Galantamin "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Galantamin "2care4" 8 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 8 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Galantamin "2care4" 8 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52434
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Galantamin 2care4 8 mg hårde depotkapsler

Galantamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Galantamin 2care4

3. Sådan skal du tage Galantamin 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Galantamin 2care4 indeholder det aktive stof

galantamin, et lægemiddel mod demens og bruges til

at behandle symptomerne på mild til moderat alvorlig

Alzheimers sygdom, der er en form for demens, som

forandrer hjernens funktion.

Symptomerne på Alzheimers sygdom forårsager

fremadskridende hukommelsestab, forvirring og

adfærdsændringer, som gør det vanskeligere og

vanskeligere at udføre normale dagligdags aktiviteter.

Disse symptomer menes at skyldes mangel på

acetylcholin, som er et stof, der styrer overførsel

af meddelelser mellem hjernecellerne. Galantamin

2care4 øger mængden af acetylcholin i hjernen og

behandler tegnene på symptommen.

Kapslerne er fremstillet som depotkapsler. Det

betyder, at de frigiver det aktive stof langsomt.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Galantamin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Galantamin 2care4:

– hvis du er allergisk overfor galantamin eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Galantamin 2care4

(angivet i afsnit 6).

– hvis du lider af kraftig nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Galantamin 2care4.

Galantamin 2care4 må kun anvendes ved Alzheimers

sygdom og ikke ved andre former for hukommelsestab

eller forvirring.

Alvorlige bivirkninger

Galantamin 2care4 kan give alvorlige hudreaktioner,

hjerteproblemer og krampeanfald. Du skal være

opmærksom på disse bivirkninger, mens du tager

Galantamin 2care4. Se ” Alvorlige bivirkninger” under

afsnit 4.

Før du tager Galantamin 2care4 skal din læge vide

om du har eller tidligere har haft nogle af følgende

sygdomme:

Galantamin 2care4 kan påvirke nogle

bedøvelsesmidler. Hvis du skal have foretaget en

operation under en fuld anæstesi, fortælle lægen, at

du tager Galantamin 2care4, i god tid.

Hvis du skal have foretaget en operation under

fuld bedøvelse skal du fortælle lægen, at du tager

Galantamin 2care4.

Brug af Galantamin 2care4 sammen med mad

og drikke

Det er bedst at tage Galantamin 2care4 i forbindelse

med et måltid. Kasplerne synkes hele med væske.

Sørg for at drikke rigeligt med væske under

behandlingen med Galantamin 2care4.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Galantamin 2care4

efter aftale med lægen.

Amning

Du må ikke tage Galantamin 2care4 hvis du ammer.

Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Galantamin 2care4 kan især i begyndelsen af

behandlingen og ved øgning af dosis give

bivirkninger f.eks. svimmelhed og døsighed, som kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Galantamin 2care4

Tag altid Galantamin 2care4 nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du allerede tager Galantamin tabletter eller

oral opløsning, og din læge har fortalt dig, at du

skal skifte til Galantamin depotkapsler, skal du læse

vejledningen sidst i dette afsnit grundigt.

Den sædvanlige dosis er

Du skal starte behandlingen med Galantamin 2care4

med en lav dosis. Den sædvanlige startdosis er 8 mg

én gang dagligt. Din læge kan gradvist øge din dosis,

efter 4 uger eller mere, indtil du når en dosis, der

egner sig til dig. Den maksimale dosis er 24 mg én

gang dagligt.

Din læge vil forklare hvilken dosis der startes med og

hvornår den skal øges. Hvis du ikke er sikker på, hvad

du skal gøre eller føler at virkningen af Galantamin

2care4 er for stærk eller for svag, skal du tale med

din læge eller apoteket.

Din læge skal undersøge dig regelmæssigt for at

kontrollere at medicinen virker og for at tale med dig

om, hvordan du har det.

Hvis du har lever- eller nyreproblem, kan din læge

give dig en nedsat dosis Galantamin 2care4 eller

beslutte, at dette lægemiddel ikke egner sig til dig.

05-2016

P129133-5

– lever eller nyreproblemer

– et hjerteproblem (såsom brystubehag, der

ofte opstår ved fysisk aktivitet, hjerteanfald,

hjertesvigt, langsom eller uregelmæssig puls)

– ændringer i elektrolytniveauerne (stoffer, der

forekommer naturligt i blodet, som f.eks. kalium)

– peptisk mavesår

– mave- eller tarmforstoppelse

– en sygdom i nervesystemet (som epilepsi eller

Parkinsons sygdom)

– en sygdom eller en infektion i luftvejene som

påvirker vejrtrækningen (som astma, KOL

(lungesygdom) eller lungebetændelse).

– hvis du for nylig har fået en operation i maven,

tarmen eller blæren

– vandlandningsbesvær.

Din læge vil afgøre om Galantamin 2care4 egner sig

til dig, eller om dosis skal ændres.

Fortæl det også til lægen, hvis du er blevet

opereret for nylig i maven, tarmene eller blæren.

Lægen vil muligvis beslutte, at Galantamin 2care4

ikke egner sig til dig.

Galantamin 2care4 kan forårsage vægttab

Lægen vil kontrollere din vægt regelmæssigt, mens

du tager Galantamin 2care4.

Børn og unge

Galantamin 2care4 frarådes til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Galantamin

2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Galantamin 2care4 bør ikke bruges med andre

lægemidler, der virker på samme måde. Disse

inkluderer bl.a.:

– donepezil eller rivastigmin (mod Alzheimers

sygdom)

– ambenonium, neostigmin eller pyridostigmin (mod

alvorlig muskelsvaghed)

– pilocarpin (taget gennem munden mod tør mund

eller tørre øjne).

Nogle kan gøre det mere sandsynligt, at der opstår

bivirkninger, hos folk, der tager Galantamin 2care4.

Det gælder bl.a.:

– paroxetin eller fluoxetin (medicin mod depression)

– kinidin (middel mod uregelmæssig puls)

– ketokonazol (svampemiddel)

– erythromycin (antibiotikum)

– ritonavir (middel mod human immundefekt virus

”HIV”)

– lægemidler mod hjertelidelser eller forhøjt

blodtryk (som f.eks. digoxin, amidaron, atropin,

betablokkere eller calciumkanalblokkere).

Hvis du tager lægemidler mod uregelmæssig

hjerterytme, vil din læge eventuelt tage et EKG

(elektrokardiogram).

Din læge vil muligvis give dig en lavere dosis

Galantamin 2care4, hvis du tager nogle af disse

lægemidler.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Skift fra Galantamin 2care4 tabletter eller oral

opløsning til Galantamin 2care4 depotkapsler

Hvis du allerede er i behandling med Galantamin

2care4 tabletter eller oral opløsning kan din læge

vælge, at du skal skifte til Galantamin 2care4

depotkapsler.

– Tag den sidste dosis af Galantamin 2care4

tabletter eller oral opløsning om aftenen

– Tag den første dosis af Galantamin 2care4

depotkapsler næste morgen

TAG IKKE mere end en depotkapsel om dagen.

Hvis du er i behandling med Galantamin 2care4

depotkapsler, MÅ DU IKKE tage Galantamin 2care4

tabletter eller oral opløsning.

Sådan tager du lægemidlet

Galantamin 2care4 depotkapsler skal sluges hele

og må IKKE tygges eller knuses. Tag din dosis

Galantamin 2care4 én gang dagligt om morgenen

med vand eller anden væske. Prøv at tage

Galantamin 2care4 med mad.

Drik rigeligt med væske, mens du tager Galantamin

2care4, for at holde dig hydreret.

Hvis du har taget for mange Galantamin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Galantamin 2care4, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosis kan være: Voldsom kvalme

og opkastning, mavekramper, muskelsvaghed eller

muskelsitren, spytdannelse, tåreflåd, urintømning og

tarmtømning, sveden, langsom hjerterytme, nedsat

blodtryk, krampeanfald og tab af bevidsthed.

Hvis du har glemt at tage Galantamin 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Galantamin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Stop med at tage medicinen og kontakt omgående

lægen eller gå til din nærmeste skadestue, hvis du

oplever nogen af følgende;

Hudreaktioner, som:

– Alvorligt udslæt med blærer og skællende

hud, især omkring munden, næsen, øjnene og

kønsorganerne (Stevens-Johnsons syndrom).

– Rødt udslæt dækket med små pusfyldte blærer, der

kan spredes sig over hele kroppen, undertiden med

feber (akut generaliseret eksantematøs pustulose).

– Udslæt, der kan danne blærer, med pletter der

ligner små ringe.

– Disse hudreaktioner er sjældne hos personer,

der tager Galantamin (kan påvirke op til 1 ud af

1.000 personer).

Hjerteproblemer inklusiv ændringer i hjerterytme

(som f.eks. langsom puls eller ekstra hjerteslag).

Hjertebanken (pulsen føles hurtig og

uregelmæssig). Hjerteproblemer kan vise sig som

en unormal sporing på et EKG (elektrokardiogram)

og kan være almindelige hos patienter, der tager

Galantamin 2care4 (kan forekomme hos op til 1

ud af 10 patienter).

Krampeanfald. Disse er ikke almindelige hos

patienter, der tager Galantamin 2care4 (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos mere end 1 ud af 10 patienter):

– Kvalme og/eller opkastning. Sandsynligheden for,

at disse bivirkninger opstår, er størst i de første

få unger af behandlingen, eller når dosis øges.

Bivirkningerne forsvinder som regel, efterhånden

som kroppen vænnes til medicinen, og de varer

normalt ikke mere end et par dage. Hvis du får

disse bivirkninger, vil lægen muligvis anbefale,

at du drikker mere væske, og eventuelt ordinere

kvalmestillende medicin.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud

af 10 patienter):

– Nedsat appetit, vægttab

– En fornemmelse af at se, føle eller høre ting, der

ikke er der (hallucinationer)

– Depression

– Svimmelhed eller besvimelse

– Muskelskælven eller kramper

– Hovedpine

– En følelse af at være meget træt, svag eller

generelt utilpas

– En følelse af at være meget søvnig med lav energi

– Langsom hjerterytme

– Højt blodtryk

– Mavesmerter eller ubehag

– Diarré

– Forstoppelse

– Fald

– Sår

– Overdreven svedtendens.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

1 ud af 100 patienter):

– Allergisk reaktion

– Ikke nok vand i kroppen (dehydrering)

– Ændring i smagssansen

– Søvnighed i dagstimerne

– Sløret syn

– Ringen for ørerne, der ikke forsvinder (tinnitus)

– Lavt blodtryk

– Rødmen, opkastningsfornemmelse

– Svage muskler

– Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af

1000 patienter):

– Leverbetændelse (hepatitis).

Galantamin 2care4 kan herudover give bivirkninger,

som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver,

f.eks. leverprøver, som igen bliver normal, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Galatamin 2care4 utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Galantamin 2care4 ved almindelig

temperatur.

Tag ikke Galantamin 2care4 efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Galantamin 2care4 indeholder:

– Aktivt stof: Galantamin 8 mg som

galantaminhydrobromid.

– Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: Mikrokrystallinsk cellulose,

hypromellose, ethylcellulose, magnesiumstarat.

Kapselskal: Gelatine, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler.

Pakningsstørrelser

Galantamin 2care4 8 mg fås i en pakningsstørrelse á

30 hårde depotkapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Galantamin 2care4 svarer til Galantamin Actavis.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2016.