Gemadol Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gemadol Retard 100 mg depotkapsler
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Gemadol Retard 100 mg depotkapsler
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19326
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

Dolol

Retard

Læs denne information omhyggeligt før De begynder at bruge Dolol

Retard

Gem informationen. De får måske brug for at læse den igen.

Kontakt lægen eller apoteket hvis De ønsker flere oplysninger eller har spørgsmål til

behandlingen.

Lægen har ordineret denne medicin til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til

andre.

I denne information er der oplysninger om

Indholdsstoffer

Virkning

Firma

Hvad bruges Dolol

Retard til

Hvornår må Dolol

Retard ikke bruges

Vigtige oplysninger før brug

Brug sammen med anden medicin

Brug under graviditet og amning

Brug ved bilkørsel og ved betjening af maskiner

10. Sådan tages Dolol

Retard

11. Mulige bivirkninger

12. Opbevaring

13. Øvrige oplysninger

1.

Indholdsstoffer

1 depotkapsel indeholder:

Virksomt stof (selve medicinen): 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg

tramadolhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Sukkerkugler (saccharose og majsstivelse), kolloid vandfri silica (E

551), shellak (E 904) og talcum (E 553b).

Kapslen består af:

50 mg: Gelatine, titandioxid (E171), indigotin (E 132) og gul jernoxid (E 172).

100 mg: Gelatine og titandioxid (E 171).

150 mg: Gelatine, titandioxid (E 171), indigotin (E 132) og gul jernoxid (E 172).

200 mg: Gelatine, titandioxid (E 171) og gul jernoxid (E 172).

Den trykte farve indeholder shellak (E 904), sort jernoxid (E 172), sojalecithin (E 322) og

antifoam DC 1510.

Depotkapslerne indeholder saccharose og hver dosis kan indeholde mellem 12,5 og 50

mg. Maksimal daglig dosis kan indeholde op til 100 mg saccharose.

Depotkapsler 50 mg er mørkegrønne og mærket T50SR.

Depotkapsler 100 mg er hvide og mærket T100SR.

Depotkapsler 150 mg er mørkegrønne og mærket T150SR.

Depotkapsler 200 mg er gule og mærket T200SR.

2.

Virkning

Dolol

Retard er et smertestillende lægemiddel.

3.

Firma

Markedsføres af:

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

4.

Hvad bruges Dolol

Retard til

Dolol

Retard bruges ved moderate til stærke smerter.

5.

Hvornår må Dolol

Retard ikke bruges

Brug ikke Dolol

Retard ved:

overfølsomhed over for tramadolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer

akut forgiftning opstået ved alkohol, sovemidler, morfin eller lignende stoffer og andre

lægemidler, der virker på centralnervesystemet

samtidig behandling med monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller inden

for 14 dage efter ophør af behandling med MAO-hæmmere (antidepressionsmidler)

behandling i forbindelse med afvænning af stofmisbrugere (modvirker ikke morfin-

abstinenssymptomer)

ukontrolleret epilepsi

6.

Vigtige oplysninger før brug

Dolol

Retard skal anvendes med forsigtighed til personer med

kraniebrud

hjerneødem (forøget tryk i hjernen)

stærkt nedsat leverfunktion

stærkt nedsat nyrefunktion

shock

vejrtrækningsbesvær

nedsat bevidsthed

risiko for kramper

kraftig produktion af slim i luftvejene

overfølsomhed over for opiater (f.eks. morfin)

Dolol

Retard må kun anvendes af personer med epilepsi eller tilbøjelighed til kramper,

hvis der er tvingende omstændigheder, da der er rapporteret tilfælde af kramper efter

indtagelse af Dolol

Retard.

Dolol

Retard bør anvendes med forsigtighed til personer, der samtidigt får lægemidler,

der påvirker centralnervesystemet.

Ved længerevarende behandling kan kroppen udvikle tilvænning samt fysisk og psykisk

afhængighed. Abstinenssymptomer kan forekomme i sjældne tilfælde.

7.

Brug sammen med anden medicin

Dolol

Retard’s sløvende virkning forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol,

sovemidler og beroligende lægemidler.

Virkningsvarigheden og effekten af Dolol

Retard kan nedsættes af carbamazepin (middel

mod epilepsi).

De bør ikke bruge Dolol

Retard, hvis De er i behandling med

monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), som f.eks. Marplan

(middel mod

depression), eller har været i behandling med disse inden for de sidste 14 dage.

Dolol

Retard kan øge risikoen for kramper ved samtidig behandling med

antidepressionsmidler (tricykliske antidepressiva, selektive serotoningenoptagelses-

hæmmere (SSRI), antipsykotiske lægemidler og andre lægemidler, der giver risiko for

kramper).

Dolol

Retard kan øge effekten af blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).

Dolol

Retard kan, i kombination med anden smertestillende medicin, nedsætte den

smertestillende effekt af disse (f.eks. buprenorphin, pentazicon).

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis De bruger eller har brugt anden medicin for nylig.

Det gælder også for medicin, som ikke er på recept.

8.

Brug under graviditet og amning

Graviditet: Dolol

Retard bør ikke anvendes, da der ikke er tilstrækkelig viden om

sikkerhed ved brug under graviditet.

Amning: Dolol

Retard bør ikke anvendes.

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin under

graviditet eller amning.

9.

Brug ved bilkørsel og ved betjening af maskiner

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at medicinen virker

sløvende, og at den kan påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner.

10. Sådan tages Dolol

Retard

Dolol

Retard findes som 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg depotkapsler.

Voksne og børn over 12 år

Startdosis: 50 - 100 mg 2 gange daglig, morgen og aften.

Derefter kan dosis sættes op til 150 mg - 200 mg 2 gange daglig afhængig af

smertetilstanden.

Daglig dosis må ikke overstige 400 mg, med mindre det er efter aftale med læge.

Ved stærkt nedsat lever- og nyrefunktion kan behandling med Dolol

Retard ikke

anbefales.

Ældre over 75 år

Evt. nedsat dosering.

Børn (under 12 år)

Dolol

Retard bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Har lægen angivet en anden dosering, skal De følge lægens anvisning.

Brugervejledning

Synk depotkapslerne hele sammen med et glas vand. Depotkapslerne kan evt. åbnes

forsigtigt og indholdet lægges på en ske. Indholdet tages i munden (må ikke tygges eller

knuses) og skylles ned med vand. Sørg for at skylle hele indholdet ned.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Følg altid lægens anvisning.

Hvis De ved en fejltagelse har taget for megen medicin kontakt da straks lægen,

skadestuen eller apoteket.

Symptomer på overdosering er sammentrækning af pupillerne, kramper, sløvhed,

opkastning, kraftigt blodtryksfald og koma samt vejrtrækningsbesvær stigende til

vejrtrækningsstop.

11. Mulige bivirkninger

Dolol

Retard kan, som al anden medicin, give bivirkninger. Det er dog ikke alle, der får

bivirkninger af Dolol

Retard.

Meget almindelige bivirkninger (mere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme, opkastning og svimmelhed.

Almindelige bivirkninger (mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Forstoppelse, mundtørhed, træthed, hedeture/svedudbrud, hovedpine og døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Brækfornemmelser, irritation af mave-tarmkanalen (en trykkende fornemmelse i maven,

oppustethed), hudreraktioner (f.eks. kløe, nældefeber og udslæt).

Ved behandling af fysisk stressede personer der er i opret stilling, kan der forekomme

hjertebanken, hurtig puls, lavt blodtryk og kortvarigt bevidsthedstab.

Sjældne bivirkninger (mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Allergisk reaktion (f.eks. krampeagtige sammentrækninger i luftrøret,

vejrtrækningsbesvær, ødemer i huden og anafylaktisk schok), epilepsilignende kramper,

følelse af „myrekryb“, rysten, ændret appetit, kraftløshed, vandladningsbesvær, sløret syn,

rødmen, forandringer i sindstilstand (f.eks. opstemthed eller kortvarig nedtrykthed),

forandringer i aktivitet, forandringer i opfattelsesevnen og dermed forstyrrelser i

beslutningstagning, hallucinationer, forvirring, søvnforstyrrelser og mareridt. Stigning i

blodtryk og langsom puls.

Meget sjælde bivirkninger (under 1 ud af 10.000 behandlede):

Forværring af astma og påvirkning af leveren.

Kontakt lægen eller apoteket hvis De får alvorlige bivirkninger eller bivirkninger, der ikke er

nævnt her.

Længerevarende behandling med Dolol

Retard

kan give anledning til fysisk

afhængighed. Abstinenssymptomer kan være uro, angst, nervøsitet, søvnløshed, rysten,

kramper og mavegener.

Spørg lægen hvordan De skal stoppe med medicinen.

12. Opbevaring

Opbevar medicinen utilgængeligt for børn og anvend den ikke efter den udløbsdato, der

står på pakningen.

13. Øvrige oplysninger

Medicinrester og for gammel medicin kan afleveres på apoteket til destruktion.

Hvis De har spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er De velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Denne information er sidst rettet i juni 2003.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed