Gestinyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gestinyl 75+20 mikrogram overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 75+20 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Gestinyl 75+20 mikrogram overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39082
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Gestinyl, 20 mikrogram/75 mikrogram, overtrukne tabletter

Gestinyl, 30 mikrogram/75 mikrogram, overtrukne tabletter

Ethinylestradiol /Gestoden

Vigtigt information om kombinerede hormonelle præventionsmidler:

Det er en af de mest pålidelige præventionsmetoder, hvis de anvendes korrekt. Frugtbarheden

genvindes efter ophør,

De øger risikoen for at få en blodprop i venerne og arterierne en smule, især i det første år eller når

De begynder at tage præventionsmidlet igen efter en pause på 4 uger eller mere

De skal være opmærksom på blodpropper og søge læge, hvis De tror, at De muligvis har symptomer

på en blodprop (se punkt 2 ”Blodpropper”)

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil vide.

Lægen har ordineret Gestinyl til Dem personligt. Lad derfor være med at give Gestinyl til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selv om de har de samme symprtomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning af Gestinyl og hvad De skal bruge det til

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Gestinyl

3. Sådan skal De tage Gestinyl

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer De Gestinyl

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING AF GESTINYL OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Gestinyl er en P-pille, som tages for at forebygge graviditet.

Hver tablet indeholder en lille mængde af to forskellige kvindelige hormoner, nemlig gestoden og

ethinylestradiol.

P-piller som Gestinyl, der indeholder to hormoner kaldes ”kombinations” piller.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE GESTINYL

Generelle bemærkninger

Inden De begynder at bruge Gestinyl, skal De læse oplysningerne om blodpropper i punkt 2. Det er især

vigtigt at læse om symptomerne på en blodprop – se punkt 2 “Blodpropper”.

Før De starter med at tage Gestinyl, vil Deres læge stille Dem nogle spørgsmål vedrørende Deres personlige

og Deres nærmeste families sygehistorie. Lægen vil ligeledes måle Deres blodtryk og afhængigt af Deres

personlige situation, vil han evt. også gennemføre nogle andre prøver.

I denne indlægsseddel beskrives adskillige situationer, hvor De skal stoppe indtagelse af Gestinyl, eller hvor

pålideligheden af Gestinyl kan være nedsat. I sådanne situationer bør De enten ikke have samleje, eller De

bør tage ekstra ikke-hormonelle beskyttende forholdsregler, f. eks. et kondom eller andre barriere metoder.

Brug ikke kalendermetode eller temperaturmetode. Disse metoder kan være upålidelige, fordi Gestinyl

forandrer kroppens månedelige temperatursvingninger og slimen i livmoderhalsen.

Gestinyl beskytter ligesom andre hormonelle præventionsmidler ikke mod HIV-infektioner (AIDS)

eller anden seksuelt overført sygdom.

Tag ikke Gestinyl

De må ikke bruge Gestinyl, hvis De har nogle af nedenstående tilstande. Fortæl det til Deres læge, hvis

De har nogle af nedenstående tilstande. Deres læge vil drøfte med Dem, hvilken anden form for

prævention der kan være bedre for Dem.

hvis De har (eller har haft) en blodprop i et blodkar i Deres ben (dyb venetrombose, DVT), Deres lunger

(lungeemboli, PE) eller andre organer.

hvis De ved, at De har en sygdom, der påvirker størkningen af dit blod – f.eks. protein C-mangel, protein

S-mangel, antitrombin-III-mangel, faktor V Leiden eller antifosfolipid-antistoffer.

hvis De skal opereres, eller hvis De sidder eller ligger ned i længere tid (se punkt ‘Blodpropper’);

hvis De tidligere har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde;

hvis De har (eller tidligere har haft) angina pectoris (en tilstand, der giver svære brystsmerter og som kan

være det første tegn på et hjerteanfald) eller forbigående iltmangel i hjernen på grund af en blodprop

(transitorisk iskæmisk anfald.

hvis De har nogle af følgende sygdomme, der kan øge Deres risiko for en blodprop i arterierne:

svær sukkersyge (diabetes) med beskadigelse af blodkar.

meget højt blodtryk.

et meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider).

en tilstand kendt som hyperhomocysteinæmi.

hvis De har (eller tidligere har haft) en form for migræne kaldet ‘migræne med aura’.

hvis De har (haft) betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

hvis De har eller har haft en leverlidelse og Deres leverfunktion stadig ikke er normal.

hvis De har eller har haft en levertumor.

hvis Deres nyrefunktion er dårlig (nyresvigt).

hvis De har (haft) eller hvis der er mistanke om, at De har brystkræft eller kræft i kønsorganerne.

hvis De har uforklarlige blødninger fra skeden.

hvis De er overfølsom over for ethinylestradiol eller gestoden eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Gestinyl (angivet i punkt 6). Dette mærkes som kløe, udslæt eller hævelser.

