram/20 mikrogram: 41411

75 mikrogram/30 mikrogram: 41412

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. oktober 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. september 2017

41412_spc.doc

Side 22 af 22

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration