Galieve Cool Mint

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Galieve Cool Mint 500+267+160 mg/10 ml oral suspension i brev
 • Dosering:
 • 500+267+160 mg/10 ml
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension i brev
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Galieve Cool Mint 500+267+160 mg/10 ml oral suspension i brev
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45690
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Galieve Cool Mint, 500 mg/267 mg/160 mg, oral suspension

natriumalginat

natriumhydrogencarbonat

calciumcarbonat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Galieve Cool Mint uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig

med at følge anvisningerne for Galieve Cool Mint

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Cool Mint

Sådan skal du tage Galieve Cool Mint

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Galieve Cool Mint tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ”antirefluksmidler”. De danner et

beskyttende lag oven på maveindholdet for at forhindre, at mavesyre løber op fra maven til spiserøret

og dermed forårsager smerter og ubehag.

Dette lægemiddel anvendes til behandling af symptomer på gastro-oesophageal reflux såsom sure

opstød, halsbrand og fordøjelsesbesvær (relateret til refluks), for eksempel efter et måltid, under

graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til refluksøsofagitis

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE GALIEVE COOL MINT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Galieve Cool Mint

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af de aktive stoffer eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Galieve Cool Mint, idet vejrtrækningsbesvær og hududslæt er set i meget

sjældne tilfælde. En komplet oversigt over alle indholdsstoffer findes under pkt. 6 ’Yderligere

oplysninger’.

Vær ekstra forsigtig med at tage Galieve Cool Mint

Dette lægemiddel indeholder små mængder natrium (6,2 mmol pr. 10 ml) og calcium (1,6 mmol pr. 10

ml). Vær derfor ekstra forsigtig med at tage Galieve Cool Mint

Hvis du er blevet rådet til at følge en diæt, som begrænser indtagelse af natrium eller calcium.

Kontakt i givet fald din læge.

Du bør også tale med din læge om indholdet af disse salte, hvis du lider eller har lidt af en svær

nyre- eller hjertesygdom, idet visse salte kan påvirke disse sygdomme.

Kontakt din læge, hvis du ved, du lider af lavt indhold af mavesyre, da dette produkt så kan være

mindre effektivt.

Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 7 dage, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin

Der skal gå to timer mellem du indtager Galieve og anden medicin gennem munden, da det kan

påvirke virkningen af andre lægemidler.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du kan tage dette produkt under graviditet og amning. Som for alle lægemidler anbefales det at gøre

behandlingsvarigheden så kort som mulig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Cool Mint

Dette produkt indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216),

begge parahydroxybenzoater, som kan forårsage allergiske reaktioner (eventuelt forsinket).

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE GALIEVE COOL MINT

Til oral administration.

Tag altid Galieve Cool Mint nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. Den sædvanlige dosis er:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år:

1-2 breve efter et måltid og ved sengetid eller som

anvist (op til fire gange dagligt).

Børn under 12 år:

Bør kun anvendes efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Galieve Cool Mint

Hvis du tager for meget af dette produkt, er det ikke sandsynligt, at det vil gøre nogen skade. Du kan

dog føle dig oppustet. Kontakt din læge, hvis det ikke går væk.

Hvis du har glemt at tage Galieve Cool Mint

Hvis du glemmer at tage en dosis, er det ikke nødvendigt at tage en dobbeltdosis næste gang. Du skal i

stedet fortsætte doseringen som før

4.

BIVIRKNINGER

Galieve Cool Mint kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

En allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af

10.000 brugere). Symptomer på en allergisk reaktion kan omfatte hududslæt, kløe, åndedrætsbesvær,

svimmelhed, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals. Hvis du oplever sådanne bivirkninger, så stop

med at tage produktet og kontakt din læge med det samme.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Brug ikke Galieve Cool Mint efter den udløbsdato, der står på de enkelte breve og kartonen.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Galieve Cool Mint indeholder:

Aktive stoffer: et brev/10 ml oral suspension indeholder 500 mg natriumalginat, 267 mg

natriumhydrogencarbonat og 160 mg calciumcarbonat.

Øvrige indholdsstoffer: carbomer, methylparahydroxybenzoat (E218),

propylparahydroxybenzoat (E216), saccharinnatrium, natriumhydroxid, naturlig mintsmag og

renset vand.

Dette produkt indeholder ikke sukker eller farve.

Udseende og pakningsstørrelser

Galieve Cool Mint er en off-white suspension, som dufter og smager af pebermynte.

Galieve Cool Mint fås i pakninger med 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 eller 36

breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tlf.: +45 44 44 97 01

Fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull,

HU8 7DS, East Yorkshire,

England

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 08/2011

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.