Hvis

hepatitis

tager

lægemidler,

indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Gestinyl”).

Vær særlig forsigtig med Gestinyl i disse tilfælde

Hvornår skal De kontakte Deres læge? Søg akut lægehjælp

hvis De bemærker mulige tegn på en blodprop, der kan betyde, at De har fået en blodprop

i benet (dvs. dyb venetrombose), en blodprop i lungen (dvs. lungeemboli), et hjerteanfald

eller et slagtilfælde (se punktet ‘Blodprop (trombose)‘ nedenfor).

Yderligere oplysninger om symptomerne på disse alvorlige bivirkninger findes i ”Sådan

opdager De en blodprop”.

Fortæl det til Deres læge, hvis De har eller får en af følgende tilstande

De skal også fortælle det til Deres læge, hvis en af følgende tilstande udvikles eller forværres, mens De

bruger Gestinyl.I nogle situationer skal De være særlig forsigtig ved anvendelse af Gestinyl eller andre

kombinations P-piller og det kan være nødvendigt, at De jævnligt kontrolleres af Deres læge. Hvis et eller

flere af de følgende tilstande gælder for Dem, skal De informere Deres læge, før behandling med Gestinyl

påbegyndes:

hvis De har Crohns sygdom eller ulcerativ colitis (kronisk inflammatorisk tarmsygdom);

hvis

systemisk

lupus

erythematosus

(SLE

sygdom,

påvirker

naturlige

forsvarssystem);

hvis De har hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS – en sygdom med blodpropdannelse, der forårsager

nyresvigt);

hvis De har seglcelleanæmi (en arvelig sygdom i de røde blodlegemer);

hvis De har forhøjet indhold af fedt i blodet (hypertriglyceridæmi) eller hvis nogen i Deres familie har

denne tilstand. Hypertriglyceridæmi er blevet forbundet med en øget risiko for at udvikle pankreatit

(betændelse i bugspytkirtlen);

hvis De skal opereres, eller hvis De sidder eller ligger ned i længere tid (se punkt 2 ‘Blodpropper’);

hvis De lige har født, har De også en øget risiko for blodpropper. De skal spørge Deres læge, hvor hurtigt

efter fødslen, De kan begynde at tage Gestinyl;

hvis

betændelseslignende

reaktion

(inflammation)

venerne

under

huden

(superficiel

tromboflebitis);

hvis De har åreknuder.

hvis et nært familiemedlem har (haft) eller får konstateret brystkræft.

hvis De har en sygdom i leveren eller galdeblæren.

hvis De har sukkersyge.

hvis De har depressioner.

hvis De har epilepsi (se under ”Indtagelse af anden medicin”).

hvis De har en sygdom, som først fremkommer under graviditet eller ved tidligere anvendelse af

kønshormoner (f. eks. tab af hørelse, porfyri (en blodsygdom), gestational herpes (hududslæt med

blæredannelse under graviditet), Sydenhams chorea (en nervesygdom med pludselige kropsbevægelser)

hvis De har (haft) kloasma (gyldentbrune pigmentpletter, såkaldte ”graviditetspletter”, især i ansigtet).

Hvis dette er tilfældet, undgå direkte sollys eller ultraviolet lys.

hvis De lider af arveligt angioødem (alvorlig allergisk reaktion), kan lægemidler, som indeholder

østrogener fremkalde eller forværre symptomer på angioødem. De skal omgående kontakte Deres læge,

hvis De oplever symptomer på angioødem, såsom hævelse i ansigtet, tunge og/eller svælget og/eller

synkeproblemer eller nældefeber i forbindelse med åndenød.

BLODPROPPER

Hvis De tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel som f.eks. Gestinyl, har De en større risiko for at

udvikle en blodprop sammenlignet med, hvis De ikke tager et sådant middel. En blodprop kan i sjældne

tilfælde blokere blodkar og give alvorlige problemer.

Blodpropper kan dannes

i vener (kaldet en ‘venetrombose’, ‘venøs tromboemboli’ eller VTE)

arterier (kaldet en ‘arteriel trombose’, ‘arteriel tromboemboli’ eller ATE)

Det er ikke altid muligt at komme sig fuldstændigt efter en blodprop. Der kan i sjældne tilfælde være

alvorlige, varige bivirkninger, og blodpropper kan i meget sjældne tilfælde være dødelige.

Det er vigtig at huske på, at den samlede risiko for en skadelig blodprop på grund af Gestinyl er lille.

SÅDAN OPDAGER DE EN BLODPROP

Søg akut lægehjælp, hvis De bemærker et eller flere af følgende tegn eller symptomer.

Har De nogle af disse tegn?

Hvilken tilstand kan det

være?

hævelse i et ben eller langs en vene i benet eller foden,

især når det ledsages af:

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun

mærkes, når De står eller går

øget varme i det pågældende ben

ændring i benets hudfarve, som f.eks. bliver bleg, rød

eller blå

Dyb venetrombose

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig

vejrtrækning

pludselig opstået hoste uden en tydelig årsag, eventuelt

med opspyt af blod

pludselig stærk smerte i brystet, som kan øges ved dyb

vejrtrækning

svær ørhed eller svimmelhed

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls)

svære mavesmerter

Tal med en læge, hvis De er i tvivl, da nogle af disse

symptomer, f.eks. hoste eller åndenød, kan forveksles med en

ikke alvorlig tilstand som f.eks. en luftvejsinfektion (dvs.

en ‘almindelig forkølelse’).

Lungeemboli

Symptomer, som oftest kun forekommer i det ene øje:

øjeblikkeligt synstab eller

uklart syn uden smerter. Det kan udvikle sig til synstab

Retinal venetrombose

(blodprop i øjet)

brystsmerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse

en knugende fornemmelse eller oppustethed i brystet,

armen eller under brystbenet

Hjerteanfald

oppustethed, fordøjelsesbesvær eller

kvælningsfornemmelse

ubehag i overkroppen, der stråler ud til ryggen, kæben,

halsen, armen og maven

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls)

pludseligt opstået svækkelse eller følelsesløshed i

ansigtet, armen eller benet, især på den ene side af

kroppen

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af

balance eller koordination

pludseligt opstået, svær eller langvarig hovedpine uden

kendt årsag

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden

krampeanfald.

Symptomerne på et slagtilfælde kan nogle gange være

kortvarige med en næsten øjeblikkelig og fuldstændig

bedring, men De skal alligevel søge akut lægehjælp, da du

kan have risiko for at få endnu et slagtilfælde.

Slagtilfælde

hævelse og blålig misfarvning af en arm eller et ben

svær smerte i maven (akut abdomen)

Blodpropper i andre

blodkar

BLODPROPPER I EN VENE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en vene?

Anvendelse af kombinerede hormonelle præventionsmidler er blevet forbundet med en øget risiko for

blodpropper i en vene (venetrombose). Disse bivirkninger er dog sjældne. De forekommer hyppigst i det

første år, man tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Hvis en blodprop dannes i en vene i benet eller foden, kan det forårsage en dyb venetrombose (DVT).

Hvis en blodprop vandrer fra benet og sætter sig i lungen, kan det forårsage en lungeemboli.

En prop kan meget sjældent dannes i en vene i et andet organ, f.eks. øjet (retinal venetrombose).

Hvornår er risikoen for at udvikle en blodprop i en vene størst?

Risikoen for at udvikle en blodprop i en vene er størst i løbet af det første år, hvor et kombineret

hormonelt præventionsmiddel tages for første gang. Risikoen kan også være større, hvis De begynder at

tage et kombineret hormonelt præventionsmiddel (det samme præparat eller et andet præparat) efter en

pause på 4 uger eller mere.

Efter det første år bliver risikoen mindre, men den er altid en smule større, end hvis De ikke brugte et

kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Når De stopper med Gestinyl, går der få uger, hvorefter Deres risiko for at få en blodprop ikke længere

er forhøjet.

Hvad er risikoen for at udvikle en blodprop?

Risikoen afhænger af Deres naturlige risiko for VTE, og hvilken type kombineret

hormonelt præventionsmiddel De tager.

Den samlede risiko for at få en blodprop i benet eller lungen (DVT eller PE) med Gestinyl er lille.

Ud af 10.000 kvinder, der ikke bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel ,og som ikke

er gravide, vil ca. 2 kvinder udvikle en blodprop i løbet af ét år.

Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, der indeholder

levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat, vil ca. 5-7 kvinder udvikle en blodprop i løbet af ét

år.

Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, der indeholder

gestoden som f.eks. Gestinyl, vil ca. 9-12 kvinder udvikle en blodprop i løbet af ét år.

Risikoen for at få en blodprop varierer afhængigt af Deres sygehistorie (se ”Faktorer, der kan øge

Deres risiko for at få en blodprop” nedenfor).

Risiko for at udvikle en

blodprop i løbet af ét år

Kvinder, der

ikke bruger

et kombineret hormonelt

middel som pille/plaster/ring og som ikke er gravide

Ca. 2 ud af 10.000 kvinder

Kvinder, der bruger en kombineret p-pille, der

indeholder

levonorgestrel, norethisteron eller

norgestimat

Ca. 5-7 ud af 10.000 kvinder

Kvinder, der bruger

Gestinyl

Ca. 9-12 ud af 10.000 kvinder

Faktorer, der øger Deres risiko for at få en blodprop i en vene

Risikoen for at få en blodprop med Gestinyl er lille, men nogle tilstande øger risikoen. Deres risiko er

højere:

hvis De er meget overvægtig (body mass index eller BMI på over 30 kg/m2)

hvis en person i Deres nærmeste familie har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ i en

ung alder (f.eks. under 50 år). I dette tilfælde kan De muligvis have en arvelig fejl i blodets størkning

hvis De skal opereres, eller hvis De sidder eller ligger ned i længere tid på grund af en skade eller

sygdom, eller hvis De har benet i gips. Det kan være nødvendigt at stoppe med at tage Gestinyl flere

uger før en operation, eller mens De er mindre mobil. Hvis De har brug for at stoppe med Gestinyl,

skal De spørge Deres læge om, hvornår De kan begynde at bruge det igen.

efterhånden som De bliver ældre (især over ca. 35 år)

hvis De har født for mindre end et par uger siden

Risikoen for at udvikle en blodprop stiger jo flere risikofaktorer, De har.

Flyrejse (>4 timer) kan midlertidigt øge Deres risiko for en blodprop, især hvis De har nogle af de andre

anførte tilstande.

Det er vigtigt at fortælle Deres læge, hvis nogle af disse tilstande gælder for Dem, også selv om De ikke

er sikker. Deres læge kan beslutte at De skal stoppe med Gestinyl.

Fortæl det til Deres læge, hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens De bruger Gestinyl, f.eks.

hvis et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis De tager meget på i vægt.

BLODPROPPER I EN ARTERIE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en arterie?

På samme måde som ved en blodprop i en vene kan en blodprop i en arterie give alvorlige problemer. Det

kan f.eks. forårsage et hjerteanfald eller et slagtilfælde.

Faktorer, der øger Deres risiko for at få en blodprop i en arterie

Det er vigtigt at lægge mærke til, at risikoen for at få et hjerteanfald eller et slagtilfælde pga. brug af

Gestinyl er meget lille, men den kan øges:

med stigende alder (efter ca. 35 år)

hvis De ryger. De rådes til at holde op med at ryge, når De bruger et kombineret hormonelt

præventionsmiddel som Gestinyl. Hvis De ikke kan holde op med at ryge, og De er ældre end 35 år,

vil Deres læge muligvis råde Dem til at bruge en anden form for prævention.

hvis De er overvægtig

hvis De har højt blodtryk

hvis et medlem af Deres nærmeste familie har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde i en ung alder

(under ca. 50 år). I dette tilfælde kan De også have en større risiko for at få et hjerteanfald eller et

slagtilfælde

hvis De eller nogen i Deres nærmeste familie har et højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller

triglycerider)

hvis De får migræneanfald, især anfald med aura

hvis De har et problem med dit hjerte (fejl i en hjerteklap, forstyrrelse i hjerterytmen kaldet

atrieflimren)

hvis De har sukkersyge (diabetes).

Hvis De har mere end én af disse tilstande, eller hvis én af tilstandene er særligt alvorlig, kan risikoen for

at udvikle en blodprop være endnu større.

Fortæl det til Deres læge, hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens De bruger Gestinyl, f.eks. hvis

De begynder at ryge, et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis De tager meget på

i vægt.

Gestinyl og kræft

Brystkræft er blevet observeret lidt oftere hos kvinder, som tager kombinationspiller, men det vides ikke, om

det skyldes behandlingen. Det kan for eksempel være, at der opdages flere tumorer hos kvinder, der

behandles med kombinationspiller, fordi de undersøges oftere af deres læge. Forekomsten af brystkræft

bliver gradvist mindre efter ophør med brug af de kombinerede hormonelle præventionsmidler. Det er vigtigt

at kontrollere Deres bryster jævnligt, og De bør kontakte Deres læge, hvis De kan mærke nogen form for

knude.

I sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om godartede levertumorer og i endnu sjældnere tilfælde

ondartede levertumorer hos brugere af P-piller. Kontakt Deres læge, hvis De har usædvanlige, alvorlige

mavesmerter.

Blødning mellem to menstruationer

I løbet af de første få måneder hvor De tager Gestinyl, kan De få uventet blødning (blødning udenfor den

pillefrie uge). Hvis denne blødning fortsætter udover få måneder, eller hvis den begynder efter nogle

måneder, skal Deres læge undersøge årsagen.

Hvad De skal gøre, hvis der ikke opstår blødning i den pillefrie uge

Hvis De har indtaget alle tabletter korrekt, ikke har haft opkastning eller alvorlig diaré, og De ikke har taget

andre lægemidler, er det meget usandsynligt, at De er gravid.

Hvis den forventede blødning udebliver to gange i træk, kan De være gravid. Kontakt omgående Deres læge.

Begynd ikke på den næste blisterpakning, før De er sikker på, at De ikke er gravid.

Brug af anden medicin sammen med Gestinyl

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det fornylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Informer ligeledes alle andre læger eller tandlæger, som

ordinerer et andet lægemiddel (eller farmaceuten, som sælger lægemidlet) om, at De tager Gestinyl. De kan

fortælle Dem, om De har behov for at anvende supplerende beskyttende forholdsregler (for eksempel

kondomer) og hvis ja, i hvor lang tid.

Nogle lægemidler kan mindske Gestinyl’s svangerskabsforebyggende virkning eller kan forårsage

uventet blødning.

Dette

omfatter

lægemidler,

der anvendes

behandling

af epilepsi

eks.

hydantoin, topiramat,

felbamat, lamotrigin, primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbamazepin) og tuberkulose

(f. eks. rifampicin), lægemidler der regulerer immunforsvaret (ciclosporin), HIV-infektioner (ritonavir)

eller andre infektionssygdomme (griseofulvin), og naturlægemidlet prikbladet perikum.

Hvis De under behandling med Gestinyl ønsker at tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet

perikum, bør De først kontakte Deres læge.

Gestinyl kan påvirke virkningen af andre lægemidler, f. eks. medicin, som indeholder ciclosporin

(lægemiddeler der regulerer immunforsvaret), eller epilepsimidlet lamotrigin (dette kan medføre øget

krampehyppighed).

Brug

ikke

Gestinyl,

hvis

hepatitis

tager

lægemidler,

indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir,

dette

forårsage

forhøjede

værdier

leverfunktionsprøver (øget indhold af leverenzymet ALAT).

Din læge ordinerer en anden type prævention, før du starter behandlingen med denne type lægemidler.

Behandling med Gestinyl kan genoptages to uger efter, at behandlingen med denne type lægemidler er

afsluttet. Se afsnittet ”Brug ikke Gestinyl”.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Laboratorieundersøgelser

Hvis De skal have taget en blodprøve, så informer Deres læge eller laboratoriepersonalet om, at De tager P-

piller, fordi præventionsmidler til indtagelse gennem munden kan påvirke nogle af prøveresultaterne.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid, må De ikke tage Gestinyl. Hvis De bliver gravid, mens De tager Gestinyl, skal De

omgående stoppe behandlingen og kontakte Deres læge.

Amning

Anvendelse af Gestinyl tilrådes generelt ikke, hvis en kvinde ammer. Hvis De ønsker at tage P-piller i

ammeperioden, bør De kontakte Deres læge.

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der foreligger ingen information, som lader formode, at anvendelse af Gestinyl påvirker evnen til at færdes

sikkert i trafikken eller at betjene maskiner.

Gestinyl indeholder lactose og saccharose.

Hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter, skal De kontakte lægen, før De tager denne

medicin.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE GESTINYL

Tag altid Gestinyl nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Tag én tablet Gestinyl hver dag, om nødvendigt med en lille mængde vand. De kan tage tabletterne med eller

uden mad, men De bør tage tabletterne hver dag omkring samme tid.

En blisterpakning indeholder 21 tabletter. Ved siden af hver tablet er navnet på en ugedag påtrykt. Hvis De

for eksempel starter på en onsdag, tag en tablet med ”ONS” påtrykt ved siden af. Følg pilens retning på

blisterpakningen indtil alle 21 tabletter er taget.

Tag så ingen tabletter i 7 dage. I løbet af disse 7 tabletfrie dage (enten betegnet som et stop eller pillefri uge)

bør blødningen starte. Denne såkaldte ”afbruds-blødning” starter sædvanligvis på den 2. eller 3. dag i den

pillefri uge.

På den 8. dag efter den sidste Gestinyl tablet (d. v. s. efter den 7-dages pillefri uge) påbegyndes den næste

blisterpakning, også selvom blødningen ikke er standset. Det vil sige, at De bør starte på den næste

blisterpakning på samme ugedag og at ”afbruds-blødning” bør forekomme i løbet af dette tidsrum.

Hvis De tager Gestinyl på denne måde, er De også beskyttet mod graviditet i de 7 dage, De ikke tager en

tablet.

Hvornår kan De begynde med den første blisterpakning

Hvis De ikke har taget et præventionsmiddel med hormoner i den forudgående måned.

Start med Gestinyl på den første cyklusdag (det er den første menstruationsdag). Hvis De starter med

Gestinyl på Deres første menstruationsdag, er De med det samme beskyttet mod graviditet. De kan

ligeledes begynde på 2.-5. cyklusdag, men så skal De anvende ekstra beskyttende forholdsregler (for

eksempel et kondom) i de første 7 dage.

Ved skift fra et andet kombineret hormonalt præventionsmiddel eller kombineret beskyttende vaginalring

eller pessar.

De kan starte på Gestinyl dagen efter at den pillefrie periode af Deres tidligere P-pille er afsluttet (eller

efter den sidste uvirksomme tablet af Deres tidligere P-pille). Når der skiftes fra en kombineret

beskyttende vaginalring eller pessar, så følg Deres læges anvisning.

Ved skift fra en ”ikke-kombinations pille” (minipille, injektion, implantat eller en spiral, som frigiver

gestagen).

De kan skifte fra en injektion, når næste injektion skulle være givet, fra minipille og fra implantat eller

en spiral på den dag, det fjernes. Men i alle disse tilfælde skal De anvende ektra beskyttende metoder

(for eksempel et kondom) i de første syv dage af tabletindtagelsen.

Efter abort:

Følg Deres læges anvisning.

Efter fødsel:

De kan starte med Gestinyl mellem 21 og 28 dage efter fødsel. Hvis De starter senere end dag 28, skal

De anvende en såkaldt barrieremetode (for eksempel et kondom) de første syv dage af behandlingen med

Gestinyl.

Hvis De efter fødslen har haft samleje før starten af Gestinyl (igen), skal De først være sikker på, at De

ikke er gravid, ellers skal De vente til den næste menstruationsblødning.

Lad Deres læge vejlede Dem i de tilfælde, hvor De ikke er sikker på, hvornår behandlingen startes.

Hvis De ammer og ønsker at starte med Gestinyl (igen) efter fødslen.

Gestinyl bør ikke bruges, hvis De ammer. Læs afsnittet om ”Amning”.

Hvis De har taget for mange Gestinyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Gestinyl end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Der er ikke rapporteret alvorlige skadevoldende virkninger efter indtagelse af for mange Gestinyl tabletter.

Hvis De tager en del tabletter på én gang, kan De få symptomer som kvalme og opkastning. Unge kvinder

kan få blødninger fra skeden.

Hvis De har taget for mange Gestinyl, eller opdager, at et barn har taget nogle, så følg Deres læges eller

apotekets anvisninger.

Hvis De har glemt at tage Gestinyl

Hvis tabletindtagelsen forsinkes

i mindre end 12 timer

, nedsættes den svangerskabsforbyggende

virkning ikke. Tag tabletten så snart De husker det og tag så de følgende tabletter igen til den sædvanlige

tid.

Hvis tabletindtagelsen forsinkes

i mere end 12 timer,

kan den svangerskabsforbyggende virkning være

nedsat. Jo større et antal tabletter De har glemt, jo større er risikoen for, at den svangerskabsforbyggende

virkning er nedsat.

Risikoen for ufuldstændig svangerskabsforbyggelse er størst, hvis De glemmer en tablet i begyndelsen eller i

slutningen af en blisterpakning. Derfor skal De overholde de efterfølgende regler (se ligeledes nedenstående

diagram):

Glemt mere end én tablet i denne blisterpakning

Kontakt Deres læge.

Glemt én tablet i uge 1

Tag den glemte tablet ligeså snart De husker det, også selvom det betyder, at De skal tage to tabletter på

samme tid. Tag igen tabletterne på det sædvanlige tidspunkt og

tag ekstra forholdsregler

i de næste 7

dage, for eksempel et kondom. Hvis De har haft samleje i ugen inden forglemmelsen, eller De har glemt

at starte på en ny blisterpakning efter den pillefrie periode, skal De være klar over, at der er en risiko for

graviditet. I disse tilfælde skal De kontakte Deres læge.

Glemt én tablet i uge 2

Tag den glemte tablet ligeså snart De husker det, også selvom det betyder, at De skal tage to tabletter på

samme tid. Tag igen tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Svangerskabsforbyggelsen er ikke nedsat,

og De behøver ikke at tage ekstra forholdsregler.

Glemt én tablet i uge 3

De kan vælge mellem to muligheder:

Tag den glemte tablet ligeså snart De husker det, også selvom det betyder, at De skal tage to tabletter

på samme tid. Tag igen tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. I stedet for den pillefrie periode

fortsæt direkte med den næste blisterpakning.

Sædvanligvis

opleve

menstruation

(afbrudsblødning)

slutningen

anden

blisterpakning, men De kan ligeledes få pletblødning eller gennembrudsblødning i løbet af den anden

blisterpakning.

De kan også stoppe med blisterpakningen og gå direkte over til den pillefrie periode på 7 dage

(noter

den dag De glemte Deres tablet)

. Hvis De ønsker at begynde med en ny blisterpakning på den

fastlagte startdag, så gør den pillefrie periode

kortere end 7 dage

Hvis De følger én af disse to anbefalinger, vil De være beskyttet mod svangerskab.

Hvis De har glemt en af tabletterne i en blisterpakning og De ikke får blødninger i den første pillefrie

periode, kan dette betyde, at De er gravid. De skal kontakte Deres læge, før De starter på den næste

blisterpakning.

Hvad De skal gøre i tilfælde af opkastning eller alvorlig diaré

Hvis De kaster op indenfor 3-4 timer efter indtagelse af en tablet eller De har alvorlig diaré, er der en risiko

for at de aktive stoffer i tabletten ikke bliver fuldstændigt optaget i Deres krop. Denne situation svarer til, at

De har glemt en tablet. Efter opkastning eller diaré, skal De så hurtigt som muligt tage endnu en tablet fra en

reservepakke. Tag den om muligt

indenfor 12 timer

fra det tidspunkt, hvor De sædvanligvis tager Deres pille.

Hvis dette ikke er muligt eller hvis der er gået 12 timer, bør De følge anvisningerne, der er givet i afsnittet

”Hvis De har glemt at tage Gestinyl”.

Udskydelse af menstruationsblødning: Hvad De skal vide

Selvom det ikke anbefales, er en udsættelse af Deres menstruationsblødning mulig (afbrudsblødning). Det

kan De gøre ved at forsætte direkte med en ny blisterpakning Gestinyl i stedet for en pillefri periode efter den

første blisterpakning. De kan opleve pletblødning (bloddråber eller blodpletter) eller gennembrudsblødning,

mens De tager den anden blisterpakning. Efter den sædvanlige pillefrie periode på 7 dage,

fortsæt med

næste blisterpakning.

De kan spørge Deres læge til råds, før De beslutter at udskyde Deres menstruationscyklus.

Glemt flere tabletter

i 1 blisterpakning

lg Deres l

ges anvisning

I uge 1

Haft sex i ugen inden forglemmelsen?

Tag den glemte tablet

Anvend en barrieremetode (kondom) i de

ste 7 dage

og fortsæt med blisterpakningen

I uge 2

Tag den glemte tablet og

Forts

t med blisterpakningen

Tag den glemte tablet og

Fortsæt med at tage tabletterne på det

sædvanlige tidspunkt

- I stedet for en pillefri uge

- Fortsæt straks med den næste

Eller

I uge 3

Kun glemt 1 tablet

(taget mere end 12

timer for sent)

- Stop omgående med blisterpakningen

- Begynd den tabletfri periode på højst 7

dage. De højst 7 dage er inklusiv de dage,

hvor tabletten er glemt

- Derefter start med den nye blisterpakning

Ændring af den første menstruationsdag: Hvad De skal vide

Hvis De tager tabletterne i henhold til instruktionerne, så vil Deres menstruations-/afbrudsblødning begynde

i den pillefrie uge. Hvis De skal ændre denne dag, kan det gøres ved at forkorte (men aldrig forlænge!) den

pillefrie periode. For eksempel, hvis Deres pillefrie periode begynder på en fredag, og De ønsker at ændre

denne til en tirsdag (3 dage før), skal De starte på en ny blisterpakning 3 dage tidligere end sædvanlig. Hvis

De forkorter den pillefrie periode meget (for eksempel til 3 dage eller mindre), så kan det være, at De ikke

får nogen blødning i den pillefrie periode. De kan i dette tilfælde opleve pletblødning (bloddråber eller

blodpletter) eller gennembrudsblødning.

Hvis De ikke er sikker på, hvordan De skal fortsætte, spørg Deres læge til råds.

Hvis De holder op med at tage Gestinyl

De kan holde op med at tage Gestinyl, når De ønsker det. Hvis De ikke ønsker at blive gravid, så spørg

lægen til råds angående andre pålidelige svangerskabsforbyggende midler.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis De

oplever bivirkninger, især hvis de er svære og vedvarende, eller hvis De oplever en ændring i dit helbred,

som De tror kan skyldes Gestinyl, skal De tale med Deres læge.

Alle kvinder, der tager kombinerede hormonelle præventionsmidler, har en øget risiko for blodpropper i

venerne (venøs tromboemboli (VTE)) eller blodpropper i arterierne (arteriel tromboemboli (AT)). De kan

finde yderligere oplysninger om de forskellige risici ved at tage kombinerede hormonelle præventionsmidler

i punkt 2 ”Det skal De vide, før De begynder at bruge Gestinyl”.

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Hovedpine, nervøsitet, intolerance over for kontaktlinser, synsforstyrrelser, kvalme, akne, migræne,

vægtøgning, væskeophobning, blødning og pletblødning mellem Deres menstruationer kan forekomme

nogle gange i de første par måneder, men dette stopper sædvanligvis, når først Deres krop har indstillet

sig på Gestinyl. Hvis det fortsætter, bliver stærkere eller begynder igen, kontakt Deres læge. Udeblevne

eller reducerede menstruationer, ømme bryster, manglende sexlyst, depressioner, irritabilitet.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Forhøjet fedtkoncentration i blodet, opkastning, forhøjet blodtryk.

Sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Skadelige blodpropper i en vene eller en arterie f.eks.:

i et ben eller en fod (dvs. DVT), i en lunge (dvs. PE), hjerteanfald, slagtilfælde, symptomer, der

ligner et mini-slagtilfælde eller et forbigående slagtilfælde, kendt som et transitorisk iskæmisk

anfald (TIA), blodpropper i leveren, maven/tarmene, nyrer eller øje. Risikoen for at få en

blodprop kan være større, hvis De har andre tilstande, der øger denne risiko (se punkt 2 for

yderligere

oplysninger

tilstande,

øge

risikoen

blodpropper,

symptomerne på en blodprop).

Leverlidelser, lidelser i hud og underhud (lupus erythematosus), mellemøre-sygdomme, galdesten, ,

pigmentforstyrrelser (chloasma). Dette kan forekomme, selvom De har taget Gestinyl i flere måneder.

Det kan nedsættes ved at undgå for meget sollys. Ændringer i skedesekretionen.

Meget sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

Bevægelsesforstyrrelser, påvirkning af bugspytkirtlen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-

2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk

, E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

SÅDAN OPBEVARER DE GESTINYL

Opbevares under 30 °C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Gestinyl efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Gestinyl indeholder:

Aktive stoffer: Ethinylestradiol og gestoden.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Magnesiumstearat, povidon K-25, majsstivelse, lactosemonohydrat.

Tabletfilm:

Povidon

K-90,

macrogol

6000,

talcum,

calciumcarbonat

(E170),

saccharose,

montanglycolvoks.

Gestinyl’s udseende og pakningsstørrelse

Gestinyl er hvide, runde, hvælvede, sukker-overtrukne tabletter og begge sider uden mærkning.

Tabletterne fås i en blisterpakning - hver pakning indeholder 21 tabletter. Blisterpakningerne er pakket i

æsker. Hver æske indeholder 1, 3 eller 6 blisterpakninger.

Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der er markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Stragen Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, DK-3400 Hillerød

Fremstiller

Haupt Pharma Münster GmbH, Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland:

Gestinyl, Gestinyl

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2017

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

3-11-2018

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Pharmaceuticals, Inc. has initiated a voluntary recall of one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets to the pharmacy level. The patient information provided inside affected packages of ORTHO-NOVUM does not include the appropriate instructions for the Veridate dispenser.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration