Gabapentin "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gabapentin "Teva" 600 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 600 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Gabapentin "Teva" 600 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37959
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gabapentin ratiopharm 600 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter

Gabapentin

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.

Lægen har ordineret Gabapentin ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give Gabapentin

ratiopharm til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selv de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger som ikke er nævnt

her.

Oversigt over indlægssedlen:

Gabapentin ratiopharms virkning og hvad De skal bruge det til

Det skal De vide, før De begynder at tage Gabapentin ratiopharm

Sådan skal De tage Gabapentin ratiopharm

Bivirkninger

Sådan opbevarer De Gabapentin ratiopharm

Yderligere oplysninger

1.

Gabapentin ratiopharms virkning og hvad De skal bruge det til

Gabapentin ratiopharm tilhører den gruppe medicin, der anvendes til behandling af epilepsi

og perifere neurogene smerter.

Epilepsi

: Gabapentin ratiopharm anvendes til behandling af visse former for epilepsi

(kramper, der i starten er begrænset til visse dele af hjernen, hvad enten kramperne spreder sig til

andre dele af hjernen eller ej). Deres læge vil udskrive Gabapentin ratiopharm til behandling

af Deres epilepsi, hvis Deres nuværende behandling ikke kan kontrollere Deres tilstand. De skal tage

Gabapentin ratiopharm sammen med Deres nuværende behandling, medmindre lægen har

fortalt Dem noget andet. Gabapentin ratiopharm kan også bruges alene til at behandle voksne

og børn over 12 år.

Perifere neurogene smerter

: Gabapentin ratiopharm anvendes til behandling af langvarige

smerter, som skyldes beskadigede nervebaner. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse

perifere neurogene smerter (opstår hovedsageligt i arme og/eller ben), f.eks. diabetes eller helvedesild.

Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp,

krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende osv.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Gabapentin ratiopharm

Tag ikke Gabapentin ratiopharm

- hvis De er allergisk (overfølsom) over for gabapentin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Gabapentin ratiopharm.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Gabapentin ratiopharm

- hvis De har nyreproblemer

- hvis De får vedvarende mavesmerter, får kvalme eller kaster op, skal De straks kontakte lægen.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Gabapentin ratiopharm

har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker,

bør du straks kontakte din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også for medicin, som ikke er på recept.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis De får medicin, der indeholder morfin. Morfin kan forstærke

virkningen af Gabapentin ratiopharm.

Gabapentin ratiopharm påvirker ikke virkningen af anden medicin mod epilepsi eller oral

svangerskabsforebyggende medicin.

Oplys altid ved urinprøvekontrol, at De er i behandling med Gabapentin ratiopharm, da

Gabapentin ratiopharm kan påvirke visse laboratorieprøver.

Hvis Gabapentin ratiopharm og midler mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium og

magnesium, tages på samme tid, vil optagelsen af Gabapentin ratiopharm i maven nedsættes.

Derfor bør disse midler tages mindst 2 timer før Gabapentin ratiopharm.

Brug af Gabapentin ratiopharm sammen med mad og drikke

Gabapentin ratiopharm kan tages sammen med mad eller uden mad.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.

De må ikke tage Gabapentin ratiopharm under graviditet, medmindre lægen har fortalt Dem

noget andet. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention.

Der er ikke udført særlige undersøgelser, vedrørende brugen af gabapentin under graviditet. Anden

medicin mod behandling af anfald har vist en øget risiko for at skade fosteret, især hvis der tages mere

end en type medicin mod anfald på samme tid. Derfor skal De, så snart det er muligt og kun efter

aftale med lægen, kun tage et middel mod kramper under graviditet.

De må ikke pludselig stoppe med at tage denne medicin. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan

der opstå gennembrudsanfald, der kan være farlige for både mor og barn.

Kontakt straks lægen, hvis De bliver gravid, hvis De har en formodning om, at De er gravid, eller

ønsker at blive gravid, mens De tager Gabapentin ratiopharm.

Gabapentin, der er det aktive stof i Gabapentin ratiopharm, bliver udskilt i modermælken.

Virkningen på det ammede barn kendes ikke. De bør derfor ikke tage Gabapentin ratiopharm, hvis De ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Gabapentin ratiopharm

kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Gabapentin ratiopharm kan give bivirkninger i form af svimmelhed, døsighed og træthed. De

bør ikke køre bil, motorcykel eller cykle og De bør ikke arbejde med værktøj, maskiner eller foretage andre

mulige aktiviteter, før De ved, hvordan denne medicin påvirker Deres evne til at udføre disse aktiviteter.

3.

Sådan skal De tage Gabapentin ratiopharm

Brug altid Gabapentin ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Deres læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til Dem.

Hvis De har indtryk af, at virkningen af Gabapentin ratiopharm er for stærk eller alt for

svag, skal De tale med Deres læge eller apotek.

Hvis De er ældre (over 65 år), skal De tage Gabapentin ratiopharm som normalt, medmindre

De har nyreproblemer.

Deres læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis De har nyreproblemer.

Kapslerne eller tabletterne skal sluges uden at tygges og indtages med rigeligt vand.

De skal fortsætte med at tage Gabapentin ratiopharm, indtil Deres læge beder Dem om at

stoppe.

Perifere neurogene smerter:

Tag det antal kapsler eller tabletter, som lægen har ordineret. Deres dosis vil gradvist blive øget.

Startdosis er normalt 300-900 mg dagligt. Derefter kan dosis øges trinvist op til højst 3600 mg dagligt.

Dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis

om aftenen.

Epilepsi:

Voksne og unge:

Tag det antal kapsler eller tabletter, som lægen har ordineret. Deres dosis vil gradvist blive øget.

Startdosis er normalt 300-900 mg dagligt. Derefter vil dosis øges trinvis op til højst 3600 mg dagligt.

Dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis

om aftenen.

Børn på 6 år og derover:

Lægen vil fastsætte Deres barns dosis på baggrund af barnets vægt. Behandlingen vil starte med en lav

startdosis, som gradvist vil blive øget over en periode på cirka 3 dage. Den normale dosis til kontrol af

epilepsi er 25-35 mg/kg dagligt. Denne dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om

morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen.

Gabapentin ratiopharm bør ikke anvendes hos børn under 6 år.

Hvis De har taget for meget Gabapentin ratiopharm

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket. Tag de kapsler eller tabletter, som er tilbage,

beholderen og etiketten med, så hospitalet let kan se, hvilken medicin De har taget.

Hvis De har glemt at tage Gabapentin ratiopharm

Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage den straks, De kommer i tanke det, hvis ikke det er tid

for næste dosis. De må ikke tage dobbelt dosis, som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Gabapentin ratiopharm

De må ikke stoppe med at tage Gabapentin ratiopharm, medmindre Deres læge har bedt

Dem herom. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge. Hvis De pludseligt stopper

med at tage Gabapentin ratiopharm, eller før lægen fortæller Dem, at De skal stoppe

behandlingen, er der en øget risiko for anfald.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

Bivirkninger

Gabapentin ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger, det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter, er nævnt

nedenfor:

• Virusinfektion

• Følelse af døsighed, svimmelhed, manglende koordination

• Følelse af træthed, feber

Almindelige bivirkninger, det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter, er nævnt

nedenfor:

• Lungebetændelse, luftvejsinfektion, urininfektion, infektion, betændelse i øret

• Lavt antal hvide blodlegemer

• Appetitmangel, øget appetit

• Vrede over for andre, forvirring, humørsvingninger, depression, angst, nervøsitet, vanskelighed

ved at tænke

• Krampetrækninger, rykvise bevægelser, taleproblemer, hukommelsestab, rysten,

søvnforstyrrelser, hovedpine, følsom hud, nedsat berøringsfølelse, koordinationsforstyrrelser,

usædvanlige øjenbevægelser, forstærkede, nedsatte eller fraværende reflekser

• Sløret syn, dobbeltsyn

• Svimmelhed

• Højt blodtryk, pludselig varmefølelse som skyldes udvidelse af blodkar i huden

• Vejrtrækningsbesvær, bronkitis, øm hals, hoste, tørre næseslimhinder

• Opkastning, kvalme, tandproblemer, tandkødsbetændelse, diarré, mavesmerter,

fordøjelsesbesvær, forstoppelse, tør mund eller hals, luft i tarmen

• Hævelser i ansigt, blå mærker, udslæt, kløe, bumser

• Ledsmerter, muskelsmerter, rygsmerter, muskeltrækninger

• Inkontinens

• Rejsningsproblemer

• Hævede ben og arme eller hævelser i ansigtet, kroppen og lemmer, gangforstyrrelser, svaghed,

smerter, følelse af at være utilpas, influenzalignende symptomer

• Fald i antal hvide blodlegemer, vægtøgning

• Hændeligt uheld, knoglebrud, hudafskrabning

Sjældne bivirkninger, det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter, er nævnt

nedenfor:

• Nedsat antal blodplader (får blodet til at størkne)

• Allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber

• Hallucinationer

• Problemer med abnorme bevægelser, såsom vridninger, rykvise bevægelser og stivhed

• Ringen for ørerne

• Hjertebanken

• Betændelse i bugspytkirtlen

• Leverbetændelse, gulfarvning af huden og øjnene

• Alvorlige allergiske reaktioner, som straks kræver lægehjælp, opsvulmning af læber og ansigt,

hududslæt og rødme, hårtab

• Akut nyresvigt

• Bivirkninger, der skyldes pludselig stop i behandling med gabapentin (angst, søvnforstyrrelser,

får kvalme, smerter, svedtendens), brystsmerter

• Svingende blodsukkerniveau hos diabetikere, abnorme blodprøveresultater, som tyder på

leverproblemer.

Derudover er der set aggressiv opførsel og rykvise bevægelser i kliniske undersøgelser hos børn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller de får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og

vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

Sådan opbevarer De Gabapentin ratiopharm

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved over 25°C.

Brug ikke Gabapentin ratiopharm efter den udløbsdato, der er står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Gabapentin ratiopharm indeholder

Aktivt stof er: gabapentin. En tablet indeholder henholdsvis 600 mg eller 800 mg gabapentin.

Øvrige indholdsstoffer: tabletkerne

: mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, hydrogeneret ricinusolie, natrium laurylsulfat, magnesiumstearate,

filmovertræk

: mikrokrystallinsk cellulose, carrageenan, macrogol 8000, titandioxid (E 171).

Produktets udseende og pakningsstørrelse

Gabapentin ratiopharm 600 mg filmovertrukne tabletter

Hvid, aflang, bikonveks filmovertrukket tablet med delekærv på begge sider.

20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 og 500 tabletter

Gabapentin ratiopharm 800 mg filmovertrukne tabletter

Hvid, aflang, bikonveks filmovertrukket tablet med delekærv på den ene side.

10, 30, 50, 60, 90, 100, 200 og 500 tabletter

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Gabapentin ratiopharm, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant i Danmark:

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tel.: 45 46 06 60

Denne indlægsseddel blev senest revideret Marts 2010.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

GABAPENTIN Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

GABAPENTIN Capsule [Marlex Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Capsule [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

GABAPENTIN Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

GABAPENTIN Capsule [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

GABAPENTIN Capsule [ACETRIS HEALTH, LLC]

GABAPENTIN Capsule [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Gabapentin vs. Baclofen

Gabapentin vs. Baclofen

Title: Gabapentin vs. BaclofenCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Gabapentin vs. Tramadol

Gabapentin vs. Tramadol

Title: Gabapentin vs. TramadolCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Gabapentin vs. Xanax

Gabapentin vs. Xanax

Title: Gabapentin vs. XanaxCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal (lamotrigine) and Neurontin (gabapentin) are anticonvulsants (anti-seizure drugs) used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

26-2-2018

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed